Tražilica


Ponovljeni zakon 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 11,1Ljubi dakle Gospoda, Boga svojega, i izvršuj uvijek ustanovu njegovu, zakone njegove, naredbe njegove i zapovijedi njegove!
Ponovljeni zakon 11,2Promislite sad dobro: Ne obraćam se na djecu vašu! Oni nijesu proživjeli i na sebi iskusili vodstvo Gospoda, Boga vašega, veličinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu mišicu njegovu,
Ponovljeni zakon 11,3Čudesne znake njegove i djela njegova, što ih učini u Egiptu na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj:
Ponovljeni zakon 11,4Što učini na vojsci egipatskoj, na konjima i kolima njihovim; kako on, kad su vas tjerali, učini, te ih voda Crvenoga mora potopi, i tako ih on, Gospod, uništi do današnjega dana;
Ponovljeni zakon 11,5Onda što vam učini u pustinji, dok ne dođoste do ovoga mjesta;
Ponovljeni zakon 11,6Što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kako zemlja otvori usta svoja i usred svega Izraela proždrije njih i porodice njihove i Šatore njihove i sve, što imadoše.
Ponovljeni zakon 11,7Ne, vi ocima svojim vidjeste sva velika djela, što ih učini Gospod.
Ponovljeni zakon 11,8Zato držite sav zakon, što vam ga nalažem danas, da budete dosta jaki, te uzmete u posjed zemlju, u koju idete, da je osvojite,
Ponovljeni zakon 11,9I da dugo živite u zemlji, za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i potomcima njihovim, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Ponovljeni zakon 11,10Jer zemlja, u koju ideš, da je posjedneš, nije kao zemlja egipatska, iz koje ste izašli. Ova se je morala, čim si bio sjeme posijao, natapati nogostupnim spravama kao vrt za zelje.
Ponovljeni zakon 11,11Ali zemlja, u koju idete, da je posjednete, zemlja je, u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski.
Ponovljeni zakon 11,12To je zemlja, za koju se brine Gospod, Bog tvoj, na koju su jednako upravljene oči Gospoda, Boga tvojega, od početka do svršetka godine.
Ponovljeni zakon 11,13Zato ako budete slušali zapovijedi moje, što vam ih dajem danas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, te mu služili svim srcem i svom dušom,
Ponovljeni zakon 11,14Tada ću davati dažd zemlji vašoj u pravo vrijeme, rani dažd i kasni dažd, da mogneš skupiti žito svoje, vino svoje i ulje svoje.
Ponovljeni zakon 11,15I za stoku ću tvoju dati travu na poljima tvojim, i moći ćeš jesti do sitosti.
Ponovljeni zakon 11,16A čuvajte se, da se ne zavara srce vaše, da se odmetnete i služite tuđim bogovima i klanjate im se!
Ponovljeni zakon 11,17Inače raspalit će se na vas srdžba Gospodnja, i zatvorit će nebo. Tada neće više pasti dažd, i zemlja neće više dati roda svojega, Tako ćete brzo iščeznuti iz ove lijepe zemlje, koju vam daje Gospod.
Ponovljeni zakon 11,18Utisnite dakle ove zapovijedi moje u srce svoje i u dušu svoju! Privežite ih kao znak na ruke svoje i nosite ih kao spomenak na čelu!
Ponovljeni zakon 11,19Učite ih djecu svoju i govorite o njima, ili kad ste kod kuće ili na putu, ili kad liježete ili ustajete!
Ponovljeni zakon 11,20Napišite ih na dovratnike kuće svoje i na vrata svoja,
Ponovljeni zakon 11,21Da vi i djeca vaša u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, tako dugo živite, kako dugo bude stajalo nebo nad zemljom!
Ponovljeni zakon 11,22Jer ako budete držali sav zakon ovaj, što vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se držali,
Ponovljeni zakon 11,23Tada će otjerati Gospod sve te narode ispred vas, i pobijedit ćete narode, koji su veći i jači od vas.
Ponovljeni zakon 11,24Svako mjesto, na koje stupi noga vaša, bit će vaše. Od pustinje do Libanona, od rijeke Eufrata, do mora zapadnoga dosezat će područje vaše.
Ponovljeni zakon 11,25Nitko se neće održati pred vama. Strah i trepet pred vama raširit će Gospod, Bog vaš, preko sve zemlje, na koju stupite, kao što vam obeća.
Ponovljeni zakon 11,26Eto, iznosim dana pred vas blagoslov i prokletstvo:
Ponovljeni zakon 11,27Blagoslov, ako budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih dajem danas.
Ponovljeni zakon 11,28A prokletstvo, ako ne budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ako skrenete s puta, što vam ga pokazujem danas, da trčite za bogovima, kojih ne poznajete.
Ponovljeni zakon 11,29I kad te uvede Gospod, Bog tvoj, u zemlju, u koju ide, da je posjedne, tada izreci blagoslov na gori Gerizimu, a prokletstvo na gori Ebalu.
Ponovljeni zakon 11,30One su s onu stranu Jordana uz cestu zapadnu u zemlji Kanaanaca, koji prebivaju u ravni prema Gilgalu kod terebinte Morejeve.
Ponovljeni zakon 11,31Tako sad prijeđite Jordan, da posjednete zemlju, koju vam daje Gospod, Bog vaš! Kad je osvojite, onda se nastanite u njoj!
Ponovljeni zakon 11,32I držite točno sve zakone i naredbe, to vam ih dajem danas! Neka bude samo jedno Svetište!
Ponovljeni zakon 11,1 Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi.
Ponovljeni zakon 11,2Vi, a ne vaši sinovi, koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve, Boga vašega, danas ste se osvjedočili o njegovoj veličajnosti, o njegovoj moćnoj ruci, ispruženoj mišici,
Ponovljeni zakon 11,3o znamenjima njegovima i o djelima što ih učini usred Egipta na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj;
Ponovljeni zakon 11,4što je učinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do današnjeg dana;
Ponovljeni zakon 11,5što je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta;
Ponovljeni zakon 11,6što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove šatore i sve što imahu.
Ponovljeni zakon 11,7Vaše su oči vidjele sva ta velika djela što ih je Jahve učinio.
Ponovljeni zakon 11,8Zato držite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite;
Ponovljeni zakon 11,9napokon, da dugo živite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vašim da će je dati njima i njihovu potomstvu - zemlju kojom teče med i mlijeko.
Ponovljeni zakon 11,10Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si, posijavši sjeme, morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak.
Ponovljeni zakon 11,11Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je bregova i dolova i natapa je dažd nebeski;
Ponovljeni zakon 11,12zemlja nad kojom Jahve, Bog tvoj, bdi; na kojoj oči Jahve, Boga tvoga, uvijek počivaju, od početka do svršetka godine.
Ponovljeni zakon 11,13Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom,
Ponovljeni zakon 11,14davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje;
Ponovljeni zakon 11,15travu ću davati po tvome polju tvome blagu. Tako ćeš jesti i biti sit.
Ponovljeni zakon 11,16Pazite da se vaše srce ne zavede, da ne pođete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete štovanje i da im se ne klanjate.
Ponovljeni zakon 11,17Jer tada bi na vas Jahve usplamtio gnjevom: nebesa bi zatvorio; kiše ne bi bilo; zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje koju vam Jahve daje.
Ponovljeni zakon 11,18Utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu; kao znak ih privežite na svoju ruku; neka vam budu kao zapis među očima!
Ponovljeni zakon 11,19Poučite u njima svoje sinove; izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kući i kad idete putem; kad liježete i kad ustajete.
Ponovljeni zakon 11,20Ispišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata
Ponovljeni zakon 11,21da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vašim ocima da će im je dati - budu brojni kao dani nebesa nad zemljom.
Ponovljeni zakon 11,22Ako budete vjerno držali sve ove zapovijedi koje vam naređujem, vršili ih i ljubili Jahvu, Boga svoga, hodili svim njegovim putovima i čvrsto se priljubili uz njega,
Ponovljeni zakon 11,23Jahve će ispred vas protjerati sve te narode i vi ćete s posjeda odagnati narode brojnije i jače od sebe.
Ponovljeni zakon 11,24Svako mjesto na koje stupi vaša noga bit će vaše; od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, do Zapadnog mora sterat će se vaše područje.
Ponovljeni zakon 11,25Nitko se neće održati pred vama; strah i trepet raširit će Jahve, Bog vaš, po svoj zemlji u koju stupite, kako vam je rekao.
Ponovljeni zakon 11,26Gledajte! Nudim vam danas blagoslov i prokletstvo:
Ponovljeni zakon 11,27blagoslov, budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem;
Ponovljeni zakon 11,28a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego sađete s puta koji vam danas određujem te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali.
Ponovljeni zakon 11,29Kada te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš, tada nad gorom Gerizimom izreci blagoslov, a prokletstvo nad gorom Ebalom.
Ponovljeni zakon 11,30Te se gore izdižu, kako znate, s onu stranu Jordana, za putom prema zapadu, u zemlji Kanaanaca, koji žive u Arabi, nasuprot Gilgalu, uz Hrast More.
Ponovljeni zakon 11,31Eto ćete prijeći preko Jordana da zaposjednete zemlju koju vam daje Jahve, Bog vaš. Zaposjednite je i nastanite se u njoj.
Ponovljeni zakon 11,32Ali držite i vršite sve zakone i uredbe koje vam danas izlažem.
Deuteronom 11,1Ti ćeš voljeti GOSPODA svojeg Boga i čuvat ćeš to što ti on zapovjedi čuvati, njegove zakone, njegove običaje i njegove zapovjedi, svaki dan.
Deuteronom 11,2Vi poznajete danas - to nije slučaj s vašim sinovima, koji nisu upoznali i koji nisu vidjeli, vi poznajete pouku GOSPODA, Boga svojeg, njegovu veličinu, njegovu snažnu ruku i njegovu ispruženu ruku.
Deuteronom 11,3- njegove znakove i njegova djela, ono što je usred sredine Egipta učinio *Faraonu, kralju Egipta, i svoj njegovoj zemlji,
Deuteronom 11,4- ono što je učinio vojsci egipatskoj, njenim konjima i njenim bojnim kolima, razularujući nas njima vodu *Mora trstika, kad su vas progonili: - a GOSPOD ih je smoždio sve do danas,
Deuteronom 11,5- ono što vam je učinio u pustinji sve do vašeg dolaska na ovo mjesto,
Deuteronom 11,9- ono što je učinio Datanu i Abiramu, sinovima Eliavljevim sina Rubenova, da je zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, progutala usred sveg Izraela s njihovom obitelji, njihovim šatorima i svim ljudima koji su išli njihovim tragom.
Deuteronom 11,7Svojim ste vlastitim očima vidjeli veličanstveno djelo GOSPODOVO!
Deuteronom 11,8Vi ćete dakle čuvati svu zapovjed što vam dajem danas, da biste bili smioni, i da uđete u posjed zemlje kamo ćete prijeći za zaposjesti ju,
Deuteronom 11,9da se vaši dani produže na zemlji što GOSPOD je prisegao vašim očevima dati, kao i njihovom potomstvu - jednu zemlju gdje teku med i mlijeko.
Deuteronom 11,10Sigurno, zemlja kamo ulaziš za zaposjesti ju nije kao zemlja Egipta otkud ste izišli: ti su ti sijao, i zalijevao nogom svojom kao povrtnjak;
Deuteronom 11,11zemlja kamo vi prelazite za zaposjesti ju je jedna zemlja planina i dolina, koji se napajaju kišom nebeskom,
Deuteronom 11,12jedna zemlja o kojoj GOSPOD Bog tvoj preuzima skrb: bez prekida su oči GOSPODA, Boga tvog na njoj, od početka do kraja godine.
Deuteronom 11,13I ako vi zaista slušate moje zapovijedi, one koje vam dajem danas, ljubeći GOSPODA Boga svog i služeći mu svim svojim srcem, svim svojim bićem,
Deuteronom 11,14ja ću davati u određeno vrijeme kišu koja treba vašoj zemlji, onu jesensku i onu proljetnu; ti ćeš žeti svoje žito, svoje novo vino i ulje svoje;
Deuteronom 11,15ja ću ti davati travu za tvoje životinje u poljima, i jest ćeš ti do sitosti.
Deuteronom 11,16Čuvajte se dobro da se ne pustite zavesti u svom *srcu, da ne zastranite, da služite druge bogove i da se klanjate pred njima:
Deuteronom 11,17jer tad će se gnjev GOSPODOV razbuktati protiv vas, zatvorilo bi se nebo i ne bi bilo više kiše, zemlja više ne bi davala svoje proizvode, a vi biste ubrzo nestali iz dobre zemlje koju vam GOSPOD daje.
Deuteronom 11,18Moje riječi kojih evo, vi ćete ih staviti u sebe, u svoje srce, načinit ćete si jedan znak koji ćete prikačiti na ruku, jednu oznaku između očiju .
Deuteronom 11,19Naučit ćete svoje sinove njima izgovarajući ih kad ostajete doma i kad idete na put, kad budeš lijegao i kad budeš ustajao;
Deuteronom 11,20zapisat ćeš ih na dovratnike na vratime doma svojega i ulaza u svoje gradove,
Deuteronom 11,21da vaši dani i oni vaših sinova, na zemlji što GOSPOD je prisegao vašim očevima ju dati, potraju tako dugo kao što će nebo biti iznad zemlje.
Deuteronom 11,22Jer, ako vi usitinu čuvate tu zapovijed što vam je zapovijedam primijeniti, ljubeći GOSPODA svojeg Boga, slijedeći sve njegove putove i priklanjajući mu se,
Deuteronom 11,23GOSPOD će razvlastiti narode veće i moćnije nego vi.
Deuteronom 11,24Sva mjesta koja će gaziti taban vaših nogu bit će vaša; od pustinje i Libana, od rijeke Eufrata sve do Zapadnog mora, to će biti vaša zemlja .
Deuteronom 11,25Nitko se neće održati pred vama, GOSPOD će rasijati užas i strah od vas na svaku zemlju kojom budete gazili, kako vam je to i obećao.
Deuteronom 11,26Gledaj: ja danas stavljam pred vas blagoslov i prokletstvo:
Deuteronom 11,27blagoslov, ako slušate zapovjedi GOSPODA, svojeg Boga koje vam dajem danas,
Deuteronom 11,28prokletstvo, ako ne slušate zapovijedi GOSPODA, svojeg Boga, i ako se okrenete od puta što vam ga propisujem danas, za slijediti druge bogove koje ne poznajete.
Deuteronom 11,28kad te GOSPOD Bog tvoj bude uveo u zemlju gdje ti ulaziš za uzeti ju u posjed, tad ćeš ti staviti blagoslov na brdo Garizim, a prokletstvo na brdo Ebal
Deuteronom 11,30- to je s one strane Jordana, na kraju ceste na zapadu u zemlji Kanaanovoj koji obitava u Arabi, nasuprot Gilgalu, pokraj hrastova More .
Deuteronom 11,31Jer, vi ćete prijeći Jordan za zaposjesti zemlju što GOSPOD vaš Bog vam daje: vi ćete ju zaposjesti i i vi ćete ju nastaniti.
Deuteronom 11,32I vi ćete paziti primijenjivati sve zakone i običaje što ja stavljam pred vas danas.
5. Mojsijeva 11,1Ljubi dakle Gospoda Boga svojega, i izvršuj jednako što je zapovjedio da izvršuješ, i uredbe njegove, i zakone njegove i zapovijesti njegove.
5. Mojsijeva 11,2I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti vidješe, karanje Gospoda Boga svojega, veličanstvo njegovo, krjepku ruku njegovu i mišicu njegovu podignutu,
5. Mojsijeva 11,3I znake njegove i djela njegova, što učini usred Misira na Faraonu caru Misirskom i na svoj zemlji njegovoj,
5. Mojsijeva 11,4I što učini vojsci Misirskoj, konjma i kolima njihovijem, kako učini, te ih voda Crvenoga Mora potopi kad vas tjerahu, i zatr ih Gospod do današnjega dana,
5. Mojsijeva 11,5I što vama učini u pustinji dokle ne dođoste do ovoga mjesta,
5. Mojsijeva 11,6I Što učini Datanu i Avironu sinovima Elijava sina Ruvimova, kako zemlja otvori usta svoja i proždrije njih i porodice njihove i šatore njihove i sve blago njihovo što imahu, usred Izrailja.
5. Mojsijeva 11,7Jer vaše oči vidješe sva djela Gospodnja velika, koja učini.
5. Mojsijeva 11,8Zato držite sve zapovijesti, koje vam ja danas zapovijedam, da biste se ukrijepili i naslijedili zemlju, u koju idete da je naslijedite;
5. Mojsijeva 11,9I da bi vam se produljili dani u zemlji, za koju se zakle ocima vašim da će je dati njima i sjemenu njihovu, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
5. Mojsijeva 11,10Jer zemlja u koju ideš da je naslijediš nije kao zemlja Misirska iz koje ste izišli, gdje si sijao svoje sjeme i zaljevao na svojim nogama kao vrt od zelja;
5. Mojsijeva 11,11Nego je zemlja u koju idete da je naslijedite zemlja u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski;
5. Mojsijeva 11,12Zemlja kojom se stara Gospod Bog tvoj i na koju su jednako obraćene oči Gospoda Boga tvojega od početka godine do kraja.
5. Mojsijeva 11,13Zato ako dobro uzaslušate zapovijesti, koje vam ja zapovijedam danas, ljubeći Gospoda Boga svojega i služeći mu svijem srcem svojim i svom dušom svojom,
5. Mojsijeva 11,14Tada ću davati dažd zemlji vašoj na vrijeme, i rani i pozni, i sabiraćeš žito svoje i vino svoje i ulje svoje;
5. Mojsijeva 11,15I za stoku ću tvoju dati travu u polju tvojem; i ješćeš i bićeš sit.
5. Mojsijeva 11,16Čuvajte se da se ne prevari srce vaše da se odmetne i služite tuđim bogovima i poklanjate im se;
5. Mojsijeva 11,17Da se ne bi razgnjevio Gospod na vas i zatvorio nebo da ne bude dažda, i zemlja da ne da roda svojega, te biste brzo izginuli u dobroj zemlji koju vam Gospod daje.
5. Mojsijeva 11,18Nego složite ove riječi moje u srce svoje i dušu svoju, i vežite ih za znak sebi na ruku, i neka vam budu kao počeonik među očima vašim.
5. Mojsijeva 11,19I učite sinove svoje govoreći o njima kad sjediš u kući svojoj i kad ideš putem, i kad liježeš i kad ustaješ.
5. Mojsijeva 11,20I napiši ih na dovratnicima doma svojega i na vratima svojim,
5. Mojsijeva 11,21Da bi se umnožili dani vaši i dani sinova vaših po zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, kao dani nebu nad zemljom.
5. Mojsijeva 11,22Jer ako dobro uzdržite sve ove zapovijesti koje vam ja zapovijedam da tvorite ljubeći Gospoda Boga svojega, i hodeći svijem putovima njegovijem i njega se držeći,
5. Mojsijeva 11,23Tada će otjerati Gospod sve ove narode ispred vas, i naslijedićete narode veće i jače nego što ste sami.
5. Mojsijeva 11,24Svako mjesto na koje stupi stopalo noge vaše, vaše će biti; od pustinje do Livana, i od rijeke, rijeke Efrata, do mora zapadnoga biće međa vaša.
5. Mojsijeva 11,25Neće se niko održati pred vama; strah i trepet vaš pustiće Gospod Bog vaš na svu zemlju na koju stupite, kao što vam kaza.
5. Mojsijeva 11,26Gle, iznosim danas pred vas blagoslov i prokletstvo:
5. Mojsijeva 11,27Blagoslov, ako uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje vam ja danas zapovijedam;
5. Mojsijeva 11,28A prokletstvo, ako ne uzaslušate zapovijesti Gospoda Boga svojega nego siđete s puta, koji vam ja danas zapovijedam, te pođete za drugim bogovima, kojih ne poznajete.
5. Mojsijeva 11,29I kad te uvede Gospod Bog tvoj u zemlju u koju ideš da je naslijediš, tada izreci blagoslov onaj na gori Garizimu, a prokletstvo na gori Evalu.
5. Mojsijeva 11,30One su s onu stranu Jordana, idući k zapadu, u zemlji Hananeja koji žive u ravni prema Galgalu kod ravnice Moreške.
5. Mojsijeva 11,31Jer ćete prijeći preko Jordana da uđete u zemlju koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite, i naslijedićete je i nastavaćete u njoj.
5. Mojsijeva 11,32Gledajte dakle da tvorite sve ove uredbe i zakone koje ja danas iznosim pred vas.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje