Tražilica


Mudre izreke 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 25,1I ovo su priče Salomonove, što su bile skupljene od ljudi Ezekije, kralja Judina.
Mudre izreke 25,2Slava je Božja skrivati stvar; slava je kraljeva istraživati stvar.
Mudre izreke 25,3Kao visina neba i dubina zemlje, tako je nedohitno srce kraljeva.
Mudre izreke 25,4Kad se odijele od srebra troske, tada uspije zlataru umjetnina.
Mudre izreke 25,5Kad se odijeli bezbožnik od blizine kraljeve, tada se prijestolje njegov utvrdi pravednošću.
Mudre izreke 25,6Ne veličaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaša.
Mudre izreke 25,7Jer je bolje da ti se kaže: "Pomakni se ovdje gore, nego da ti reknu, da se pomakneš dolje pred odličnijim.
Mudre izreke 25,8Što si vidio vlastitim očima, to ne iznosi prebrzo na raspru; jer što ćeš poslije činiti, ako te bližnji sramotno opovrgne?
Mudre izreke 25,9Raspravi vlastitu stvar svoju s protivnikom svojim; a tajne drugoga ne otkrivaj!
Mudre izreke 25,10Inače bi zlo govorio o tebi tko čuje to, i sramota tvoja ne bi iščeznula nikada.
Mudre izreke 25,11Kao zlatne jabuke na srebrnim zdjelama, takva je riječ u pravo vrijeme izrečena.
Mudre izreke 25,12Zlatan prsten i ures iz fino ga zlata, takav je mudar opominjač za uho, koje sluša.
Mudre izreke 25,13Kao hladiti se snijegom o žetvi, takav je vjeran glasnik onome, koji ga je poslao; on okrijepi dušu gospodaru svojemu.
Mudre izreke 25,14Oblaci i vjetar, a ipak nema dažda, takav je čovjek, koji se hvali darovima, a ne daje ih nikada.
Mudre izreke 25,15Strpljivošću dade se ljut čovjek nagovoriti; mek jezik može slomiti kosti.
Mudre izreke 25,16Jesi li našao meda, jedi samo koliko ti je dosta, inače ako se ga prejedeš, izbljuvat ćeš ga.
Mudre izreke 25,17Stavi nogu svoju samo rijetko kad u kuću bližnjega svojega, inače nasitit će se tebe i zamrzit će na te.
Mudre izreke 25,18Kao malj i mač i oštra strijela jest čovjek, koji proti bližnjemu svojemu iskaže kao lažan svjedok.
Mudre izreke 25,19Zub klimav i noga klecava, takvo je uzdanje u nevjernika u vrijeme nevolje.
Mudre izreke 25,20Kao jedan, koji skida haljinu na zimi, kao jedan, koji lijeva ocat na salitru, takav je onaj, koji pjeva pjesme žalosnomu srcu.
Mudre izreke 25,21Gladuje li neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, žeđa li, napoj ga vodom;
Mudre izreke 25,22Jer tako zgrćeš živo ugljevlje na glavu njegovu, i Gospod će ti to platiti.
Mudre izreke 25,23Kao što sjeverni vjetar nosi dažd, tako jezik klevetni zlovoljno lice.
Mudre izreke 25,24Bolje je stanovati na krovu u kojem uglu, nego biti zajedno u kući sa ženom svadljivom.
Mudre izreke 25,25Hladna voda žednoj duši, to je dobra vijest iz daleke zemlje.
Mudre izreke 25,26Izvor zamućen, studenac pokvaren, to je pravednik, koji kleca pred bezbožnikom!
Mudre izreke 25,27Previše meda jesti nije dobro; zato štedi riječi pohvale!
Mudre izreke 25,28Grad porušen bez zidova, to je čovjek, koji nema vlasti nad svojim duhom.
Mudre izreke 25,1 I ovo su mudre izreke Salomonove; sabrali ih ljudi Ezekije, kralja judejskog.
Mudre izreke 25,2Slava je Božja sakrivati stvar, a slava kraljevska istraživati je.
Mudre izreke 25,3Neistražljivo je nebo u visinu, zemlja u dubinu i srce kraljevsko.
Mudre izreke 25,4Ukloni trosku od srebra, i uspjet će posao zlataru.
Mudre izreke 25,5Ukloni opakoga ispred kralja, i utvrdit će se pravicom prijestol njegov.
Mudre izreke 25,6Ne veličaj se pred kraljem i ne sjedaj na mjesto velikaško,
Mudre izreke 25,7jer je bolje da ti se kaže: "Popni se gore" nego da te ponize pred odličnikom.
Mudre izreke 25,8Što su ti oči vidjele ne iznosi prebrzo na raspru; jer što ćeš učiniti na koncu kad te opovrgne bližnji tvoj?
Mudre izreke 25,9Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuđe tajne,
Mudre izreke 25,10da te ne izgrdi tko čuje i da ti se kleveta ne vrati.
Mudre izreke 25,11Riječi kazane u pravo vrijeme zlatne su jabuke u srebrnim posudama.
Mudre izreke 25,12Mudrac koji kori uhu je poslušnu zlatan prsten i ogrlica od tanka zlata.
Mudre izreke 25,13Vjeran je glasnik onomu tko ga šalje kao ledena studen u doba žetve: on krijepi dušu svoga gospodara.
Mudre izreke 25,14Tko se diči lažljivim darom, on je kao oblak i vjetar bez kiše.
Mudre izreke 25,15Strpljivošću se ublažava sudac, mek jezik i kosti lomi.
Mudre izreke 25,16Kad naiđeš na med, jedi umjereno, kako se ne bi prejeo i pojedeno izbljuvao.
Mudre izreke 25,17Rijetko zalazi u kuću bližnjega svoga, da te se ne zasiti i ne zamrzi na te.
Mudre izreke 25,18Čovjek koji svjedoči lažno na bližnjega svoga on je kao bojni malj i mač i oštra strijela.
Mudre izreke 25,19Uzdanje u bezbožnika na dan nevolje - krnjav je zub i noga klecava.
Mudre izreke 25,20Kao onaj koji skida haljinu u zimski dan ili ocat lije na ranu, takav je onaj tko pjeva pjesmu turobnu srcu.
Mudre izreke 25,21Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga kruhom, i ako je žedan, napoji ga vodom.
Mudre izreke 25,22Jer mu zgrćeš ugljevlje na glavu i Jahve će ti platiti.
Mudre izreke 25,23Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice.
Mudre izreke 25,24Bolje je stanovati pod rubom krova nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.
Mudre izreke 25,25Kao studena voda žednu grlu, takva je dobra vijest iz zemlje daleke.
Mudre izreke 25,26Kao zatrpan izvor i vrelo zamućeno, takav je pravednik koji kleca pred opakim.
Mudre izreke 25,27Jesti mnogo meda nije dobro niti tražiti pretjerane časti.
Mudre izreke 25,28Grad razvaljen i bez zidova - takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom.
Poslovice 25,1Ovo što slijedi još je jedan prijepis solomonijanskih poslovica dužnih ljudima Ezekiasovim, kralja Jude.
Poslovice 25,2Slava Božja, to je djelovati u otajstvu a slava kraljeva, to je djelovati poslije ispitivanja .
Poslovice 25,3Nebesa u svojoj visini, zemlja u svojoj dubini i *srce kraljeva su nepronicivi.
Poslovice 25,4Skini zguru sa srebra i jedna će vaza izići za zlatara;
Poslovice 25,5skini opakog ispred kralja i njegov prijestol bit će učvršćen u pravdi.
Poslovice 25,6Ne budi osion pred kraljem i ne drži se u okolici velikaša.
Poslovice 25,7Jer, bolje vrijedi da se kaže: ` Uspni se ovamo` nego te vidjeti poniženog pred odličnicima. To što su tvoje oči vidjele,
Poslovice 25,8ne pretvaraj prebrzo u parbu. Što ćeš učiniti ti na kraju računa ako te tvoj protivnik zbuni?
Poslovice 25,9Raspravi svoju stvar sa svojim ali ne odkrivaj tajne jednog drugog,
Poslovice 25,10iz straha da te ne uvrijedi, ako bude bilo vjetra, i ti ne budeš mogao ponovo uhvatiti svoje loše riječi.
Poslovice 25,11Zlatne jabuke sa svojim srebrenim uresima, kao jedna riječ rečena u dobar čas;
Poslovice 25,12jedan zlatan kolut i jedna ogrlica od crvenog zlata, takav je ukor mudraca za pažljivo uho.
Poslovice 25,13Kao svježina snijega u vrijeme žetve, kao glasonoša vjeran onom koji ga šalje: on okrepljuje svog gospodara.
Poslovice 25,14Od oblaka, od vjetra, da; od kiše, ne! Takav je onaj koji se hvasta varavim poklonom.
Poslovice 25,15Jednim dugim strpljenjem može se obmanuti jedan činovnik, sve kao što jedan umilan jezik može polomiti kost .
Poslovice 25,16Ti si našao meda? Jedi ono što ti nedostaje; drukčije, nakljukan, povraćat ćeš ga.
Poslovice 25,17Rijetko stavljaj svoje noge kod prija- telja, inače, pretjeraš li, on će te zamrzjeti.
Poslovice 25,18Buzdovan, mač, čelična strijela, takav je čovjek koji lažno svjedoči protiv bližnjeg svog.
Poslovice 25,19Klimav zub i drhtava noga, tako, u dan užasa, povjerenje u
Poslovice 25,20Dati skinuti ogrtač u studen dan, dodati octa u šalitru i pjevati pjesme u nazočnosti ožalošćenog, to je isto.
Poslovice 25,21Ako je tvoj neprijatelj gladan, daj mu jesti; je li žedan, podaj mu piti.
Poslovice 25,22Čineći to, ti ćeš uzeti, ti, užarenog ugljena na njegovu glavu .
Poslovice 25,23Sjeverni vjetar rađa kišu, jedno gnjevno lice rađa jedno varavo govorenje.
Poslovice 25,24Bolje vrijedi stanovati u jednom kutu pod krovovima nego dijeliti kuću jedne žene svadljive.
Poslovice 25,25Svježe vode za osušeno grlo, takva su dobre vijesti primljene iz jedne daleke zemlje.
Poslovice 25,26Jedan uzburkan izvor, jedan zamućen studenac, takav je pravednik koji posrće pred opakim.
Poslovice 25,27Nije dobro jesti previše meda, ali proučavanje važnih stvari, to je važno .
Poslovice 25,28Jedan razrušen grad nema više bedema, takav je čovjek čiji duh nema više kočnice .
Price Solomunove 25,1I ovo su priče Solomunove koje sabraše ljudi Jezekije cara Judina.
Price Solomunove 25,2Slava je Božija skrivati stvar, a slava je carska istraživati stvar.
Price Solomunove 25,3Visina nebu i dubina zemlji i srce carevima ne može se dosegnuti.
Price Solomunove 25,4Uzmi od srebra trosku, i izaći će livcu zaklad.
Price Solomunove 25,5Uzmi bezbožnika ispred cara, i utvrdiće se pravdom prijesto njegov.
Price Solomunove 25,6Ne veličaj se pred carem i ne staj na mjesto gdje stoje vlastelji.
Price Solomunove 25,7Jer je bolje da ti se kaže: hodi gore, nego da te ponize pred knezom da vidiš svojim očima.
Price Solomunove 25,8Ne idi odmah da se preš, gledaj šta bi činio napošljetku ako bi te osramotio bližnji tvoj.
Price Solomunove 25,9Raspravi stvar svoju s bližnjim svojim, ali tuđe tajne ne otkrivaj,
Price Solomunove 25,10Da te ne bi psovao ko čuje, i sramota tvoja da ne bi ostala na tebi.
Price Solomunove 25,11Zlatne jabuke u srebrnijem sudima jesu zgodne riječi.
Price Solomunove 25,12Zlatna je grivna i nakit od najboljega zlata mudri karač onome koji sluša.
Price Solomunove 25,13Vjeran je poslanik kao studen šnježna o žetvi onima koji ga pošlju, i rashlađuje dušu svojim gospodarima.
Price Solomunove 25,14Ko se hvali darom lažnijem, on je kao oblaci i vjetar bez dažda.
Price Solomunove 25,15Strpljenjem se ublažava knez, i mek jezik lomi kosti.
Price Solomunove 25,16Kad nađeš med, jedi koliko ti je dosta, da ne bi najedavši ga se izbljuvao ga.
Price Solomunove 25,17Rijetko neka ti noga stupa u kuću bližnjega tvojega, da ne bi nasitivši se tebe omrzao na te.
Price Solomunove 25,18Ko god govori lažno svjedočanstvo na bližnjega svojega, on je kao malj i mač i oštra strijela.
Price Solomunove 25,19Uzdanje je u nevjernika u nevolji zub slomljen i noga uganuta.
Price Solomunove 25,20Ko pjeva pjesme žalosnom srcu, on je kao onaj koji svlači haljinu na zimi, i kao ocat na salitru.
Price Solomunove 25,21Ako je gladan nenavidnik tvoj, nahrani ga hljeba, i ako je žedan napoj ga vode.
Price Solomunove 25,22Jer ćeš živo ugljevlje zgrnuti na glavu njegovu, i Gospod će ti platiti.
Price Solomunove 25,23Sjeverni vjetar nosi dažd, a potajni jezik lice srdito.
Price Solomunove 25,24Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.
Price Solomunove 25,25Dobar je glas iz daljne zemlje kao studena voda žednoj duši.
Price Solomunove 25,26Pravednik koji pada pred bezbožnikom jest kao izvor nogama zamućen i kao studenac pokvaren.
Price Solomunove 25,27Jesti mnogo meda nije dobro, i istraživati slavu nije slavno.
Price Solomunove 25,28Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje