Tražilica


Otkrivenje 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 15,1I vidjeh drugi znak na nebu, veliki i divni: sedam anđela, koji su imali sedam posljednjih zala, jer se u njima izvrši gnjev Božji.
Otkrivenje 15,2I vidjeh kao stakleno more, pomiješano s ognjem, i one, koji pobijediše zvijer i sliku njezinu i broj imena njezina, gdje stoje na moru staklenom i imaju citare Božje.
Otkrivenje 15,3I pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Janjeta, govoreći: "Velika su i divna djela tvoja, Gospodine Bože Svemoćni! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda!
Otkrivenje 15,4Tko da te se ne boji, Gospodine, i ne slavi ime tvoje? Jer si ti jedini svet. Svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer se tvoji pravedni sudovi javiše."
Otkrivenje 15,5I poslije ovoga vidjeh, i gle, otvori se hram šatora svjedočanstva u nebu.
Otkrivenje 15,6I izađoše sedam anđela iz hrama, koji su imali sedam zala, obučeni u čisto i bijelo platno, i opasani oko prsiju pojasima zlatnim.
Otkrivenje 15,7I jedno od četiri bića dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnih napunjenih gnjeva Boga, koji živi u vijeke vjekova.
Otkrivenje 15,8I napuni se hram dima od slave Božje i od sile njegove; i nitko nije mogao ući u hram, dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela.
Otkrivenje 15,1 I vidjeh drugo znamenje na nebu, veliko i čudesno: sedam anđela sa sedam zala posljednjih - s njima se navršuje gnjev Božji.
Otkrivenje 15,2I vidjeh kao neko more od prozirca pomiješano s ognjem. Oni koji pobijediše Zvijer i kip njezin i broj imena njezina stoje u moru od prozirca s citrama Božjim u ruci.
Otkrivenje 15,3Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjčevu: "Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda!
Otkrivenje 15,4Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom jer se očitovahu pravedna djela tvoja!
Otkrivenje 15,5Nakon toga vidjeh: otvori se hram Šatora svjedočanstva na nebu!
Otkrivenje 15,6Iziđe sedam anđela sa sedam zala iz hrama; odjeveni bijahu u blistav bijeli lan, oko prsiju opasani zlatnim pojasom.
Otkrivenje 15,7Jedno od četiri bića dade sedmorici anđela sedam zlatnih čaša, punih gnjeva Boga koji živi u vijeke vjekova.
Otkrivenje 15,8I hram se napuni dimom od Slave Božje i od njegove snage te nitko ne mogaše ući u hram dok se ne navrši sedam zala sedmorice anđela.
Otkrivenje 15,1I ja vidjeh u nebu jedan drugi: znak, velik i čudesan: Sedam *anđela držaše sedam nevolja, posljednjih, jer u njima se ispunjava gnjev Božji.
Otkrivenje 15,2I ja vidjeh kao jedno more od kristala izmiješanog s vatrom. Uspravljen na moru od kristala, pobjednik zvijeri, njene slike i brojke njenog imena, držaše harfe Božje.
Otkrivenje 15,3Oni pjevaše hvalospjeve o Mojsiju, sluzi Božjem, i hvalospjev o janjetu: Velika i divna su djela tvoja, Gospodine Bože Sve-Mogući. Pravedni i istiniti putovi su tvoji, Kralju naroda.
Otkrivenje 15,4Tko te se ne bi bojao, Gospodine, i ne bi slavio tvoje *ime? jer, ti sam jesi svet. Svi će narodi doći i pokloniti se pred tobom, jer tvoje su se presude očitovale.
Otkrivenje 15,5Po tome ja vidjeh: *Templ koji štitiše šator svjedočenja otvori se u nebu,
Otkrivenje 15,6i sedam anđela koji držaše sedam nevolja iziđe iz templa; oni bijahu odjeveni čistim lanom, blistajući, u struku stegnuti jednim zlatnim pojasom.
Otkrivenje 15,7Jedna od četiri životinje dade sedmorici anđela sedam zlatnih kupa, ispunjenih gnjevom Boga koji živi iz vjekova u vjekove.
Otkrivenje 15,8I templ bi ispunjen dimom zbog slave Božje i njegove sile. I nitko ne mogaše ući u templ sve do ispunjenja sedam nevolja od sedam anđela. Sedam kupa
Otkrivenje 15,1I vidjeh drugi veliki znak na nebu i čudo: sedam anđela koji imahu sedam pošljednjijeh zala, jer se u njima savrši gnjev Božij.
Otkrivenje 15,2I vidjeh kao stakleno more smiješano s ognjem, i one što pobijediše zvijer i ikonu njezinu, i žig njezin, i broj imena njezina, gdje stoje na moru staklenome i imaju gusle Božije;
Otkrivenje 15,3I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božijega, i pjesmu jagnjetovu, govoreći: velika su i divna djela tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi tvoji, care svetijeh.
Otkrivenje 15,4Ko se neće pobojati tebe, Gospode, i proslaviti ime tvoje? Jer si ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred tobom; jer se sudovi tvoji javiše.
Otkrivenje 15,5I poslije ovoga vidjeh, i gle, otvori se crkva skinije svjedočanstva na nebu,
Otkrivenje 15,6I iziđoše sedam anđela iz crkve, koji imahu sedam zala, obučeni u čiste i bijele haljine od platna, i opasani po prsima pojasima zlatnijem;
Otkrivenje 15,7I jedna od četiri životinje dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnijeh napunjenijeh gnjeva Boga, koji živi va vijek vijeka.
Otkrivenje 15,8I napuni se crkva dima od slave Božije i od sile njegove; i niko ne mogaše doći u crkvu, dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje