Tražilica


Ponovljeni zakon 15. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 15,1Svake sedme godine proglasi oprost!
Ponovljeni zakon 15,2Oprost neka bude na ovaj način: "Svaki vjerovnik neka oprosti zajam, što ga je dao bližnjemu svojemu! Neka ne goni svojega bližnjega i brata, ako je bio proglašen oprost u čast Gospodu!
Ponovljeni zakon 15,3Tuđinca smiješ goniti. A što je tvojega u zemljaka tvojega, oprosti mu!
Ponovljeni zakon 15,4Doduše ne bi trebalo da bude siromaha kod tebe, jer te Gospod obilno blagosliva u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje, da je zaposjedneš kao baštinu,
Ponovljeni zakon 15,5Samo ako slušaš glas Gospoda, Boga svojega, i držiš točno sve zapovijedi, što ti ih dajem danas.
Ponovljeni zakon 15,6Jer će te blagosloviti Gospod, Bog tvoj, kao što ti je obećao, moći ćeš mnogim narodima davati novac u zajam, a sam nećeš morati uzimati u zajam, i vladat će mnogim narodima, nad tobom neće nitko gospodovati.
Ponovljeni zakon 15,7Ako se nalazi kod tebe koji siromah, kojigod i između zemljaka tvojih u kojem tvojemu mjestu u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, onda ne budi tvrda srca i ne zatvaraj ruke svoje pred siromahom zemljakom svojim!
Ponovljeni zakon 15,8Otvori mu rado ruku svoju i pozajmi mu drage volje, što treba u potrebi svojoj!
Ponovljeni zakon 15,9Čuvaj se, da se ne porodi u srcu tome opaka misao: "Blizu je sedma godina, godina oprosna, i da zlo ne gledaš na siromaha zemljaka svojega, pa da mu ne daš ništa! Ako on proti tebi zazove Gospoda, na tebi je grijeh.
Ponovljeni zakon 15,10Podaj mu rado i ne budi zlovoljan, kad mu daješ, jer će te za taj čin blagosloviti Gospod, Bog tvoj, u svakom poslu i pothvatu tvojemu,
Ponovljeni zakon 15,11Siromaha bit će uvijek u zemlji. Zato ti zapovijedam: Otvori rado ruku svoju svojemu potrebitom i siromašnom zemljaku u zemlji!
Ponovljeni zakon 15,12Ako ti se proda koji zemljak, Hebrejin ili Hebrejka, neka ti služi šest godina! A sedme godine otpusti ga od sebe slobodna!
Ponovljeni zakon 15,13Kad ga otpusti slobodna, ne otpuštaj ga praznih ruku!
Ponovljeni zakon 15,14Bogato ga daruj darovima od stoke svoje, s gumna svojega i iz tijeska svojega! Čim te je blagoslovio Gospod, Bog tvoj, od toga mu podaj!
Ponovljeni zakon 15,15Pomisli na to, da si i ti jednoć bio rob u zemlji egipatskoj, i da te je izbavio Gospod, Bog tvoj! Zato ti danas dajem ovu zapovijed.
Ponovljeni zakon 15,16Ako li ti rekne: Neću da te ostavim, jer te ljubi i rado je u kući tvojoj, jer mu je bilo dobro kod tebe,
Ponovljeni zakon 15,17Tada uzmi šilo i probuši mu njim uho na vratima! Neka ti onda bude rob zauvijek! Isto tako učini sluškinji svojoj!
Ponovljeni zakon 15,18A neka ti ne bude teško, kad ga otpuštaš, jer on ti je svojom službom od šest godina prištedio dvojaku plaću najamnikovu. Gospod će te za to blagosloviti u svemu, što radiš.
Ponovljeni zakon 15,19Svako muško prvence među svojim govedima i ovcama posveti Gospodu, Bogu svojemu! Ne radi s prvencem svojih goveda i ne striži prvenca svojih ovaca!
Ponovljeni zakon 15,20Pred Gospodom, Bogom svojim, jedi ih ti i porodica tvoja svake godine na mjestu, koje sebi izabra Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 15,21Ako li je na njima koja mana, ako su hromi ili slijepi, ili imaju kojugod zlu manu, ne smiješ ih žrtvovati Gospodu, Bogu svojemu.
Ponovljeni zakon 15,22A u svojemu mjestu smiješ ih jesti; smiju ih jesti nečisti i čisti, kao meso gazele i jelena.
Ponovljeni zakon 15,23Samo krvi njihove ne smiješ jesti. Izlij je na zemlju kao vodu.
Ponovljeni zakon 15,1 Na završetku sedme godine opraštaj dugove.
Ponovljeni zakon 15,2Ovako neka bude opraštanje: neka svatko oprosti dužniku svoje potraživanje; neka ne utjeruje duga od svoga bližnjega ni od svoga brata kad se jednom proglasi Jahvino otpuštanje dugova.
Ponovljeni zakon 15,3Možeš tražiti od tuđina, ali ono što se tvoga nađe kod tvoga brata treba da otpustiš,
Ponovljeni zakon 15,4da ne bude siromaha kod tebe. Ta Jahve će te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu da je zaposjedneš,
Ponovljeni zakon 15,5samo ako budeš dobro slušao glas Jahve, Boga svoga, držeći i vršeći sve ove zapovijedi što ti ih danas naređujem.
Ponovljeni zakon 15,6Jahve, Bog tvoj, blagoslivljat će te kako ti je obećao te ćeš moći zajmove davati mnogim narodima, a sam ih nećeš morati uzimati; i nad mnogim ćeš narodima vladati, dok oni nad tobom neće gospodariti.
Ponovljeni zakon 15,7Nađe li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje braće u kojem god gradu u zemlji što ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu,
Ponovljeni zakon 15,8nego mu širom rastvori svoju ruku i spremno mu daj što mu nedostaje.
Ponovljeni zakon 15,9Čuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš: `Sedma se godina, godina otpuštanja dugova, već približuje` - i da prijekim okom pogledaš svoga siromašnog brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi.
Ponovljeni zakon 15,10Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daješ, jer će te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih.
Ponovljeni zakon 15,11Kako siromaha nikad neće nestati iz zemlje, zapovijedam ti: širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj.
Ponovljeni zakon 15,12Ako se tebi proda brat tvoj - Hebrejac ili Hebrejka - neka ti služi šest godina, a sedme ga godine otpusti od sebe slobodna.
Ponovljeni zakon 15,13Kad ga slobodna od sebe otpustiš, ne šalji ga praznih ruku.
Ponovljeni zakon 15,14Daruj ga čime između stoke svoje, s gumna svoga i iz badnja svoga; čime te već Jahve, Bog tvoj, blagoslovio, od toga i njemu daj.
Ponovljeni zakon 15,15Sjećaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj i kako te Jahve, Bog tvoj, otkupio. Zato ti ovo zapovijedam danas.
Ponovljeni zakon 15,16Ali ako ti on kaže: `Neću da odlazim od tebe`, jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro -
Ponovljeni zakon 15,17uzmi tada šilo i probuši mu uho na vratima, i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto učini i sa svojom sluškinjom.
Ponovljeni zakon 15,18Kad ga budeš otpuštao od sebe slobodna, neka ti ne bude teško, jer je zavrijedio dvostruku najamničku plaću za šest godina što ti je služio. Zato će te Jahve, Bog tvoj, blagosloviti u svemu što budeš radio.
Ponovljeni zakon 15,19Sve muške prvine što ih omladi tvoja krupna i sitna stoka posveti Jahvi, Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti strići prvenca od svoje sitne stoke.
Ponovljeni zakon 15,20Blaguj ga ti i tvoj dom svake godine u nazočnosti Jahve, Boga svoga, u mjestu što ga odabere Jahve.
Ponovljeni zakon 15,21Ali ako bi imali kakvu manu, ako bi bili hromi ili slijepi ili imali kakvu god ružnu manu, nemoj ih žrtvovati Jahvi, Bogu svomu!
Ponovljeni zakon 15,22Pojedi ih u svojoj kući. I nečist i čist mogu ih jesti, kao srnu i jelena.
Ponovljeni zakon 15,23Jedino krvi njihove ne smiješ jesti! Istoči je na zemlju kao vodu.
Deuteronom 15,1Po isteku sedam godina ti ćeš činiti otpust dugova .
Deuteronom 15,2I evo što je to otpust: svaki čovjek koji je načinio pozajmicu svojem bližnjem načinit će otpust svojih prava: on neće vršiti prinude protiv bližnjeg svog ili svojeg brata, pošto je on proglasio otpust za GOSPODA.
Deuteronom 15,3Stranac, njega ćeš ti moći prinuditi; ali ono što ti posjeduješ kod svojeg brata, ti ćeš njemu načiniti otpust.
Deuteronom 15,4Ipak neće biti sirotinje kod tebe, toliko će te GOSPOD napuniti blagoslovom u zemlji što GOSPOD tvoj Bog ti daje u baštinu za uzeti ju u posjed,
Deuteronom 15,5pod uvjetom da slušaš pažljivo glas GOSPODA Boga svojeg pazeći da primjenjuješ svu tu zapovijed što ti ju dajem danas.
Deuteronom 15,6Jer GOSPOD tvoj Bog će te blagosloviti kako ti je to obećao; dakle ti ćeš pozajmljivati na otplatu brojnim narodima, a ti sam ti nećeš imati davati otplate; vladat ćeš brojnim narodima, ali tobom, oni neće gospodovati.
Deuteronom 15,7Bude li kod tebe i jedan siromah, u jednom od tvojih gradova, u zemlji što GOSPOD Bog tvoj ti daje, ti ne ukruti srce svoje i ne zatvori ruku svoju svojem sirotom bratu,
Deuteronom 15,8već mu ju široko otvori i podijeli mu sve pozajmice za kojima će imati potrebu.
Deuteronom 15,9Čuvaj se dobro da ne budeš imao u svom *srcu jednu bezumnu misao govoreći sebi: ` Uskoro će sedma godina, ona otpusta `, a gledajući bešćutno svojeg sirotog brata, te da mu ništa ne daješ. Jer tad, bi on mogao zazvati GOSPODA protiv tebe, a to bi bio jedan grijeh za tebe.
Deuteronom 15,10Ti ćeš njemu davati velikodušno, umjesto što bi mu davao nedraga srca; tako će te GOSPOD Bog tvoj blagosloviti u svim djelima i svim tvojim poduzećima.
Deuteronom 15,11A, pošto neće tu prestajati biti siromašnih usred zemlje, ja ti dajem ovu zapovijed: ti ćeš otvoriti širom svoju ruku svojem bratu, nesretniku i sirotom kojeg imaš u zemlji svojoj.
Deuteronom 15,12Ako, između tvoje hebrejske braće, jedan čovjek ili jedna žena su se prodali tebi, i služili te kao robovi tijekom šest godina, sedme godine ti ćeš ih pustiti otići slobodne od sebe.
Deuteronom 15,13A kad ih budeš pustio slobodne otići od tebe, ti ih nećeš pustiti praznih ruku;
Deuteronom 15,14prekrit ćeš ih darovima s proizvodima od svoje sitne stoke, od tvojeg gumna i tvoje prese: ono što ćeš im dati dolazi od blagoslova GOSPODA Boga tvoga.
Deuteronom 15,15Sjetit ćeš se ti da i ti bijaše robom u zemlji Egiptu i da te GOSPOD Bog tvoj otkupio. Zato ti ja danas dajem ovu zapovijed.
Deuteronom 15,16Ali, ako taj rob tebi kaže: ` Ja ne želim otići od tebe `, jer te voli, tebe i tvoje ukućane, i jer je sretan kod tebe,
Deuteronom 15,17tada, uzimajući šilo, ti ćeš mu prikovati uho za dovratnik tvojih vrata, i on će biti za tebe rob vječito. Za tvoju sluškinju postupit ćeš na isti način.
Deuteronom 15,18Ne nađi suviše grubim pustiti ga otići slobodno od tebe, jer služeći te tijekom šest godina on ti je donio dva puta više no što donese jedan plaćenik; a, GOSPOD Bog tvoj blagoslovit će te u svemu što ćeš činiti.
Deuteronom 15,19Svako muško prvorođenče koje će se roditi u tvoje krupne i tvoje sitne stoke, ti ćeš ga posvetiti GOSPODU svojem Bogu; ti nećeš obavljati poslova s prvorođenim od svoje krupne stoke, ti nećeš strići prvororođeno od svoje sitne stoke;
Deuteronom 15,20pred GOSPODOM Bogom svojim ti ćeš ga jesti svake godine s ukućanima svojim na mjestu što ga GOSPOD Bog tvoj bude izabrao.
Deuteronom 15,21Ali ako životinja ima jednu manu, ako je šepava ili slijepa, ili ako ima bilo koju drugu grješku, ti ju nećeš žrtvovati GOSPODU Bogu svojem:
Deuteronom 15,22jest ćeš ju u svojim gradovima. Čovjek koji je *nečist i onaj koji je *čist jest će ju zajedno, kao da je to bila gazela ili jelen.
Deuteronom 15,23Međutim, ti joj nećeš jesti *krvi: nju ćeš proliti na tle kao vodu.
5. Mojsijeva 15,1Svake sedme godine opraštaj.
5. Mojsijeva 15,2A opraštanje da biva ovako: kome je ko dužan što, neka oprosti što bi mogao tražiti od bližnjega svojega; neka ne traži od bližnjega svojega i od brata svojega, jer je opraštanje Gospodnje oglašeno.
5. Mojsijeva 15,3Od tuđina traži, ali što bi imao u brata svojega, ono neka mu oprosti ruka tvoja,
5. Mojsijeva 15,4Da ne bi bilo siromaha među vama, jer će te obilno blagosloviti Gospod u zemlji koju ti Gospod Bog tvoj da u našljedstvo da je tvoja.
5. Mojsijeva 15,5Samo ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega gledajući da činiš sve ove zapovijesti, koje ti ja zapovijedam danas,
5. Mojsijeva 15,6Blagosloviće te Gospod Bog tvoj, kao što ti je kazao, te ćeš davati u zajam mnogim narodima, a ni od koga nećeš uzimati u zajam, i vladaćeš mnogim narodima, a oni tobom neće vladati.
5. Mojsijeva 15,7Ako bude u tebe koji siromah između braće tvoje u kom mjestu tvom, u zemlji tvojoj, koju ti daje Gospod Bog tvoj, nemoj da ti se stvrdne srce tvoje i da stisneš ruku svoju bratu svojemu siromahu.
5. Mojsijeva 15,8Nego otvori ruku svoju i pozajmi mu rado koliko mu god treba u potrebi njegovoj.
5. Mojsijeva 15,9Čuvaj se da ne bude kakvo nevaljalstvo u srcu tvom, pa da rečeš: blizu je sedma godina, godina oprosna; i da oko tvoje ne bude zlo prema bratu tvojemu siromahu, pa da mu ne daš, a on zato da vapije ka Gospodu na te, i bude ti grijeh.
5. Mojsijeva 15,10Podaj mu, i neka ne žali srce tvoje kad mu daš; jer će za tu stvar blagosloviti tebe Gospod Bog tvoj u svakom poslu tvom i u svemu za što se prihvatiš rukom svojom.
5. Mojsijeva 15,11Jer neće biti bez siromaha u zemlji; zato ti zapovijedam i kažem: otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svojoj.
5. Mojsijeva 15,12Ako ti se proda brat tvoj Jevrejin ili Jevrejka, neka ti služi šest godina, a sedme godine otpusti ga od sebe slobodna.
5. Mojsijeva 15,13A kad ga otpustiš od sebe slobodna, nemoj ga otpustiti prazna.
5. Mojsijeva 15,14Daruj ga čim između stoke svoje i s gumna svojega i iz kace svoje; podaj mu čim te je blagoslovio Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 15,15I opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj i da te je izbavio Gospod Bog tvoj; zato ti ja zapovijedam ovo danas.
5. Mojsijeva 15,16Ako li ti reče: neću da idem od tebe, zato što te ljubi i dom tvoj, jer mu je dobro kod tebe,
5. Mojsijeva 15,17Tada uzmi šilo i probuši mu uho na vratima, i biće ti sluga dovijeka; i sluškinji svojoj učini tako.
5. Mojsijeva 15,18Nemoj da ti bude teško kad ga otpuštaš od sebe slobodna, jer je dvojinom onoliko koliko najamnik zaslužio u tebe za šest godina, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svemu što radiš.
5. Mojsijeva 15,19Sve prvence u stoci svojoj krupnoj i sitnoj što bude muško, posveti Gospodu Bogu svojemu; ne radi na prvencu od krave svoje, i ne strizi prvenca od ovaca svojih.
5. Mojsijeva 15,20Pred Gospodom Bogom svojim jedi ih ti i porodica tvoja svake godine na mjestu koje izabere Gospod.
5. Mojsijeva 15,21Ako li na njemu bude mana, ako bude hromo ili slijepo, ili koja god zla mana bude na njemu, ne kolji ga Gospodu Bogu svojemu.
5. Mojsijeva 15,22U svom mjestu pojedi ga; i čist i nečist neka jede kao srnu i jelena.
5. Mojsijeva 15,23Samo krvi od njega ne jedi; prolij je na zemlju kao vodu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje