Tražilica


Pjesma nad pjesmama 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Pjesma nad pjesmama 8,1Ah, da bi mi ti brat bio, koji je dojio prsa matere moje! Tada bih te smjela cjelivati, kad bih te našla vani: nitko me ne bih za to prekorio.
Pjesma nad pjesmama 8,2Uzela bih te sa sobom i povela te u kuću matere svoje, koja me odgojila, dala bih ti da piješ vino mirisavo, sok od šipaka.
Pjesma nad pjesmama 8,3Tada se privine ljevica njegova pod glavu moju, u ljubavi me ogrli desnica njegova.
Pjesma nad pjesmama 8,4Zaručnik: Zaklinjem vas, kćeri jerusalemske: nemojte buditi, nemojte smetati ljubavi, dok njoj samoj ne bude volja!
Pjesma nad pjesmama 8,5Kćeri jerusalemske: Tko je ona, koja ide gore iz pustinje tamo, naslonjena na dragoga svoga? Zaručnik: Pod jabukom probudio sam te, gdje te je u bolima rodila mati tvoja, gdje je u muci ležala roditeljka tvoja.
Pjesma nad pjesmama 8,6Kao pečat postavljam se tebi na srce, na ruku tvoju kao pečat! Kćeri jerusalemske: Jest, ljubav je jaka kao smrt. Ljubomornost ljubavi tvrda je kao svijet mrtvih. Žar je njezin kao oganj plamenit, i munje su plamenovi njezini.
Pjesma nad pjesmama 8,7Kad bi bilo još toliko voda: "ne mogu one da ugase ljubav! I rijeke nikada ne otrgnuše ljubavi! Kad bi tko davao sve imanje kuće svoje za ljubav: mogao bi on biti samo prezren!
Pjesma nad pjesmama 8,8Braća zaručnice: Imamo se stricu, još nema prsiju, Što ćemo činiti sa sestrom svojom, kad je dođu prositi?
Pjesma nad pjesmama 8,9Ako je ona zid: sagradit ćemo na njemu tvrđavu od srebra! Ako li vrata, utvrdit ćemo ih trenicama cedrovim!
Pjesma nad pjesmama 8,10Zaručnica: Ja sam zid! Prsa su moja kao tornjevi. Ali sam za njega jedna, koja se je već predala.
Pjesma nad pjesmama 8,11Imao je Salomon vinograd u Baal-Hamonu, povjerio je vinograd čuvarima i morao je svaki za rod njegov platiti tisuću srebrnjaka.
Pjesma nad pjesmama 8,12Zaručnica: Moj vlastiti vinograd samo je za me, tebi te tisuće, o Salomone, i dvije stotine onima, koji čuvaju plodove njegove!
Pjesma nad pjesmama 8,13Zaručnik: Ti, koja stanuješ u vrtovima prijatelji prisluškuju glas tvoj, daj mi da ga i ja čujem!
Pjesma nad pjesmama 8,14Zaručnica: Brže dođi, dragi moj, kao srna ili kao jelenče na gorama mirisnim!
Pjesma nad pjesmama 8,1 O, da si mi brat, da si sisao prsa majke moje, našla bih te vani, poljubila bih te i nitko me zato ne bi prezirao.
Pjesma nad pjesmama 8,2Povela bih te i uvela u kuću majke svoje koja me odgojila, pojila bih te najboljim vinom i sokom od mogranja.
Pjesma nad pjesmama 8,3Njegova mi je lijeva ruka pod glavom, a desnom me grli.
Pjesma nad pjesmama 8,4Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, ne budite, ne budite ljubav mojuš dok sama ne bude htjela!
Pjesma nad pjesmama 8,5Tko je ta što dolazi iz pustinje, naslonjena na dragoga svoga? Probudio sam te pod jabukom gdje te mati rodila, gdje te na svijet dala roditeljka tvoja.
Pjesma nad pjesmama 8,6Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Pjesma nad pjesmama 8,7Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe.
Pjesma nad pjesmama 8,8Imamo malu sestru koja još nema grudi, što ćemo činiti sa svojom sestrom kad bude riječ o njoj?
Pjesma nad pjesmama 8,9Ako bude poput zida, sagradit ćemo na njemu krunište od srebra; ako bude poput vrata, utvrdit ćemo ih cedrovim daskama.
Pjesma nad pjesmama 8,10Ja sam zid i grudi su moje kule: tako postadoh u očima njegovim kao ona što nađe smirenje.
Pjesma nad pjesmama 8,11Salomon ima vinograd u Baal Hamonu, dao ga je čuvarima i svaki mora donijeti za urod tisuću srebrnjaka.
Pjesma nad pjesmama 8,12Moj vinograd je preda mnom: tebi, Salomone, tisuća, a dvjesta onima što čuvaju plodove.
Pjesma nad pjesmama 8,13O ti, koja boraviš u vrtovima, drugovi slušaju glas tvoj, daj da ga i ja čujem!
Pjesma nad pjesmama 8,14Pohitaj, mili moj, budi kao srna i kao jelenče na gorama mirisnim!
Pjesma nad pjesmama 8,1 Što ti nisi uistinu bratom mojim, othranjen na prsima moje majke! Ja bih te napolju susrela, ja bih te zagrlila: a ljudi me međutim prezreli ne bi.
Pjesma nad pjesmama 8,2Ja bih te povela; uvela bih te k svojoj majci. Ti bi me uputio; ja bih te mirisnim vinom pojila, mojim sokom od narova.
Pjesma nad pjesmama 8,3Njegova ljevica pod mojom glavom, a desnica me njegova steže! (On)
Pjesma nad pjesmama 8,4` Ja vas to zaklinjem, kćeri ne budite, ne budite Ljubavi moje prije no što sama to ushtjedne.`
Pjesma nad pjesmama 8,5` Tko se to uspinje iz pustinje, oslonjen o svog dragog` (Ona) - Pod jabukom ja te budim: ondje gdje bijaše zatrudnjela, tebe zanijela majka tvoja, ondje gdje bi zatrudnjela ona koja te
Pjesma nad pjesmama 8,6stavi mene kao biljeg na srce svoje, kao pečat na svoju ruku. Jer: Jaka kao Smrt jest Ljubav; neumoljiva kao Pakao jest Ljubomora; njeni plamenovi su žestoki plamenovi: udar groma svetog .
Pjesma nad pjesmama 8,7Velike Vode ne bi mogle ugasiti Ljubav i Rijeka ga potopila ne bi. Kad bi netko dao sve imanje svoje kuće u zamjenu za ljubav, sigurno bi prezreli njega.
Pjesma nad pjesmama 8,8` Mi imamo jednu sestru. Ona je malena: ona nema dojke. Što ćemo učiniti za našu sestru u dan kad se bude govorilo o njoj
Pjesma nad pjesmama 8,9Da ona bijaše jedan bedem, mi bismo na njemu sagradili jedno krunište od srebra. Da ona bijaše jednim vratima, mi bismo ih zatvorili jednom daskom borovom.`
Pjesma nad pjesmama 8,10- Ja zar sam bedem i moje dojke uistinu kule? Tad sam ja u njegovim očima kao ona koja susreće mir . (On)
Pjesma nad pjesmama 8,11Solomon ima jedan vinograd u Baal-Hamonu . On daje vinograd nadzornicima. Svaki ulaže za njegov plod tisuću srebrenjaka.
Pjesma nad pjesmama 8,12Moj vinograd je na mom raspolaganju. Tisuće su tvoje, Solomone, ali 200 onima koji mu nadgledaju plod .
Pjesma nad pjesmama 8,13Ti koji si sjeo u sred vrtova, drugovi su pažljivi glasu tvom; daj mi čuti: (Ona)
Pjesma nad pjesmama 8,14`Pojuri, dragi moj! I budi sličan ti gazeli ili lanetu srninu, na visovima mirisnim .`
Pjesma nad pjesmama 8,1O da bi mi brat bio, da bi sao sise matere moje! našavši te na polju poljubila bih te, i ne bih bila prijekorna.
Pjesma nad pjesmama 8,2Povela bih te i dovela bih te u kuću matere svoje; ti bi me učio, a ja bih te pojila vinom mirisavijem, sokom od šipaka.
Pjesma nad pjesmama 8,3Lijeva je ruka njegove meni pod glavom a desnom me grli.
Pjesma nad pjesmama 8,4Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dokle joj ne bude volja.
Pjesma nad pjesmama 8,5Ko je ona što ide gore od pustinje naslanjajući se na dragoga svoga? Pod jabukom probudih te, gdje te rodi mati tvoja, gdje te rodi roditeljka tvoja.
Pjesma nad pjesmama 8,6Metni me kao pečat na srce svoje, kao pečat na mišicu svoju. Jer je ljubav jaka kao smrt, i ljubavna sumnja tvrda kao grob; žar je njezin kao žar ognjen, plamen Božji.
Pjesma nad pjesmama 8,7Mnoga voda ne može ugasiti ljubavi, niti je rijeke potopiti. Da ko daje sve imanje doma svojega za tu ljubav, osramotio bi se.
Pjesma nad pjesmama 8,8Imamo sestru malenu, koja još nema dojaka. Šta ćemo činiti sa sestrom svojom kad bude riječ o njoj?
Pjesma nad pjesmama 8,9Ako je zid, zagradićemo na njemu dvor od srebra; ako li vrata, utvrdićemo ih daskama kedrovijem.
Pjesma nad pjesmama 8,10Ja sam zid i dojke su moje kao kule. Tada postah u očima njegovijem kao ona koja nađe mir.
Pjesma nad pjesmama 8,11Vinograd imaše Solomun u Valamonu; dade vinograd čuvarima da svaki donosi za rod njegov po tisuću srebrnika.
Pjesma nad pjesmama 8,12Moj vinograd koji ja imam, preda mnom je. Neka tebi, Solomune, tisuća, i dvije stotine onima koji čuvaju rod njegov.
Pjesma nad pjesmama 8,13Koja nastavaš u vrtovima! drugovi slušaju glas tvoj, daj mi da ga čujem.
Pjesma nad pjesmama 8,14Brže, dragi moj! I budi kao srna ili kao jelenče na gorama mirisnijem.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje