Tražilica


Mudre izreke 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 7,1Čuvaj, sine moj, u srcu riječi moje, i skrivaj naputak moj kod sebe!
Mudre izreke 7,2Čuvaj zapovijedi moje, i živjet ćeš, nauku moju kao zvijezdu oka svojega!
Mudre izreke 7,3Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploču srca svojega!
Mudre izreke 7,4Reci mudrosti: "Sestro moja!" i nazovi razboritost, najbliža u rodu,
Mudre izreke 7,5Da te drže daleko od žene drugoga, od tuđinke, koja govori laskavo.
Mudre izreke 7,6Kad sam gledao kroz prozor kuće svoje, virio van kroz rešetke svoje,
Mudre izreke 7,7Na lude i mudre pazio, tada opazih neiskusna mladića.
Mudre izreke 7,8Koračao je ulicon dolje pokraj jednoga ugla, išao je putem kući
Mudre izreke 7,9U sumrak, pri izmaku dana, kad je padala noćna tama.
Mudre izreke 7,10Najednom srete ga žena u odijelu bludnice i lukava srca.
Mudre izreke 7,11Drsko se skitala naokolo; noge njezine nijesu mogle stajati kod kuće.
Mudre izreke 7,12Sad na ulici, sad na trgovima, na svakom uglu vrebala je.
Mudre izreke 7,13I uhvati ga, i poljubi ga, i bezobrazno reče mu:
Mudre izreke 7,14"Bila sam dužna žrtvu pomirnicu, i danas izvrših zavjet svoj.
Mudre izreke 7,15Zato izađoh, tebi u susret, da te potražim, i eto nađoh te.
Mudre izreke 7,16Opremila sam ložnicu svoju prostirkama, vezenim egipatskim prostirkama.
Mudre izreke 7,17Poškropila sam postelju svoju smirnom, alojem i cimetom.
Mudre izreke 7,18Pa dođi, uživat ćemo ljubav, plivat ćemo u slasti ljubavnoj do zore.
Mudre izreke 7,19Jer mi muž nije kod kuće, otišao je daleko na put.
Mudre izreke 7,20Kesu je novčanu uzeo sa sobom, vraća se kući istom o uštapu."
Mudre izreke 7,21Mnogim nagovaranjem zavede ga i glatkim usnama odvuče ga sa sobom.
Mudre izreke 7,22Otide sa njom, bezumnik, kao vol, kojega vode na klanje, kao jelen, koji se zaplete u mrežu,
Mudre izreke 7,23Dok mu strijela ne probije jetra, kao što kad ptica leti u zamku, a ne opazi, da joj je o život.
Mudre izreke 7,24Zato dakle, sinovi, poslušajte me i pripazite na riječi usta mojih!
Mudre izreke 7,25Nemoj da zastrani srce tvoje na put k njoj, nemoj da zalutaš na staze njezine!
Mudre izreke 7,26Jer je velik broj ubijenih, što ih je srušila ona, i mnogo ih je, što ih je sve pobila.
Mudre izreke 7,27Kuća je njezina put u svijet mrtvih; ona vodi dolje u odaje smrti.
Mudre izreke 7,1 Čuvaj, sine, riječi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe.
Mudre izreke 7,2Čuvaj moje zapovijedi, i bit ćeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga.
Mudre izreke 7,3Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploči srca svoga;
Mudre izreke 7,4reci mudrosti: "Moja si sestra" i razboritost nazovi "sestričnom",
Mudre izreke 7,5da te čuva od žene preljubnice, od tuđinke koja laskavo govori.
Mudre izreke 7,6Kad bijah jednom na prozoru svoje kuće i gledah van kroz rešetku,
Mudre izreke 7,7vidjeh među lakovjernima, opazih među momcima nerazumna mladića:
Mudre izreke 7,8prolazio je ulicom kraj njezina ugla i koracao putem k njezinoj kući
Mudre izreke 7,9u sumraku između dana i večeri kad se hvata noćna tmina;
Mudre izreke 7,10i gle, susrete ga žena, bludno odjevena i s prijevarom u srcu.
Mudre izreke 7,11Jogunasta bijaše i razuzdana, noge joj se nisu mogle u kući zadržati;
Mudre izreke 7,12bila je čas na ulici, čas na trgovima i vrebala kod svakog ugla;
Mudre izreke 7,13i uhvati ga i poljubi i reče mu bezobrazna lica:
Mudre izreke 7,14"Bila sam dužna žrtvu pričesnicu, i danas izvrših svoj zavjet;
Mudre izreke 7,15zato sam ti izašla u susret, da te tražim, i nađoh te.
Mudre izreke 7,16Svoju sam postelju nastrla sagovima, vezenim pokrivačima misirskim;
Mudre izreke 7,17svoj sam krevet namirisala smirnom, alojem i cimetom.
Mudre izreke 7,18Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi.
Mudre izreke 7,19Jer muža mi nema kod kuće: otišao je na dalek put;
Mudre izreke 7,20uzeo je sa sobom novčani tobolac; a vratit će se kući tek o uštapu.
Mudre izreke 7,21Tako ga zavede svojim vičnim nagovorom, odvuče ga svojim glatkim usnama.
Mudre izreke 7,22I ludo on pođe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu čeka
Mudre izreke 7,23dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što ulijeće u zamku, i ne znajući da će ga to života stajati.
Mudre izreke 7,24Zato me, sine moj, poslušaj i čuj riječi mojih usta.
Mudre izreke 7,25Nek` ti srce ne zastranjuje na njezine putove i ne lutaj po njezinim stazama.
Mudre izreke 7,26Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila.
Mudre izreke 7,27U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuću, dolje u odaje smrti.
Poslovice 7,1Sine moj, čuvaj moje riječi, nek moje zapovjedi budu jedna riznica za tebe.
Poslovice 7,2Ako ti hoćeš živjeti, čuvaj moje naloge, i moje obučavanje kao zjenicu tvojih očiju.
Poslovice 7,3Prikači ih na svoje prste. Zapiši ih na ploču srca svog.
Poslovice 7,4Reci mudrosti: ` Ti si moja sestra.` i išći pamet za svoju rodbinu;
Poslovice 7,5to će te sačuvati od razvratne žene, od tuđinke laskavih besjeda.
Poslovice 7,6Kako ja bijah na prozoru ja promat- rah kroz rešetke.
Poslovice 7,7Ja vidjeh jednog od tih zvekana, ja opazih, među mladima, jednog mladića lišenog razuma.
Poslovice 7,8Prolazeći trgovačkom ulicom, blizu ugla gdje se ona nalaziše, on pođe smjerom njene kuće.
Poslovice 7,9Da to bude u suton, u smiraj dana, da bude u pola noći i u mrklini,
Poslovice 7,10evo te žene koja ide njemu u susret, odjevena kao prostitutka, puna drskosti.
Poslovice 7,11Uzavrela i bez umjerenosti, njene noge ne miruju pod njom.
Poslovice 7,12Katkad na trgu, katkad na ulici, po svim uglovima ona postavlja čeku.
Poslovice 7,13I evo kako ona njega hvata, obasipa ga poljubcima, govori mu bezobrazno: ` Ja dugovah *žrtve milosti. Danas, ja sam ispunila svoje zavjete .
Poslovice 7,15Zato sam ja izišla tebi u susret da te potražim. I ja sam te našla.
Poslovice 7,16Prekrila sam svoj krevet pokrivačima, šarenim tkaninama, od lana iz Egipta.
Poslovice 7,17Poškropila sam svoj ležaj mirhom, alojom, cimetom .
Poslovice 7,18Dođi, opijajmo se nasladom sve do jutra. Uživajmo zajedno ljubav .
Poslovice 7,19Jer moj muž nije kod kuće. Otišao je na put, jako daleko.
Poslovice 7,20Odnio je novac u jednoj vreći. Vratit će se tek o punom mjesecu.`
Poslovice 7,21Svojim milosnim riječima, ona ga navede popustiti. Ona ga povuče svojim ulagivačkim besjedenjem.
Poslovice 7,22On odmah pođe za njom, kao govedo koje ide na klaonicu. Tako svezan on ide na kažnjavanje, ludak!
Poslovice 7,23Sve kao da jedna strijelica njemu prodre tijelom. I kao jedna ptica koja juri u mrežu, on ne zna da to ide od svog života.
Poslovice 7,24A sada, sinovi, slušajte me i budite pažljivi na riječi iz mojih usta.
Poslovice 7,25Nek se tvoje srce ne poduhvaća njenih putova. Ne zastranjuj na njene staze.
Poslovice 7,26Jer, brojni su oni koje, ranjene, ona obori i snažni svi koje ona pobi!
Poslovice 7,27Njena kuće je Donji svijet . On silazi k sjenama boravišta smrti.
Price Solomunove 7,1Sine, čuvaj riječi moje, i zapovijesti moje sahrani kod sebe.
Price Solomunove 7,2Čuvaj zapovijesti moje i bićeš živ, i nauku moju kao zjenicu očiju svojih.
Price Solomunove 7,3Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploči srca svojega.
Price Solomunove 7,4Reci mudrosti: sestra si mi; i prijateljicom zovi razboritost,
Price Solomunove 7,5Da bi te čuvala od žene tuđe, od tuđinke, koja laska riječima.
Price Solomunove 7,6Jer s prozora doma svojega kroz rešetku gledah,
Price Solomunove 7,7I vidjeh među ludima, opazih među djecom bezumna mladića,
Price Solomunove 7,8Koji iđaše ulicom pokraj ugla njezina, i koračaše putem ka kući njezinoj,
Price Solomunove 7,9U sumrak, uveče, kad se unoća i smrče;
Price Solomunove 7,10A gle, srete ga žena u odijelu kurvinskom i lukava srca,
Price Solomunove 7,11Plaha i pusta, kojoj noge ne mogu stajati kod kuće,
Price Solomunove 7,12Sad na polju, sad na ulici, kod svakoga ugla vrebaše.
Price Solomunove 7,13I uhvati ga, i poljubi ga, i bezobrazno reče mu:
Price Solomunove 7,14Imam žrtve zahvalne, danas izvrših zavjete svoje;
Price Solomunove 7,15Zato ti izidoh na susret da te tražim, i nađoh te.
Price Solomunove 7,16Nastrla sam odar svoj pokrivačim vezenijem i prostirkama Misirskim.
Price Solomunove 7,17Okadila sam postelju svoju smirnom, alojem i cimetom.
Price Solomunove 7,18Hajde da se opijamo ljubavlju do zore, da se veselimo milovanjem.
Price Solomunove 7,19Jer mi muž nije kod kuće, otišao je na put daljni,
Price Solomunove 7,20Uzeo je sa sobom tobolac novčani, vratiće se kući u određeni dan.
Price Solomunove 7,21Navrati ga mnogim riječima, glatkim usnama odvuče ga.
Price Solomunove 7,22Otide za njom odmah kao što vo ide na klanje i kao bezumnik u puto da bude karan,
Price Solomunove 7,23Dokle mu strijela ne probije jetru, kao što ptica leti u zamku ne znajući da joj je o život.
Price Solomunove 7,24Zato dakle, djeco, poslušajte me, i pazite na riječi usta mojih.
Price Solomunove 7,25Nemoj da zastranjuje srce tvoje ne putove njezine, nemoj lutati po stazama njezinijem.
Price Solomunove 7,26Jer je mnoge ranila i oborila, i mnogo je onijeh koje je sve pobila.
Price Solomunove 7,27Kuća je njezina put pakleni koji vodi u klijeti smrtne.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje