Tražilica


Ponovljeni zakon 13. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 13,1Ako ustane među vama koji prorok ili sanjar i navijesti vam koji znak ili čudo,
Ponovljeni zakon 13,2Pa se doista zbude taj znak ili čudo, što vam ga je navijestio, i on rekne: Hajde da štujemo druge bogove, kojih do sada nijesi poznavao, i njima da služimo!
Ponovljeni zakon 13,3Ne slušaj što ti kaže taj prorok ili sanjar, jer Gospod, Bog vaš, kuša vas, da spozna, ljubite li Gospoda, Boga svojega, svim srcem i svom dušom.
Ponovljeni zakon 13,4Samo Gospodu, Bogu svojemu, služite i njega se bojte! Zapovijedi njegove držite, glas njegov slušajte, njemu služite i njega se držite!
Ponovljeni zakon 13,5A onaj prorok ili onaj sanjar neka se pogubi, jer je poticao na otpad od Gospoda, Boga tvojega, koji te izvede iz zemlje egipatske i izbavi te iz kuće sužanjstva. On te je htio da odvrati od puta, kojim da ideš zapovjedio ti je Gospod, Bog tvoj, Tako imaš istrijebiti zlo iz svoje sredine!
Ponovljeni zakon 13,6Ako brat tvoj, sin matere tvoje, ili sir tvoj ili kći tvoja ili žena tvoja mila ili prijatelj tvoj, kojega ljubiš kao samoga sebe, hoće da te zamami tajno: Hajde da služimo tuđim bogovima, koji su tebi i ocima tvojim nepoznati,
Ponovljeni zakon 13,7Bogovima naroda oko vas, u blizini tvojoj ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
Ponovljeni zakon 13,8Ne pristaj s njim! Ne slušaj ga! Neka ga ne žali oko tvoje, i ne štedi ga! Ne taji krivnje njegove,
Ponovljeni zakon 13,9Nego ga ubij! Tvoja ruka neka se prva digne na njega, da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda.
Ponovljeni zakon 13,10Kamenuj ga na smrt, jer pokuša da te odvrati od Gospoda, Boga tvojega, koji te izvede iz zemlje egipatske, iz kuće sužanjstva.
Ponovljeni zakon 13,11Sav Izrael neka to čuje i neka se boji, da nitko više ne počini tako zlo među vama!
Ponovljeni zakon 13,12Ako u kojem od gradova svojih, što ti ga Gospod, Bog tvoj, dade za prebivalište, čuje gdje govore:
Ponovljeni zakon 13,13Ljudi nevaljali iz tvoje sredine izađoše i zavedoše stanovnike svojega grada na otpad, govoreći: "Hajde da služimo tuđim bogovima, kojih ne poznajete,
Ponovljeni zakon 13,14Tada dobro istraži, raspitaj i izvidi! I bude li doista stvar istinita, i u tvojoj se sredini učinila takva gnusoba,
Ponovljeni zakon 13,15Onda pobij oštricom mača stanovnike toga grada! Izvrši na njemu i na svemu, što je u njemu, također na stoci, prokletstvo oštricom mača!
Ponovljeni zakon 13,16Sav plijen iz njega snesi nasred trga i spali grad i sav plijen iz njega kao žrtvu paljenicu Gospodu, Bogu svojemu! Neka ostane zauvijek gomila ruševina i neka se više nikada ne sazida!
Ponovljeni zakon 13,17Ništa od prokletih stvari neka ne ostane u mojemu posjedu, da se Gospod povrati od žestine gnjeva svojega i udijeli ti milost i, kako se je zakleo ocima tvojim, umnoži te u svojoj dobroti,
Ponovljeni zakon 13,18Ako budeš slušao glas Gospoda, Boga svojega, i držao zapovijedi njegove, što ti ih dajem danas, i činio, to je drago Gospodu. Bogu tvojemu.
Ponovljeni zakon 13,1 Sve što vam naređujem držite; tomu ništa ne domeći i ništa ne oduzimaj.
Ponovljeni zakon 13,2Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok ili čovjek sa snoviđenjima pa ti iznese kakvo znamenje ili čudo;
Ponovljeni zakon 13,3i to se znamenje ili čudo o kojem ti je govorio ispuni i onda ti on rekne: `Pođimo sad za drugim bogovima kojih dosad ne poznaješ i njima iskazujmo štovanje`,
Ponovljeni zakon 13,4nemoj slušati riječi toga proroka ni sne toga sanjača: ta to vas iskušava Jahve, Bog vaš; hoće da dozna ljubite li zbilja Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom.
Ponovljeni zakon 13,5Idite samo za Jahvom, Bogom svojim; njega se bojte; njegove zapovijedi vršite; njegov glas slušajte; njemu štovanje iskazujte; uz njega se priljubite.
Ponovljeni zakon 13,6A onaj prorok ili sanjač neka se pogubi jer je poticao na otpad od Jahve, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuće ropstva. Onaj te htio zavesti s puta kojim ti je Jahve, Bog tvoj, naredio da ideš. Tako treba da iskorijeniš zlo iz svoje sredine.
Ponovljeni zakon 13,7Kad bi te brat tvoj, sin majke tvoje, ili sin tvoj vlastiti, kći tvoja, žena u tvom naručju ili prijatelj tvoj koji ti je kao i život, potajno zavodio govoreći: `Hajde da iskazujemo štovanje drugim bogovima`, kojih ne poznaješ ni ti niti su ih poznavali tvoji oci,
Ponovljeni zakon 13,8bogovima onih naroda što oko vas budu, bilo tebi blizu bilo od tebe daleko, od jednoga kraja zemlje do drugoga -
Ponovljeni zakon 13,9nemoj pristati niti ga slušaj! Neka ga tvoje oko ne sažaljuje; ne štedi ga i ne sakrivaj ga
Ponovljeni zakon 13,10nego ga ubij! Neka se najprije tvoja ruka digne na nj da ga usmrtiš, a onda ruka svega naroda.
Ponovljeni zakon 13,11Zaspi ga kamenjem dok ne umre, jer je kušao da te odvrati od Jahve, Boga tvoga, koji te izvede iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Ponovljeni zakon 13,12Sav će se Izrael, kad to čuje, napuniti strahom te više neće počinjati takva zla u tvojoj sredini.
Ponovljeni zakon 13,13Ako u kojem tvome gradu što ti ga Jahve, Bog tvoj, dadne da se u njemu nastaniš, čuješ gdje govore:
Ponovljeni zakon 13,14`Pojavile se ništarije iz tvoje sredine i zavedoše žitelje svoga grada kazujući: Hajde da služimo drugim bogovima! - kojih vi inače ne poznajete -
Ponovljeni zakon 13,15tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota učinila u tvojoj sredini,
Ponovljeni zakon 13,16onda posijeci oštrim mačem stanovništvo toga grada, izvrši nad njim kleto uništenje i nad svime što bude u njemu.
Ponovljeni zakon 13,17Snesi onda sav plijen nasred trga te spali grad sa svim plijenom kao paljenicu Jahvi, Bogu svome. Neka zauvijek ostane ruševina i neka se više nikada ne sazida.
Ponovljeni zakon 13,18Od onoga što je bilo prokletstvom udareno neka ništa ne prione za tvoju ruku, da Jahve odustane od žestine svoga gnjeva; da ti iskaže milosrđe, smiluje ti se i razmnoži te, kako se zakleo tvojim ocima
Ponovljeni zakon 13,19ako ti budeš slušao glas Jahve, Boga svoga, držeći sve njegove zapovijedi koje ti danas naređujem i vršeći što je pravo u očima Jahve, Boga tvoga.
Deuteronom 13,1Sve riječi zapovijedi koje vam dajem, vi ćete paziti da ih primijenjujete; tu ti nećeš niti što dodati niti što oduzeti.
Deuteronom 13,2Ako se pojavi u sredini tvojoj jedan *prorok ili vidovnjak - čak i ako ti najavi jedan *znak ili čudo,
Deuteronom 13,3i znak ili čudo, koje ti bijaše obećao, ostvare se, ako kaže: ` Slijedimo i služimo druge bogove `, bogove koje ti ne poznaješ,
Deuteronom 13,4ti nećeš slušati riječi tog *proroka ili priviđenja tog vidovnjaka; jer to će vas GOSPOD vaš Bog iskušavati na taj način da sazna jeste li vi ljudi koji vole GOSPODA svojeg Boga svim svojim srcem, svim svojim bićem.
Deuteronom 13,5GOSPOD vaš Bog je onaj kopjeg ćete vi slijediti, onaj kojeg ćete se bojati; zapovjedi njegove su one koje ćete čuvati; njegov je glas koji ćete slušati; on je taj kojeg ćete služiti; on je taj kojem ćete se prikloniti.
Deuteronom 13,6Glede proroka ili vidovnjaka, on će biti usmrćen jer je propovijedao protiv pobunu protiv GOSPODA vašeg Boga koji vas je izveo iz Egipta, i iskupio te iz kuće ropstva; taj te čovjek hotijaše povući s puta koji ti je GOSPOD propisao slijediti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sred sebe.
Deuteronom 13,7Ako tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin ili tvoja kćer ili žena koju ti privijaš k *srcu svojem, ili tvoj bližnji koji je kao i ti sam, potajice načine ti ovakav prijedlog: ` Hajdemo služiti drugim bogovima ` - onim bogovima koje ni ti ni tvoj otac ne poznajete,
Deuteronom 13,8među bogovima naroda bliskih ili dalekih koji vas okružuju s jednog na drugi kraj zemlje –
Deuteronom 13,9ti nećeš prihvatiti, nećeš to slušati, ti se nećeš ganuti nad njim, ti nećeš imati sažaljenja, nećeš ga braniti;
Deuteronom 13,10naprotiv, ti ga bezuvjetno moraš ubiti. Tvoja će ruka biti prva za pogubiti ga, a ruka sveg puka će slijediti;
Deuteronom 13,11ti ćeš ga kamenovati, i on će umrijeti zato što je tražio da te odvuče daleko od GOSPODA tvojeg Boga kolji te izveo iz Egipta, kuće ropstva.
Deuteronom 13,12Sav će Izrael to čuti i bit će zastrašen, i prestat će činiti zlo na takav način usred tebe.
Deuteronom 13,13Ako, u jednom od gradova koje ti GOSPOD tvoj Bog daje za nastaniti se, ti čuješ govoriti
Deuteronom 13,14da ljudi ništarije su izišli iz sred tebe i povukli žitelje grada govoreći: ` Hajdemo služiti druge bogove `, bogove koje vi ne poznajete,
Deuteronom 13,15tada ćeš ti načiniti istragu, raspitat ćeš se, sprovesti jednu temeljitu istragu; i jedanput kad je ustanovljena činjenica da ta gnusnost bijaše počinjena usred tebe,
Deuteronom 13,16ti ćeš oštricom mača udariti sve žitelje tog grada: ti ćeš ih zavjetovati prokletstvu sa svim što se tu nalazi i udarit ćeš oštricom mača njegovu stoku.
Deuteronom 13,17Sav plijen, ti ćeš ga prikupiti na sred trga, i spalit ćeš potpuno grad sa svim njegovim plijenom za GOSPODA, svojeg Boga. To će biti jedna ruševina zauvijek: on neće nikad biti obnovljen.
Deuteronom 13,18Ti nećeš staviti ruku na ništa od onoga što je zavjetovano prokletstvu. Tako će se GOSPOD povratiti iz žestine gnjeva svojeg, dat će ti i pokazat će ti svoju nježnost, i učinit će te brojnim, kao što je to obećao očevima tvojim,
Deuteronom 13,19jer ti ćeš slušati glas GOSPODA Boga svojeg čuvajući sve njegove zapovijedi što ti dajem danas, i čineći ono što je dobro u očima GOSPOD Boga tvojeg.
5. Mojsijeva 13,1Ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja, i kaže ti znak ili čudo,
5. Mojsijeva 13,2Pa se zbude taj znak ili čudo koje ti kaže, i on ti reče: hajde da idemo za drugim bogovima, kojih ne znaš, i njima da služimo,
5. Mojsijeva 13,3Nemoj poslušati što ti kaže taj prorok ili sanjač, jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz sveg srca svojega i sve duše svoje.
5. Mojsijeva 13,4Za Gospodom Bogom svojim idite, i njega se bojte; njegove zapovijesti čuvajte, i glas njegov slušajte, i njemu služite i njega se držite.
5. Mojsijeva 13,5A onaj prorok ili sanjač da se pogubi, jer vas je nagovarao da se odmetnete Gospoda Boga svojega, koji vas izvede iz zemlje Misirske i iskupi vas iz kuće ropske, i odvraćao od puta koji ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj da ideš njim; tako istrijebi zlo iz sebe.
5. Mojsijeva 13,6Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja, ili žena tvoja mila, ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja, govoreći ti tajno: hajde da služimo drugim bogovima, kojih nijesi znao ni ti ni oci tvoji,
5. Mojsijeva 13,7Između bogova drugih naroda koji su oko vas, blizu ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
5. Mojsijeva 13,8Ne pristaj s njim niti ga poslušaj; neka ga ne žali oko tvoje, i nemoj mu se smilovati niti ga taji,
5. Mojsijeva 13,9Nego ga ubij: tvoja ruka nek se prva digne na nj da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda.
5. Mojsijeva 13,10Zaspi ga kamenjem da pogine; jer te šćaše odvratiti od Gospoda Boga tvojega, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske;
5. Mojsijeva 13,11Da sav Izrailj čuje i boji se, i da se više ne učini tako zlo među vama.
5. Mojsijeva 13,12Ako za kakav grad svoj, koji ti Gospod Bog tvoj da da u njemu živiš, čuješ gdje govore:
5. Mojsijeva 13,13Izidoše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete,
5. Mojsijeva 13,14Tada istraži i raspitaj, izvidi dobro, pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar među vama,
5. Mojsijeva 13,15Pobij mačem sve koji žive u gradu onom, i zatri i njega i sve što bi u njemu bilo, i stoku mačem pobij.
5. Mojsijeva 13,16I sav plijen iz njega skupi nasred ulice njegove, spali ognjem i onaj grad i sav plijen iz njega Gospodu Bogu svojemu, da bude gomila dovijeka i da se više ne sazida.
5. Mojsijeva 13,17I neka ti od prokletijeh stvari ne prione ništa za ruku, eda bi se Gospod povratio od žestine gnjeva svojega, učinio ti milost i smilovao se na te, i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim,
5. Mojsijeva 13,18Kad slušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi činio što je pravo pred Gospodom Bogom tvojim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje