Tražilica


Nehemija 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Nehemija 4,1Kad doznade Sanbalat, da mi gradimo zid, rasrdi se i razgnjevi vrlo. Rugao se je Judejcima
Nehemija 4,2I rekao im pred suplemenicima svojim i pred narodom samarijskim: "Što rade ti nemoćni Judejci? Hoće li im se volja ispuniti? Hoće li žrtvovati i jednoga dana svršiti? Hoće li iz ruševina privesti u život kamenje, što je ipak spaljeno?"
Nehemija 4,3Tada reče Amonac Tobija, što je stajao uz njega: "Pusti, neka zidaju! Da iskoči lisica, razrušit će im na komade kameni zid njihov."
Nehemija 4,4"Čuj, Bože naš, kako smo postali na ruglo! Obrati ruglo njihovo na njihovu glavu i daj da budu u zemlji robovi prezira!
Nehemija 4,5Ne oprosti im njihova zlodjela! Grijeh njihov neka se ne izbriše pred tobom, jer su jade zadali onima, koji grade!"
Nehemija 4,6A mi smo dalje zidali zid, i sav je zid bio popravljen do pola visine. Odatle je narod crpio volju za rad.
Nehemija 4,7Kad je čuo Sanbalat, da je napredovalo popravljanje zidova jerusalemskih i da se počelo zatvarati pukotine, razgnjeviše se vrlo.
Nehemija 4,8Zavjeriše se svi zajedno da dođu i napadnu Jerusalem i da ga unište.
Nehemija 4,9A mi smo se molili Bogu i postavljali smo za sigurnost od njih noću i danju stražu proti njima.
Nehemija 4,10A Judejci izjaviše: "Klonula je snaga nosiocima i veoma je mnogo podrtina. Nijesmo u stanju da zidamo zid dalje."
Nehemija 4,11A naši protivnici rekoše: "Da ne doznadu i ne opaze, dokle ne dođemo među njih, da ih pobijemo i gradnju prekinemo."
Nehemija 4,12I kad dođoše Judejci, što su stanovali u njihovoj blizini, i rekoše nam deset puta iz svih mjesta: "Vi se morate povratiti k nama"
Nehemija 4,13Onda ja na mjestima dublje položenim iza zida, gdje je bilo slobodne zemlje, ponamjestih narod po porodicama poredan s njihovim mačevima, kopljima i lukovima.
Nehemija 4,14Kad sam ga bio razgledao, rekoh starješinama, predstojnicima i ostalom narodu: "Ne bojte se od njih! Mislite na Gospoda, velikoga i strašnoga, i borite se za braću svoju, za sinove i kćeri svoje, za žene i kuće svoje!"
Nehemija 4,15Kad čuše neprijatelji naši, da smo bili doznali i da je Bog bio razbio njihovu namjeru, mogli smo se opet vratiti k zidu, svaki na svoj posao.
Nehemija 4,16Od onoga dana bila je samo jedna polovina mojih momaka zaposlena na gradnji, druga je polovina nosila koplje i štit, luk i oklop. Iza svega naroda judejskoga stajali su knezovi.
Nehemija 4,17I oni, koji su zidali zid, i oni, koji su teret nosili, bili su naoružani Jednom su rukom radili, druga je držala oružje.
Nehemija 4,18Svaki od onih, koji su bili zaposleni na gradnji, imao je mač pripasan uz bedricu i tako je zidao. Trubač je stajao uza me.
Nehemija 4,19Starješinama, predstojnicima i ostalom narodu dadoh ovaj naputak: "Posao je velik i dug, a mi smo razdijeljeni po zidu, daleko jedan od drugoga.
Nehemija 4,20Kad čujete trubu da trubi, onda se strčite k nama! Bog naš borit će se za nas."
Nehemija 4,21Tako smo radili posao. A jedna je polovina držala koplja od uzlaska zore do izlaska zvijezda.
Nehemija 4,22Još zapovjedih tada narodu: "Svaki sa slugom svojim neka noćuje u Jerusalemu, da bi nam noću stražili, a danju radili!"
Nehemija 4,23Ja, moja braća, moji momci; stražari, što su mi bili pridijeljeni, nijesmo svlačili sa sebe svojih haljina. Svaki se je odrekao vode.
Nehemija 4,1 Kad su Sanbalat, Tobija, Arapi, Amonci i Ašdođani čuli da napreduje popravljanje jeruzalemskih zidova - jer su se počele zatvarati pukotine - veoma se ražestiše.
Nehemija 4,2Zakleše se svi zajedno da će napasti Jeruzalem i da će nas smesti.
Nehemija 4,3Mi smo tada zazvali Boga našega i postavljali smo dnevnu i noćnu stražu da bismo zaštitili grad.
Nehemija 4,4A Židovi govorahu: "Snage su nosačima klonule, a ruševina je mnogo: nećemo nikada stići sagraditi zida!
Nehemija 4,5A naši neprijatelji rekoše: "Uvući ćemo se među njih prije nego što doznaju i opaze nas: tada ćemo ih poubijati i tako osujetiti pothvat!
Nehemija 4,6A kad bi došli Židovi koji žive kraj njih, po deset bi nas puta upozoravali: "Idu protiv vas iz svih mjesta u kojima stanuju!
Nehemija 4,7Postavili smo se u nizinama, iza zida i na goletima; rasporedio sam narod po rodovima, s mačevima, kopljima i lukovima.
Nehemija 4,8Kad sam vidio kako se boje, ustao sam i objavio velikašima, odličnicima i ostalom narodu ovo: "Ne bojte se ovih ljudi! Mislite na Gospoda, velikoga i strašnoga, i borite se za svoju braću, za sinove i kćeri svoje, za žene i kuće svoje!
Nehemija 4,9Kad su naši neprijatelji čuli da smo obaviješteni i da je Bog osujetio njihovu osnovu, mogli smo se vratiti k zidu, svaki svome poslu.
Nehemija 4,10Ali je od toga dana samo polovica mojih momaka obavljala posao, a ostali su držali koplja, štitove, lukove i oklope, a glavari stajali iza doma Judina,
Nehemija 4,11koji je gradio zid. I nosači tereta držali su oružje: jednom je rukom svaki radio svoj posao, a u drugoj mu bilo oružje.
Nehemija 4,12Svaki je od graditelja, dok je radio, nosio mač pripasan uz bok. Trubač je stajao kraj mene.
Nehemija 4,13Rekao sam velikašima, odličnicima i ostalom narodu: "Posao je velik i zamašan, a mi se rasuli po zidu, daleko jedni od drugih:
Nehemija 4,14skupite se oko nas na mjesto gdje čujete glas trube, a Bog naš borit će se za nas.
Nehemija 4,15Tako smo obavljali posao od rane zore do prvih zvijezda. Polovica je bila naoružana kopljima.
Nehemija 4,16U to sam vrijeme još rekao narodu: "Svaki sa svojim slugom neka noći u Jeruzalemu: po redu ćemo noću stražariti, a danju raditi.
Nehemija 4,17Ni ja, ni moja braća, ni moji momci, ni stražari koji su me pratili nismo skidali svojih haljina, svatko je držao pri ruci svoje oružje.

Nehemija 4,1Kad Sanbalat, Tobija, Arapi, Amoniti i Ašdoditi doznadoše da opravka zidova Jeruzalema napreduje i da breše počinju se zatvarati, njihov gnjev bi ogroman.
Nehemija 4,2Oni se svi povezaše za doći napasti Jeruzalem i načiniti mu štetu.
Nehemija 4,3Tada smo mi molili našeg Boga, i postavili jednu stražu noću i danju, zbog njih i protiv njih.
Nehemija 4,4Ali Juda govoriše: ` Snaga radnika opada, ima previše prašine! I mi nemožemo stići graditi zida! `
Nehemija 4,5Naši protivnici govoriše: ` Oni neće znati i neće vidjeti ništa sve do časa dok mi ne stignemo u sred njih. Tada ćemo ih mi ubiti i prekinuti posao.`
Nehemija 4,6Židovi koji stanovahu pokraj njih, kad oni dolaziše, rekoše nam deset puta: ` Sa svih mjesta otkud se vi vraćate, oni su na nama !`
Nehemija 4,7Tada ja preuredih dolje jedno gradilište iza zida u utvrđenje, ja rasporedih pučane prema obiteljima, s njihovim mačevima, njihovim kopljima i njihovim lukovima.
Nehemija 4,8Budući sve pregledao, ja sam se podigao za govoriti velikašima, sudskim činovnicima i ostatku puka : ` Ne bojte ih se! Sjetite se Gospodina velikog i strašnog, i borite se za svoju braću, svoje sinove, svoje kćeri, svoje žene i svoje kuće.`
Nehemija 4,9Kad naši neprijatelji bijahu doznali da smo mi upozoreni i da Bog bijaše uništio njihov naum, mi smo se svi okrenuli k zidu, svaku k svojem zaduženju.
Nehemija 4,10Ali od tog dana, polovica mojih slugu je radila, a druga je polovica držala u ruci koplja, štitove, lukove i tobolce. Poglavari stajahu iza svake kuće Judine.
Nehemija 4,11Oni koji gradiše zid i oni koji nosiše i tovariše terete radiše jednom rukom, a drugom držaše oružje.
Nehemija 4,12Glede onih koji gradiše, svaki gradiše, s mačem o svojim križima. Trubljač roga bijaše pokraj mene.
Nehemija 4,13Ja rekoh velikašima, sudskim činovnicima i ostatku puka: ` Posao je zamašan i obiman, mi smo raspršeni po zidu, daleko jedni od drugih.
Nehemija 4,14Na mjestu gdje čujete zvik roga, sakupite se ondje prema nama. Naš Bog borit će se za nas.`
Nehemija 4,15Mi obavljasmo posao polovica od nas držeći koplja u ruci od praskozorja sve do pojave zvijezda.
Nehemija 4,16Tako ja govorih u ono vrijeme puku: ` Svatko sa svojim slugom provodit će noć u Jeruzalemu; noću, imajmo stražu, a danju, svi na posao!`
Nehemija 4,17Nitko, ni ja, ni moja braća, ni moje sluge, ni ljudi iz straže koja me slijedila, nitko od nas nije napuštao svoju odjeću. Svatko imaše svoje oružje u desnoj ruci .`
Nemija 4,1A kad ču Sanavalat da zidamo zid, razgnjevi se i rasrdi se vrlo, i rugaše se Jevrejima,
Nemija 4,2I govoraše pred braćom svojom i vojnicima Samarijskim: šta rade ti nemoćni Judejci? hoćemo li ih ostaviti? hoće li prinositi žrtve? hoće li sada svršiti? eda li će u život povratiti iz praha kamenje spaljeno?
Nemija 4,3A Tovija Amonac koji bijaše uza nj reče: neka zidaju; da lisica dođe provaliće kameni zid njihov.
Nemija 4,4Čuj, Bože naš, kako nas preziru; obrati rug njihov na njihovu glavu, i daj da budu grabež u zemlji gdje bi robovali.
Nemija 4,5I ne pokrivaj bezakonja njihova, i grijeh njihov da se ne izbriše pred tobom, jer te dražiše za one koji zidaju.
Nemija 4,6I tako zidasmo zid, i sav se zid sastavi do polovine, i narod imaše volju da radi.
Nemija 4,7A kad ču Sanavalat i Tovija i Arapi i Amonci i Azoćani da se opravlja zid Jerusalimski i da se počelo zatvorati što je provaljeno, razgnjeviše se vrlo;
Nemija 4,8I složiše se svi zajedno da dođu i da udare na Jerusalim i da smetu.
Nemija 4,9A mi se molismo Bogu svojemu i postavljasmo stražu prema njima dan i noć od straha njihova.
Nemija 4,10A Judejci rekoše: klonula je snaga nosiocima, a praha ima mnogo ne možemo zidati zida.
Nemija 4,11A naši neprijatelji rekoše: da ne doznadu i ne opaze dokle ne dođemo usred njih, pa ćemo ih pobiti i prekinuti posao.
Nemija 4,12Ali dođoše Judejci koji kod njih življahu i kazaše nam deset puta: čuvajte sva mjesta kuda se ide k nama.
Nemija 4,13Tada namjestih narod u nizima iza zida i na strmenima, postavih narod po porodicama sa mačevima i kopljima i lukovima.
Nemija 4,14I razgledavši ustah i rekoh starješinama i glavarima i ostalom narodu: ne bojte ih se. Pomenite Gospoda velikoga i strašnoga, i bijte se za braću svoju, za sinove svoje i kćeri svoje, za žene svoje i kuće svoje.
Nemija 4,15A kad čuše neprijatelji naši da smo doznali, razbi Gospod njihovu namjeru, i mi se vratismo svi k zidu, svaki na svoj posao.
Nemija 4,16I otada polovina mojih momaka poslovaše, a druga polovina držaše koplja i štitove i lukove i oklope, i knezovi stajahu iza svega doma Judina.
Nemija 4,17I koji zidahu i koji nošahu teret i koji tovarahu svaki jednom rukom rađaše a u drugoj držaše koplje.
Nemija 4,18A koji zidahu, svaki imahu mač pripisan uz bedricu i tako zidahu. A trubač stajaše kod mene.
Nemija 4,19Jer rekoh starješinama i glavarima i ostalom narodu: posao je velik i dug i mi smo se rasuli po zidu daleko jedan od drugoga.
Nemija 4,20Gdje čujete trubu da trubi, onamo trčite k nama; Bog naš vojevaće za nas.
Nemija 4,21Tako rađasmo posao, i polovina ih držaše koplja od zora pa dokle zvjezde ne izidu.
Nemija 4,22U to vrijeme još rekoh narodu: svaki sa momkom svojim neka noćuje u Jerusalimu da bi nam noću stražili a danju radili.
Nemija 4,23A ja i moja braća i momci moji i stražari što idu za mnom nećemo svlačiti sa sebe haljina; u svakoga da je mač i voda.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje