Tražilica


Ponovljeni zakon 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 10,1Tada mi zapovjedi Gospod: Iskleši sebi dvije ploče kamene, kao što su bile prve, i uzađi k meni na goru! Napravi sebi i kovčeg od drveta!
Ponovljeni zakon 10,2Napisat ću na te plode riječi, koje su bile na prvim pločama, što si ih razbio. Metni ih onda u kovčeg!
Ponovljeni zakon 10,3Napravih dakle kovčeg od drveta akacije, isklesah dvije ploče kamene, kao što su bile prve, i uzađoh na goru s dvjema pločama.
Ponovljeni zakon 10,4Tada on napisa na plode jednakim pismom kao prije deset zapovijedi, koje vam je bio Gospod priopćio na gori iz ognja na dan sastanka vašega. Tada mi ih predade Gospod.
Ponovljeni zakon 10,5I siđoh opet s gore i metnuh ploče u kovčeg, što sam ga bio napravio. Tamo ostaše, kao što mi je bio zapovjedio Gospod.
Ponovljeni zakon 10,6A sinovi Izraelovi pođoše od izvora u području sinova Jaakanovih u Moseru, Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan, Mjesto njega postade svećenik sin njegov Eleazar.
Ponovljeni zakon 10,7Odatle otidoše u Gudgodu, iz Gudgode u Jotbatu, pokrajinu vodom obilnu.
Ponovljeni zakon 10,8Tada odvoji Gospod pleme Levijevo, da nosi kovčeg zavjeta Gospodnjega, da služi pred Gospodom i da blagosliva u ime njegovo, kako to biva do danas.
Ponovljeni zakon 10,9Zato Levi ne dobi dijela mi baštine kao braća njegova. Gospod je baština njegova, kao što mu je bio obećao Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 10,10A ja ostadoh, kao prije, na gori četrdeset dara i četrdeset noći. I usliši me Gospod i ovaj put. Gospod te ne htjede uništiti.
Ponovljeni zakon 10,11Tada mi zapovjedi Gospod: "Ustani! Idi pred narodom dalje, da dođu u posjed zemlje, za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati!
Ponovljeni zakon 10,12Dakle, Izraele! Što ište od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiš Gospoda, Boga svojega, da hodiš po svim putovima njegovim, da ga ljubiš i služiš Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom dušom,
Ponovljeni zakon 10,13Držeći zapovijedi i zakone Gospodnje, što ti ih dajem danas, da ti bude dobro,
Ponovljeni zakon 10,14Eto, Gospodu, Bogu tvojemu, pripada nebo i nebo nebesa, zemlja i sve, što je na njoj.
Ponovljeni zakon 10,15Pa ipak Gospod se je u svojoj ljubavi okrenuo k vašim ocima i izabrao vas, potomke njihove, između svih naroda, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 10,16Zato obrežite srce svoje i ne budite više tvrdovrati!
Ponovljeni zakon 10,17Jer Gospod, Bog vas, jest najviši Bog i najviši Gospod, veliki, silni, strašni Bog, koji ne gleda na osobu, nije pristran i ne da se podmititi,
Ponovljeni zakon 10,18Koji pomaže do pravice siroti i udovici, ljubi stranca i daje mu hranu i odjeću.
Ponovljeni zakon 10,19Tako i vi ljubite stranca, jer ste i sami bili stranci u zemlji egipatskoj.
Ponovljeni zakon 10,20Boj se Gospoda, Boga svojega, njemu služi, njega se drži, njegovim se imenom samo kuni!
Ponovljeni zakon 10,21On je slava tvoja, on je Bog tvoj, koji na tebi učini ona velika i čudesna djela, što si ih vidio očima svojim.
Ponovljeni zakon 10,22Sedamdeset duša bilo je otaca tvojih, kad su ono išli u Egipat. Sada te Gospod, Bog tvoj, umnoži kao zvijezde na nebu.
Ponovljeni zakon 10,1 U to vrijeme Jahve mi reče: `Iskleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa se popni k meni na brdo; a napravi i drveni kovčeg.
Ponovljeni zakon 10,2Na ploče ću napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. A onda ih položi u kovčeg.`
Ponovljeni zakon 10,3Načinih kovčeg od bagremovine, isklesah dvije kamene ploče kao što bijahu prve, pa se, s dvjema pločama u ruci, popeh na brdo.
Ponovljeni zakon 10,4I napisa na te ploče, kao i prije, Deset riječi koje vam je Jahve rekao na brdu, isred ognja, na dan zbora. Onda ih Jahve dade meni.
Ponovljeni zakon 10,5Okrenuh se i siđoh s brda. Položih ploče u kovčeg koji bijah napravio. I stadoše ondje, kako mi je Jahve naredio.
Ponovljeni zakon 10,6Od Beerota sinova Jaakanovih odoše Izraelci u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan. Svećenikom mjesto njega postade njegov sin Eleazar.
Ponovljeni zakon 10,7Odande odoše u Gudgodu; iz Gudgode u Jotbatu, u kraj bogat potocima.
Ponovljeni zakon 10,8U to vrijeme odvoji Jahve pleme Levijevo da nosi Kovčeg saveza Jahvina; da pred Jahvom stoji u njegovoj službi te da u njegovo ime blagoslivlja, kako radi i danas.
Ponovljeni zakon 10,9Stoga Levi nema udjela ni baštine sa svojom braćom: Jahve je njegova baština, kako mu je Jahve, Bog tvoj, i rekao.
Ponovljeni zakon 10,10Na brdu sam ostao, kao i prvi put, četrdeset dana i četrdeset noći. I usliša me Jahve i taj put; nije htio da te uništi,
Ponovljeni zakon 10,11nego mi Jahve reče: `Ustaj! Idi pred ovim narodom da uđu i zaposjednu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati.`
Ponovljeni zakon 10,12Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom;
Ponovljeni zakon 10,13da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem.
Ponovljeni zakon 10,14Evo, Jahvi, Bogu tvome, pripada nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj.
Ponovljeni zakon 10,15Ali Jahvi samo vaši oci omilješe i poslije njih izabrao je vas, potomke njihove, između svih naroda, kako je i danas.
Ponovljeni zakon 10,16Srce svoje obrežite; šiju više ne ukrućujte!
Ponovljeni zakon 10,17Jer Jahve, Bog vaš, Bog je nad bogovima, Gospodar nad gospodarima, Bog velik, jak i strašan, koji nije pristran i ne da se podmititi;
Ponovljeni zakon 10,18daje pravdu siroti i udovici; ljubi pridošlicu, daje mu hranu i odjeću.
Ponovljeni zakon 10,19Ljubite i vi pridošlicu, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj.
Ponovljeni zakon 10,20Boj se Jahve, Boga svojeg; njemu služi; uza nj se priljubi; njegovim imenom priseži.
Ponovljeni zakon 10,21On je tvoja slava, Bog tvoj, koji je radi tebe učinio velika i čudesna djela što su ih vidjele tvoje oči.
Ponovljeni zakon 10,22Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Jahve, Bog tvoj, učinio te vas ima kao zvijezda na nebu.
Deuteronom 10,1Tad, Gospod mi kaza: ` Iskleši dvije kamene ploče kao i prve i uspni se k meni u planinu. Načinit ćeš si također jedan *kovčeg od drveta.
Deuteronom 10,2Na pločama ja ću ispisati riječi koje bijahu i na prvim, koje si ti razlupao; potom stavit ćeš ti ploče u kovčeg. `
Deuteronom 10,3Ja sam načinio jedan *kovčeg od akacijinog drveta, isklesao sam dvije ploče od kamena kao i one prve, i uspeo sam se u planinu, s dvjema pločama u ruci.
Deuteronom 10,4A on je napisao na pločama, isti spis kao i prvi puta, deset riječi koje GOSPOD bijaše proglasio za vas na planini, iz sred vatre, u dan sabora. I GOSPOD mi vrati ploče.
Deuteronom 10,5Potom sam se ja okrenuo za sići iz planine; stavio sam ih u kovčeg koji bijah načinio, i one su tu ostale, kako mi to GOSPOD bijaše zapovjedio.
Deuteronom 10,6Sinovi Izraelovi su pošli od bunara Bene-Jakana prema Moserau - ondje je Aaron umro i bio pokopan; njegov sin Eleazar je postao svećenikom umjesto njega. –
Deuteronom 10,7Odande, oni su pošli prema Gugodi, a iz Gudgode prema Jotvati, koja je jedna zemlja potoka.
Deuteronom 10,8Tad, GOSPOD odvoji pleme Levijevo za nositi kovčeg saveza GOSPODOVOG, služiti za njega i blagosiljati u njegovo ime, kao što ono i danas čini.
Deuteronom 10,9Zbog toga Levi ne posjeduje baštine ni dijela kao njegova braća; GOSPOD je taj koji je njegova baština, kao što ti je to GOSPOD, Bog tvoj obećao.
Deuteronom 10,10Tako, ja se bijah zadržao na planini kao i prije 40 dana i 40 noći, a GOSPOD me bijaše i tog puta saslušao: GOSPOD te nije htio uništiti,
Deuteronom 10,11GOSPOD mi je rekao: ` Diži se! Idi pred narod dati znak polaska; oni će ući zaposjesti zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati. `
Deuteronom 10,12A sada, Izraele, što to GOSPOD Bog tvoj od tebe očekuje? On očekuje samo da se bojiš GOSPODA svojeg Boga slijedeći ga na svim njegovim putovima, ljubeći i služeći GOSPODA Boga svojeg svim svojim *srcem, svim svojim bićem,
Deuteronom 10,13čuvajući zapovijedi GOSPODOVE i zakone koje ti ja dajem danas, za tvoju sreću.
Deuteronom 10,14Da, GOSPODU tvojem Bogu pripadaju nebesa i nebesa nebesa, zemlja i sve što se na njoj nalazi.
Deuteronom 10,15Dakle samo je tvoje očeve GOSPOD prigrlio da bi ih volio; a poslije njih, njihovo potomstvo, to jest vi, je ono koje je izabrao među svim narodima kako to i utvrđujemp danas.
Deuteronom 10,16Vi ćete dakle *obrezati svoje srce, nećete više ukrutiti svoju šiju,
Deuteronom 10,17jer je GOSPOD vaš Bog koji je Bog bogovima i Gospodin gospodi, Bog velik, moćan i strašan, nepristran i nepodmitljiv,
Deuteronom 10,18koji čini pravdu siročadi i udovicama, i koji voli izbjeglice dajući im kruha i ogrtač.
Deuteronom 10,19Vi ćete voljeti izbjeglice, jer u zemlji Egiptovoj vi bijaste izbjeglicama.
Deuteronom 10,20GOSPOD tvoj Bog je taj kojeg ćeš se bojati i koga ćeš služiti, njemu ćeš se prikloniti, njegovim ćeš imenom prisezati prisegu.
Deuteronom 10,21On je tvoja molitva zahvalnica, on je tvoj Bog, on koji je za tebe činio te velike i strašne stvari koje si ti vidio vlastitim očima.
Deuteronom 10,22Tvoji očevi bijahu tek sedamdesetorica kad su sišli u Egipat, a sada GOSPOD tvoj Bog te učinio jednako brojnim kao i zvijezde na nebu.
5. Mojsijeva 10,1U to vrijeme reče mi Gospod: isteši dvije poče od kamena kao što bjehu prve, i izidi k meni na goru, i načini kovčeg od drveta.
5. Mojsijeva 10,2I napisaću na tijem pločama riječi koje su bile na prvijem pločama što si ih razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg.
5. Mojsijeva 10,3Tako načinih kovčeg od drveta sitima, i istesah dvije ploče od kamena, kao što bjehu prve, i izidoh na goru s dvjema pločama u ruku.
5. Mojsijeva 10,4I napisa na tijem pločama što bješe prvo napisao, deset riječi, koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega; i dade mi ih Gospod.
5. Mojsijeva 10,5I vrativ se siđoh s gore, i metnuh ploče u kovčeg koji načinih, i ostaše ondje, kao što mi zapovjedi Gospod.
5. Mojsijeva 10,6A sinovi Izrailjevi pođoše od Virota sinova Jakanovijeh u Moseru. Ondje umrije Aron i ondje bi pogreben; a Eleazar sin njegov posta sveštenik na njegovo mjesto.
5. Mojsijeva 10,7Odande otidoše u Gadgad, a od Gadgada u Jotvatu, zemlju gdje ima mnogo potoka.
5. Mojsijeva 10,8U to vrijeme odvoji Gospod pleme Levijevo da nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, da stoje pred Gospodom i služe mu i da blagosiljaju u ime njegovo do današnjega dana.
5. Mojsijeva 10,9Zato nema pleme Levijevo dijela ni našljedstva s braćom svojom; Gospod je našljedstvo njegovo, kao što mu Gospod Bog tvoj kaza.
5. Mojsijeva 10,10A ja stajah na gori kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći; i usliši me Gospod i tada, i ne htje te Gospod zatrti,
5. Mojsijeva 10,11Nego mi reče Gospod: ustani i idi pred narodom ovijem da uđu u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovijem da ću im je dati da je naslijede.
5. Mojsijeva 10,12Sada dakle, Izrailju, šta ište od tebe Gospod Bog tvoj, osim da se bojiš Gospoda Boga svojega, da hodiš po svijem putovima njegovijem i da ga ljubiš i služiš Gospodu Bogu svojemu iz sveg srca svojega i iz sve duše svoje,
5. Mojsijeva 10,13Držeći zapovijesti Gospodnje i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi ti bilo dobro?
5. Mojsijeva 10,14Gle, Gospoda je Boga tvojega nebo, i nebo nad nebesima, zemlja, i sve što je na njoj.
5. Mojsijeva 10,15Ali samo tvoji oci omilješe Gospodu, i izabra seme njihovo nakon njih, vas između svijeh naroda, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 10,16Zato obrežite srce svoje, i nemojte više biti tvrdovrati.
5. Mojsijeva 10,17Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona;
5. Mojsijeva 10,18Daje pravicu siroti i udovici; i ljubi došljaka dajući mu hljeb i odijelo.
5. Mojsijeva 10,19Ljubite dakle došljaka, jer ste bili došljaci u zemlji Misirskoj.
5. Mojsijeva 10,20Boj se Gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži, i njegovijem se imenom kuni.
5. Mojsijeva 10,21On je hvala tvoja i on je Bog tvoj, koji tebe radi učini velike i strašne stvari, koje vidješe oči tvoje.
5. Mojsijeva 10,22Sedamdeset duša bješe otaca tvojih kad siđoše u Misir; a sada učini ti Gospod Bog tvoj te vas ima mnogo kao zvijezda nebeskih.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje