Tražilica


Otkrivenje 17. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 17,1I dođe jedan od sedam anđela, koji su imali sedam čaša, i pro E govori s menom i reče: "Hodi, da ti pokažem sud bludnice velike, koja sjedi na vodama mnogim;
Otkrivenje 17,2S kojom su blud provodili kraljevi zemlje, i koji stanuju na zemlji, opiše se vinom bluda njezina."
Otkrivenje 17,3I odvede me u pustinju u duhu; i vidjeh ženu, gdje sjedi na zvijeri crvenoj, punu imena psovačkih, imajući sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4I žena bijaše obučena u grimiz i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragim i biserom, i imala je čašu zlatnu u ruci svojoj punu gada i nečistoće bluda svojega.
Otkrivenje 17,5I na čelu njezinu napisano ime: "Tajna! Babilon veliki, mati bludnicama i gadovima zemlje."
Otkrivenje 17,6I vidjeh ženu pijanu od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. I začudih se čudom velikim, kad je vidjeh.
Otkrivenje 17,7I reče mi anđeo: "Što se čudiš? Ja ću ti reći tajnu žene i zvijeri, koja je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,8Zvijer, koju si vidio, bijaše i nije, i izaći će iz bezdana, i otići će u propast; i divit će se, koji stanuju na zemlji, kojima nije ime napisano u knjigu života od postanja svijeta, kad vide zvijer, koja bijaše, i nije više, i opet će doći.
Otkrivenje 17,9Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, sedam su gora, na kojima žena sjedi.
Otkrivenje 17,10I sedam je kraljeva. Pet je njih palo, jedan jest, a drugi još nije došao; i kad dođe, zamalo treba da ostane.
Otkrivenje 17,11I zvijer, koja bijaše i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice, i u propast ide.
Otkrivenje 17,12I deset rogova, koje si vidio, to su deset kraljeva, koji kraljevstva, još ne primiše, nego vlast kao kraljevi na jednu uru primaju sa zvijeri.
Otkrivenje 17,13Oni imaju jednu namjeru, i silu i vlast svoju daju zvijeri.
Otkrivenje 17,14Oni će ratovati s Janjetom, i Janje će ih pobijediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima, i koji su s njim, jesu pozvani, izabrani i vjerni."
Otkrivenje 17,15I reče mi: "Vode, što si vi, dio, gdje sjedi bludnica, puci su i plemena i narodi i jezici.
Otkrivenje 17,16I deset rogova, što si vidio na zvijeri, ori će zamrziti na bludnicu, i učinit će je pustom i golom, i meso će njezino pojesti i spalit će je ognjem.
Otkrivenje 17,17Jer je Bog dao u srca njihova, da učine odluku njegovu, da dadnu vlast svoju zvijeri, dok se izvrše riječi Božje.
Otkrivenje 17,18I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima vlast nad kraljevima zemlje."
Otkrivenje 17,1 I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: "Dođi pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,
Otkrivenje 17,2s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina.
Otkrivenje 17,3I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina.
Otkrivenje 17,5Na čelo joj napisano ime - tajna: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih.
Otkrivenje 17,6I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih.
Otkrivenje 17,7Nato će mi anđeo: "Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,8"Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.
Otkrivenje 17,9Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva:
Otkrivenje 17,10pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe: kada dođe, ostati mu je zamalo.
Otkrivenje 17,11I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.
Otkrivenje 17,12Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će - samo za jedan sat - primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.
Otkrivenje 17,13Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.
Otkrivenje 17,14Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.
Otkrivenje 17,15I reče mi anđeo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.
Otkrivenje 17,16I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer - oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.
Otkrivenje 17,17Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.
Otkrivenje 17,18Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.
Otkrivenje 17,1I jedan od sedam *anđela koji držaše sedam kupa priđe i reče mi ovim riječima: Dođi, ja ću ti pokazati suđenje velikoj bludnici koja boravi na rubu oceanâ;
Otkrivenje 17,2S njom su kraljevi zemaljski bludničili, i stanovnici zemlje su se opijali vinom njenog bluda.
Otkrivenje 17,3Tada me on prenese u duhu u pustinju. I ja vidjeh jednu ženu sjedjeti na grimiznoj zvijeri, pokrivenoj imenima *huliteljskim, a koja imaše sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4Žena, ogrnuta purpurom i grimizom, bljeskaše od zlata, dragulja i bisera. Ona držaše u svojoj ruci jednu zlatnu kupu punu gnusnosti: prljavština svojeg bludničenja.
Otkrivenje 17,5Na njenom čelu bijaše napisano jedno ime, *tajnovito: Babilonija velika, majka bludnice i gnusoba zemaljskih.
Otkrivenje 17,6I ja vidjeh ženu pijanu od *krvi *svetaca i krvi svjedokâ Isusvih. Pri pogledu na nju ja ostadoh smeten.
Otkrivenje 17,7Tada, reče mi anđeo: zašto ta preneraženost? Ja ću ti reći *tajnu žene i zvijeri sa sedam glava i deset rogova koje ona nosi.
Otkrivenje 17,8Zvijer koju si vidio bijaše, ali nije više. Ona će se uspeti iz ponora i otići u propast. I stanovnici zemlje, čije ime nije upisano, od utemeljenja svijeta, u knjigu *života, iznenadit će se videći zvijer, jer ona bijaše, nije više, ali će se vratiti.
Otkrivenje 17,9Sad je čas za imati um koji prosvjetljava mudrost: sedam glava su sedam planina gdje boravi žena. To su također sedmorica kraljeva.
Otkrivenje 17,10Pet između njih su pali, šesti vlada, sedmi nije još došao, ali, kad on bude došao, ostat će tek za malo vremena.
Otkrivenje 17,11Zvijer koja bijaše i koja nije više, sama je jedan osmi kralj. Ona je iz broja sedam i odlazi u propast.
Otkrivenje 17,12Deset rogova koje si ti vidio su desetorica kraljeva koji još nisu primili kraljevstva, ali, za čas, oni će dijeliti kraljevsku vlast sa zvijeri.
Otkrivenje 17,13Oni imaju samo jedan nacrt: staviti u sluižbu zvijeri svoju moć i svoju vlast.
Otkrivenje 17,14Oni će zaratiti s janjetom i janje će ih pobijediti, jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva, i s njim pozvani, izabranici i vjernici pobjedit će također.
Otkrivenje 17,15Po tome on mi kaza: vode koje si vidio, ondje gdje boravi bludnica, to su puci, mnoštva, narodi i jezici.
Otkrivenje 17,16Deset rogova koje si vidio i zvijer mrzjet će bludnicu, oni će ju učiniti pustom i nagom. Oni će jesti njeno meso i spalit će ju vatrom.
Otkrivenje 17,17Jer Bog im je stavio u srce ostvariti njegov nacrt: staviti njihovo kraljevstvo u službu zvijeri sve do ispunjenja riječi Božjih.
Otkrivenje 17,18A, žena koju si vidio, to je veliko mjesto koje vlada nad kraljevima zemaljskim.
Otkrivenje 17,1I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša, i govori sa mnom govoreći mi: hodi da ti pokažem sud kurve velike, koja sjedi na vodama mnogima;
Otkrivenje 17,2S kojom se kurvaše carevi zemaljski, i koji žive na zemlji opiše se vinom kurvarstva njezina.
Otkrivenje 17,3I uvede me duh u pusto mjesto; i vidjeh ženu gdje sjedi na zvijeri crvenoj koja bješe puna imena hulnijeh i imaše sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4I žena bješe obučena u porfiru i skerlet i nakićena zlatom i kamenjem dragijem i biserom, i imaše čašu u ruci svojoj punu mrzosti i poganštine kurvarstva svojega;
Otkrivenje 17,5I na čelu njezinu napisano ime: tajna, Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskima.
Otkrivenje 17,6I vidjeh ženu pijanu od krvi svetijeh i od krvi svjedoka Isusovijeh; i začudih se čudom velikijem kad je vidjeh.
Otkrivenje 17,7I reče mi anđeo: što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu ove žene, i zvijeri što je nosi i ima sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,8Zvijer koju si vidio bješe i nije, i izići će iz bezdana i otići će u propast; i udiviće se koji žive na zemlji, kojima imena napisana nijesu u knjigu života od postanja svijeta, kad vidi zvijer koja bješe, i nije, i doći će opet.
Otkrivenje 17,9Ovdje je um, koji ima mudrost. Sedam glava, to su sedam gora na kojima žena sjedi.
Otkrivenje 17,10I jesu sedam careva. Pet je njih palo, i jedan jest, a drugi još nije došao; a kad dođe za malo će ostati.
Otkrivenje 17,11I zvijer koja bješe i nije, i ona je osmi, i jest od sedmorice i u propast ide.
Otkrivenje 17,12I deset rogova, koje si vidio, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vrijeme primiti sa zvijeri.
Otkrivenje 17,13Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zvijeri.
Otkrivenje 17,14Ovi će se pobiti s jagnjetom i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima; i koji su s njim, jesu pozvani i izbrani i vjerni.
Otkrivenje 17,15I reče mi: vode, što si vidio, gdje sjedi kurva, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici.
Otkrivenje 17,16I deset rogova, što si vidio na zvijeri, oni će omrznuti na kurvu, i opustošiće je i ogoluzniti, i meso njezino poješće i sažeći će je ognjem.
Otkrivenje 17,17Jer je Bog dao u srca njihova da učine volju njegovu, i da učine volju jednu, i da dadu carstvo svoje zvijeri, dok se svrše riječi Božije.
Otkrivenje 17,18I žena, koju si vidio, jest grad veliki, koji ima carstvo nad carstvima zemaljskima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje