Tražilica


Mudre izreke 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Mudre izreke 8,1Čuj, ne zove li mudrost i ne diže li razboritost glas svoj?
Mudre izreke 8,2Gore, visoko iznad ceste, ili također, gdje se križaju putovi, ona se je postavila.
Mudre izreke 8,3Ili kod vrata, gdje se ostavlja grad, ili gdje se ulazi u grad, zove ona glasno:
Mudre izreke 8,4"Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.
Mudre izreke 8,5Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!
Mudre izreke 8,6Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.
Mudre izreke 8,7Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.
Mudre izreke 8,8Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.
Mudre izreke 8,9Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.
Mudre izreke 8,10Primite naputak moj radije negoli srebro, razboritost radije negoli zlato!
Mudre izreke 8,11Jer je mudrost vrednija od bisera i nikakva dragocjenost nije joj jednaka.
Mudre izreke 8,12Ja, mudrost, u savezu sam s razboritošću i nalazim znanje i razum.
Mudre izreke 8,13Strah je Gospodnji mržnja na zlo. Ja mrzim na uznositost i oholost, na zao put i govor lažan.
Mudre izreke 8,14U mene je oprez i mudar savjet; moja je razboritost, i moja je jakost.
Mudre izreke 8,15Po meni vladaju kraljevi, odlučuju velikaši po pravdi!
Mudre izreke 8,16Po meni zapovijedaju knezovi, plemići, svi suci na zemlji.
Mudre izreke 8,17Ja ljubim one, koji ljube mene i koji me braze, nađu me.
Mudre izreke 8,18U mene se nađu bogatstvo i čast, i postojano dobro i trajno blagostanje.
Mudre izreke 8,19Plod je moj bolji od zlata i od suhoga zlata i dobitak je moj vredniji od čistoga srebra.
Mudre izreke 8,20Idem stazom pravednosti posred putova pravice.
Mudre izreke 8,21Onima, koji me ljube, dajem dobra, napunjam riznice njihove.
Mudre izreke 8,22Gospod me stvori u početku upravljanja svojega, kao prvo od svojih djela, u pradoba.
Mudre izreke 8,23Bila sam postavljena prije vjekova, prije početka, prije postanja svijeta.
Mudre izreke 8,24Nije još bilo dubina voda, kada sam se rodila i nije još bilo izvora s obilatom vodom.
Mudre izreke 8,25Nijesu još bile gore osnovane, prije humova ja sam se rodila,
Mudre izreke 8,26Prije nego je stvorio zemlju i polja i prve grude zemlje svijeta.
Mudre izreke 8,27Kad je gradio nebo, ja sam onda bila, i kad je razmjeravao svod nad vodama mora.
Mudre izreke 8,28Kad je u visini motao oblake, kad je pustio da nabujaju izvori bezdanu,
Mudre izreke 8,29Kad je postavljao moru međe njegove, da nikada ne prestupi voda obalu svoju, kad je utvrđivao stupove zemlji,
Mudre izreke 8,30Tada sam stajala, miljenica njegova, na strani njegovoj; bila sam iz dan u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda,
Mudre izreke 8,31Puna radosti na širokoj zemlji njegovoj, puna zanosa nad djecom čovječjom.
Mudre izreke 8,32Tako dakle, sinovi, poslušajte me, jer blagoslovljeni su oni koji idu putovima mojim!
Mudre izreke 8,33Slušajte naputak moj, da dobijete mudrost i nemojte je odbaciti!
Mudre izreke 8,34Blagoslovljen je onaj, koji me sluša, koji straži na vratima mojim svaki dan, koji čuva dovratnike moje!
Mudre izreke 8,35Jer tko nađe mene, nađe život i što želi, dobije od Gospoda.
Mudre izreke 8,36Tko mene promaši, ošteti dušu svoju; svi koji mrze na me, ljube smrt.
Mudre izreke 8,1 Ne propovijeda li mudrost i ne diže li razboritost svoj glas?
Mudre izreke 8,2Navrh brda, uza cestu, na raskršćima stoji,
Mudre izreke 8,3kod izlaza iz grada, kraj ulaznih vrata, ona glasno viče:
Mudre izreke 8,4"Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim.
Mudre izreke 8,5Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce.
Mudre izreke 8,6Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i moje će usne otkriti što je pravo.
Mudre izreke 8,7Jer moje nepce zbori istinu i zloća je mojim usnama mrska.
Mudre izreke 8,8Sve su riječi mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno.
Mudre izreke 8,9Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu tko je stekao spoznaju.
Mudre izreke 8,10Primajte radije moju pouku no srebro i znanje požudnije od zlata.
Mudre izreke 8,11Jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.
Mudre izreke 8,12Ja, mudrost, boravim s razboritošću i posjedujem znanje umna djelovanja.
Mudre izreke 8,13Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži - to ja mrzim.
Mudre izreke 8,14Moji su savjet i razboritost, ja sam razbor i moja je jakost.
Mudre izreke 8,15Po meni kraljevi kraljuju i velikaši dijele pravdu.
Mudre izreke 8,16Po meni knezuju knezovi i odličnici i svi suci zemaljski.
Mudre izreke 8,17Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.
Mudre izreke 8,18U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravednost.
Mudre izreke 8,19Moj je plod bolji od čista i žežena zlata i moj je prihod bolji od čistoga srebra.
Mudre izreke 8,20Ja kročim putem pravde, sred pravičnih staza,
Mudre izreke 8,21da dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznice.
Mudre izreke 8,22Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba;
Mudre izreke 8,23oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje.
Mudre izreke 8,24Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda.
Mudre izreke 8,25Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka.
Mudre izreke 8,26Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu;
Mudre izreke 8,27kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana.
Mudre izreke 8,28Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina;
Mudre izreke 8,29kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji,
Mudre izreke 8,30bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme:
Mudre izreke 8,31igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.
Mudre izreke 8,32Tako, djeco, poslušajte me, blago onima koji čuvaju moje putove.
Mudre izreke 8,33Poslušajte pouku - da stečete mudrost i nemojte je odbaciti.
Mudre izreke 8,34Blago čovjeku koji me sluša i bdi na mojim vratima svaki dan i koji čuva dovratnike moje.
Mudre izreke 8,35Jer tko nalazi mene, nalazi život i stječe milost od Jahve.
Mudre izreke 8,36A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši: svi koji mene mrze ljube smrt.
Poslovice 8,1Nije li Mudrost ta koja zove? i pamet koja ti daje glaš
Poslovice 8,2Na vrhu visova koji nadvisuju cestu, na raskrižju putova, ona se uspravlja;
Poslovice 8,3pokraj vrata koja se otvaraju prema mjestu, ne prijelazima, on viče:
Poslovice 8,4` To ste vi, dobri ljudi, koje ja pozivam, - moj glas se obraća vama, ljudi .
Poslovice 8,5Zvekani, naučite mudrost, bezumnici, naučite zdrav razum.
Poslovice 8,6Slušajte, ovo je glavno što ću vam ja reći: i riječ s mojih usana je pravica sama.
Poslovice 8,7Da, moja usta propovijedaju istinu jer opakost je ogavna namojim usnama.
Poslovice 8,8Sve riječi mojih usta pravedne su, u njima, ničeg izopačenog ni prepredenog.
Poslovice 8,9Sve su jasne za onog tko zna razumjeti i proste za onog tko je otkrio saznanje.
Poslovice 8,10Prihvatite moju poduku, a ne srebro, saznanje radije no probrano zlato.`
Poslovice 8,11- Jer mudrost je bolja od koralja i ništa nije poželjnije. -
Poslovice 8,12Ja, Mudrost, ja imam razboritost za boravište. Ja sam otkrila znanost prikladnosti .
Poslovice 8,13- Bojati se GOSPODA to je mrzjeti zlo. - Oholost, osornost, put zla i izopačena usta, ja ih mrzim.
Poslovice 8,14Ja čuvam savjet i uspjeh; moja pamet, moja snaga.
Poslovice 8,15Po meni vladaju kraljevi a veliki utvrđuju pravedne naloge.
Poslovice 8,16Po meni prinčevi upravljaju a velikaši su svi pravedni sudci .
Poslovice 8,17Ja, ja volim one koji mene vole i one koji su u potrazi za mnom oni će me i pronaći.
Poslovice 8,18Bogatstvo i slava su sa mnom, vjekovno imanje i napredak.
Poslovice 8,19Bolji je moj plod od zlata, od najfinijeg zlata, i moj proizvog od probranog srebra.
Poslovice 8,20Na putu pravednosti ja se krećem naprijed, na stazi pravice.
Poslovice 8,21Obskrbljujući sredstvima one koji mene vole, ja punim njihove riznice.
Poslovice 8,22GOSPOD me porodio *prvinu svoje djelatnosti, predigru svojim drevnim djelima.
Poslovice 8,23Ja bijah posvećena oduvijek, od početaka, od prvog vremena zemlje.
Poslovice 8,24Kad *ponora još ne bijaše, ja bijah rođena, kad ne bijaše dubokih vodenih izvora.
Poslovice 8,25Prije nego su iskrsle planine, prije brda, ja bijah rođena,
Poslovice 8,26tada dok On još ne bijaše stvorio zemlju i svemire ni skup molekula svijeta.
Poslovice 8,27Kad On učvrsti nebesa, ja, ja bijah ondje, kad On uspe jedan krug nasuprot ponoru,
Poslovice 8,28kad On zgusnu mase oblaka u visini i kad izvori iz ponora pokazaše svoju silovitost;
Poslovice 8,29kad On izdade svoj nalog moru - a vode ne prestupiše to -, kad On postavi temelje zemlji.
Poslovice 8,30Ja bih glavni graditelj s njegove strane, predmet njegovih svakodnevnih užitaka, igrajući u njegovoj nazočnosti u svako vrijeme,
Poslovice 8,31igrajuću u njegovom zemaljskom svemiru; i ja nalazim svoje slasti među ljudima.
Poslovice 8,32A sada, sinovi, slušajte me. Sretni oni koji čuvaju moje putove!
Poslovice 8,33Slušajte poduku za biti mudrim i ne zanemarujte ju.
Poslovice 8,34Sretan čovjek koji mene sluša, bdijući svaki dan na mojim vratima, dižući stražu na mom pragu!
Poslovice 8,35Jer onaj koji mene nađe našao je život i susreo milost GOSPODOVU.
Poslovice 8,36Ali onaj koji mene vrijeđa ranjava sam sebe. Svi oni koji mene mrze ljube smrt.
Price Solomunove 8,1Ne viče li mudrost? i razum ne pušta li glas svoj?
Price Solomunove 8,2Navrh visina, na putu, na rasputicama stoji,
Price Solomunove 8,3Kod vrata, na ulasku u grad, gdje se otvoraju vrata, viče:
Price Solomunove 8,4Vas vičem, o ljudi, i glas svoj obraćam k sinovima ljudskim.
Price Solomunove 8,5Naučite se ludi mudrosti, i bezumni orazumite se.
Price Solomunove 8,6Slušajte, jer ću govoriti velike stvari, i usne moje otvorajući se kazivaće što je pravo.
Price Solomunove 8,7Jer usta moja govore istinu, i mrska je usnama mojim bezbožnost.
Price Solomunove 8,8Prave su sve riječi usta mojih, ništa nema u njima krivo ni izopačeno.
Price Solomunove 8,9Sve su obične razumnomu i prave su onima koji nalaze znanje.
Price Solomunove 8,10Primite nastavu moju a ne srebro, i znanje radije nego najbolje zlato.
Price Solomunove 8,11Jer je bolja mudrost od dragoga kamenja, i što je god najmilijih stvari ne mogu se izjednačiti s njom.
Price Solomunove 8,12Ja mudrost boravim s razboritošću, i razumno znanje nalazim.
Price Solomunove 8,13Strah je Gospodnji mržnja na zlo; ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka.
Price Solomunove 8,14Moj je savjet i što god jest; ja sam razum i moja je sila.
Price Solomunove 8,15Mnom carevi caruju, i vladaoci postavljaju pravdu.
Price Solomunove 8,16Mnom vladaju knezovi i poglavari i sve sudije zemaljske.
Price Solomunove 8,17Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže nalaze me.
Price Solomunove 8,18U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravda.
Price Solomunove 8,19Plod je moj bolji od zlata i od najboljega zlata, i dobitak je moj bolji i od najboljega srebra.
Price Solomunove 8,20Putem pravednijem hodim, posred staza pravice,
Price Solomunove 8,21Da onima koji me ljube dam ono što jest, i riznice njihove da napunim.
Price Solomunove 8,22Gospod me je imao u početku puta svojega, prije djela svojih, prije svakoga vremena.
Price Solomunove 8,23Prije vijekova postavljena sam, prije početka, prije postanja zemlje.
Price Solomunove 8,24Kad jošte ne bijaše bezdana, rodila sam se, kad još ne bijaše izvora obilatijeh vodom.
Price Solomunove 8,25Prije nego se gore osnovaše, prije humova ja sam se rodila;
Price Solomunove 8,26Još ne bješe načinio zemlje ni polja ni početka prahu vasiljenskom;
Price Solomunove 8,27Kad je uređivao nebesa, ondje bijah; kad je razmjeravao krug nad bezdanom.
Price Solomunove 8,28Kad je utvrđivao oblake gore i krijepio izvore bezdanu;
Price Solomunove 8,29Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovijesti njegove, kad je postavljao temelje zemlji;
Price Solomunove 8,30Tada bijah kod njega hranjenica, bijah mu milina svaki dan, i veseljah se pred njim svagda;
Price Solomunove 8,31Veseljah se na vasiljenoj njegovoj, i milina mi je sa sinovima ljudskim.
Price Solomunove 8,32Tako dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže putova mojih.
Price Solomunove 8,33Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.
Price Solomunove 8,34Blago čovjeku koji me sluša stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih.
Price Solomunove 8,35Jer ko mene nalazi, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda.
Price Solomunove 8,36A ko o mene griješi, čini krivo duši svojoj; svi koji mrze na me, ljube smrt.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje