Tražilica


Ponovljeni zakon 21. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 21,1Ako se u zemlji, koju ti daje u posjed Gospod, Bog tvoj, nađe ubijen čovjek gdje leži na polju a ne zna se tko ga je ubio,
Ponovljeni zakon 21,2Tada neka izađu starješine tvoje i suci tvoji i neka izmjere udaljenosti do mjesta, što leže oko ubijenoga!
Ponovljeni zakon 21,3Starješine grada, što leži najbliže ubijenomu, neka uzmu junicu, na kojoj se još nije radilo, i koja još nije vukla u jarmu!
Ponovljeni zakon 21,4Starješine toga grada neka odvedu junicu na potok, što teče uvijek, na mjesto, na kojemu se još nije nikada oralo ni sijalo! Tamo neka junici vrat otvore, da krv teče u potok!
Ponovljeni zakon 21,5Onda neka pristupe svećenici, sinovi Levijevi, jer njih izabra Gospod, Bog tvoj, da obavljaju službu njegovu i da u ime Gospodnje blagoslivljaju. Njihova presuda odlučuje svaku raspru i svaku štetu.
Ponovljeni zakon 21,6Sve starješine toga grada, koji stanuju najbliže ubijenomu, neka operu ruke svoje nad junicom, kojoj je bio otvoren vrat u potok!
Ponovljeni zakon 21,7Glasno neka posvjedoče: Ruke naše nijesu prolile ove krvi, i oči naše nijesu vidjele ništa.
Ponovljeni zakon 21,8Očisti narod svoj Izraela, koji si otkupio, Gospode, i ne daj da bude nedužno prolivena krv u narodu tvojemu Izraelu! Daj da bude čist od krivnje krvi!
Ponovljeni zakon 21,9Tako ćeš izbrisati nedužno prolivenu krv iz svoje sredine, kad učiniš, što je ugodno Gospodu,
Ponovljeni zakon 21,10Kad otideš na vojsku proti neprijateljima svojim, i Gospod, Bog tvoj, preda ih u ruke tvoje i ti od njih ugrabiš zarobljenike,
Ponovljeni zakon 21,11I među zarobljenicima ugledaš lijepu ženu i ti bi je htio rado imati za ženu,
Ponovljeni zakon 21,12Odvedi je kući svojoj, ona neka tada ošiša glavu svoju i obreže nokte svoje,
Ponovljeni zakon 21,13I neka skine haljine svoje, u kojima je zarobljena, i neka stoji u kući tvojoj! Izakako je cio mjesec dana žalila za ocem svojim i za materom svojom, možeš poći k njoj i oženiti se njome. Ona ti tada pripada kao žena.
Ponovljeni zakon 21,14Ali ako ti više ne bi bila po volji, možeš je otpustiti. Ipak je ne smiješ prodati za novce ili s njom oštro postupati, jer si je imao za ženu.
Ponovljeni zakon 21,15Ako netko ima dvije žene, jednu, koju više ljubi, i drugu, koju manje ljubi, pa ako su mu one, ljubljena i manje ljubljena, rodile sinove, a prvorođenac bi bio od manje ljubljene,
Ponovljeni zakon 21,16Onda, kad hoće da razdijeli imanje svoje među sinove svoje, ne smije dati pravo prvorođenja sinu ljubljene i zapostaviti prvorođenca manje ljubljene.
Ponovljeni zakon 21,17Nego mora prvorođenca manje ljubljene žene priznati kao takva i dati mu dva dijela od svega, što ima, jer je on prvenac snage njegove, pripada mu pravo prvorođenja.
Ponovljeni zakon 21,18Ako netko ima sina razuzdana i nepokorna, koji ne sluša oca svojega i matere svoje, pa i onda, kada ga pokaraše, ne sluša,
Ponovljeni zakon 21,19Tada neka ga uzmu otac njegov i mati njegova i neka ga dovedu k starješinama grada njegova, k vratima prebivališta njegova,
Ponovljeni zakon 21,20I neka kažu starješinama grada njegova: Ovaj sin naš razuzdan je i nepokoran. Neće da nas sluša. Izjelica je i pijanica.
Ponovljeni zakon 21,21Tada svi ljudi njegova grada neka ga na smrt kamenuju! Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine! Sav Izrael neka to čuje i neka se boji!
Ponovljeni zakon 21,22Tko počini takav zločin, da zasluži smrt, te bude pogubljen i objesiš ga na drvo,
Ponovljeni zakon 21,23Neka ne ostane truplo njegovo preko noći na drvetu! Isti još dan moraš ga pokopati, jer je proklet od Boga tko je obješen. Ne oskvrni zemlje, koju ti Gospod Bog tvoj, daje ga baštinu!
Ponovljeni zakon 21,1 Ako se u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš nađe tko ubijen gdje u polju leži - a ne zna se tko ga je ubio -
Ponovljeni zakon 21,2onda neka odu tvoje starješine i suci te izmjere udaljenost od ubijenoga do okolnih gradova.
Ponovljeni zakon 21,3Tako će ustanoviti koji je grad najbliže ubijenom. Starješine toga grada neka tada uzmu junicu što još nije radila: što još pod jarmom nije vukla.
Ponovljeni zakon 21,4Neka zatim starješine onoga grada stjeraju junicu u kakav nepresušni potok, na mjesto koje se ne obrađuje i ne zasijava, i ondje, na potoku, neka junicu zakolju.
Ponovljeni zakon 21,5Zatim neka dođu svećenici, potomci Levijevi. Jer njih je odabrao Jahve, Bog tvoj, da mu služe i da u ime Jahvino blagoslivljaju; na njihovu se riječ rješava svaki spor i svako nasilje.
Ponovljeni zakon 21,6Zatim sve starješine iz onoga grada koji bude najbliži ubijenome neka operu ruke u potoku nad zaklanom junicom.
Ponovljeni zakon 21,7Potom neka izjave: `Naše ruke nisu prolile ove krvi niti smo svojim očima išta vidjeli.
Ponovljeni zakon 21,8Zakrili, Jahve, svoj narod Izrael koji si oslobodio; ne dopusti da se prolijeva nedužna krv u tvome izraelskom narodu!` Tako će biti zaštićeni od krvi.
Ponovljeni zakon 21,9A ti ćeš ukloniti prolijevanje nedužne krvi iz svoje sredine ako učiniš što je pravo u Jahvinim očima.
Ponovljeni zakon 21,10Kad odeš u rat na svoje neprijatelje pa ih Jahve, Bog tvoj, preda u ruke tvoje te ih zarobiš,
Ponovljeni zakon 21,11ako među zarobljenicima opaziš lijepu ženu i u nju se zagledaš, možeš je uzeti za ženu.
Ponovljeni zakon 21,12Dovedi je svojoj kući pa neka obrije glavu, obreže nokte
Ponovljeni zakon 21,13i odbaci haljine u kojima je zarobljena. Neka provede mjesec dana u tvome domu oplakujući svoga oca i svoju majku. Poslije toga možeš joj pristupiti kao muž i neka ti postane ženom.
Ponovljeni zakon 21,14Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je kuda joj drago. Za novac je ne smiješ prodati niti s njom postupiti kao s ropkinjom jer ti je bila žena.
Ponovljeni zakon 21,15Ako koji čovjek imadne dvije žene: jednu koja mu je draga, a drugu koja mu je mrska, te mu i draga i mrska rode sinove, ali prvorođenac bude od one koja mu je mrska,
Ponovljeni zakon 21,16onda, kad dođe dan da podijeli svoju imovinu među svoje sinove, ne smije postupiti prema prvorođencu od drage na štetu sina od mrske, koji je prvenac,
Ponovljeni zakon 21,17nego mora za prvorođenca priznati sina od mrske i njemu dati dvostruk dio od svega što ima. Jer on je prvina njegove snage - njemu pripada pravo prvorodstva.
Ponovljeni zakon 21,18Ako tko imadne opaka i nepokorna sina koji neće da sluša ni oca ni majke - pa ni onda pošto ga kazne -
Ponovljeni zakon 21,19neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta,
Ponovljeni zakon 21,20i neka kažu gradskim starješinama: `Ovaj naš sin opak je i nepokoran; neće da nas sluša; ništarija je i pijanica.`
Ponovljeni zakon 21,21Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav će Izrael to čuti i bojat će se.
Ponovljeni zakon 21,22Ako tko učini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo,
Ponovljeni zakon 21,23njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noći nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje. Tako nećeš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.
Deuteronom 21,1Ako, u zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje u posjed, nađe se jedan čovjek žrtvom jednog ubojstva, ležeći u polju, a da se ne zna tko ga je udario,
Deuteronom 21,2tvoji *poglavari i tvoji sudci izići će izmjeriti udaljenost sve do gradova smještenih uokolo žrtve;
Deuteronom 21,3vidjet će se koji je grad najbliži žrtvi: poglavari tog grada uzet će jednu junicu koja nikad nije upotrijebljena za rad, ni upregnuta u jaram;
Deuteronom 21,4starješine gradske spustit će junicu prema jednom stalnom potoku, na jedno mjesto koje nije ni obrađivano ni zasijavano; ondje slomit će vrat junici.
Deuteronom 21,5Tada, svećenici Levijevi prići će, jer oni su ti koje je GOSPOD Bog tvoj izabrao za služiti i blagosloviti u ime GOSPODOVO, i njihove su izjave koje presijecaju svaki spor i svaki slučaj pozljede.
Deuteronom 21,6A svi poglavari grada koji su prišli žrtvi ubojstva oprat će svoje ruke u potoku iznad junice kojoj bude slomljena šija,
Deuteronom 21,7i oni će izjaviti: Nisu naše ruke prolile ovu *krv, ni naše oči koje su ju vidjele.
Deuteronom 21,8Odriješi Izrael, svoj narod koji si iskupio, GOSPODE, i ne pusti prolijevanje krvi nedužnog usred Izraela, puka tvog. ` I oni će biti odriješeni od prolivene krvi.
Deuteronom 21,9A ti, ti ćeš ukloniti iz sred sebe prolivenu krv nedužnog, čineći ono što je dobro u očima GOSPODOVIM.
Deuteronom 21,10Kad ti iziđeš za potući neprijatelja svog, što ga GOSPOD Bog tvoj izručuje u ruke tvoje, i budeš zadobio zarobljenike,
Deuteronom 21,11ako vidiš među zatvorenicama jednu lijepu djevojku, pa ti omili i uzmeš ju da bi ju učinio ženom svojom,
Deuteronom 21,12uvest ćeš ju u unutrašnjost kuće svoje; ona će obrijati glavu, odsjeći nokte,
Deuteronom 21,13skinuti ogrtač koji je imala kad su je zarobili, i ona će stanovati u kući tvojoj. Ona će oplakati oca svojeg i majku svoju tijekom mjesečeve mijene, potom ti ćeš ići prema njoj, oženit ćeš ju, i ona će biti ženom tvojom.
Deuteronom 21,14Ali, ako se dogodi da ti ona više ne godi, ti ćeš ju pustiti otići po vlastitoj volji; ne smiješ ju prodati za novac ni mučiti, jer si ju posjedovao.
Deuteronom 21,15Kad jedan čovjek ima dvije žene, jednu koju voli i drugu koju ne voli, ako mu jedna kao i druga daju sinove, i ako je prvorođeni od žene koju ne voli,
Deuteronom 21,16tad, na dan kad će dati svoja dobra u baštinu svojim sinovima, on neće moći dati pravo prvijenca sinu žene koju voli, na štetu prvorođenog, koji je sin žene koju ne voli.
Deuteronom 21,17Naprotiv on mora priznati prvorođenog, sina žene koju ne voli i dati mu dvostruki dio od svega što mu pripada: taj sin, prvijenac muškosti očeve, ima prava povlaštenog prvorođenca.
Deuteronom 21,18Kad jedan čovjek ima jednog sina pobunjenog i razjarenog, koji ne sluša ni svog oca ni majke svoje, ako mu oni upute poduku, a on ih ne posluša,
Deuteronom 21,19tada njegov otac i njegova majka dograbit će ga i dovesti pred *poglavare svojeg grada, na vrata svojeg mjesta.
Deuteronom 21,20Oni će reći poglavarima: ` Evo našeg sina, jednog pobunjenika i gnjevnika, koji nas ne sluša; on se prežderava i opija! `
Deuteronom 21,21Svi će ga ljudi grada kamenovati, i on će umrijeti. Ti ćeš ukloniti zlo iz sredine svoje; sav
Deuteronom 21,22Ako jedan čovjek, za svoj grijeh, bude zaslužio smrtnu kaznu, i ako ga ti budeš pogubio i objesio na jedno drvo,
Deuteronom 21,23njegov lješ neće provesti noći na drvetu; ti ga moraš ukopati istog dana; jer, obješenik je jedno prokletstvo od Boga. Ti nećeš učiniti zemlju *nečistom, onu koju GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu.
5. Mojsijeva 21,1Kad se nađe ubijen čovjek u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, gdje leži u polju, a ne zna se ko ga je ubio,
5. Mojsijeva 21,2Tada neka izidu starješine tvoje i sudije tvoje, i neka izmjere od ubijenoga do gradova koji su oko njega.
5. Mojsijeva 21,3Pa koji grad bude najbliže ubijenoga, starješine onoga grada neka uzmu junicu iz goveda, na kojoj se još nije radilo, koja nije vukla u jarmu,
5. Mojsijeva 21,4I neka odvedu starješine onoga grada tu junicu u pustu dolinu gdje se ne kopa ni sije, i neka zakolju junicu ondje u dolini.
5. Mojsijeva 21,5Potom neka pristupe sveštenici sinovi Levijevi; jer njih izabra Gospod Bog tvoj da mu služe i da blagosiljaju u ime Gospodnje, i na njihovijem riječima da ostaje svaka raspra i svaka šteta;
5. Mojsijeva 21,6I sve starješine onoga grada koji budu najbliže ubijenoga neka operu ruke svoje nad zaklanom junicom u onoj dolini,
5. Mojsijeva 21,7I tvrdeći neka reku: ruke naše nijesu prolile ove krvi niti su oči naše vidjele;
5. Mojsijeva 21,8Milostiv budi narodu svojemu Izrailju, koji si iskupio, Gospode, i ne meći prave krvi na narod svoj Izrailja. Tako će se očistiti od one krvi.
5. Mojsijeva 21,9I ti ćeš skinuti pravu krv sa sebe kad učiniš što je pravo pred Gospodom.
5. Mojsijeva 21,10Kad otideš na vojsku na neprijatelje svoje, i preda ih Gospod Bog tvoj u ruke tvoje i zarobiš ih mnogo.
5. Mojsijeva 21,11I ugledaš u roblju lijepu ženu, i omili ti da bi je htio uzeti za ženu,
5. Mojsijeva 21,12Odvedi je kući svojoj; i neka obrije glavu svoju i sreže nokte svoje;
5. Mojsijeva 21,13I neka skine sa sebe haljine svoje u kojima je zarobljena, i neka sjedi u kući tvojoj, i žali za ocem svojim i za materom svojom cio mjesec dana; potom lezi s njom, i budi joj muž i ona nek ti bude žena.
5. Mojsijeva 21,14Ako ti poslije ne bi bila po volji, pusti je neka ide kuda joj drago, ali nikako da je ne prodaš za novce ni da njom trguješ, jer si je osramotio.
5. Mojsijeva 21,15Ko bi imao dvije žene, jednu milu a drugu nemilu, pa bi rodila sinove, i mila i nemila, i prvenac bi bio od nemile,
5. Mojsijeva 21,16Onda kad dođe vrijeme da podijeli sinovima svojim što ima, ne može prvencem učiniti sina od mile preko sina od nemile koji je prvenac;
5. Mojsijeva 21,17Nego za prvenaca neka prizna sina od nemile i dade mu dva dijela od svega što ima, je je on početak sile njegove, njegovo je pravo prvenačko.
5. Mojsijeva 21,18Ko bi imao sina samovoljna i nepokorna, koji na sluša oca svojega ni matere svoje, i kojega oni i karaše pa opet ne sluša,
5. Mojsijeva 21,19Neka ga uzmu otac i mati, i neka ga dovedu k starješinama grada svojega na vrata mjesta svojega,
5. Mojsijeva 21,20I neka kažu starješinama grada svojega: ovaj sin naš samovoljan je i nepokoran, na sluša nas, izjelica je i pijanica.
5. Mojsijeva 21,21Tada svi ljudi onoga mjesta neka ga zaspu kamenjem da pogine; i tako izvadi zlo iz sebe, da sav Izrailj čuje i boji se.
5. Mojsijeva 21,22Ko zgriješi tako da zasluži smrt, te bude osuđen na smrt i objesiš ga na drvo,
5. Mojsijeva 21,23Neka ne prenoći tijelo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom ko je obješen; zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje