Tražilica


Otkrivenje 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Otkrivenje 3,1I anđelu crkve u Sardu napiši: Ovako govori onaj, koji ima sedam Duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaš ime, da si živ, a mrtav si.
Otkrivenje 3,2Budi budan i utvrđuj ostalo, što hoće da umre; jer ne nađoh tvojih djela savršenih pred Bogom svojim.
Otkrivenje 3,3Sjeti se dakle, kako si primio i čuo; i drži i pokaj se! Ako li ne budeš bdio, doći ću na tebe kao tat, i nećeš znati, u koji ću čas doći na tebe.
Otkrivenje 3,4Ali imaš malo imena u Sardu, koja ne oskvrniše svojih haljina, i hodit će s menom u bijelima, jer su dostojni.
Otkrivenje 3,5Tko pobijedi, on će se obući u haljine bijele, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života, i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima njegovim.
Otkrivenje 3,6Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama.
Otkrivenje 3,7I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: Ovako govori Sveti, Istiniti, koji ima ključ Davidov, i koji otvori, i nitko ne zatvori, koji zatvori, i nitko ne otvori:
Otkrivenje 3,8Znam tvoja djela; gle, postavio sam pred tobom vrata otvorena, koja nitko ne moje zatvoriti, jer imaš malo sile; ali si držao moju riječ, i nijesi se odrekao imena mojega.
Otkrivenje 3,9Evo dajem one iz sinagoge sotonine, koji govore, da su Židovi, a nijesu, nego lažu; evo ću ih učiniti, da dođu i da se poklone pred nogama tvojima, i da poznadu, da te ja ljubim.
Otkrivenje 3,10Jer si održao riječ strpljivosti moje, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje, koji će doći na sav svijet, da iskuša one, koji stanuju na zemlji.
Otkrivenje 3,11Evo dolazim brzo: drži, što imaš, da nitko ne uzme vijenca tvojega!
Otkrivenje 3,12Tko pobijedi, učinit ću ga stupom u hramu Boga svojega, i više neće izaći; i napisat ću na njemu ime Boga mojega i ime grada Boga mojega, novoga Jerusalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo.
Otkrivenje 3,13Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama
Otkrivenje 3,14I anđelu crkve u Laodiceji napiši: Ovako govori Amen, svjedok vjerni i istiniti početak stvorenja Božjega:
Otkrivenje 3,15Znam tvoja djela, da nijesi ni studen ni vruć, O da si studen ili vruć!
Otkrivenje 3,16Ali jer si mlak, i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz usta svojih.
Otkrivenje 3,17Jer govoriš: Bogat sam i obogatio sam se i ništa ne trebam; a ne znaš, da si bijedan i nevoljan, i siromah i slijep, i gol.
Otkrivenje 3,18Svjetujem te, da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš, i bijele haljine, da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje, i masti, da pomažeš oči svoje, da vidiš.
Otkrivenje 3,19Ja kojegod ljubim, one korim i kaznim; budi revan dakle i pokaji se!
Otkrivenje 3,20Evo stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim, i on s menom.
Otkrivenje 3,21Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s menom na prijestolju mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s Ocem svojim na prijestolju njegovu.
Otkrivenje 3,22Tko ima uši, neka čuje, što govori Duh crkvama.
Otkrivenje 3,1 I anđelu Crkve u Sardu napiši: "Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si.
Otkrivenje 3,2Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena.
Otkrivenje 3,3Spomeni se dakle: kako si primio Riječ i poslušao, tako je i čuvaj - i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.
Otkrivenje 3,4Ali imaš u Sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svojih haljina; oni će hoditi sa mnom u bjelini jer su dostojni.
Otkrivenje 3,5"Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.
Otkrivenje 3,6"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!
Otkrivenje 3,7I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: "Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:
Otkrivenje 3,8Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio mog imena.
Otkrivenje 3,9Evo, dovest ću neke iz sinagoge Sotonine - koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu - evo, prisilit ću ih da dođu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim.
Otkrivenje 3,10Budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari.
Otkrivenje 3,11Dolazim ubrzo. Čvrsto drži što imaš da ti nitko ne ugrabi vijenca.
Otkrivenje 3,12"Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo.
Otkrivenje 3,13"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!
Otkrivenje 3,14I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja:
Otkrivenje 3,15Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć!
Otkrivenje 3,16Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.
Otkrivenje 3,17Govoriš: `Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!` A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol.
Otkrivenje 3,18Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš.
Otkrivenje 3,19Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se!
Otkrivenje 3,20Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Otkrivenje 3,21"Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo.
Otkrivenje 3,22"Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!
Otkrivenje 3,1*Anđelu crkve koja je u Sardu, napiši: Ovako govori onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda. Ja poznajem tvoja djela: ti imaš ugled da živiš, ali, ti si smrt!
Otkrivenje 3,2Budi oprezan! Učvrsti ostatak koji je gotov umrijeti, jer ja nisam tvoja djela savršenima u očima Boga mog.
Otkrivenje 3,3Sjeti se dakleonoga što si primio i shvatio . Čuvaj to i pokaj se! Ako ne bdiješ, ja ću doći kao jedan lopov, a da ti ne znaš u koji sat ja ću doći i iznenaditi te.
Otkrivenje 3,4Međutim, u Sardu, ti imaš nekoliko osoba koje nisu uprljale odjeće svoje. One će me pratiti, odjevene u bijelo, jer one su dostojne.
Otkrivenje 3,5Tako pobjednik nosit će bijelu odjeću; ja neću njegovo ime izbrisati iz knjige *života, i ja ću za to odgovarati pred svojim ocem i pred njegovim *anđelima.
Otkrivenje 3,6Onaj koji ima uši nek čuje ono što Duh kaže Crkvama. Pismo crkvi u Filadelfiji
Otkrivenje 3,7*Anđelu crkve koja je u Filadelfiji, napiši: Ovako govori *Svetac, Istiniti, koji drži ključ Davidov, koji otvara što nitko zatvoriti neće, koji zatvara a nitko ne može otvoriti.
Otkrivenje 3,8Ja znam tvoja djela. Evo, postavio sam pred tebe jedna otvorena vrata koja nitko ne može zatvoriti. Ti imaš samo malo snage, a ipak sačuvao si moju riječ i nisi zanijekao moje *ime.
Otkrivenje 3,9Evo, ja ti dajem ljude iz *sinagoge *Sotonine, od onih koji sebe drže *Židovima, ali to nisu, jer lažu. Evo, ja ću ih dati dovesti pokloniti se pred tvojim nogama, i prepoznat će oni da sam te ja volio.
Otkrivenje 3,10Jer, si čuvao ustrajno moju riječ, ja ću također tebe čuvati od časa kušnje, koji će doći na cijelo čovječanstvo, i staviti na kušnju stanovnike zemlje.
Otkrivenje 3,11Ja dolazim uskoro. Ti čvrsto drži ono što imaš, da nitko tebi ne uzme tvoju krunu .
Otkrivenje 3,12Pobjedniku, ja ću dati jedan stub u *templu mog Boga, i nikad otud on neće izići, a ja ću upisati na njemu ime Boga mog, i ime grada mog Boga, novi Jeruzalem koji silazi s neba iz blizine mog Boga, i moje novo ime.
Otkrivenje 3,13Onaj koji ima uši, nek čuje ono što Duh kaže crkvama.Pismo crkvi u Laodiceji
Otkrivenje 3,14*Anđelu crkve koja je u Laodiceji, napiši: Ovako govori *Amen, pouzdani i istiniti Svjedok, načelo Božjeg stvaranja.
Otkrivenje 3,15Ja znam tvoja djela: ti nisi ni hladan ni uzavrio. Što nisi hladan ili vrijući!
Otkrivenje 3,16Ali, budući da si mlak, i ni hladan ni ključajući, ja ću tebe povratiti iz usta svojih.
Otkrivenje 3,17Zato što ti kažeš: ja sam bogat, ja sam se obogatio, nemam potrebu za bilo čim, a što ti ne znaš da si jadan, kukavan, sirot, slijep i nag,
Otkrivenje 3,18ja ti savjetujem da kupiš kod mene zlata pročišćenog u vatri za obogatiti se, i bijelu odjeću za pokriti se da se ne vidi sramota golotinje tvoje, i jednu pomast za pomazati oči tvoje i povratiti vid.
Otkrivenje 3,19Ja, sve one što volim, prekorije- vam i ispravljam. Budi dakle gorljiv i pokaj se!
Otkrivenje 3,20Evo, ja sam na vratima i kucam, Ako netko čuje glas moj i otvori vrata, ja ću ući kod njega i uzet ću Večeru s njim i on sa mnom.
Otkrivenje 3,21Pobjedniku, dat ću mu sjedjeti sa mnom na mom prijestolju, kao ja što sam također odnio pobjedu i otišao sjedjeti s ocem svojim na njegovom prijestolju.
Otkrivenje 3,22Onaj koji ima uši, nek čuje ono što kaže Duh crkvama.
Otkrivenje 3,1I anđelu Sardske crkve napiši: tako govori onaj što ima sedam Duhova Božijih, i sedam zvijezda: znam tvoja djela, da imaš ime da si živ, a mrtav si.
Otkrivenje 3,2Straži, i utvrđuj ostale koji hoće da pomru; jer ne nađoh tvojijeh djela savršenijeh pred Bogom svojijem.
Otkrivenje 3,3Opominji se dakle, kako si primio i kako si čuo, i drži i pokaj se. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež, i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe.
Otkrivenje 3,4Ali imaš malo imena i u Sardu, koji ne opoganiše svojijeh haljina, i hodiće sa mnom u bijelima, jer su dostojni.
Otkrivenje 3,5Koji pobijedi on će se obući u haljine bijele, i neću izbrisati imena njegova iz knjige života, i priznaću ime njegovo pred ocem svojijem i pred anđelima njegovima.
Otkrivenje 3,6Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.
Otkrivenje 3,7I anđelu Filadelfijske crkve napiši: tako govori sveti istiniti, koji ima ključ Davidov, koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori.
Otkrivenje 3,8Znam tvoja djela; gle, dadoh pred tobom vrata otvorena, i niko ih ne može zatvoriti; jer imaš malo sile, i držao si moju riječ, i nijesi se odrekao imena mojega.
Otkrivenje 3,9Evo dajem one iz zbornice sotonine koji govore da su Jevreji i nijesu, nego lažu; evo ću ih učiniti da dođu i da se poklone pred nogama tvojim, i da poznadu da te ja ljubim.
Otkrivenje 3,10Jer si održao riječ trpljenja mojega, i ja ću tebe sačuvati od časa iskušenja, koji će doći na sav vasioni svijet da iskuša one koji žive na zemlji.
Otkrivenje 3,11Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega.
Otkrivenje 3,12Koji pobijedi učiniću ga stub u crkvi Boga svojega, i više neće izići napolje; i napisaću na njemu ime Boga svojega, i ime novoga Jerusalima, grada Boga mojega, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo.
Otkrivenje 3,13Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.
Otkrivenje 3,14I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svjedok vjerni i istiniti, početak stvorenja Božijega:
Otkrivenje 3,15Znam tvoja djela da nijesi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć!
Otkrivenje 3,16Tako, budući mlak, i nijesi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojijeh.
Otkrivenje 3,17Jer govoriš: bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slijep, i go.
Otkrivenje 3,18Svjetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju, da se obogatiš; i bijele haljine, da se obučeš, i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš.
Otkrivenje 3,19Ja koje god ljubim one i karam i poučavam; postaraj se dakle, i pokaj se.
Otkrivenje 3,20Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom.
Otkrivenje 3,21Koji pobijedi daću mu da sjede sa mnom na prijestolu mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s ocem svojijem na prijestolu njegovu.
Otkrivenje 3,22Ko ima uho neka čuje šta govori Duh crkvama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje