Tražilica


Otkrivenje 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 2,1Anđelu crkve u Efezu napiši: Ovako govori onaj, koji drži sedam zvijezda u desnici svojoj, koji hodi posred sedam svijećnjaka zlatnih:
Otkrivenje 2,2Znam tvoja djela i trud tvoj i strpljivost tvoju, i da ne možeš podnositi zlih, i iskušao si one, koji govore, da su apostoli, a nijesu, i našao si ih kao lašce;
Otkrivenje 2,3I strpljivost imaš, i podnosio si zbog imena mojega, i nijesi sustao.
Otkrivenje 2,4Ali imam protiv tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.
Otkrivenje 2,5Pomisli, s koje si visine spao, čini pokajanje i djeluj opet kao prije! Ako li ne, doći ću ti brzo, i dignut ću svijećnjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokaješ.
Otkrivenje 2,6Ali ovo imaš, što mrziš na djela Nikolaita, na koja i ja mrzim.
Otkrivenje 2,7Tko ima uši, neka čuje, što Duh govori crkvama: Tko pobijedi, dat ću mu da jede od drveta života, koje je u raju Boga mojega.
Otkrivenje 2,8I anđelu crkve u Smirni napiši: Ovako govori prvi i posljednji, koji je bio mrtav i oživio!
Otkrivenje 2,9Znam tvoju nevolju i siromaštvo, ali ti si bogat; znam, da te pogrđuju oni, koji se zovu Židovi, a nijesu, nego sinagoga sotonina.
Otkrivenje 2,10Ništa se ne boj od muka, što te čekaju! Gle, đavao će neke od vas baciti u tamnicu, da se iskušate i imat ćete nevolju deset dana. Budi vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac života
Otkrivenje 2,11Tko ima uši, neka čuje, što Duh govori crkvama: Tko pobijedi, neće mu nauditi druga smrt.
Otkrivenje 2,12I anđelu crkve u Pergamu napiši: Ovako govori onaj, koji ima oštar mač s obje strane!
Otkrivenje 2,13Znam, gdje stanuješ, gdje je prijestolje sotonino; i držiš ime moje, i nijesi se odrekao vjere u mene ni u one dane, kad je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje stanuje sotona
Otkrivenje 2,14Ali imam nešto malo protiv tebe, što imaš ondje, koji drže nauku Balaama, koji je učio Balaka zavoditi djecu Izraelovu, da učestvuju na žrtvama idolskim i da griješe bludno.
Otkrivenje 2,15Tako imaš i ti, koji jednako drže nauku Nikolaita.
Otkrivenje 2,16Pokaj se dakle! Ako li ne, doći ću ti brzo i borit ću se protiv njih mačem usta svojih.
Otkrivenje 2,17Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama: "Tko pobijedi, dat ću mu od mane skrivene, i dat ću mu kamen bijel, i na kamenu novo ime napisano, koje nitko ne zna, osim onoga, koji ga prima.
Otkrivenje 2,18I anđelu crkve u Tijatiri napiši: Ovako govori Sin Božji, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni, i noge njegove kao žarka mjed.
Otkrivenje 2,19Znam tvoja djela, i ljubav i vjeru i službu i strpljivost tvoju, i tvoja posljednja djela, kojih ima više od prvih.
Otkrivenje 2,20Ali imam protiv tebe, što dopuštaš ženi Jezebeli, koja govori, da je proročica, i uči i zavodi sluge moje, da griješe bludno i da jedu žrtve idolske.
Otkrivenje 2,21I dadoh joj vrijeme, da se pokaje, ali neće da se pokaje od bludnosti svoje.
Otkrivenje 2,22Evo bacam je na postelju, i one, koji čine preljubu s njom, u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih djela;
Otkrivenje 2,23I djecu njezinu pobit ću na mjesto; i poznat će sve crkve, da sam ja, koji ispitujem bubrege i srca, i dat ću vam svakome po djelima vašim.
Otkrivenje 2,24A vama govorim, ostalima u Tijatiri, kojigod nemaju nauke eve, koji ne upoznaše dubina sotoninih, kao što govore: Ne mećem na vas drugoga bremena;
Otkrivenje 2,25Ali koje imate, držite, dok dođem!
Otkrivenje 2,26I tko pobijedi i održi djela moja do kraja, dat ću mu vlast nad neznabošcima;
Otkrivenje 2,27I vladat će njima gvozdenim žezlom, i razbit će se kao sudovi lončarski; kao što sam i ja primio od Oca svojega;
Otkrivenje 2,28I dat ću mu zvijezdu Danicu.
Otkrivenje 2,29Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama.
Otkrivenje 2,1 Anđelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:
Otkrivenje 2,2Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.
Otkrivenje 2,3Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.
Otkrivenje 2,4Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.
Otkrivenje 2,5Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi i - uklonit ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne obratiš.
Otkrivenje 2,6Ali ovo imaš: mrziš nikolaitska djela koja i ja mrzim.
Otkrivenje 2,7"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.
Otkrivenje 2,8I anđelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bijaše mrtav i oživje:
Otkrivenje 2,9Znam tvoju nevolju i siromaštvo - ali ti si bogat! - i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina.
Otkrivenje 2,10Ne boj se onoga što ti je trpjeti! Evo, Sotona, će neke od vas baciti u tamnicu da budete iskušani. Bit ćete u nevolji deset dana. Budi vjeran do smrti i dat ću ti vijenac života.
Otkrivenje 2,11"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt.
Otkrivenje 2,12I anđelu Crkve u Pergamu napiši: "Ovo govori Onaj u koga je mač dvosjek, oštar:
Otkrivenje 2,13Znam gdje prebivaš - ondje gdje je Sotonino prijestolje - a čvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas - gdje Sotona prebiva.
Otkrivenje 2,14Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouči Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.
Otkrivenje 2,15Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski.
Otkrivenje 2,16Obrati se dakle! Inače dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima mačem usta svojih.
Otkrivenje 2,17"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati mane sakrivene i bijel ću mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima.
Otkrivenje 2,18I anđelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oči kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglađenu:
Otkrivenje 2,19Znam tvoja djela: tvoju ljubav, i vjeru, i služenje, i postojanost - i tvoja posljednja djela obilatija od prvašnjih.
Otkrivenje 2,20Ali imam protiv tebe: puštaš ženu Jezabelu, koja se pravi proročicom, da uči i zavodi moje sluge te se bludu podaju i blaguju od mesa žrtvovana idolima.
Otkrivenje 2,21Dadoh joj vremena za obraćenje, ali ona neće da se obrati od bludnosti svoje.
Otkrivenje 2,22Evo, bacam je na postelju, a bludne drugare njene u veliku nevolju ako se ne odvrate od njezinih djela;
Otkrivenje 2,23i djecu ću joj smrću pobiti. I znat će sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat ću vam svakomu po djelima.
Otkrivenje 2,24Vama pak velim - vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih: Ne stavljam na vas drugoga bremena
Otkrivenje 2,25nego - što imate, čvrsto držite dok ne dođem.
Otkrivenje 2,26"Pobjedniku, onomu što do kraja bude vršio moja djela, dat ću vlast nad narodima
Otkrivenje 2,27i vladat će njima palicom gvozdenom, kao posuđe glineno satirati ih -
Otkrivenje 2,28kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat ću mu zvijezdu Danicu.
Otkrivenje 2,29Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!
Otkrivenje 2,1*Anđelu crkve koja je u Efezeu: Ovako govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, koji hodi u sredini sedam zlatnih svijećnjaka:
Otkrivenje 2,2Ja znam tvoja djela, tvoj rad i tvoju ustrajnost, i da ti ne možeš podnositi opake. Ti si stavio na kušnju one koji se predstavljaju *apostolima a, to nisu, i ti si ih nasao lašcima.
Otkrivenje 2,3Ti imaš ustrajnost: ti si trpio zbog mog *imena i nisi izgubio smjelosti.
Otkrivenje 2,4Ali, protiv tebe ja imam da si napustio svoju prvu naklonost,
Otkrivenje 2,5Sjeti se dakle, otkud si pao: pokaj se i ispunjavaj nekadašnja djela. Inače, ja dolazim k tebi, i ako se ne pokaješ, ja ću ukloniti tvoj svijećnjak s njegovog mjesta.
Otkrivenje 2,6Ali, ti imaš u prilog sebi ovo: kao i ja sam, ti se užasavaš djela nikolaitskih .
Otkrivenje 2,7Onaj koji ima uši, nek čuje ono što Duh kaže crkvama. Pobjedniku, ja ću dati jesti s drveta *života koje je u raju Božjem.
Otkrivenje 2,8*Anđelu crkve koja je u Smirni, napiši: Ovako govori Prvi i Posljednji, Onaj koji bi mrtav, ali koji se vratio životu:
Otkrivenje 2,9Ja znam tvoj jad i tvoje siromaštvo, - ali, ti si bogat -, i klevete onih koji sebe drže *židovima; oni to nisu: to je jedna *`sinagoga *Sotonina`.
Otkrivenje 2,10Ne boj se onog što će ti trebati pretrpjeti; Evo, *Đavao će baciti vaše u zatvor za *napastvovati vas, i vi ćete imati deset dana kušnje. Budi vjeran sve do smrti i ja ću ti dati krunu života .
Otkrivenje 2,11Onaj koji ima uši, nek čuje ono što Duh kaže crkvama. Pobjednik neće nikako pretrpjeti drugu smrt. Pismo crkvi u Pergamu
Otkrivenje 2,12*Anđelu crkve koja je u Pergamu, napiši: Ovako govori onaj koji ima oštri mač s dvije oštrice:
Otkrivenje 2,13Ja znam gdje ti boraviš: to je prijestol *Sotonin. Ali, ti ostaješ privržen mojem *imenu i nisi zanijekao vjeru moju, čak ni u dane Antipe, mog vjernog svjedoka, koji bi pogubljen kod vas, ondje gdje Sotona boravi.
Otkrivenje 2,14Ali, ja ti imam nekoliko prigovora učiniti: ima kod tebe koji su prionuli uz nauk onog Balaama koji sav- jetovaše Balaku da podmetne zamku sinovima Izraelovim za navesti ih da jedu idolima žrtvovano meso i da se prodaju .
Otkrivenje 2,15Kod tebe također, ima koji se isto tako pridržavaju nauka Nikolaita .
Otkrivenje 2,16Pokaj se dakle. Inače ja dolazim k tebi uskoro, i ja ću ih pot ući mačem iz svojimh usta.
Otkrivenje 2,17Onaj koji ima uši, nek čuje ono što Duh kaže crkvama. Pobjedniku ja ću dati skrivene mane, dat ću mu jedan bijeli kamen, i, urezano u kamenu, jedno novo ime koje ne poznaje nitko osim onog koji ga prima.
Otkrivenje 2,18*Anđelu crkve koja je u Tiatiri napiši: Ovako govori Sin Božji, onaj čije su oči kao jedan ognjeni plamen i noge slične dragocijenoj bronci.
Otkrivenje 2,19Ja poznajem tvoja djela, tvoju ljubav, tvoju vjeru, tvoju službu, i tvoju ustrajnost; tvoja posljednja djela nadilaze u broju ona prva.
Otkrivenje 2,20Ali, protiv tebe ja imam što ti podnosiš ženu Jezabelu . Ta žena, koja sebe drži *proročicom i koja zavodi moje sluge, poučavaj ući ih da se prodaju i jedu meso žrtvovano idolima.
Otkrivenje 2,21Ja sam joj ostavio vremena za pokajati se, ali ona neće pokajati se od svojeg prodavanja.
Otkrivenje 2,22Evo, ja nju bacam na jedan ležaj gorke tuge, kao i njene sudruge u preljubništvu, osim ako se ne pokaju od svojih djela.
Otkrivenje 2,23Njena djeca, ja ću njih udariti smrću; i sve će Crkve znati da sam ja onaj koji ispituje križa i srca, i svakom od vas vratit ću prema njegovim djelima.
Otkrivenje 2,24Ali, ja vam ovo izjavljujem, vama koji, u Tiatiri, ostajete ne dijeleći taj nauk i ne ispituj ući njihove ohole `dubine` *Sotone, ja vam drugog ne namećem tereta.
Otkrivenje 2,25Samo, ono što posjedujete, držite čvrsto sve dok ja ne dođem.
Otkrivenje 2,26Pobjedniku, onome koji čuva moja djela sve do svršetka, ja ću dati vlast nad narodima,
Otkrivenje 2,27i on će ih voditi napasati jednom šibom od željeza, kojom se razbijaju glinene vaze,
Otkrivenje 2,28isto kao što sam i ja primio u vlmast od svog oca, i dat ću mu zvijezdu jutarnju .
Otkrivenje 2,29Onaj koji ima uši, nek čuje ono što Duh kaže crkvama.
Otkrivenje 2,1Anđelu Efeske crkve napiši: tako govori onaj što drži sedam zvijezda u desnici svojoj, i što hodi posred sedam svijećnjaka zlatnijeh:
Otkrivenje 2,2Znam tvoja djela, i trud tvoj, i trpljenje tvoje, i da ne možeš snositi zlijeh, i iskušao si one koji govore da su apostoli a nijesu, a našao si ih lažne;
Otkrivenje 2,3I podnio si mnogo, i trpljenje imaš, i za ime moje trudio si se, i nijesi sustao.
Otkrivenje 2,4No imam na tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio.
Otkrivenje 2,5Opomeni se dakle otkuda si spao, i pokaj se, i prva djela čini; ako li ne, doći ću ti skoro, i dignuću svijećnjak tvoj s mjesta njegova, ako se ne pokaješ.
Otkrivenje 2,6No ovo imaš što mrziš na djela Nikolinaca, na koja i ja mrzim.
Otkrivenje 2,7Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od drveta životnoga koje je nasred raja Božijega.
Otkrivenje 2,8I anđelu crkve Smiranske napiši: tako govori prvi i pošljednji, koji bješe mrtav, i evo je živ:
Otkrivenje 2,9Znam tvoja djela, i nevolju i siromaštvo (ali si bogat), i hule onijeh koji govore da su Jevreji a nijesu, nego zbornica sotonina.
Otkrivenje 2,10Ne boj se ni oda šta što ćeš postradati. Gle, đavo će neke od vas metati u tamnicu, da se iskušate, i imaćete nevolju do deset dana. Budi vjeran do same smrti, i daću ti vijenac života.
Otkrivenje 2,11Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama:koji pobijedi neće mu nauditi druga smrt.
Otkrivenje 2,12I anđelu Pergamske crkve napiši: tako govori onaj što ima mač oštar s obje strane:
Otkrivenje 2,13Znam djela tvoja, i gdje živiš, gdje je prijesto sotonin; i držiš ime moje, i nijesi se odrekao vjere moje i u one dane u koje je Antipa, vjerni svjedok moj, ubijen kod vas, gdje živi sotona.
Otkrivenje 2,14No imam na tebe malo, što imaš tu koji drže nauku Valaama, koji učaše Valaka da položi sablazan pred sinovima Izrailjevijem, da jedu žrtve idolske, i da se kurvaju.
Otkrivenje 2,15Tako imaš i ti koji drže nauku Nikolinaca, na koju ja mrzim.
Otkrivenje 2,16Pokaj se dakle; ako li ne, doći ću ti skoro, i vojevaću s njima mačem usta svojih.
Otkrivenje 2,17Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama: koji pobijedi daću mu da jede od mane sakrivene, i daću mu kamen bijel, i na kamenu novo ime napisano, kojega niko ne zna osim onoga koji primi.
Otkrivenje 2,18I anđelu Tijatirske crkve napiši: tako govori sin Božij, koji ima oči svoje kao plamen ognjeni, i noge njegove kao mjed:
Otkrivenje 2,19Znam tvoja djela, i ljubav, i službu, i vjeru, i trpljenje tvoje, i djela tvoja, i da pošljednjijeh ima više od prvijeh;
Otkrivenje 2,20No imam na tebe malo, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja govori da je proročica, da uči i da vara sluge moje da čine preljubu i da jedu žrtvu idolsku.
Otkrivenje 2,21I dadoh joj vrijeme da se pokaje od kurvarstva svojega, i ne pokaja se.
Otkrivenje 2,22Evo je ja mećem na odar, i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojijeh djela.
Otkrivenje 2,23I djecu njezinu pobiću na mjesto; i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege, i daću vam svakome po djelima vašim:
Otkrivenje 2,24A vama govorim i ostalima koji su u Tijatiru koji nemaju nauke ove, i koji ne poznaju dubina sotoninijeh (kao što govore): neću metnuti na vas drugoga bremena,
Otkrivenje 2,25Osim koji imate, držite dokle dođem.
Otkrivenje 2,26I koji pobijedi i održi djela moja do kraja, daću mu vlast nad neznabošcima;
Otkrivenje 2,27I pašće ih gvozdenom palicom, i oni će se razdrobiti kao sudovi lončarski; kao i ja što primih od oca svojega;
Otkrivenje 2,28I daću mu zvijezdu danicu.
Otkrivenje 2,29Ko ima uho da čuje neka čuje šta govori Duh crkvama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje