Tražilica


Pjesma nad pjesmama 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Pjesma nad pjesmama 3,1Noću na postelji svojoj tražila sam duši svojoj dragoga, tražila sam ga, ali ga ne nađoh.
Pjesma nad pjesmama 3,2Ustat ću, poći ću po gradu, tražit ću na ulicama i trgovima duši svojoj dragoga: tražila sam ga, ali ga ne nađoh.
Pjesma nad pjesmama 3,3Sretoše me stražari, što su obilazili po gradu: "Nijeste li vidjeli duši mojoj dragoga?"
Pjesma nad pjesmama 3,4Jedva sam ih mimoišla, nađoh duši svojoj dragoga. Držala sam ga čvrsto i nijesam pustila, sve dok ga ne odvedoh u kuću matere svoje, u sobu one, koja me rodila.
Pjesma nad pjesmama 3,5Zaručnik: Zaklinjem vas, kćeri jerusalemske, srnama i košutama poljskim: nemojte buditi, nemojte smetati ljubavi, dok njoj samoj ne bude volja!
Pjesma nad pjesmama 3,6Zbor naroda: Što ono ide gore iz pustinje tamo, stupovima dima zaogrnuto? U mirisu smirne i tamjana i svakojakih mirodija?
Pjesma nad pjesmama 3,7To je nosiljka Salomonova! Oko nje je šezdeset junaka između junaka Izraelovih.
Pjesma nad pjesmama 3,8Svi su oni teško naoružani, iskušani u boju, u svakoga mač o bedru, da odole strahoti noćnoj.
Pjesma nad pjesmama 3,9Palaču je sebi sagradio kralj Salomon od drveta libanskoga.
Pjesma nad pjesmama 3,10Stupove je napravio od srebra, pokrov ad zlata, sjedište s grimiznim jastucima, unutra sve ukrašeno ljubavlju kćeri jerusalemskih.
Pjesma nad pjesmama 3,11Kćeri jerusalemske, izađite kćeri sionske, gledajte Salomona, kralja; resi ga kruna njegova, kojom ga je okrunila mati njegova na dan svadbe njegove, na dan veselja srca njegova.
Pjesma nad pjesmama 3,1 Po ležaju svome, u noćima, tražila sam onoga koga ljubi duša moja, tražila sam ga, ali ga nisam našla.
Pjesma nad pjesmama 3,2Ustat ću dakle i optrčati grad, po ulicama i trgovima tražit ću onoga koga ljubi duša moja: tražila sam ga, ali ga nisam našla.
Pjesma nad pjesmama 3,3Sretoše me čuvari koji grad obilaze: "Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja?
Pjesma nad pjesmama 3,4Tek što pođoh od njih, nađoh onoga koga ljubi duša moja. Uhvatila sam ga i neću ga pustiti, dok ga ne uvedem u kuću majke svoje, u ložnicu roditeljke svoje.
Pjesma nad pjesmama 3,5Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, srnama i košutama poljskim, ne budite, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htjela!
Pjesma nad pjesmama 3,6Što se to diže iz pustinje kao stup dima iz kada smirne i tamjana i svih prašaka mirodijskih?
Pjesma nad pjesmama 3,7Gle, to je nosiljka Salomonova, oko nje šezdeset kršnih momaka između najkršnijih u Izraelu.
Pjesma nad pjesmama 3,8Svi su vični mačevima, za rat su izvježbani, svakome je sablja o boku zbog opasnosti noćnih.
Pjesma nad pjesmama 3,9Sebi je prijestolje načinio kralj Salomon od drveta libanskoga.
Pjesma nad pjesmama 3,10Stupove je napravio od srebra, naslon od zlata, sjedište od grimiza, unutra je sve ukrašeno ljubavlju kćeri jeruzalemskih.
Pjesma nad pjesmama 3,11Izađite, kćeri sionske, i vidite kralja Salomona pod dijademom kojim ga mati ovjenčala na dan svadbe njegove, na dan radosti njegova srca.
Pjesma nad pjesmama 3,1Na mom krevetu, tijekom noći, ja tražim onog koga ljubim. Ja ga tražim, ali ga ne susrećem.
Pjesma nad pjesmama 3,2Moram se dići i obići grad; na ulicama i trgovima, tražiti onog koga ljubim. Ja ga tražim, ali ga ne susrećem.
Pjesma nad pjesmama 3,3Oni me susreću, stražari koji obilaze grad: `Vidjeste li onog kojeg ljubim ja`
Pjesma nad pjesmama 3,4Tek što sam ih mimoišla kad sretoh onog kojeg ljubim. Ja ga hvatam i neću ga pustiti dok ga ne uvedem k majci svojoj, u odaju one koja me začela:
Pjesma nad pjesmama 3,5` Ja vas zaklinjem, kćeri jeruzalemske, gazelama ili poljskim srnama: ne budite, ne budite Ljubavi moje. prije no što sama ne ushtjedne.`
Pjesma nad pjesmama 3,6`Tko je taj koji se uspinje iz pustinje kao da je u dimnom stupu isparen iz mirhe i *tamjana, svim prahom iz uvoza`
Pjesma nad pjesmama 3,7Evo njegove nosiljke - one Solomonove- okružene sa 60 junaka između junaka Izraelovih,
Pjesma nad pjesmama 3,8svi vični maču, upućeni i bojeve, svaki sa svojim mačem o svom bedru za zakloniti se odnoćnog užasa.
Pjesma nad pjesmama 3,9Kralj Solomon sebi je načinio jednu nosiljku: od drveta iz Libana
Pjesma nad pjesmama 3,10on je dao načiniti njene upornjake; od srebra, njen potporanj; od zlata, svoje sjedište; od purpura, njenu unutrašnjost, zaljubljeno izrađen od kćeri Jeruzalema.
Pjesma nad pjesmama 3,11Iziđite diviti se, kćeri *Siona, kralju Solomonu, s krunom kojom ga ovjenčava njegova majku na dan njegove svadbe: u dan kad je biće njegovo radosno. (On)
Pjesma nad pjesmama 3,1Na postelji svojoj noću tražih onoga koga ljubi duša moja, tražih ga, ali ga ne nađoh.
Pjesma nad pjesmama 3,2Sada ću ustati, pa idem po gradu, po trgovima i po ulicama tražiću onoga koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nađoh.
Pjesma nad pjesmama 3,3Nađoše me stražari, koji obilaze po gradu. Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja?
Pjesma nad pjesmama 3,4Malo ih zaminuh, i nađoh onoga koga ljubi duša moja; i uhvatih ga, i neću ga pustiti dokle ga ne odvedem u kuću matere svoje i u ložnicu roditeljke svoje.
Pjesma nad pjesmama 3,5Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja.
Pjesma nad pjesmama 3,6Ko je ona što ide gore iz pustinje kao stupovi od dima, potkađena smirnom i tamjanom i svakojakim praškom apotekarskim?
Pjesma nad pjesmama 3,7Gle, odar Solomunov, a oko njega šezdeset junaka između junaka Izrailjevijeh:
Pjesma nad pjesmama 3,8Svi imaju mačeve, vješti su boju, u svakoga je mač o bedru radi straha noćnoga.
Pjesma nad pjesmama 3,9Odar je načinio sebi car Solomun od drveta Livanskoga;
Pjesma nad pjesmama 3,10Stupce mu je načinio od srebra, uzglavlje od zlata, nebo od skerleta, a iznutra nastrt ljubavlju za kćeri Jerusalimske.
Pjesma nad pjesmama 3,11Izidite, kćeri Sionske, i gledajte cara Solomuna pod vijencem kojim ga mati njegova okiti na dan svadbe njegove i na dan veselja srca njegova.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje