Tražilica


Otkrivenje 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 12,1I znak veliki pokaza se na nebu: žena, obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinim, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.
Otkrivenje 12,2Bijaše trudna i vikala je od bolovala i mučila se da rodi,
Otkrivenje 12,3I pokaza se drugi zrak na nebu: i gle, veli, crven zmaj, imajući sedam glava i deset rogova; i na glavama njegovim sedam kruna;
Otkrivenje 12,4I rep njegov odvuče trećinu zvijezda nebeskih, i baci ih na zemlju, i zmaj stajaše pred ženom, koja je imala da rodi, da joj proždere dijete, kad rodi.
Otkrivenje 12,5I rodi muško, sina, koji će vladati svim narodima štapom gvozdenim; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.
Otkrivenje 12,6A žena uteče u pustinju, gdje je imala mjesto pripravljeno od Boga, da se ondje hrani tisuću i dvjesta i šezdeset dana.
Otkrivenje 12,7I postade velik rat u nebu: Mihael i anđeli njegovi borili su se sa zmajem, i zmaj se je borio, anđeli njegovi.
Otkrivenje 12,8I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta u nebu.
Otkrivenje 12,9I zbačen bi zmaj onaj veliki, stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koji zavodi sav svijet, zbačen bi na zemlju, i anđeli njegovi zbačeni biše s njim.
Otkrivenje 12,10I začuh glas veliki u nebu, koji je govorio: "Sad dođe spasenje i sila i kraljevstvo Boga našega, i vlast Krista njegova, jer je zbačen tužitelj braće naše, koji ih je tužio pred Bogom našim dan i noć.
Otkrivenje 12,11I oni ga pobijediše krvlju Janjeta i riječju svjedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj sve do smrti.
Otkrivenje 12,12Zato veselite se, nebesa i vi, koji stanujete u njima! Jao zemlji i moru, jer đavao siđe k vama, imajući gnjev velik, jer zna, dan vremena malo ima."
Otkrivenje 12,13I kad vidje zmaj, da zbačen bi na zemlju, progonio je ženu, koja rodi muško.
Otkrivenje 12,14I ženi dana su dva hila orla velikoga, da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena daleko od zmije.
Otkrivenje 12,15I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao rijeku, da je odnese rijeka.
Otkrivenje 12,16I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja i proguta rijeku, koju ispusti zmaj iz usta svojih.
Otkrivenje 12,17I razgnjevi se zmaj na ženu, i otide da zametne borbu s ostalima od potomstva njezina, koji drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.
Otkrivenje 12,1 I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.
Otkrivenje 12,2Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.
Otkrivenje 12,3I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna,
Otkrivenje 12,4a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.
Otkrivenje 12,5I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu.
Otkrivenje 12,6A Žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pripravi sklonište da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.
Otkrivenje 12,7I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi,
Otkrivenje 12,8ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu.
Otkrivenje 12,9Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.
Otkrivenje 12,10I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.
Otkrivenje 12,11Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
Otkrivenje 12,12Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena!
Otkrivenje 12,13Kad Zmaj vidje da je zbačen na zemlju, stade progoniti Ženu koja rodi muškića.
Otkrivenje 12,14No Ženi bijahu dana dva velika krila orlujska da odleti u pustinju, u svoje sklonište gdje se, sklonjena od Zmije, hrani jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena.
Otkrivenje 12,15I Zmija iz usta pusti za Ženom vodu poput rijeke da je rijeka odnese.
Otkrivenje 12,16Ali zemlja priteče u pomoć Ženi: otvori usta i popi rijeku što je Zmaj pusti iz usta.
Otkrivenje 12,17I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
Otkrivenje 12,18I stade na morski žal.
Otkrivenje 12,1Jedan silan *znak pojavi se u nebu: jedna žena, ogrnuta suncem, s mjesecom pod nogama, i na glavi jednom krunom od dvanaest zvijezda.
Otkrivenje 12,2Ona bijaše trudna i vikaše u tijeku i bolovima rađanja.
Otkrivenje 12,3Tad jedan drugi znak pojavi se u nebu: Bijaše to jedan veliki zmaj, vatrenocrven. On imaše sedam glava i deset rogova, i na svojim glavama, sedam kruna.
Otkrivenje 12,4Njegov rep, koji pomevši trećinu zvijezda s neba, baci ih na zemlju. Zmaj se postavi pred ženu, koja upravo rađaše, da joj proždere dijete odmah po njegovu rođenju.
Otkrivenje 12,5Ona donese na svijet jednog sina, jedno muško dijete; on je taj koji treba voditi napasati sve narode jednim prutom od željeza. I njeno dijete bi uzeto od Boga i njegovog prijestolja.
Otkrivenje 12,6Tada žena pobježe u pustinju, gdje joj je Bog pripravio jedno mjesto, za nju da ondje bude hranjena
Otkrivenje 12,126dana.
Otkrivenje 12,7Bi tada jedan boj u *nebu: Mihael i njegovi *anđeli vojevaše protiv zmaja. I zmaj također vojevaše sa svojim anđelima,
Otkrivenje 12,8ali ih ne pobijedi: ne nađe se više mjesta za njih u nebu.
Otkrivenje 12,9Bi strmoglavljen, veliki zmaj, starodrevna zmija, onaj što se zove *Đavao i Sotona, zavodnik cijelog svijeta, on bi survan na zemlju i njegovi anđeli s njim.
Otkrivenje 12,10I ja začuh jedan snažan glas koji, u nebu, govoraše: Evo vremena spasenja, moć i kraljevanja našeg Boga, i vlasti njegovog Krista; jer, bio je zbačen tužitelj naše braće, onaj koji ih optuživaše pred našim Bogom, dan i noć.
Otkrivenje 12,11Ali oni, oni bijahu pobijeđeni *krvlju jaganjčevom, i putem riječi kojoj su posvjedočili: Oni nisu ljubili svog života sve do smrti.
Otkrivenje 12,12To je ono zbog čega budite u radosti, vi nebesa, i vi koji tu boravište svoje imate! Nesreća vama, zemljo i more, jer, đavao je sišao k vama, ponesen bijesom, znaj ući da malo vremena njemu ostaje.
Otkrivenje 12,13Kad se zmaj vidje zbačenim na zemlju, on se baci u progon žene koja bijaše donijela na svijet muško dijete.
Otkrivenje 12,14Ali, dva krila velikog orla biše dana ženi, da odleti u pustinju, u mjesto koje joj je pričuvano za tu biti hranjena, daleko od zmije, jedno vrijeme, bvremena i polovicu jednog vremena .
Otkrivenje 12,15Tad zmija povrati kao jedna rijeka vodu iza žene da ova bude odnesena valovima.
Otkrivenje 12,16Ali zemlja dođe u pomoć ženi: zemlja se otvori i proguta rijeku povraćenu od zmaja.
Otkrivenje 12,17U svojoj jarosti protiv žene, dragon povede boj protiv ostatka njenog potomstva, onih koji paze zapovijedi Božje i čuvaju svjedočenje Isusovo.
Otkrivenje 12,18Po tome on se smjesti na pijesak morski.
Otkrivenje 12,1I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinijem, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.
Otkrivenje 12,2I bješe trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi.
Otkrivenje 12,3I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna;
Otkrivenje 12,4I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi.
Otkrivenje 12,5I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu.
Otkrivenje 12,6A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvjesta i šezdeset dana.
Otkrivenje 12,7I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini.
Otkrivenje 12,8I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta na nebu.
Otkrivenje 12,9I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.
Otkrivenje 12,10I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.
Otkrivenje 12,11I oni ga pobijediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj do same smrti.
Otkrivenje 12,12Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima.
Otkrivenje 12,13I kad vidje aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško.
Otkrivenje 12,14I ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijina.
Otkrivenje 12,15I ispusti zmija za ženom iz usta svojijeh vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci.
Otkrivenje 12,16I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojijeh.
Otkrivenje 12,17I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalijem sjemenom njezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje