Tražilica


Pjesma nad pjesmama 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Pjesma nad pjesmama 7,1Zbor: Kako su lijepi koraci tvoji u papučama, kćeri kneževska! Okret bedara tvojih kao đerdan oko vrata, djelo ruke umjetničke.
Pjesma nad pjesmama 7,2Krilo ti je kao zdjela dragocjena - nikada u njoj neka ne us fali vina! - Tijelo ti je kao stog pšenice, ljiljanima ograđen.
Pjesma nad pjesmama 7,3Prsa tvoja: dva blizanca srnčeta!
Pjesma nad pjesmama 7,4Vrat tvoj: toranj od slonove kosti! Oči tvoje: jezera u Hešbonu pred vratima batrabimskim. Nos je tvoj kao toranj libanonski, koji gleda prema Damasku.
Pjesma nad pjesmama 7,5Glava tvoja na tebi kao Karmel, kosa na glavi tvojoj kao grimiz kraljevski, u pletenice spletena.
Pjesma nad pjesmama 7,6Zaručnik: Kako si lijepa, kako ljupka, ti draga, kćeri puna miline!
Pjesma nad pjesmama 7,7Uzrast tvoj kao palma, prsa tvoja kao grozdovi.
Pjesma nad pjesmama 7,8Obuze me zelja: popet ću se na palmu, dohvatit ću plodove njezine: tada će mi njedra tvoja biti grožđe s vinove loze. Dah je nosa tvojega kao miris jabuke,
Pjesma nad pjesmama 7,9Usta tvoja kao najbolje vino, što mi slatko kvasi grlo lije se preko usana i zuba.
Pjesma nad pjesmama 7,10Zaručnik: Ja sam posve dragoga svojega! I srce je njegovo puno čežnje za mnom.
Pjesma nad pjesmama 7,11Dođi, dragi moj, pođimo van u polja! Pod grmljem ciprovim legnimo na počinak!
Pjesma nad pjesmama 7,12Rano u jutro poći ćemo u vinograde da vidimo, zameće h se već vinova loza, otvaraju li se cvjetovi, cvatu li šipci. Tamo ću ti posvetiti ljubav svoju.
Pjesma nad pjesmama 7,13Mandragore dišu već svojim mirisom. Vrata naša kriju svakojakoga krasnog voća: novoga i staroga, za tebe sam ga sačuvala, Dragi moj!
Pjesma nad pjesmama 7,1 Vrati se, Sulamko, vrati se, vrati se da te gledamo! Što ćete vidjeti na Sulamki koja pleše u dva zbora?
Pjesma nad pjesmama 7,2Kako su krasni koraci tvoji u sandalama, kćeri kneževska! Pregibi su bokova tvojih kao grivne stvorene rukom umjetnika.
Pjesma nad pjesmama 7,3Pupak ti je kao okrugla čaša koja nikad nije bez pića. Trbuh ti je kao stog pšenice ograđen ljiljanima.
Pjesma nad pjesmama 7,4Dvije su dojke tvoje dva laneta, blizanca košutina.
Pjesma nad pjesmama 7,5Vrat je tvoj kao kula bjelokosna. Oči su tvoje kao ribnjaci u Hešbonu kod vrata batrabimskih. Nos ti je kao kula libanska što gleda prema Damasku.
Pjesma nad pjesmama 7,6Glava je tvoja kao brdo Karmel, a kosa na glavi kao purpur i kralj se zapleo u njene pletenice.
Pjesma nad pjesmama 7,7Kako si lijepa i kako si ljupka, o najdraža, među milinama!
Pjesma nad pjesmama 7,8Stas je tvoj kao palma, grudi su tvoje grozdovi.
Pjesma nad pjesmama 7,9Rekoh: popet ću se na palmu da dohvatim vrške njezine, a grudi će tvoje biti kao grozdovi na lozi, miris daha tvoga kao jabuke.
Pjesma nad pjesmama 7,10Usta su tvoja kao najbolje vino. Koje odlazi ravno dragome mome kao što teče na usnama usnulih.
Pjesma nad pjesmama 7,11Ja pripadam dragome svome i on je željan mene.
Pjesma nad pjesmama 7,12Dođi, dragi moj, ići ćemo u polja, noćivat ćemo u selima.
Pjesma nad pjesmama 7,13Jutrom ćemo ići u vinograde da vidimo pupa li loza, zameće li se grožđe, jesu li procvali mogranji. Tamo ću ti dati ljubav svoju.
Pjesma nad pjesmama 7,14Mandragore šire miris, u našim kućama ima svakog voća, novoga i starog, za te sam ga čuvala, o najdraži moj!
Pjesma nad pjesmama 7,1 `Vrati, vrati se, Sulamitko! Vrati, vrati se, da te se mi nagledamo!` (On) Kako biste vi promatrale Sulamitku Kao u jednom kadrilu!
Pjesma nad pjesmama 7,2Kako su lijepe tvoje noge u sandalama, : kćeri plemenitaša. Obrisi tvojih bokova su kao kolutovi, djelo ruku majstorskih.
Pjesma nad pjesmama 7,3Tvoj pupak je jedna kupa u polumjesecu: nek miješanja ne uzmanjka. Tvoj je trbuh kao hrpa pšenice obrubljena ljiljanima.
Pjesma nad pjesmama 7,4Tvoje dvije dojke su kao dva jelenčića, blizanci jedne gazele.
Pjesma nad pjesmama 7,5Tvoj je vrat kao kula od slonovače. Tvoje su oči kao jezera u Hešbonu, uz Pučka vrata . Tvoj nos je kao Kula Libanska, straža pred Damaskom.
Pjesma nad pjesmama 7,6Tvoja glava na tvom tijelu kao a njene kovrdže su kao purpur: jedan je kralj uvezan njenim valovima .
Pjesma nad pjesmama 7,7Kako si ti lijepa, i kako si dražesna, ljubavi, kćeri prekrasna!
Pjesma nad pjesmama 7,8Tvoj je stas usporediv onom u palme; a tvooje dojke, grozdovima.
Pjesma nad pjesmama 7,9Ja kažem: ` Moram se popeti na da uhvatim njene grane`: Da tvoje dojke budu kao grozdovi jednog trsa, a miris iz tvoje nosnice kao jabuke, : 10 a tvoje nepce kao vino čuveno (Ona) idući ravno dragom mom, tekući u usne spavaču.
Pjesma nad pjesmama 7,11Ja sam svojeg dragog i zanos je njegov mnome izazvan.
Pjesma nad pjesmama 7,12Dođi, dragi moj; iziđimo u polje; provedimo noć u Selu;
Pjesma nad pjesmama 7,13zarana, u vinograde, pođimo gledati da li trsje pupa, da li se pupoljak otvara, da li narovi cvatu. Ondje ću ti svoja milovanja podariti.
Pjesma nad pjesmama 7,14Jabuke ljubavi šire svoj miris; a u našim ponudama su sve vrste plodova probranih: novih, starih također, dragi moj, ja ih čuvam za tebe.
Pjesma nad pjesmama 7,1Kako su lijepe noge tvoje u obući, kćeri kneževska; sastavci su bedara tvojih kao grivne, djelo ruku umjetničkih.
Pjesma nad pjesmama 7,2Pupak ti je kao čaša okrugla, koji nije nikad bez pića; trbuh ti je kao stog pšenice ograđen ljiljanima;
Pjesma nad pjesmama 7,3Dvije dojke tvoje kao dva blizanca srnčeta;
Pjesma nad pjesmama 7,4Vrat ti je kao kula od slonove kosti; oči su ti kao jezera u Esevonu na vratima Vatravimskim; nos ti je kao kula Livanska koja gleda prema Damasku;
Pjesma nad pjesmama 7,5Glava je tvoja na tebi kao Karmil, i kosa na glavi tvojoj kao carska porfira u bore nabrana.
Pjesma nad pjesmama 7,6Kako si lijepa i kako si ljupka, o ljubavi u milinama!
Pjesma nad pjesmama 7,7Uzrast ti je kao palma, i dojke kao grozdovi.
Pjesma nad pjesmama 7,8Rekoh: popeću se na palmu, dohvatiću grane njezine; i biće dojke tvoje kao grozdovi na vinovoj lozi, i miris nosa tvojega kao jabuke;
Pjesma nad pjesmama 7,9I grlo tvoje kao dobro vino, koje ide pravo dragomu mojemu i čini da govore usne onijeh koji spavaju.
Pjesma nad pjesmama 7,10Ja sam dragoga svojega, i njega je želja za mnom.
Pjesma nad pjesmama 7,11Hodi, dragi moj, da idemo u polje, da noćujemo u selima.
Pjesma nad pjesmama 7,12Ranićemo u vinograde da vidimo cvate li vinova loza, zameće li se grožđe, cvatu li šipci; ondje ću ti dati ljubav svoju.
Pjesma nad pjesmama 7,13Mandragore puštaju miris, i na vratima je našim svakojako krasno voće, novo i staro, koje za te dohranih, dragi moj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje