Tražilica


Mudre izreke 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 28,1Bezbožnik bježi, i kad ga nitko ne progoni; a pravednik se osjeća sigurnim kao mlad lav.
Mudre izreke 28,2Zbog grješnosti u zemlji mijenjaju se često knezovi njezini; ali po razboritim, razumnim ljudima dobiva pravda dugo trajanje.
Mudre izreke 28,3Bezbožnik, koji pritiskuje siromahe, jest kao dažd, što odnosi, a kruha ne donosi.
Mudre izreke 28,4Koji preziru zakon, hvale bezbožnika; a koji drže zakon, gnjeve se na njega.
Mudre izreke 28,5Zli ljudi nemaju smisla za pravo; a koji traže Gospoda, razumiju se u sve.
Mudre izreke 28,6Bolji je siromah, koji hodi u nedužnosti svojoj, nego čovjek, koji ide krivim putovima, ako je i bogat.
Mudre izreke 28,7Tko drži zakon, sin je razuman, a tko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega.
Mudre izreke 28,8Tko umnožava imetak svoj kamatom i lihvom, skuplja onome, koji je milostiv siromasima.
Mudre izreke 28,9Tko odvraća uho svoje, da ne čuje zakona i molitva je njegova jedan gad.
Mudre izreke 28,10Tko zavodi poštene ljude na zao put, taj će sam pasti u jamu svoju; a nedužni će dobiti blagoslov.
Mudre izreke 28,11Bogat čovjek drži samoga sebe mudrim, ali ga razuman siromah ispituje.
Mudre izreke 28,12Kad se raduju pravednici, velika je slava; a podignu li se bezbožnici visoko, moraju se tražiti ljudi.
Mudre izreke 28,13Tko krije svoje grijehe, nema blagoslova; tko ih priznaje i ostavlja, dobit će oproštenje.
Mudre izreke 28,14Blagoslovljen je čovjek, koji je svagda na oprezu; a tko učini tvrdim srce svoje, upast će u nesreću.
Mudre izreke 28,15Lav, koji rice, i medvjed gladan, to je bezbožan vladalac siromašnome narodu.
Mudre izreke 28,16Knez, koji nema razboritosti, vrši mnoge globe; a kome se gadi nepravedna dobit, živjet će dugo.
Mudre izreke 28,17Čovjek, kojega tišti krvno djelo, bit će do groba bjegunac; nitko ga ne zaustavi.
Mudre izreke 28,18Tko hodi nedužno, spasit će se; a tko ide krivim putovima, pada ti jamu.
Mudre izreke 28,19Tko obrađuje svoju njivu, ima puno kruha; a tko ide za besposlicama, ima puno siromaštva.
Mudre izreke 28,20Čestiti čovjek obiluje blagoslovima; a tko hoće da se brzo obogati, ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 28,21Pristranost je loša stvar; ipak za komadić kruha ogriješi se gdjekoji.
Mudre izreke 28,22Lakomac ide pohlepno za bogatstvom i ne pomišlja, da oskudica dolazi na njega.
Mudre izreke 28,23Tko kara čovjeka, više će hvale poslije žeti, negoli jezik laskav.
Mudre izreke 28,24Tko krade oca svojega i mater svoju i govori: "To nije grijeh", on je drug pokvarenome čovjeku.
Mudre izreke 28,25Lakomac zameće svađu; a tko se uzda u Gospoda, obilovat će.
Mudre izreke 28,26Tko se oslanja na svoj vlastiti razum, luđak je; a tko hodi u mudrosti, spasit će se.
Mudre izreke 28,27Tko daje siromahu, neće mu ništa faliti; a tko zatvara oči svoje pred njim, bit će obasut klevetama.
Mudre izreke 28,28Kad se visoko podignu bezbožnici, skrivaju se ljudi; a kad propadnu, postaju moćni pravednici.
Mudre izreke 28,1 Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.
Mudre izreke 28,2Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.
Mudre izreke 28,3Čovjek opak koji tlači ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema.
Mudre izreke 28,4Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.
Mudre izreke 28,5Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.
Mudre izreke 28,6Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroči krivim putem.
Mudre izreke 28,7Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.
Mudre izreke 28,8Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.
Mudre izreke 28,9Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.
Mudre izreke 28,10Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću.
Mudre izreke 28,11Bogat se čovjek čini sebi mudrim, ali će ga razuman siromah raskrinkati.
Mudre izreke 28,12Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.
Mudre izreke 28,13Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.
Mudre izreke 28,14Blago čovjeku uvijek bojaznu, jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.
Mudre izreke 28,15Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.
Mudre izreke 28,16Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.
Mudre izreke 28,17Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga.
Mudre izreke 28,18Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.
Mudre izreke 28,19Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha, a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva.
Mudre izreke 28,20Čestit čovjek stječe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 28,21Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo.
Mudre izreke 28,22Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da će ga stići oskudica.
Mudre izreke 28,23Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost nego onaj koji laska jezikom.
Mudre izreke 28,24Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku.
Mudre izreke 28,25Lakomac zameće svađu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.
Mudre izreke 28,26Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.
Mudre izreke 28,27Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.
Mudre izreke 28,28Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.
Poslovice 28,1Opaki bježi i tada kad ga čak nitko ne proganja, ali pravednik, kao jedan lavić, je siguran u sebe.
Poslovice 28,2Kad je jedan zemlja u pobuni, brojni su poglavari, ali red zavlada s jednim pametnim i iskusnim čovjekom.
Poslovice 28,3Jedan gazda siromašan i koji iskorištava nejake jest jedna kiša pustošiteljica: nema više kruha.
Poslovice 28,4Oni koji napuštaju Zakon čestitaju opakom, oni koji paze Zakon biju ga.
Poslovice 28,5Loši ljudi uopće ne razumiju pravicu, ali oni koji traže GOSPODA razumiju sve.
Poslovice 28,6Bolje vrijedi jedan siromah koji se ponaša pošteno no čovjek podmuklog držanja, makar i bogataš.
Poslovice 28,7Tko čuva Zakon jest jedan pametan sin, ali koji posjećuje raskalašene na- nosi sram svojem ocu.
Poslovice 28,8Tko uvećava svoje imanje lihvom i kaišarenjem gomila za onoàga tko ima milosti za nejake.
Poslovice 28,9Tko okrene uho od slušanja Zakona, čak i njegova molitva je uđas.
Poslovice 28,10Tko zavede pravične ljude na loš put past će u svoju vlastitu jamu; ali pošteni ljudi baštinit će sreću.
Poslovice 28,11Bogataš je mudar u svojim vlastitim očima, ali mudar siromah raskrinkat će ga.
Poslovice 28,12Kad pravedni likuju, velika je slava; kad se opaki podignu, svatko se skriva.
Poslovice 28,13Tko skriva svoje mane neće uspjeti, tko ih prizna i napusti dobit će
Poslovice 28,14Sretan čovjek koji je uvijek na oprezu, ali tvrdoglavi past će u
Poslovice 28,15Jedan lav koji riče, jedan medvjed koji poskakuje, takav je opaki koji nadvladava jedan bijedni narod.
Poslovice 28,16Jedan bezumni princ uvećava iznuđivanje, ali koji mrzi pljačku produžit će svoje dane.
Poslovice 28,17Jedan čovjek opterećen ubojstvom bježat će sve do u zatvor: nepotrebno ga je uhiti!
Poslovice 28,18Tko se ponaša sasvim jednostavno bit će spašen, ali tko miješa dva načina postupanja spotaknut će se na jedan od njih.
Poslovice 28,19Tko obrađuje svoju zemlju bit će nasićen kruhom, tko proganja tlapnje bit će nasićen sirotinjstvom.
Poslovice 28,20Odan čovjek je ispunjen blagoslovima, ali tko se hoće brzo obogatiti neće ostati nekažnjen.
Poslovice 28,21Nije dobro biti pristran, ali jedan važan čovjek sposoban je griješiti za jedan zalogaj kruha.
Poslovice 28,22Onaj koji trči za bogatstvom ima zle oči ! On ne zna da će se sirotinja oboriti na njega.
Poslovice 28,23Tko ukori nekoga dobit će na kraju njegovu naklonost, bolje nego čovjek laskavih riječi.
Poslovice 28,24Tko guli oca i majku govoreći: ` To nije grijeh` nije ništa drugo do sukrivac pljačkašima.
Poslovice 28,25Čovjek koji ima veliki apetit proizvodi svađu, ali tko se pouzda u GOSPODA bit će spašen.
Poslovice 28,26Tko se pouzda u svoj vlastiti razum jedna je budala; ali tko se ponaša u skladu s mudrošću taj će biti spašen.
Poslovice 28,27Tko daje siromahu neće manjkati u ničemu, tko odbije njega pogledati bit će pokriven kletvama.
Poslovice 28,28Kad se opaki podignu, svatko se skri- va; a kad oni propadaju, pravednici se umnožavaju.
Price Solomunove 28,1Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.
Price Solomunove 28,2Kad se u zemlji zla čine, nastaju joj mnogi knezovi; ali kad se nađe čovjek razuman i vješt, ostaje dugo.
Price Solomunove 28,3Čovjek siromah koji čini krivo ubogima jest kao silan dažd iza kojega nestaje hljeba.
Price Solomunove 28,4Koji ostavljaju zakon, hvale bezbožnike; a koji drže zakon, protive im se.
Price Solomunove 28,5Zli ljudi ne razumiju što je pravo; a koji traže Gospoda, razumiju sve.
Price Solomunove 28,6Bolji je siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj nego ko ide krivijem putovima ako je i bogat.
Price Solomunove 28,7Ko čuva zakon, sin je razuman; a ko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega.
Price Solomunove 28,8Ko umnožava dobro svoje ujmom i pridavkom, sabira onome koji će razdavati siromasima.
Price Solomunove 28,9Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakona i molitva je njegova mrska.
Price Solomunove 28,10Ko zavodi prave na zao put, pašće u jamu svoju, a bezazleni naslijediće dobro.
Price Solomunove 28,11Bogat čovjek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga.
Price Solomunove 28,12Kad se raduju pravedni, velika je slava; a kad se podižu bezbožnici, traži se čovjek.
Price Solomunove 28,13Ko krije prijestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.
Price Solomunove 28,14Blago čovjeku koji se svagda boji; a ko je tvrdoglav, upada u zlo.
Price Solomunove 28,15Bezbožnik koji vlada narodom siromašnijem, lav je koji riče i medvjed gladan.
Price Solomunove 28,16Knez bez razuma čini mnogo nepravde, a koji mrzi na lakomstvo, živjeće dugo.
Price Solomunove 28,17Čovjek koji čini nasilje krvi ljudskoj, bježaće do groba, a niko ga neće zadržati.
Price Solomunove 28,18Ko hodi u bezazlenosti, spašće se; a ko je opak na putovima, pašće u jedan mah.
Price Solomunove 28,19Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, nasitiće se sirotinje.
Price Solomunove 28,20Čovjek vjeran obiluje blagoslovima; a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice.
Price Solomunove 28,21Nije dobro gledati ko je ko, jer za zalogaj hljeba čovjek će učiniti zlo.
Price Solomunove 28,22Nagli da se obogati čovjek zavidljiv, a ne zna da će mu doći siromaštvo.
Price Solomunove 28,23Ko ukorava čovjeka naći će poslije veću milost nego koji laska jezikom.
Price Solomunove 28,24Ko krade oca svojega i mater svoju, i govori: nije grijeh, on je drug krvniku.
Price Solomunove 28,25Oholi zameće svađu; a ko se uzda u Gospoda, izobilovaće.
Price Solomunove 28,26Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se.
Price Solomunove 28,27Ko daje siromahu, neće mu nedostajati; a ko odvraća oči svoje, biće mu mnogo kletava.
Price Solomunove 28,28Kad se podižu bezbožnici, sakriva se čovjek; a kad ginu, umnožavaju se pravedni.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje