Tražilica


Pjesma nad pjesmama 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Pjesma nad pjesmama 5,1Zaručnik: U vrt svoj dolazim, sestro zaručnice moja! Berem smirnu svoju s balsamom svojim, jedem sat svoj s medom svojim, pijem vino svoje s mlijekom svojim. Jedite, prijatelji, pijte, ponapijte se, mili moji!
Pjesma nad pjesmama 5,2Zaručnica: Spavala sam, ali je srce moje bilo budno. Slušaj! Eto kuca dragi moj! Zaručnik: "Otvori mi, sestro moja, prijateljice moja, golubice moja, čista moja, mokra mi je glava od rose, i kosa moja od noćnih kapi!"
Pjesma nad pjesmama 5,3zaručnica: Svukla sam već haljinu svoju, opet bih je morala obući! I noge sam sebi oprala, ah, morala bih ih opet zamazati!
Pjesma nad pjesmama 5,4Tada dragi moj promoli ruku svoju kroz rupu: nutrina moj ustrepta od njega.
Pjesma nad pjesmama 5,5Ja skočih da otvorih dragome svojemu. Tada mi ruke pokapa smirna; niz prste mi poteče smirna na držak prijevornice.
Pjesma nad pjesmama 5,6Otvorih dragome svojemu. Ali dragoga mojega nije bilo, bio je otišao. Stade mi dah, jer on je govorio. Tražila sam ga, ali ga ne nađoh, zvala sam ga, ali mi se ne odazva.
Pjesma nad pjesmama 5,7Sretoše me stražari, što su obilazili po gradu. Izraniše me, pokrivalo mi strgaše, stražari zidova.
Pjesma nad pjesmama 5,8Zaklinjem vas, kćeri jerusalemske, ako susretnete dragoga mojega, kažite mu, da sam se razboljela od ljubavi.
Pjesma nad pjesmama 5,9Kćeri jerusalemske: što je dragi tvoj bolji od ostalih dragih, najljepša među ženama? Što je dragi tvoj bolji od ostalih dragih, te nas tako zaklinješ?
Pjesma nad pjesmama 5,10Zaručnica: Dragi je moj bijel i rumen, među tisućama može se poznati.
Pjesma nad pjesmama 5,11Kao zlato glava je njegova, kao najdragocjenije zlato. Kose njegove kao grozdovi, crne kao gavrani.
Pjesma nad pjesmama 5,12Oči su mu kao golubice na potoku, mlijekom umivene, počivaju u miru.
Pjesma nad pjesmama 5,13Obrazi su njegovi kao lijehe mirisnog bilja, cvijeće mirisno niče u njima. Usne njegove cvatu kao ljiljani skrletni, kaplju smirnom dragocjenom.
Pjesma nad pjesmama 5,14Ruke su njegove kao zlatne šipke, obložene dragim kamenjem. Tijelo je njegovo kao umjetno djelo od slonove kosti, obloženo safirima.
Pjesma nad pjesmama 5,15Stoji kao na stupovima od mramora, uglavljenim na zlatnom podnožju. Uzrast mu je kao Libanon, krasan kao cedri.
Pjesma nad pjesmama 5,16Usta su mu puna sladosti. Sve je na njemu ljupko. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, kćeri jerusalemske!
Pjesma nad pjesmama 5,17Kćeri jerusalemske: Kamo je otišao dragi tvoj, najljepša među ženama? Kamo je okrenuo dragi tvoj, da ga tražimo zajedno s tobom?
Pjesma nad pjesmama 5,1 Došao sam u vrt svoj, o sestro moja, nevjesto, berem smirnu svoju i balzam svoj, jedem med svoj i saće svoje, pijem vino svoje i mlijeko svoje. Jedite, prijatelji, pijte i opijte se, mili moji!
Pjesma nad pjesmama 5,2Ja spavam, ali srce moje bdi. Odjednom glas! Dragi moj mi pokuca: "Otvori mi, sestro moja, prijateljice moja, golubice moja, savršena moja, glava mi je puna rose a kosa noćnih kapi.
Pjesma nad pjesmama 5,3"Svukla sam odjeću svoju, kako da je odjenem? Noge sam oprala, kako da ih okaljam?
Pjesma nad pjesmama 5,4Dragi moj promoli ruku kroz otvor, a sva mi utroba uzdrhta.
Pjesma nad pjesmama 5,5Ustadoh da otvorim dragome svome, a iz ruke mi prokapa smirna i poteče niz prste na ručku zavora.
Pjesma nad pjesmama 5,6Otvorih dragome svome, ali on se već bijaše udaljio i nestao. Ostala sam bez daha kad je otišao. Tražila sam ga, ali ga nisam našla, zvala sam, ali nije se odazvao.
Pjesma nad pjesmama 5,7Sretoše me čuvari koji grad obilaze, tukli su me, ranili i plašt mi uzeli čuvari zidina.
Pjesma nad pjesmama 5,8Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ako nađete dragoga moga, što ćete mu reći? Da sam bolna od ljubavi.
Pjesma nad pjesmama 5,9Što je tvoj dragi bolji od drugih, o najljepša među ženama, što je tvoj dragi bolji od drugih te nas toliko zaklinješ?
Pjesma nad pjesmama 5,10Dragi je moj bijel i rumen, ističe se među tisućama.
Pjesma nad pjesmama 5,11Glava je njegova kao zlato, zlato čisto, uvojci kao palmove mladice, crne poput gavrana.
Pjesma nad pjesmama 5,12Oči su njegove kao golubi nad vodom potočnom; zubi mu kao mlijekom umiveni, u okvir poredani.
Pjesma nad pjesmama 5,13Obrazi su njegovi kao lijehe mirisnog bilja, kao cvijeće ugodno, usne su mu ljiljani iz kojih smirna teče.
Pjesma nad pjesmama 5,14Ruke su mu zlatno prstenje puno dragulja, prsa su njegova kao čista bjelokost pokrita safirima.
Pjesma nad pjesmama 5,15Noge su mu stupovi od mramora na zlatnom podnožju. Stas mu je kao Liban, vitak poput cedra.
Pjesma nad pjesmama 5,16Govor mu je sladak i sav je od ljupkosti. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, o kćeri jeruzalemske.
Pjesma nad pjesmama 5,1Dođu u moj vrt, sestro moja, o zaručnice; ja berem svoju mirhu s mirisom ja jedem svoje saće s medom ja pijem svoje vino s mlijekom (Zbor) ` Jedite, druzi; pijte, opijte se, mili !`
Pjesma nad pjesmama 5,2Ja spavah, ali ja se budim: ja čujem svoga dragog koji kuca! `Otvori mi, sestro moja, družice, moja golubice, savršena; jer, moja je glava puna rose; moje kovrdže, kapi noćnih.`
Pjesma nad pjesmama 5,3` Ja sam skinula košulju svoju: kako! zar je bijah i odjenula? Ja sam oprala noge svoje: kako! zar sam ih uprljala `
Pjesma nad pjesmama 5,4Moj dragi pruža ruku kroz otvor; a, moja se utroba pokreće.
Pjesma nad pjesmama 5,5Ja se dižem otovoriti svom dragom! A, s mojih ruku teče mirha, i moji prsti od tečne mirhe, na jabučicama zasuna .
Pjesma nad pjesmama 5,6Ja, ja otvaram dragom svom! Ali, moj se dragi okrenuo, on je prošao. Izvan sebe ja izlazim njegovim ja ga tražim ali ga ne nalazim; ja ga zovem on mi ne odgovara.
Pjesma nad pjesmama 5,7Oni me susreću, stražari koji obilaze gradom; oni me udaraju, oni me ranjavaju; oni skidaju s mene moj ogrtač, čuvari bedema.
Pjesma nad pjesmama 5,8Ja vas zaklinjem, kćeri Jeruzalema: Susretnete li dragog mog, objasnit ćete li mu Da sam bolesna od ljubavi! (Zbor)
Pjesma nad pjesmama 5,9Onaj kojeg ti miluješ, što ima više no drugi o najljepša od žena Onaj kojeg ti ljubiš što ima više nego drugi jedan, da nas ti tako zaklinješ (Ona)
Pjesma nad pjesmama 5,10Moj je dragi svijetao i ružičast, on je naočitiji no deset tisuća.
Pjesma nad pjesmama 5,11Njegova je glava od finoga zlata. Njegove kovrdže su od od palme grozdaste, crne kao gavran.
Pjesma nad pjesmama 5,12Njegove su oči kao golubice na okolo voda, pere se u mlijeku, slijećući na rub školjke vodoskoka.
Pjesma nad pjesmama 5,13Njegovi su obrazi kao cvijetnjak mirisni koji daje mirise . Njegove su usne ljiljani s kojih mirha teče.
Pjesma nad pjesmama 5,14Njegove su ruke narukvice od zlata orešene topazima. Njegov je trbuh jedna pločica od slonovače pokrivena safirima,
Pjesma nad pjesmama 5,15njegove su noge stubovi od alabastra osovljeni na soklove od finoga zlata. Njegovo je lice kao Liban: to je biser, kao što su borovi.
Pjesma nad pjesmama 5,16Njegovo nepce je slast sama; i svem njegovom biću stremi želja. Takav je moj dragi, takav je moj drug, kćeri jeruzalemske! (Zbor)
Pjesma nad pjesmama 5,1Dođoh u vrt svoj, sestro moja nevjesto, berem smirnu svoju i mirise svoje, jedem sat svoj i med svoj, pijem vino svoje i mlijeko svoje; jedite, prijatelji, pijte, i opijte se, mili moji!
Pjesma nad pjesmama 5,2Ja spavam a srce je moje budno; eto glasa dragoga mojega, koji kuca: otvori mi, sestro moja, draga moja, golubice moja, bezazlena moja; jer je glava moja puna rose i kosa moja noćnijeh kapi.
Pjesma nad pjesmama 5,3Svukla sam haljinu svoju, kako ću je obući? oprala sam noge svoje, kako ću ih kaljati?
Pjesma nad pjesmama 5,4Dragi moj promoli ruku svoju kroz rupu, a što je u meni ustrepta od njega.
Pjesma nad pjesmama 5,5Ja ustah da otvorim dragome svojemu, a s ruku mojih prokapa smirna, i niz prste moje poteče smirna na držak od brave.
Pjesma nad pjesmama 5,6Otvorih dragomu svome, ali dragoga mojega ne bješe, otide. Bijah izvan sebe kad on progovori. Tražih ga, ali ga ne nađoh; vikah ga, ali mi se ne odazva.
Pjesma nad pjesmama 5,7Nađoše me stražari, koji obilaze po gradu, biše me, raniše me, uzeše prijevjes moj s mene stražari po zidovima.
Pjesma nad pjesmama 5,8Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, ako nađete dragoga mojega, šta ćete mu kazati? Da sam bolna od ljubavi.
Pjesma nad pjesmama 5,9Što je tvoj dragi bolji od drugih dragih, o najljepša među ženama? što je tvoj dragi bolji od drugih dragih, te nas tako zaklinješ?
Pjesma nad pjesmama 5,10Dragi je moj bio i rumen, zastavnik između deset tisuća;
Pjesma nad pjesmama 5,11Glava mu je najbolje zlato, kosa mu je kudrava, crna kao gavran;
Pjesma nad pjesmama 5,12Oči su mu kao u goluba na potocima vodenijem, mlijekom umivene, i stoje u obilju;
Pjesma nad pjesmama 5,13Obrazi su mu kao lijehe mirisnoga bilja, kao cvijeće mirisno; usne su mu kao ljiljan, s njih kaplje smirna žitka;
Pjesma nad pjesmama 5,14Na rukama su mu zlatni prsteni, na kojima su ukovani virili; trbuh mu je kao svijetla slonova kost obložena safirima.
Pjesma nad pjesmama 5,15Gnjati su mu kao stupovi od mramora, uglavljeni na zlatnom podnožju; stas mu je Livan, krasan kao kedri.
Pjesma nad pjesmama 5,16Usta su mu slatka i sav je ljubak. Taki je moj dragi, taki je moj mili, kćeri Jerusalimske.
Pjesma nad pjesmama 5,17Kuda otide dragi tvoj, najljepša među ženama? kuda zamače dragi tvoj, da ga tražimo s tobom?

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje