Tražilica


Mudre izreke 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 21,1Kao tijek vode srce je kraljevo u ruci Gospodnjoj: On ga vodi kamogod hoće.
Mudre izreke 21,2Sve putove svoje može čovjek držati pravima; ali je Gospod, koji ispituje srca.
Mudre izreke 21,3Činiti pravo i pravednost, to je milije Gospodu, nego žrtva zaklanica.
Mudre izreke 21,4Ohole oči i naduta srca, to je svjetiljka bezbožnika, ali je grijeh.
Mudre izreke 21,5Namisli marljiva čovjeka donose dobit; ali tko se odveć žuri, trpi samo štetu.
Mudre izreke 21,6Blago, stečeno jezikom lažljivim, je ispraznost onima koji traže smrti.
Mudre izreke 21,7Bezbožnike odnese vlastito nasilje, jer neće da čine, što je pravo.
Mudre izreke 21,8Mnogo je zapleten put čovjeka krivca, a djelo je čista čovjeka pravo.
Mudre izreke 21,9Bolje je stanovati na krovu u kojem uglu, nego zajedno biti u jednoj kući sa ženom svadljivom.
Mudre izreke 21,10Duša bezbožnikova želi zlo; njegov bližnji ne nalazi milosrđa u njega.
Mudre izreke 21,11Kad se kazni podsmjevač, onda luđak mudruje; kad se mudri poučava, onda on prima znanje.
Mudre izreke 21,12Na kuću bezbožnika pazi Svepravedni; bezbožnike baca on u nesreću.
Mudre izreke 21,13Tko uho svoje zatvara na jadikovanje siromaha, njemu se neće odgovoriti, kad zaviče
Mudre izreke 21,14Dar u tajnosti utišava gnjev, poklon u njedrima najžešću srdžbu.
Mudre izreke 21,15Radost je pravedniku, kad se čini što je pravo, a zločincima je strah.
Mudre izreke 21,16Čovjek, koji zađe s puta razboritosti, brzo će počinuti u carstvu sjena.
Mudre izreke 21,17Tko rado živi u veseljima, u siromaštvo će pasti; tko voli vino i ulje, ne obogati se.
Mudre izreke 21,18Otkup za pobožnike jest bezbožnik; na mjesto pravednih stupi zločinac.
Mudre izreke 21,19Lakše je stanovati u pustinji, nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.
Mudre izreke 21,20Dragocjeno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovjek luđak rastepe ga.
Mudre izreke 21,21Tko teži za pravdom i milosrđem, postigne život, pravdu i čast.
Mudre izreke 21,22U grad junaka uspne se mudri, sruši bedem, u koji su se uzdali.
Mudre izreke 21,23Tko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva život svoj od nevolje.
Mudre izreke 21,24Ohol, nadut čovjek - nazvan podsmjevač - radi u neizmjernoj obijesti.
Mudre izreke 21,25Lijenčini donosi smrt pohota njegova; jer ruke njegove bježe od posla.
Mudre izreke 21,26Svaki se dan prosi, prosi; a pravednik daje, a da ne škrtari.
Mudre izreke 21,27Gad je žrtva bezbožnika, osobito, ako je prinose u pogrdnoj namjeri.
Mudre izreke 21,28Lažan svjedok propada; čovjek, koji sluša, smije uvijek opet govoriti.
Mudre izreke 21,29Bezbožnik je drzovit, a tko je pravedan, pazi na svoj put.
Mudre izreke 21,30Nema ni mudrosti ni razboritosti ni savjeta naprema Gospodu.
Mudre izreke 21,31Konj se oprema za dan boja; ali pobjeda dolazi od Gospoda.
Mudre izreke 21,1 Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.
Mudre izreke 21,2Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima, a Jahve ispituje srca.
Mudre izreke 21,3Da se vrši pravda i čini pravo, draže je Jahvi nego žrtva.
Mudre izreke 21,4Ponosite oči i oholo srce i svjetiljka opakih - to je grijeh.
Mudre izreke 21,5Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo.
Mudre izreke 21,6Blago stečeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.
Mudre izreke 21,7Opake će odnijeti nasilje njihovo jer ne žele činiti pravice.
Mudre izreke 21,8Zapleten je put zločinca, a pravo je djelo čista čovjeka.
Mudre izreke 21,9Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.
Mudre izreke 21,10Duša opakoga želi zlo: u njega nema samilosti ni za bližnjega.
Mudre izreke 21,11Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje.
Mudre izreke 21,12Na kuću opakoga pazi Svepravedni i opake strovaljuje u nesreću.
Mudre izreke 21,13Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.
Mudre izreke 21,14Potajan dar utišava srdžbu, a poklon ispod ruke i žestoku jarost.
Mudre izreke 21,15Sud pravičan radost je pravedniku a užas zločincima.
Mudre izreke 21,16Čovjek koji skreće s puta razbora počivat će u zboru mrtvačkom.
Mudre izreke 21,17Tko ljubi veselje, postaje siromah, i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se.
Mudre izreke 21,18Opak čovjek otkup je za pravednika, i bezbožnik stupa na mjesto pravednog.
Mudre izreke 21,19Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.
Mudre izreke 21,20Krasno je blago i ulje u stanu mudroga, a bezuman ih čovjek rasipa.
Mudre izreke 21,21Tko teži za pravdom i dobrohotnošću, nalazi život i čast.
Mudre izreke 21,22Mudrac nadvladava i grad pun ratnika i krši silu u koju su se uzdali.
Mudre izreke 21,23Tko čuva usta i jezik svoj, čuva sebe od nevolje.
Mudre izreke 21,24Drzovitom i oholici ime je "podsmjevač"; on sve radi s prekomjernom drskošću.
Mudre izreke 21,25Lijenčinu ubija želja njegova jer mu ruke bježe od posla.
Mudre izreke 21,26Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari.
Mudre izreke 21,27Mrska je žrtva opakih, osobito kad se požudno prinosi.
Mudre izreke 21,28Lažljiv svjedok propada, a čovjek koji sluša, opet će govoriti.
Mudre izreke 21,29Opaki pokazuju drsko lice, a poštenjak učvršćuje put svoj.
Mudre izreke 21,30Nema mudrosti i nema razuma i nema savjeta protiv Jahve.
Mudre izreke 21,31Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu.
Poslovice 21,1*Srce kralja je jedan vodeni tijek u rukama GOSPODOVIM, on ga usmjerava prema svemu što mu se sviđa.
Poslovice 21,2Svi čovjekovi putovi pravedni su u njegovim očima, ali GOSPOD je taj koji važe srca.
Poslovice 21,3Sprovoditi pravdu i pravo najomiljenije GOSPODU u *žrtvi.
Poslovice 21,4Oholo srce, naduto srce, slava opakih: sve je to grijeh!
Poslovice 21,5Proračuni marljivog čovjeka su jedna sigurna korist, ali nestrpljivost vodi zasigurno u siromaštvo.
Poslovice 21,6Jedno bogatstvo stečeno zahvaljujući prijevarnim riječima: prolazna utvara ljudi koji traže smrt!
Poslovice 21,7Nasilje opakih odnosi ih jer oni odbijaju činiti pravednost.
Poslovice 21,8Ponašanje zločinaca je podmuklo, ali djelovanje časnog čovjeka je
Poslovice 21,9Bolje je stanovati u jednom kutu pod krovom nego dijeliti kuću s jednom svadljivom ženom.
Poslovice 21,10Sve biće opakog teži k zlu, čak i njegov prijatelj ne nalazi milosti u njegovim očima.
Poslovice 21,11Zvekan će postati mudar kaznom sumnjičavca i steći će znanost obrazovanjem danim mudrom.
Poslovice 21,12Pravedni posvećuje pažnju družbi opakih, gurajući ih u nesreću.
Poslovice 21,13Tko sebi začepljuje uši protiv krika nejakog pozivat će također ne dobijajući odgovora.
Poslovice 21,14Načini potajno jedan poklon gasi gnjev; sklizni u džep, jedan dar gasi žestoku srdžbu.
Poslovice 21,15Primljena pravice je jedna radost za pravednika, ali to je jedna pošast za zlodjelnika.
Poslovice 21,16Tko se odstrani s puta dobrog smjera ići će se odmarati u zajednicu Sjena .
Poslovice 21,17Ljubitelj zadovoljstava predodređen je osiromašenju, tko voli vino i dobru hranu ne bogati se.
Poslovice 21,18Opaki je jedna otkupnina za pravednog, a podmuklost za pravičnog čovjeka.
Poslovice 21,19Više vrijedi stanovati u jednom pustom području nego imati jednu svadljivu i zlovoljnu ženu.
Poslovice 21,20Ima jedno dragocijeno i obilno blago kod mudrog: sve to budala proguta!
Poslovice 21,21Tko sprovodi pravdu i vjernost, naći će život, pravdu, čast.
Poslovice 21,22Jedan mudrac može se domoći grada čvrste obrane i razrušiti tvrđavu, njegovu nadu .
Poslovice 21,23Tko čuva svoja usta i svoj jezik štiti sebe od straha.
Poslovice 21,24Jedna bezumna oholica, to je jedan sumnjičavac: on djeluje u jednoj poplavi oholosti.
Poslovice 21,25Pohlepa lijenog njega će i usmrtiti, jer njegove ruke odbijaju djelovati.
Poslovice 21,26Cijelog dana on je žrtva pohlepe! - Ali, pravedni daje ne štedeći ništa.
Poslovice 21,27Žrtva opakih je jedan užas utoliko više što nudi sa zlobnošću.
Poslovice 21,28Lažan će svjedok propasti, ali tko zna slušati znat će uvcijek i govoriti.
Poslovice 21,29Opak uzima jedan bezobrazan ali pravedan čovjek daje jedan čvrst temelj svojem ponašanju.
Poslovice 21,30Nema ni mudrosti ni razuma ni razmišljanja nasuprot GOSPODU .
Poslovice 21,31Priprema se konjica za dan boja, ali na kraju pobjeda ovisi o GOSPDU.
Price Solomunove 21,1Srce je carevo u ruci Gospodu kao potoci vodeni; kuda god hoće, savija ga.
Price Solomunove 21,2Svaki se put čovjeku čini prav, ali Gospod ispituje srca.
Price Solomunove 21,3Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva.
Price Solomunove 21,4Ponosite oči i naduto srce i oranje bezbožničko grijeh je.
Price Solomunove 21,5Misli vrijedna čovjeka donose obilje, a svakoga nagla siromaštvo.
Price Solomunove 21,6Blago sabrano jezikom lažljivijem taština je koja prolazi među one koji traže smrt.
Price Solomunove 21,7Grabež bezbožnijeh odnijeće ih, jer ne htješe činiti što je pravo.
Price Solomunove 21,8Čiji je put kriv, on je tuđ; a ko je čist, njegovo je djelo pravo.
Price Solomunove 21,9Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.
Price Solomunove 21,10Duša bezbožnikova želi zlo, ni prijatelj njegov ne nalazi milosti u njega.
Price Solomunove 21,11Kad potsmjevač biva karan, ludi mudra; i kad se mudri poučava, prima znanje.
Price Solomunove 21,12Uči se pravednik od kuće bezbožnikove, kad se bezbožnici obaraju u zlo.
Price Solomunove 21,13Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogoga, vikaće i sam, ali neće biti uslišen.
Price Solomunove 21,14Dar u tajnosti utišava gnjev, i poklon u njedrima žestoku srdnju.
Price Solomunove 21,15Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje.
Price Solomunove 21,16Čovjek koji zađe s puta mudrosti počinuće u zboru mrtvijeh.
Price Solomunove 21,17Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti.
Price Solomunove 21,18Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik.
Price Solomunove 21,19Bolje je živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.
Price Solomunove 21,20Dragocjeno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovjek bezuman proždire ga.
Price Solomunove 21,21Ko ide za pravdom i milošću, naći će život, pravdu i slavu.
Price Solomunove 21,22U grad jakih ulazi mudri, i obara silu u koju se uzdaju.
Price Solomunove 21,23Ko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja.
Price Solomunove 21,24Ponositom i obijesnom ime je potsmjevač, koji sve radi bijesno i oholo.
Price Solomunove 21,25Ljenivca ubija želja, jer ruke njegove neće da rade;
Price Solomunove 21,26Svaki dan želi; a pravednik daje i ne štedi.
Price Solomunove 21,27Žrtva je bezbožnička gad, akamoli kad je prinose u grijehu?
Price Solomunove 21,28Lažni svjedok poginuće, a čovjek koji sluša, govoriće svagda.
Price Solomunove 21,29Bezbožnik je bezobrazan, a pravednik udešava svoje pute.
Price Solomunove 21,30Nema mudrosti ni razuma ni savjeta nasuprot Bogu.
Price Solomunove 21,31Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje