Tražilica


Pjesma nad pjesmama 6. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Pjesma nad pjesmama 6,1Zaručnica: U vrt svoj otišao je dragi moj k lijehama mirisnog bilja, da se naslađuje u gaju ugodnom i da bere ljiljane.
Pjesma nad pjesmama 6,2Moj je dragi moj, i ja sam njegova! On je pastir na poljanama ljiljana.
Pjesma nad pjesmama 6,3Zaručnik: Lijepa si, draga moja, kao Tirsa krasna kao Jerusalem, strahovita kao ratna vojska.
Pjesma nad pjesmama 6,4Odvrati oči svoje od mene; one me omamjuju! Kosa ti je kao stado koza, što silaze s gore gileadske.
Pjesma nad pjesmama 6,5Zubi su ti kao stado ovaca, što izlaze iz kupala: sve s blizancima, nijedne među njima nema bez janjeta.
Pjesma nad pjesmama 6,6Kao kriška mogranja sjaju tvoja lica ispod koprene.
Pjesma nad pjesmama 6,7Već šezdeset imam kraljica i osamdeset drugih žena i djevojaka bez broja.
Pjesma nad pjesmama 6,8Ali je samo jedna golubica moja, čista moja: samo je ona miljenica materi svojoj, najmilija njoj, koja ju rodila. Kad je vide, hvale je djevojke, slave je kraljice i inoče:
Pjesma nad pjesmama 6,9Tko je ona, koja sja kao zora, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strahovita kao ratna vojska?
Pjesma nad pjesmama 6,10Zaručnica: Silazila sam u gaj oraha, da se nauživam zeleni, što niče u dolini, da vidim, cvate li već vinova loza, pupe li šipci.
Pjesma nad pjesmama 6,11Tada iznenada - nijesam znala, kako - smete mi se srce pred kolima pratnje kneževske,
Pjesma nad pjesmama 6,12Zbor pratnje: Vrati se, Sulamko, vrati se, vrati se da te gledamo! Zaručnica: Što ćete gledati na Sulamki, je li ples u dva zbora?
Pjesma nad pjesmama 6,1 Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša među ženama? Kuda je zamakao dragi tvoj, da ga tražimo s tobom?
Pjesma nad pjesmama 6,2Dragi je moj sišao u svoj vrt k lijehama mirisnog bilja da pase po vrtovima i da bere ljiljane.
Pjesma nad pjesmama 6,3Ja pripadam dragome svome, dragi moj pripada meni, on pase među ljiljanima.
Pjesma nad pjesmama 6,4Lijepa si, prijateljice moja, kao Tirsa, krasna si kao Jeruzalem, strašna kao vojska pod zastavama.
Pjesma nad pjesmama 6,5Odvrati oči svoje od mene jer me zbunjuju. Kosa je tvoja kao stado koza koje silaze s Gileada.
Pjesma nad pjesmama 6,6Zubi su ti kao stado ovaca ostriženih kada s kupanja dolaze: idu dvije i dvije kao blizanke i nijedna nije osamljena.
Pjesma nad pjesmama 6,7Kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom.
Pjesma nad pjesmama 6,8Ima šezdeset kraljica, osamdeset inoča, a djevojaka ni broja se ne zna.
Pjesma nad pjesmama 6,9Ali je samo jedna golubica moja, savršena moja, jedina u majke, izabrana u roditeljke svoje. Vidjele su je djevojke i nazvale je blaženom, a kraljice i inoče hvale su joj izrekle.
Pjesma nad pjesmama 6,10Tko je ova koja dolazi kao što zora sviće, lijepa kao mjesec, sjajna kao sunce, strašna kao vojska pod zastavama?
Pjesma nad pjesmama 6,11Siđoh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji.
Pjesma nad pjesmama 6,12Ne znam kako, tek želja moja pope me na kola naroda mog kneževskog.
Pjesma nad pjesmama 6,1Kamo je otišao dragi tvoj, o najljepša od žena? Kud se uputio tvoj mili, da ga potražimo s tobom? (Ona)
Pjesma nad pjesmama 6,2Moj dragi silazi u vrt svoj, u cvijetnjake mirišljive, za napasti u vrtu i brati ljiljane .
Pjesma nad pjesmama 6,3Ja sam mojeg dragog, i moj je dragi moj, on koji napasa među ljiljanima .
Pjesma nad pjesmama 6,4Ti si lijepa, družice, kao Tirsa, dražesna kao Jeruzalem, nevjerojatna kao te stvari znamenite.
Pjesma nad pjesmama 6,5Okreni od mene svoje oči, jer me one začaravaju. Tvoja kosa je kao stado koza koje se sjuri iz Galaada .
Pjesma nad pjesmama 6,6Tvoji su zubi kao stado ovaca koje se uspinje s pranja: sve imaju blizance, nitko ih iščupati ne može.
Pjesma nad pjesmama 6,7Kao kriška nara tvoja je sljepoočnica ispod tvoga vela.
Pjesma nad pjesmama 6,8Šezdeset su kraljice, a 80 gospodarice, a djevojke su bezbrojne .
Pjesma nad pjesmama 6,9Ona je jedinstvena, moja golubica, moja savršena. Ona je jedina za svoju majku, sjajna za onu koja ju rodi. Djevojke ju gledaju: one ju vide sretnom; kraljice i gospodarice: one pjevaju svoj hvalospjev:
Pjesma nad pjesmama 6,10`Tko je Ona koja sine kao Zora, lijepa kao Luna, sjajna poput Sunca, divna kao te stvari znamenite`
Pjesma nad pjesmama 6,11U vrt orahov ja silazim za diviti se mladicama iz klanca, za vidjeti da li trs pupa, da li narovi cvatu. (Ona)
Pjesma nad pjesmama 6,12prije neg shvatih, želja posjedne me u kočiju kraj princa moga. (Zbor)
Pjesma nad pjesmama 6,1Dragi moj siđe u vrt svoj, k lijehama mirisnoga bilja, da pase po vrtovima i da bere ljiljane.
Pjesma nad pjesmama 6,2Ja sam dragoga svojega, i moj je dragi moj, koji pase među ljiljanima.
Pjesma nad pjesmama 6,3Lijepa si, draga moja, kao Tersa, krasna si kao Jerusalim, strašna kao vojska sa zastavama.
Pjesma nad pjesmama 6,4Odvrati oči svoje od mene, jer me raspaljuju. Kosa ti je kao stado koza koje se vide na Galadu.
Pjesma nad pjesmama 6,5Zubi su ti kao stado ovaca kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne a nijedne nema jalove.
Pjesma nad pjesmama 6,6Jagodice su tvoje između vitica tvojih kao kriška šipka.
Pjesma nad pjesmama 6,7Šezdeset ima carica i osamdeset inoča, i djevojaka bez broja;
Pjesma nad pjesmama 6,8Ali je jedna golubica moja, bezazlena moja, jedinica u matere svoje, izabrana u roditeljke svoje. Vidješe je djevojke i nazvaše je blaženom; i carice i inoče hvališe je.
Pjesma nad pjesmama 6,9Ko je ona što se vidi kao zora, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama?
Pjesma nad pjesmama 6,10Siđoh u orašje da vidim voće u dolu, da vidim cvate li vinova loza, pupe li šipci.
Pjesma nad pjesmama 6,11Ne doznah ništa, a duša me moja posadi na kola Aminadavova.
Pjesma nad pjesmama 6,12Vrati se, vrati se Sulamko, vrati se, vrati se, da te gledamo. Šta ćete gledati na Sulamci? kao čete vojničke.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje