Tražilica


Nahum 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nahum 1,1Presuda nad Ninivom. Knjiga proročanstva Nahuma iz Elkoša.
Nahum 1,2Revnitelj Bog jest Gospod, osvetnik, Gospod je osvetnik, pun jarosti. Gospod se osvećuje protivnicima svojim. On se srdi na neprijatelje svoje.
Nahum 1,3Gospod je dugotrpan, bogat strpljivošću, ali ne pušta doista ništa nekažnjeno. Put Gospodnji ide kroz buru vihor; oblaci su prah nogama njegovim,
Nahum 1,4On zaprijeti moru i isuši ga. On učini da presuše sve rijeke. Venu Bašan i Karmel. Cvijet libanonski vene.
Nahum 1,5Pred njim se potresu gore, humovi se rastapaju. Zemlja se pred njim ugiblje, čitav svijet i svi stanovnici njegovi.
Nahum 1,6Tko so održi pred jarošću njegovom? Tko odoli žestini gnjeva njegova? Jarost se njegova izlijeva kao oganj. Hridine se raspadaju pred njim.
Nahum 1,7Dobar je Gospod, zaštita u dan tjeskobe. Poznaje one, koji se skrivaju kod njega.
Nahum 1,8Ali poplavom, što došumi, uništava mjesto njezino i goni neprijatelje svoje u mrak.
Nahum 1,9Što smišljate proti Gospodu? On dovodi kraj, dvaput se ne podiže tjeskoba.
Nahum 1,10Jer kao trnje spleteni, pijani od vesele pijanke, bivaju sasvim prožderani kao suha pljeva.
Nahum 1,11Iz tebe je, Ninivo, izašao, koji je smišljao zlo proti Gospodu, koji je snovao opačine.
Nahum 1,12Ovako veli Gospod: "Neka su jaki i mnogobrojni: ipak će biti otkošeni i proći će! Ako sam te i ponizio, Juda, neću to više činiti.
Nahum 1,13Sada trgam jaram, što je na tebi, i trgam okove tvoje."
Nahum 1,14Ali je za tebe Gospod zapovjedio: "Neka se nikada ne spomene ime troje! Iz kuće boga tvojega istrebljujem lik liven i rezan. Spremam ti grob; jer ti si proklet!
Nahum 1,15Gle, na gorama noge glasnika radosti koji oglašuje mir! Svetkuj sada, Judo, svetkovine svoje! Ispunjaj zavjete svoje, jer zlikovac neće više prolaziti po tebi. Sasvim je uništen.
Nahum 1,1 Proročanstvo nad Ninivom. Knjiga viđenja Nahuma Elkošanina.
Nahum 1,2Jahve je Bog ljubomoran i osvetnik! Jahve se osvećuje, gospodar srdžbe! Jahve se osvećuje svojim protivnicima, ustrajan u gnjevu na neprijatelje.
Nahum 1,3Jahve je spor u gnjevu, ali silan u moći. Ne, Jahve neće pustiti krivca nekažnjena. U vihoru i oluji put je njegov, oblaci su prašina koju podižu njegovi koraci.
Nahum 1,4Prijeti moru i isušuje ga, presušuje sve rijeke. ...Bašan i Karmel uvenuli su, povenuli su pupoljci Libana!
Nahum 1,5Pred njim se gore potresaju, bregovi se ljuljaju, zemlja se pod njim provaljuje, krug zemaljski i sve što na njem stanuje.
Nahum 1,6Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko će odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom? Jarost se njegova kao vatra izlijeva i litice se pred njim kidaju.
Nahum 1,7Jahve je dobar onima koji se u njeg` uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu
Nahum 1,8kada potopne vode poplave. Uništit će one koji se protiv njega podižu, progonit će svoje dušmane u najmrkliji mrak.
Nahum 1,9Što vi snujete protiv Jahve? On uništava do kraja; nevolja se neće dva puta podići.
Nahum 1,10Kao trnovita šikara i kao pijanci na pijanki, k`o suha slama bit će potpuno smlavljeni.
Nahum 1,11Iz tebe je potekao onaj koji snuje zlo protiv Jahve, savjetnik Belijala.
Nahum 1,12Jahve ovako govori: "Neka su spremni, neka mnogobrojni, bit će pokošeni, uništeni. Ako sam te ponizio, neću te odsada ponižavati.
Nahum 1,13A sada, razbit ću jaram koji te steže, raskidat ću tvoje okove.
Nahum 1,14Protiv tebe Jahve naređuje: "Neće više biti roda tvoga imena, iz hrama tvojih bogova istrijebit ću likove rezane i livene, a od tvog groba ruglo ću učiniti.
Nahum 1,1Proglas o Ninivi. Knjiga viđenja Nahuma Elkošita . (Alef)
Nahum 1,2GOSPOD je jedan Bog ljubomoran i osvetnik. GOSPOD je osvetnik; njegova je srdžba strašna. GOSPOD se sveti svojim protivnicima; on se razjari protiv svojih : neprijatelja .
Nahum 1,3Sigurno GOSPOD je sporna ljutnji i od jedne velike sile, ali GOSPOD ne pušta ništa proći. (Beth) On se približava u buri i u oluji; oblak, to je prašina koju podižu njegovi koraci. (Guimel)
Nahum 1,4On zagrmi protiv mora i stiša ga; on isuši sve rijeke. (Daleth) Oni propadaju, Bašan i Karmel; cvijet Libana propada. (H é)
Nahum 1,5Planine drhte pred njim, i brda se prevrću. (Waw) Pred njegovim licem zemlja je potresena, sva zemlja nastanjena. (Zaïn )
Nahum 1,6Nasuprot njegovom gnjevu, tko bi izdržao? Tko bi se podigao kad se zapali njegova srdžba? (Heth) Njegova se jarost raspali kao požar; stijene se survavaju pred njim. (Teth)
Nahum 1,7GOSPOD je dobar; on je u zaklonu od užasa, (Yod) on se brine o onima koji u njemu traže utočište svoje,
Nahum 1,8čak i kad nemilosrdni potop prolazi. (Kaf) On razara sjedišta grada i u tmine izgoni neprijatelje svoje.
Nahum 1,9Što vi to snujete protiv GOSPODA? On, on sravnjuje sve sa zemljom; nevolja se više neće pojaviti.
Nahum 1,10Jer oni nisu više drugo do trnje isprepleteno - i u svojim pijankama, oni su pijani-; oni će biti spaljeni kao suha slama, potpuno. ( Ninivi)
Nahum 1,11Iz tebe je izišao onaj koji snuje zlo protiv GOSPODA, jedan čovjek paklenih nauma. (Judi)
Nahum 1,12Ovako govori GOSPOD: Čak i ako su njihovi redovi potpuni, oni će biti pokošeni, i to će biti svršeno. Ako sam te ja ponizio, ja te neću više ponižavati .
Nahum 1,13Sada, ja slamam njegov *jaram koji tebe satire i ja razvezujem tvoje sveze. (Kralju Ninive)
Nahum 1,14GOSPOD određuje protiv tebe: Nikakvo potomstvo neće održati tvoje ime; iz hramova tvojih bogova, ja ću istisnuti klesane ili izlivene idole; ja pripremam tvoj grob, jer si ti nevažan. ( Judi)
Naum 1,1Breme Nineviji; knjiga od utvare Nauma Elkošanina.
Naum 1,2Bog je revnitelj i Gospod je osvetnik; osvetnik je Gospod i gnjevi se; Gospod se sveti protivnicima svojim, i drži gnjev prema neprijateljima svojim.
Naum 1,3Gospod je spor na gnjev i velike je moći; ali nikako ne pravda krivca; put je Gospodnji u vihoru i buri, i oblaci su prah od nogu njegovijeh.
Naum 1,4Zaprećuje moru i isušuje ga, i sve rijeke isušuje, vene Vasan i Karmil, i cvijet Vasanski vene.
Naum 1,5Gore se tresu od njega, i humovi se rastapaju, a zemlja gori pred njim i vasiljena i sve što živi u njoj.
Naum 1,6Pred gnjevom njegovijem ko će se održati? i ko će se opreti jarosti gnjeva njegova? jarost se njegova izlijeva kao oganj, i stijene se raspadaju pred njim.
Naum 1,7Dobar je Gospod, grad je u nevolji, i poznaje one koji se uzdaju u nj.
Naum 1,8Ali će silnom poplavom učiniti kraj mjestu njezinu, i tama će goniti neprijatelje njegove.
Naum 1,9Šta smišljate Gospodu? on će učiniti kraj; neće se dvaputa podignuti pogibao.
Naum 1,10Jer kao trnje spleteni i kao od vina pijani proždrijeće se kao suha slama.
Naum 1,11Iz tebe je izašao koji smišlja zlo Gospodu, savjetnik nevaljao.
Naum 1,12Ovako veli Gospod: ako i jesu u sili i mnogo ih ima, opet će se isjeći i proći. Mučio sam te, neću te više mučiti.
Naum 1,13Nego ću sada slomiti jaram njegov s tebe, i pokidaću tvoje okove.
Naum 1,14Ali za tebe zapovjedi Gospod da se ne sije više ime tvoje; iz doma bogova tvojih istrijebiću likove rezane i livene; načiniću ti od njega grob kad budeš prezren.
Naum 1,15Eto, na gorama noge onoga koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir. Praznuj, Juda, svoje praznike, ispunjaj zavjete svoje, jer zlikovac neće više prolaziti po tebi; sasvijem se zatro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje