Tražilica


Ponovljeni zakon 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 26,1Kad dođeš u zemlju, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u baštinu, i primiš je u posjed i naseliš se u njoj,
Ponovljeni zakon 26,2Tada uzmi dio od prvina svih poljskih plodova, što si ih požeo od zemlje, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, i metni ih u košaru! Onda idi na mjesto, što ga izabere Gospod, Bog tvoj, da ondje prebiva ime njegovo!
Ponovljeni zakon 26,3Tamo dođi k svećeniku, koji u to vrijeme bude u službi, i reci mu: Zahvaljujem danas Gospodu, Bogu tvojemu, da sam došao u zemlju, za koju se Gospod zakle ocima našim, da će im je dati.
Ponovljeni zakon 26,4Nato neka uzme svećenik košaru iz tvoje ruke i metne je pred žrtvenik Gospoda, Boga tvojega!
Ponovljeni zakon 26,5Tada izgovori i reci pred Gospodom, Bogom svojim: Otac moj bio je Sirijac, koji je lutao naokolo, s malo ljudi otišao je u Egipat i tamo se nastanio. Tamo je postao narod velik, jak i mnogobrojan.
Ponovljeni zakon 26,6Ali kad su Egipćani zlo postupali s nama, tlačili nas i udarali na nas teške poslove,
Ponovljeni zakon 26,7Mi zavapismo Gospodu, Bogu otaca svojih. I Gospod je čuo glas naš i pogledao na nevolju našu, na trud naš i na muku našu:
Ponovljeni zakon 26,8Gospod nas izvede rukom jakom i mišicom podignutom, strahotom velikom i znacima i čudesima.
Ponovljeni zakon 26,9Dovede nas na ovo mjesto i dade nam zemlju ovu, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Ponovljeni zakon 26,10I sada evo donosim prvine od plodova zemlje, koju si mi dao, Gospode! Tada stavi košaru pred Gospoda, Boga svojega, i pokloni se Gospodu, Bogu svojemu!
Ponovljeni zakon 26,11Veseli se svakim dobrom, što ga dade Gospod, Bog tvoj, tebi i kući tvojoj, ti i Levit i stranac, koji stoji kod tebe!
Ponovljeni zakon 26,12Kad u trećoj godini, u godini desetine, odijeliš svu desetinu od dohodaka svojih i predaš je Levitu, strancu, siroti i udovici, da od toga u prebivalištu tvojemu jedu i nasite se,
Ponovljeni zakon 26,13Onda moli pred Gospodom, Bogom svojim: Iznesoh iz kuće svoje što je posvećeno i dadoh Levitu, strancu, siroti i udovici točno po naputku, što mi ga ti dade. Nijedne tvoje naredbe ja ne prestupih i ne zaboravih.
Ponovljeni zakon 26,14Ne jedoh od toga u žalosti svojoj i ništa ne uzeh od toga, kad sam bio nečist. Ništa od toga ne darovah za mrtvaca. Poslušah Gospoda, Boga svojega, i učinih, kako si zapovjedio.
Ponovljeni zakon 26,15Pogledaj iz svetoga stana svojega, s neba, i blagoslovi narod svoj Izraela i zemlju, koju si nam dao, kao što si se zakleo ocima našim, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med!
Ponovljeni zakon 26,16Danas ti zapovijeda Gospod, Bog tvoj, da držiš ove zakone i naredbe. Točno ih dakle izvršuj svim srcem i svom dušom!
Ponovljeni zakon 26,17Danas si se dogovorio s Gospodom, da će on biti Bog tvoj, a ti da ćeš ići putovima njegovim i držati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove odredbe i slušati glas njegov.
Ponovljeni zakon 26,18I Gospod se je danas dogovorio s tobom, da ćeš biti njegov narod osobit, kao što ti je obećao, i da ćeš izvršavati sve zapovijedi njegove.
Ponovljeni zakon 26,19On će te nad sve narode, koje je stvorio, podignuti hvalom, dašću i slavom. A ti budi svet narod Gospodu, Bogu svojemu, kao što je zapovjedio!"
Ponovljeni zakon 26,1 Kad stigneš u zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš,
Ponovljeni zakon 26,2uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao od zemlje koju ti Jahve, Bog tvoj, daje: stavi ih u košaru, otiđi u mjesto što ga Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu nastani svoje ime.
Ponovljeni zakon 26,3Stupi k svećeniku koji bude tada vršio službu i reci: `Priznajem danas pred Jahvom, Bogom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zakleo našim ocima da će je nama dati.`
Ponovljeni zakon 26,4Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Jahve, Boga tvoga.
Ponovljeni zakon 26,5Ti onda nastavi i reci pred Jahvom, Bogom svojim: `Moj je otac bio aramejski lutalac koji je sa malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ali je ondje postao velikim, brojnim i moćnim narodom.
Ponovljeni zakon 26,6Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo.
Ponovljeni zakon 26,7Vapili smo Jahvi, Bogu otaca svojih. Jahve je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu nevolju i našu muku.
Ponovljeni zakon 26,8Iz Egipta nas izvede Jahve moćnom rukom i ispruženom mišicom, velikom strahotom, znakovima i čudesima.
Ponovljeni zakon 26,9I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko.
Ponovljeni zakon 26,10I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga, Jahve, dao.` Stavi ih pred Jahvu, Boga svoga, i pred Jahvom, Bogom svojim, duboko se nakloni.
Ponovljeni zakon 26,11A onda zajedno s levitom i došljakom koji bude kod tebe uživaj sva dobra kojima je Jahve, Bog tvoj, obasuo tebe i dom tvoj.
Ponovljeni zakon 26,12A kad treće godine - godine desetine - završiš odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dadeš levitu, došljaku, siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do sitosti,
Ponovljeni zakon 26,13tada pred Jahvom, Bogom svojim, izjavi: `Iz kuće sam uklonio ono što je bilo posvećeno. Dao sam još i levitu, došljaku, siroti i udovici, prema svim tvojim zapovijedima koje si mi izdao. Ni jedne tvoje zapovijedi nisam prekršio ni zaboravio.
Ponovljeni zakon 26,14Od toga nisam ništa jeo u žalosti; od toga nisam ništa žrtvovao u nečistoći, niti sam od toga što dao mrtvacu; slušao sam glas Jahve, Boga svoga; u svemu sam učinio kako si mi naredio.
Ponovljeni zakon 26,15Pogledaj s nebesa, iz svoga svetog prebivališta, i blagoslovi narod svoj izraelski i zemlju koju si nam dao, zemlju kojom teče med i mlijeko - kako si se zakleo ocima našim.`
Ponovljeni zakon 26,16Jahve, Bog tvoj, naređuje ti danas da vršiš ove zakone i uredbe. Drži ih, dakle, i vrši svim srcem svojim i svom dušom svojom.
Ponovljeni zakon 26,17Danas si ugovorio s Jahvom da će ti on biti Bog, a ti da ćeš ići njegovim putovima, držati njegove zakone, njegove zapovijedi i njegove uredbe i slušati njegov glas.
Ponovljeni zakon 26,18Danas je Jahve ugovorio s tobom da ćeš ti biti njegov narod, njegova predraga svojina, kako ti je obećao, i da ćeš držati sve njegove zapovijedi.
Ponovljeni zakon 26,19On će te uzvisiti čašću, imenom i slavom nad sve narode koje je stvorio; i ti ćeš biti narod posvećen Jahvi, Bogu svome, kako ti je rekao.
Deuteronom 26,1Kad budeš stigao u zemlju što GOSPOD Bog tvoj ti daje u baštinu, kad ju budeš zaposjeo i budeš se tu nastanio,
Deuteronom 26,2uzet ćeš ti *prvine svih plodova tla tvojega, plodove koje budeš ti uzeo sa zemlje svoje, one koju ti GOSPOD Bog tvoj daje. Ti ćeš ih staviti u košaru jednu, i naći ćeš se u mjestu koje GOSPOD tvoj Bog bude izabrao za boraviti *imenu svojem.
Deuteronom 26,3Ti ćeš ići pronaći svećenika koji će biti u službi tog dana i reći ćeš mu: ` Ja izjavljujem danas GOSPODU tvojem Bogu da sam ja stigao u zemlju što je GOSPOD prisegao našim očevima dati nama. `
Deuteronom 26,4Svećenik će primiti iz tvoje ruke košaru i položit će ju pred *žrtvenik GOSPODA Boga tvojega.
Deuteronom 26,5Tad, pred GOSPODOM Tvojim Bogom ti ćeš uzeti riječ: ` Moj otac bijaše Aramejac lutalica . On je došao u Egipat, gdje je živio kao izbjeglica s malim brojem ljudi koji su ga pratili. Ondje, on je postao jedan vliki narod, brojan i moćan.
Deuteronom 26,6Ali, Egipćani su nas zlostavljali, oni su nas osiromašili, oni su nam nametnuli jedno okrutno ropstvo .
Deuteronom 26,7Tada, mi smo zavapili prema GOSPODU, Bogu naših otaca, i GOSPOD je čuo naš glas; vidio je ona da mi bijasmo siromašni, nesretni i potlačeni.
Deuteronom 26,8GOSPOD nas je izveo iz Egipta svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, jednim velikim užasom, putem *znakova i čuda;
Deuteronom 26,9on nam je učinio dospjeti do ovog mjesta, i on nam je dao ovu zemlju, jednu zemlju kojom teku med i mlijeko .
Deuteronom 26,10A sada, evo ja donosim prvine plodova tla koje si mi ti dao, GOSPODE. ` Ti ćeš ih odložiti pred GOSPODOM svojim Bogom,
Deuteronom 26,11i, za svu sreću koju ti je GOSPOD Bog tvoj dao, tebi i domu tvome, bit ćeš ti radostan s *levitom i izbjeglicom koji su usred tebe.
Deuteronom 26,12Treće godine, godine dîma, kad budeš uzimao sav dîm na cjelinu žetve, kad budeš davao *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, i kad budu jeli do sitosti u tvom gradu,
Deuteronom 26,13tada, pred GOSPODOM, Bogom tvojim, ti ćeš reći: ` Ja sam oduzeo iz kuće posvećeni dio, i dao ga *levitu, izbjeglici, siročetu i udovici, slijedeći svaku zapovijed koju si mi ti dao, ne prekršivši niti zaboravivši zapovijedi tvojih,
Deuteronom 26,14ja nisam ništa od tog jeo dok bijah u žalosti, ja nisam ništa od tog oduzeo kad bijah *nečist, i ja ništa od tog nisam dao jednom mrtvacu . Ja sam slušao glas GOSPODA Boga svoga, ja sam postupio slijedeći sve što si mi ti zapovjedio.
Deuteronom 26,15Pogledaj odozgo iz svog boravišta, s nebeske visine, blagoslovi Izrael svoj narod i zemlju koju si nam ti dao kako si to prisegao očevima našim, tu zemlju kojom teku med i mlijeko . `
Deuteronom 26,16Danas, GOSPOD Bog tvoj zapovijeda ti primijenjivati sve te zakone i te običaje: ti ćeš ih paziti i primijenjivati svim svojim *srcem, svim bićem svojim.
Deuteronom 26,17GOSPOD je taj koji te naveo danas izjaviti da on postaje Bog tvoj, i da ćeš ti slijediti putove njegove, da ćeš ti čuvati zakone njegove, njegove zapovijedi i njegove običaje, da ćeš ti slušati glas njegov.
Deuteronom 26,18I GOSPOD te danas naveo izjaviti da ti postaješ puk njegov koji je njegov osobni dio, kako ti je on to obećao, i da ćeš ti čuvati sve njegove zapovijedi,
Deuteronom 26,19da će te načiniti nadmoćnijim, u časti, ugledu i uzvišenosti, svim narodima koje je stvorio, da ti postaješ tako jedan za GOSPODA Boga tvojega *svet narod, kako ti je to obećao.
5. Mojsijeva 26,1A kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj u našljedstvo, i naslijediš je i naseliš se u njoj.
5. Mojsijeva 26,2Uzmi prvina od svakoga voća one zemlje, koje ćeš prinositi od zemlje svoje koju ti Gospod Bog tvoj daje, i metnuvši u kotaricu idi na mjesto koje Gospod Bog tvoj izabere da ondje nastani ime svoje,
5. Mojsijeva 26,3I došavši k svešteniku koji bude onda reci mu: priznajem danas pred Gospodom Bogom tvojim da sam ušao u zemlju za koju se Gospod Bog zakleo ocima našim da će nam je dati.
5. Mojsijeva 26,4A sveštenik neka uzme kotaricu iz tvoje ruke i metne je pred oltarom Gospoda Boga tvojega.
5. Mojsijeva 26,5Tada progovori i reci pred Gospodom Bogom svojim: otac moj bijaše siromah Sirin i siđe u Misir s malo čeljadi, i bi ondje došljak, pa posta narod velik i silan i obilan na broju.
5. Mojsijeva 26,6Ali Misirci stadoše zlo postupati s nama, mučiše nas i udaraše na nas teške poslove.
5. Mojsijeva 26,7I mi zavapismo ka Gospodu Bogu otaca svojih, i Gospod ču glas naš, i pogleda na muku našu, na trud naš i na nevolju našu.
5. Mojsijeva 26,8I izvede nas Gospod iz Misira rukom krjepkom i mišicom podignutom, i strahotom velikom i znacima i čudesima.
5. Mojsijeva 26,9I dovede nas na ovo mjesto, i dade nam zemlju ovu, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
5. Mojsijeva 26,10Zato sad evo donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao, Gospode. I ostavi ih pred Gospodom Bogom svojim, i pokloni se pred Gospodom Bogom svojim.
5. Mojsijeva 26,11I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj i domu tvojemu, ti i Levit i došljak koji je kod tebe .
5. Mojsijeva 26,12A kad daš sve desetke od dohodaka svojih treće godine, koje je godine desetka, i daš Levitu, došljaku, siroti i udovici da jedu u mjestima tvojim i nasite se,
5. Mojsijeva 26,13Onda reci pred Gospodom Bogom svojim: iznesoh iz doma svojega što je sveto, i dadoh Levitu i došljaku, siroti i udovici sasvijem po zapovijesti koju si mi zapovijedio, ne prestupih zapovijesti tvojih niti zaboravih;
5. Mojsijeva 26,14Ne jedoh od toga u žalosti svojoj, niti uzeh od toga na potrebu nečistu, niti dadoh od toga na mrtvaca; slušah Gospoda Boga svojega, učinih sve kako si mi zapovjedio.
5. Mojsijeva 26,15Pogledaj iz svetoga stana svojega s neba, i blagoslovi narod svoj Izrailja i zemlju koju se nam dao kao što si se zakleo ocima našim, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
5. Mojsijeva 26,16Danas ti Gospod Bog tvoj zapovijeda da izvršuješ ove uredbe i ove zakone. Pazi dakle i izvršuj ih od svega srca svojega i od sve duše svoje.
5. Mojsijeva 26,17Danas si se zarekao Gospodu da će ti biti Bog i da ćeš ići putovima njegovijem i držati uredbe njegove, i zapovijesti njegove i zakone njegove, i da ćeš slušati glas njegov.
5. Mojsijeva 26,18A Gospod se tebi danas zarekao da ćeš mu biti narod osobit, kao što ti je govorio, da bi držao sve zapovijesti njegove;
5. Mojsijeva 26,19I da će te podignuti nad sve narode, koje je stvorio hvalom, imenom i slavom, da budeš narod svet Gospodu Bogu svojemu, kao što ti je govorio.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje