Tražilica


Mudre izreke 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 4,1Slušajte, djeco, opomenu očevu i pazite, da se naučite mudrosti.
Mudre izreke 4,2Jer vam dobre nauke dajem; ne prezirite naputka mojega!
Mudre izreke 4,3Kad sam još kao dijete boravio kod oca svojega, kao nježno, jedino dijete pod okriljem matere,
Mudre izreke 4,4Tada me je on učio i rekao mi: "Neka srce tvoje drži čvrsto riječi moje i obdržavaj zapovijedi moje, pa ćeš živjeti!
Mudre izreke 4,5Pribavi sebi mudrost, pribavi sebi razboritost, ne zaboravljaj to i ne odstupaj od riječi usta mojih!
Mudre izreke 4,6Nemoj je ostaviti: ona će te čuvati; ljubi je i ona će te braniti!
Mudre izreke 4,7Početak mudrosti: Pribavi sebi mudrost; pribavi sebi razboritost svim imanjem svojim!
Mudre izreke 4,8Cijeni je visoko: ona će te uzvisiti; ona će te proslaviti, kad je zavoliš.
Mudre izreke 4,9Oko glave tvoje savit će ti mio vijenac, sjajnu krunu dat će ti."
Mudre izreke 4,10Slušaj, sine moj, primi riječi moje i umnožit će ti se godine života.
Mudre izreke 4,11Pokazat ću ti put mudrosti, vodit ću te stazom pravom.
Mudre izreke 4,12Uziđeš li po njoj, neće se stezati korak tvoj; potrčiš li po njoj, nećeš se spotaknuti.
Mudre izreke 4,13Drži čvrsto pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona je život tvoj.
Mudre izreke 4,14Ne stupaj na stazu bezbožnika i ne hodaj putem zlikovaca!
Mudre izreke 4,15Bježi od njega, nemoj ići po njemu; ukloni mu se i prođi ga!
Mudre izreke 4,16Oni ne mogu počinuti, ako ne učiniše ništa zlo i san im je ugrabljen, ako koga ne zavedoše.
Mudre izreke 4,17Jer jedu kruh bezbožnika i piju vino nasilja.
Mudre izreke 4,18Staza je pravednika kao osvit; on sve većma svijetli do potpuna dana.
Mudre izreke 4,19Put je bezbožnika kao tamna noć; ne znaju, na što će se spotaknuti.
Mudre izreke 4,20Sine moj, pazi na riječi moje i prigni uho svoje pričama mojim!
Mudre izreke 4,21Neka ti nikada ne odlaze iz očiju i čuvaj ih na dnu srca!
Mudre izreke 4,22Jer tko ih nađe, za njega su život, svemu tijelu njegovu zdravlje.
Mudre izreke 4,23Svom brižljivošću čuvaj srce svoje; jer iz njega izvire život!
Mudre izreke 4,24Drži daleko od usta svojih laž i usne tvoje neka budu čiste od varke!
Mudre izreke 4,25Pravo neka gleda oko tvoje i trepavice tvoje neka pogledaju slobodno preda te!
Mudre izreke 4,26Noge svoje stavi na ravnu stazu, svi putovi tvoji neka su tvrdo određeni!
Mudre izreke 4,27Ne skretaj nadesno ili nalijevo; drži daleko nogu svoju oda zla!
Mudre izreke 4,1 Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost,
Mudre izreke 4,2jer dobar vam nauk dajem: ne prezrite moga naputka.
Mudre izreke 4,3I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere;
Mudre izreke 4,4i mene je on učio i govorio mi: "Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet ćeš.
Mudre izreke 4,5Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih s uma i ne odstupi od riječi mojih usta.
Mudre izreke 4,6Ne ostavljaj je i čuvat će te; ljubi je i obranit će te.
Mudre izreke 4,7Početak je mudrosti: steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost.
Mudre izreke 4,8Veličaj je i uzvisit će te; donijet će ti čast kad je prigrliš.
Mudre izreke 4,9Stavit će ti ljupki vijenac na glavu, i obdarit će te krasnom krunom.
Mudre izreke 4,10Poslušaj, sine moj, primi moje riječi i umnožit će se godine tvojeg života.
Mudre izreke 4,11Poučih te putu mudrosti, navratih te na prave staze;
Mudre izreke 4,12neće ti se zapletati koraci kad staneš hoditi; potrčiš li, nećeš posrnuti.
Mudre izreke 4,13Čvrsto se drži pouke, ne puštaj je, čuvaj je, jer ona ti je život.
Mudre izreke 4,14Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca.
Mudre izreke 4,15Ostavi ga, ne hodi njime; kloni ga se i zaobiđi ga.
Mudre izreke 4,16Jer oni ne spavaju ako ne učine zla, i san im ne dolazi ako koga ne obore.
Mudre izreke 4,17Jer jedu kruh opačine i piju vino nasilja.
Mudre izreke 4,18A pravednička je staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana.
Mudre izreke 4,19A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što će se spotaknuti.
Mudre izreke 4,20Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama.
Mudre izreke 4,21Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga.
Mudre izreke 4,22Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.
Mudre izreke 4,23A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.
Mudre izreke 4,24Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne.
Mudre izreke 4,25Nek` tvoje oči gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav.
Mudre izreke 4,26Pazi na stazu kojom kročiš i neka ti svi putovi budu pouzdani.
Mudre izreke 4,27Ne skreći ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla.

Poslovice 4,1 Slušajte, sinovi, pouku jednog oca, potrudite se spoznati što je to umnost.
Poslovice 4,2Da, to je jedna dobra znanost koju vam prenosim? ne odbijte moju poduku.
Poslovice 4,3Ja također, bijah dobar sin svom ocu, i moja me majka milovaše kao sina jedinca.
Poslovice 4,4Moj otac me poduči ovim riječima: Nek tvoje srce shvati moje riječi; čuvaj moje naloge i ti ćeš živjeti.
Poslovice 4,5Stječi mudrost, stječi pamet. Ne za- boravi moje riječi i ne okreći se od njih.
Poslovice 4,6Ne napuštaj mudrost i ona će te čuvati, voli ju i ona će te zaštititi.
Poslovice 4,7Načelo mudrosti: stječi mudrost i, po cijenu svega što si stekao stječi pamet.
Poslovice 4,8Prigrli ju i ona će te podizati, ona će te oplemeniti ako li ju ti prigrliš.
Poslovice 4,9Ona će na tvoju glavu staviti jednu skupocijenu krunu, ona će te obdariti jednom dijademom veličanstvenosti .
Poslovice 4,10Slušaj, sine moj, prikupi moje riječi i tvoje životne godine će se umnožiti.
Poslovice 4,11Ja sam te uputio putem mudrosti, ja sam ti dao gaziti stazama pravednosti.
Poslovice 4,12Ti nećeš biti obogaljen u svom hodu i nećeš ti posrnuti ako li juriš.
Poslovice 4,13Drži se odlučno svojeg odgoja, ne napuštaj ga; čuvaj ga, on je tvoj život!
Poslovice 4,14Ne idi tragom opakih i ne zalazi na put zločinaca.
Poslovice 4,15Ostavi ga, ne prolazi tuda! izbjegavaj ga i prođi prijeko!
Poslovice 4,16Oni ne usniju prije no što počine zlo, oni gube san ako nisu koga oborili.
Poslovice 4,17Oni jednu kruh nečasno stečen, vino koje oni piju plod je nasilja.
Poslovice 4,18Naprotiv, put pravednika je jedno svjetlo zore čiji sjaj raste do punog dana.
Poslovice 4,19Put opakih je tama, oni ne znaju na čemu će posrnuti.
Poslovice 4,20Sine moj, posveti opažnju mojim riječima, napni uho za moje riječi.
Poslovice 4,21Nek se ne udalju s tvojih očiju; čuvaj ih na dnu srca svog.
Poslovice 4,22Jer, one su život za onog tko ih naslijedi i zdravlje za svo njegovo biće.
Poslovice 4,23Čuvaj svoje srce u punoj budnosti, jer od njega ovise granice života.
Poslovice 4,24Prognaj daleko od sebe izopačeni govor, udalji od sebe zle jezike.
Poslovice 4,25Nek tvoje oči upiro ravno u lice i nek tvoj pogled ide ravno pred tobom.
Poslovice 4,26Prokrči jenu stazu za svoje noge i nek tvoje staze butu čvrste.
Poslovice 4,27Ne okreći se ni desno ni lijevo. ukloni svoje noge od zla.
Price Solomunove 4,1Slušajte, djeco, nastavu očinu, i pazite da biste poznali mudrost.
Price Solomunove 4,2Jer vam dobru nauku dajem, ne ostavljajte zakona mojega.
Price Solomunove 4,3Kad bijah sin u oca svojega mlad, i jedinac u matere svoje,
Price Solomunove 4,4On me učaše i govoraše mi: neka primi srce tvoje riječi moje, drži zapovijesti moje i bićeš živ.
Price Solomunove 4,5Pribavi mudrost, pribavi razum; ne zaboravljaj i ne otstupaj od riječi usta mojih.
Price Solomunove 4,6Nemoj je ostaviti, i čuvaće te, ljubi je, i hraniće te.
Price Solomunove 4,7Mudrost je glavno; pribavi mudrost, i za sve imanje svoje pribavi razum.
Price Solomunove 4,8Podiži je i ona će te uzvisiti, proslaviće te kad je zagrliš.
Price Solomunove 4,9Metnuće ti na glavu vijenac od milina, krasnu krunu daće ti.
Price Solomunove 4,10Slušaj, sine moj, i primi riječi moje, i umnožiće ti se godine životu.
Price Solomunove 4,11Učim te putu mudrosti, vodim te stazama pravijem.
Price Solomunove 4,12Kad ushodiš, neće se stezati koraci tvoji, i ako potrčiš nećeš se spotaknuti.
Price Solomunove 4,13Drži se nastave i ne puštaj, čuvaj je, jer ti je život.
Price Solomunove 4,14Ne idi na stazu bezbožničku i putem nevaljalijeh ljudi ne stupaj.
Price Solomunove 4,15Ostavi ga, ne hodi po njemu, ukloni se od njega i mini ga.
Price Solomunove 4,16Jer ne spavaju ako ne učine zla, i ne dolazi im san ako koga ne obore.
Price Solomunove 4,17Jer jedu hljeb bezbožnosti i piju vino nasilja.
Price Solomunove 4,18A put je pravednički kao svijetlo vidjelo, koje sve većma svijetli dok ne bude pravi dan.
Price Solomunove 4,19A put je bezbožnički kao mrak, ne znaju na što će se spotaknuti.
Price Solomunove 4,20Sine moj, slušaj riječi moje, prigni uho svoje besjedi mojoj.
Price Solomunove 4,21Da ti ne odlaze iz očiju; čuvaj ih usred srca svojega.
Price Solomunove 4,22Jer su život onima koji ih nalaze i zdravlje svemu tijelu njihovu.
Price Solomunove 4,23Svrh svega što se čuva čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život.
Price Solomunove 4,24Ukloni od usta svojih opačinu i od usana svojih nevaljalstvo udalji.
Price Solomunove 4,25Oči tvoje neka gledaju upravo i vjeđe tvoje neka se upravljaju pravo pred tobom.
Price Solomunove 4,26Mjeri stazu nogama svojim, i svi putovi tvoji neka su poravnjeni.
Price Solomunove 4,27Ne svrći ni nadesno ni nalijevo, odvraćaj nogu svoju oda zla.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje