Tražilica


Ponovljeni zakon 28. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 28,1Ako budeš vjerno slušao Gospoda, Boga svojega, i ako budeš izvršivao zapovijedi njegove, što ti ih dajem danas, uzvisit će te Gospod, Bog tvoj, nad sve narode na zemlji.
Ponovljeni zakon 28,2Svi ovi blagoslovi doći će na te i stignut će te, ako budeš slušao Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,3Blagoslovljen ćeš biti u gradu i blagoslovljen u polju.
Ponovljeni zakon 28,4Blagoslovljen će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, plod stoke tvoje, mlade goveda tvojih i ovaca tvojih.
Ponovljeni zakon 28,5Blagoslovljena će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,6Blagoslovljen ćeš biti, kada dolaziš, i blagoslovljen, kada odlaziš.
Ponovljeni zakon 28,7Gospod će poraziti pred tobom neprijatelje tvoje, koji se dignu uroti tebi. Jednim putem dolaze oni proti tebe, a na sedam putova bježe pred tobom.
Ponovljeni zakon 28,8Gospod će ti dati blagoslov u žitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On će te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,9Gospod će te učiniti svetim narodom svojim, kao što ti se je zakleo, ako izvršuješ zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ideš putovima njegovim.
Ponovljeni zakon 28,10Svi narodi u zemlji vidjet će, da se s pravom zoveš narodom Gospodnjim, i bojat će se tebe.
Ponovljeni zakon 28,11Gospod će te obasuti dobrima, plodom tijela tvojega, stoke i njive u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.
Ponovljeni zakon 28,12Gospod će otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne dažd i da blagoslovi svaki rad ruku tvojih. Onda možeš davati u zajam mnogim narodima, a sam da ne moraš uzimati u zajam.
Ponovljeni zakon 28,13Gospod će te učiniti glavom a ne repom, Ti ćeš samo biti gore a nikada dolje, ako slušaš zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što ti ih dajem danas, i točno ih izvršuješ.
Ponovljeni zakon 28,14Od svega, što ti zapovijedam danas, ne odstupaj ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima i služeći njima!
Ponovljeni zakon 28,15Ali ako ne slušaš Gospoda, Boga svojega, i točno ne držiš svih njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih dajem danas, onda će doći na te sva ova prokletstva i stignut će te:
Ponovljeni zakon 28,16Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.
Ponovljeni zakon 28,17Prokleta će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,18Proklet će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, mlad goveda tvojih i ovaca tvojih.
Ponovljeni zakon 28,19Proklet ćeš biti, kada dolaziš, i proklet, kada odlaziš.
Ponovljeni zakon 28,20Gospod će poslati na tebe prokletstvo, zabunu i strah u svim radovima, što ih preduzmeš, dok za kratko vrijeme posve ne propadneš zbog zlih djela svojih, po kojima si otpao od mene.
Ponovljeni zakon 28,21Gospod će na te donijeti kugu, dok te posve ne istrijebi iz zemlje, u koju ideš da je posjedneš.
Ponovljeni zakon 28,22Gospod će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom sušom, snijeti i metljikom. Ova će te zla progoniti, dok ne propadneš.
Ponovljeni zakon 28,23Nebo nad glavom tvojom postat će mjed, a zemlja pod nogama tvojim gvožde.
Ponovljeni zakon 28,24Gospod će dažd u zemlji tvojoj pretvoriti u prah i pepeo. Oni će padati s neba na te, dok ne budeš uništen.
Ponovljeni zakon 28,25Gospod će te poraziti pred neprijateljima tvojim. Jednim ćeš putem izaći proti njima, a na se dam ćeš putova bježati pred njima. Svima kraljevstvima na zemlji bit ćeš jedno strašilo.
Ponovljeni zakon 28,26Mrtvaci tvoji bit će hrana svima pticama nebeskim i životinjama divljim, i nitko ih neće poplašiti.
Ponovljeni zakon 28,27Gospod će te udariti prištem egipatskim, micinom, svrabom i krastom, od čega se nećeš više moći iscijeliti.
Ponovljeni zakon 28,28Gospod će te udariti bjesnilom, sljepoćom i pometnjom duha.
Ponovljeni zakon 28,29U jasno podne pipat ćeš okolo, kao što pipa slijepac u mraku. U svojim pothvatima nećeš imati sreće. Uvijek će te tlačiti i odirati, a nitko ti neće pomoći.
Ponovljeni zakon 28,30Oženit ćeš se, a drugi će biti s tvojom ženom. Sazidat ćeš kuću, a nećeš stanovati u njoj. Posadit ćeš vinograd, a nećeš uživati njegova ploda.
Ponovljeni zakon 28,31Vol tvoj klat će se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti. Magarac tvoj otet će ti se pred očima i neće ti se više vratiti, Ovce tvoje dat će se neprijateljima tvojim, i nitko ti neće pomoći.
Ponovljeni zakon 28,32Sinovi tvoji i kćeri tvoje past će kao plijen tuđemu narodu. Oči tvoje morat će to gledati i kapat će jednako za njima. Ali ti ćeš biti nemoćan.
Ponovljeni zakon 28,33Plod zemlje tvoje i sav prihod muke tvoje izjest će narod, kojega ne znaš. Tlačit će te jednako i zlostavljati uvijek.
Ponovljeni zakon 28,34Poludjet ćeš od onoga, što ćeš gledati svojim očima.
Ponovljeni zakon 28,35Gospod će te udariti prištevima zlim na koljenima i na golijenima, tako da neće na tebi ostati ništa zdravo od tabana do tjemena.
Ponovljeni zakon 28,36Gospod će tebe i kralja, kojega ćeš postaviti nad sobom, odvesti u narod, kojega nijesi znao ti ni oci tvoji. Tamo ćeš služiti tuđim bogovima od drveta i kamena.
Ponovljeni zakon 28,37Postat ćeš predmet zgražanja, rugla i posmijeha svima narodima, u koje te odvede Gospod.
Ponovljeni zakon 28,38Mnogo ćeš sjeme iznijeti u polje, a samo ćeš malo od toga požeti jer će ga izjesti skakavci.
Ponovljeni zakon 28,39Vinograde ćeš saditi i obrađivati. Ali vina nećeš piti i u klijet spremati, jer će izjesti crvi.
Ponovljeni zakon 28,40Imat ćeš maslina u svem području svojem, ali se nećeš moći mazati uljem, jer će opasti masline tvoje.
Ponovljeni zakon 28,41Imat ćeš sinova i kćeri, ali neće pripadati tebi, jer će otići u ropstvo.
Ponovljeni zakon 28,42Sve drveće tvoje i rod zemlje tvoje uništit će buba.
Ponovljeni zakon 28,43Stranac, koji prebiva kod tebe, penjat će se nada te sve više, a ti ćeš padati sve niže.
Ponovljeni zakon 28,44On će ti, uzaimati; a ti mu ne ćeš moći uzajmiti. On će postati glava, a ti rep.
Ponovljeni zakon 28,45Sva ova prokletstva doći će na te, progonit će te i stizat će te, dok se ne istrijebiš ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega, i ne budeš držao njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih je dao.
Ponovljeni zakon 28,46Ona će biti tebi i potomcima tvojim kao znak i čudo dovijeka.
Ponovljeni zakon 28,47Kad nijesi htio radosno i rado služiti Gospodu, Bogu svojemu, uza sve obilje,
Ponovljeni zakon 28,48Služit ćeš neprijateljima svojim, koje proti tebe pošalje Gospod, u gladi i žeđi, u golotinji i svakoj oskudici. On će ti metnuti gvozden jaram na vrat, dok te ne uništi.
Ponovljeni zakon 28,49Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti proti tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumiješ.
Ponovljeni zakon 28,50Narod tvrdoga pogleda, koji ne štedi starca i s mladićem nema smilovanja.
Ponovljeni zakon 28,51On će izjesti omladak stoke tvoje i prihod polja tvojega, dok se ne istrijebiš. On ti neće ništa ostaviti od žita, vina i ulja od ploda goveda i ovaca, dok te ne upropasti.
Ponovljeni zakon 28,52On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, dok po svoj zemlji tvojoj ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaješ. On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, po svoj zemlji, koju ti dadne Gospod. Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,53Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dadne Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,54I najmekši i najnježniji čovjek kod tebe bit će pun zlovolje prema bratu svojemu, prema ljubljenoj ženi svojoj i djeci svojoj, što mu još ostaje.
Ponovljeni zakon 28,55Nikome od njih neće dati mesa djece svoje, što će ga jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj u svim gradovima tvojim.
Ponovljeni zakon 28,56I najmekša i najnježnija žena kod tebe, koja se ne bi usudila metnuti svoju nogu na golu zemlju, jer je bila odveć nježna i mekušna, bit će zlovoljna prema ljubljenome mužu svojemu, prema sinu svojemu i kćeri svojoj,
Ponovljeni zakon 28,57Zbog posteljice, što dolazi iz krila njezina, ili zbog djece, kojoj daje život, jer u oskudici svakoj ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe, a koju će te staviti neprijatelj tvoj u gradovima tvojim.
Ponovljeni zakon 28,58Ako ne budeš točno držao se zapovijedi ovoga zakona, što su zapisane u ovoj knjizi, i ako se ne budeš bojao uzvišenoga i časnoga imena, Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,59Poslat će Gospod tebi i potomcima tvojim vanredne kušnje, teška i dugotrajna zla, ljute i duge bolesti.
Ponovljeni zakon 28,60Sva zla egipatska, od kojih se plašiš, pustit će na tebe, i one će se prilijepiti za tebe.
Ponovljeni zakon 28,61Usto će Gospod pustiti na tebe još sve bolesti i kušnje, to nijesu zapisane u ovoj zakonskoj knjizi, dok se ne istrijebiš.
Ponovljeni zakon 28,62Ostat će vas samo malo, makar vas prije bilo kao zvijezda nebeskih, ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,63Kao što vam se je Gospod radovao, da vam dobro čini i da vas množi, tako će vam se sad Gospod radovati, da vas zatire i istrebljuje. Bit ćete iskorijenjeni iz zemlje, u koju ideš da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 28,64Gospod će te razasuti po svim narodima, s jednoga kraja zemlje do drugoga. Tamo ćeš služiti drugim bogovima, koji su bili nepoznati tebi i ocima tvojim, bogovima od drveta i kamena.
Ponovljeni zakon 28,65Među ovim narodima nećeš uživati mira. Tvoja noga neće imati počivališta. Tamo će ti Gospod utisnuti u srce tjeskobu u oči težnju za zavičajem i u dušu tugu.
Ponovljeni zakon 28,66Život svoj vidjet ćeš da visi o koncu. Drhtat ćeš danju i noću i nećeš se osjećati nikada siguran za život svoj.
Ponovljeni zakon 28,67Ujutro govorit ćeš: O, da je već večer, a uvečer govorit ćeš: O, da je već jutro, od tjeskobe u srcu, što ćeš je imati, i od svega onoga, što ćeš morati svojim očima gledati,
Ponovljeni zakon 28,68Onda će te Gospod vratiti u Egipat na lađama, putem, za koji ti rekoh: Neće ga više nikada vidjeti! Tamo će vas prodavati neprijateljima vašim za robove i ropkinje, Ali nitko vas neće htjeti kupiti."
Ponovljeni zakon 28,1 Ako zbilja poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji.
Ponovljeni zakon 28,2Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 28,3Blagoslovljen ćeš biti u gradu, blagoslovljen u polju.
Ponovljeni zakon 28,4Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, rod zemlje tvoje, plod blaga tvoga: mlad krava tvojih i prirast stada tvoga.
Ponovljeni zakon 28,5Blagoslovljen će biti tvoj koš i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,6Blagoslovljen ćeš biti kad ulaziš, blagoslovljen kad izlaziš.
Ponovljeni zakon 28,7Neprijatelje tvoje koji se dignu protiv tebe Jahve će položiti preda te potučene; jednim će putem izaći na te, a na sedam putova razbježat će se ispred tebe.
Ponovljeni zakon 28,8Jahve će narediti da blagoslov bude s tobom u žitnicama tvojim i u svakom pothvatu ruke tvoje i blagoslivljat će te u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.
Ponovljeni zakon 28,9Jahve će od tebe učiniti narod sebi posvećen, kako ti se zakleo, ako budeš držao zapovijedi Jahve, Boga svoga, i hodio njegovim putovima.
Ponovljeni zakon 28,10Svi narodi zemlje vidjet će da je nada te zazvano ime Jahvino te će strahovati od tebe.
Ponovljeni zakon 28,11Jahve će te obasuti obilnim dobrima: porodom utrobe tvoje, priraštajem blaga tvoga i rodom s tla tvoga u zemlji za koju se Jahve zakleo ocima tvojim da će ti je dati.
Ponovljeni zakon 28,12Jahve će ti otvoriti svoju bogatu riznicu - nebo - da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ćeš narodima u zajam davati, a sam nećeš uzimati u zajam.
Ponovljeni zakon 28,13Jahve će te držati na pročelju, a ne u začelju; uvijek ćeš biti na vrhu, nikad na dnu, ako budeš slušao zapovijedi Jahve, Boga svoga, što ti ih danas naređujem da ih držiš i vršiš.
Ponovljeni zakon 28,14Ni od jedne riječi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idući za drugim bogovima i iskazujući im štovanje.
Ponovljeni zakon 28,15Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem, sva će ova prokletstva doći na te i stići će te:
Ponovljeni zakon 28,16Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.
Ponovljeni zakon 28,17Proklet će biti koš tvoj i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,18Proklet će biti plod utrobe tvoje i rod zemlje tvoje, mlad krava tvojih i priraštaj stada tvoga.
Ponovljeni zakon 28,19Proklet ćeš biti kad ulaziš, proklet kad izlaziš.
Ponovljeni zakon 28,20Jahve će na te puštati prokletstvo, zabunu i kletvu u svemu na što pružiš ruku svoju da uradiš, sve dok ne budeš satrt i brzo ne propadneš zbog zloće svojih djela kojima si me napustio.
Ponovljeni zakon 28,21Kugu će Jahve za te privezati dok te ne nestane sa zemlje u koju ideš da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 28,22Jahve će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom i sušom, medljikom i snijeti; to će te goniti dok te ne nestane.
Ponovljeni zakon 28,23Nebesa nad tvojom glavom postat će mjedena, a tlo pod tvojim nogama postat će gvozdeno.
Ponovljeni zakon 28,24Kišu tvoje zemlje Jahve će pretvarati u pijesak i prašinu da na te pada s nebesa dok te ne uništi.
Ponovljeni zakon 28,25Jahve će od tebe učiniti pobijeđenoga pred tvojim neprijateljima; jednim ćeš putem prema njima izlaziti, a na sedam putova bježat ćeš ispred njih. Strašilo ćeš postati za sva zemaljska kraljevstva.
Ponovljeni zakon 28,26I mrtvo tijelo tvoje postat će hranom svim pticama nebeskim i svoj zvjeradi zemaljskoj. Nikoga neće biti da ih plaši.
Ponovljeni zakon 28,27Jahve će te udarati egipatskim prištevima, čirevima, krastama i svrabom, od kojih se nećeš moći izliječiti.
Ponovljeni zakon 28,28Jahve će te udarati bjesnilom, sljepoćom i ludilom;
Ponovljeni zakon 28,29u po bijela dana tumarat ćeš kao što tumara slijepac po mraku; nećeš imati uspjeha u svojim pothvatima; sve vrijeme svoje bit ćeš izrabljivan i pljačkan, a neće biti nikoga da te spasi.
Ponovljeni zakon 28,30Sa ženom ćeš se zaručivati, ali će je drugi posjedovati. Kuću ćeš graditi, ali u njoj nećeš stanovati. Vinograd ćeš zasađivati, ali ga nećeš brati.
Ponovljeni zakon 28,31Tvoga će vola na tvoje oči zaklati, ali ti od njega nećeš jesti; tvoga će magarca ispred tebe otimati, ali ti ga neće vraćati; stado će tvoje neprijatelju tvome predavati, a neće biti nikoga da ti pritekne u pomoć.
Ponovljeni zakon 28,32Sinovi tvoji i kćeri tvoje bit će predavani drugome narodu. Oči će tvoje svaki dan kapati gledajući za njima, ali ruka tvoja neće moći ništa.
Ponovljeni zakon 28,33Narod koji i ne poznaješ jest će plod sa zemlje tvoje i svu muku tvoju, dok ćeš ti sve vrijeme svoje biti izrabljivan i gažen.
Ponovljeni zakon 28,34Ludovat ćeš od prizora što će ih oči tvoje gledati.
Ponovljeni zakon 28,35Jahve će te udarati ljutim prištevima po koljenima i po stegnima - od stopala nogu tvojih do tjemena na glavi tvojoj - od kojih se nećeš moći izliječiti.
Ponovljeni zakon 28,36Jahve će odvesti i tebe i tvoga kralja, koga budeš postavio nad sobom, među narod nepoznat i tebi i tvojim ocima te ćeš ondje iskazivati štovanje drugim bogovima, drvenim i kamenim.
Ponovljeni zakon 28,37Bit ćeš na zgražanje, porugu i ruglo svim narodima među koje te Jahve odvede.
Ponovljeni zakon 28,38Mnogo ćeš sjemena bacati u polje, ali ćeš malo žeti jer će ti urod skakavci ogolijevati.
Ponovljeni zakon 28,39Vinograde ćeš saditi i obrađivati, ali vina nećeš piti niti ćeš što brati jer će ih crv izjedati.
Ponovljeni zakon 28,40Imat ćeš masline po svemu svome području, ali se uljem nećeš mazati jer će ti masline opadati.
Ponovljeni zakon 28,41Sinove ćeš i kćeri rađati, ali tvoji neće biti jer će u sužanjstvo odlaziti.
Ponovljeni zakon 28,42Sva tvoja stabla i rod sa zemlje tvoje postat će plijenom kukaca.
Ponovljeni zakon 28,43Došljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat će se nada te, a ti ćeš padati sve niže i niže.
Ponovljeni zakon 28,44On će uzaimati tebi, a ne ti njemu; on će biti glava, a ti rep.
Ponovljeni zakon 28,45Sva će te ova prokletstva snalaziti, progoniti i doseći dok te ne unište, jer nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga, ni držao zapovijedi njegovih i zakona njegovih koje ti je dao.
Ponovljeni zakon 28,46Ona će služiti za čudesni znak na tebi i tvome potomstvu zauvijek.
Ponovljeni zakon 28,47Budući da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega,
Ponovljeni zakon 28,48služit ćeš neprijatelju svome, koga će Jahve poslati na te, u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj. Na tvoju će šiju navaljivati jaram od gvožđa dok te ne satre.
Ponovljeni zakon 28,49Jahve će iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod koji će sletjeti kao orao. Bit će to narod kojemu jezika nećeš razumjeti;
Ponovljeni zakon 28,50narod bezdušan, koji neće pokazivati obzira prema starima ni smilovanja prema mladima.
Ponovljeni zakon 28,51On će ti jesti mlado od tvoga blaga i rod tvoje njive dok te ne uništi; neće ti ostavljati ni žita, ni vina, ni ulja, ni mlado od krave, ni priraštaj od stada, sve dok te ne upropasti.
Ponovljeni zakon 28,52Opsjedat će te u svim tvojim gradovima širom zemlje tvoje dok ne obori visoke i utvrđene bedeme u koje si polagao nadu svoju; opsjednut će te u svim gradovima tvojim širom zemlje tvoje koju ti dadne Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,53U tjeskobi i jadu, kojima će te neprijatelj tvoj pritisnuti, jest ćeš plod utrobe svoje - meso sinova svojih i kćeri svojih koje ti dadne Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,54Čovjek najnježniji i najmekši u tebe zlobnim će okom gledati na vlastitog brata, ženu u svome naručju i djecu svoju što mu preostanu,
Ponovljeni zakon 28,55ne hoteći ni s jednim od njih dijeliti mesa sinova svojih koje bude jeo, jer zbog tjeskobe i jada, kojima će te neprijatelj tvoj pritiskati po svim gradovima tvojim, drugo mu neće preostajati.
Ponovljeni zakon 28,56I žena najnježnija i najmekša što bude u tebe - toliko nježna i tankoćutna da se ne usuđuje spustiti stopala na zemlju - zlobnim će okom gledati na muža u svome naručju, i na sina svoga, i na kćer svoju,
Ponovljeni zakon 28,57i na posteljicu svoju što joj iziđe između nogu, i na djecu što ih ima roditi, jer će ih potajno jesti, oskudna u svemu, zbog nevolje i jada kojim će te neprijatelj tvoj pritisnuti po svim gradovima tvojim.
Ponovljeni zakon 28,58Ako ne budeš držao i vršio riječi ovoga Zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštujući ovo slavno i strašno Ime - Jahvu, Boga svoga -
Ponovljeni zakon 28,59Jahve će tebe i tvoje potomstvo teško ošinuti velikim i dugotrajnim bičevima, pogubnim i dugim bolestima.
Ponovljeni zakon 28,60Pustit će na te sva zla egipatska kojih si se plašio, i ona će se prilijepiti za te.
Ponovljeni zakon 28,61A i svaku drugu bolest i bič, koji nije naveden u knjizi ovoga Zakona, Jahve će na te puštati dok te ne uništi.
Ponovljeni zakon 28,62Ostat će vas samo malo, vas što brojni bijaste kao zvijezde nebeske, a sve zato što nisi slušao glasa Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 28,63Kako se Jahve nad vama radovao usrećujući vas i množeći, tako će se Jahve radovati nad vama rušeći vas i uništavajući da se iskorijenite sa zemlje u koju idete da je zaposjednete.
Ponovljeni zakon 28,64Jahve će vas razbacati po svim narodima, s kraja na kraj zemlje; ondje ćeš iskazivati štovanje drugim bogovima: drvenim i kamenim - koji su bili nepoznati i tebi i tvojim ocima.
Ponovljeni zakon 28,65Ali među tim narodima nećeš imati mira; ni tvome stopalu neće biti počivališta, nego će ti ondje Jahve dati srce uznemireno, oči utonule, dušu tjeskobnu.
Ponovljeni zakon 28,66Život tvoj visjet će o niti; bojat ćeš se i danju i noću i nećeš biti siguran za život svoj.
Ponovljeni zakon 28,67U strahu koji će ti stezati srce i od prizora što će ga oči tvoje gledati, jutrom ćeš govoriti: `Oh, da je već večer!` a navečer ćeš govoriti: `Oh, da je već jutro!`
Ponovljeni zakon 28,68U Egipat će te na galijama natrag odvesti Jahve putem za koji sam ti rekao da ga više ne smiješ vidjeti. Ondje ćete se vi sami prodavati svojim neprijateljima za robove i ropkinje, ali neće biti kupca.
Ponovljeni zakon 28,69To su riječi Saveza što ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji moapskoj, povrh Saveza što ga je s njima sklopio na Horebu.
Deuteronom 28,1` Ako ti uistinu poslušaš glas GOSPODA Boga tvojega pazeći primijeniti sve njegove zapovijedi koje ti dajem danas, tad će te GOSPOD Bog tvoj učiniti nadmoćnim svim narodima zemlje;
Deuteronom 28,2a evo svih blagoslova koji će doći na tebe i koji će te dosegnuti, pošto budeš slušao glas GOSPODINA Boga tvojega:
Deuteronom 28,3Blagoslovljen bit ćeš u svom gradu, blagoslovljen bit ćeš u poljima svojim.
Deuteronom 28,4Blagoslovljen bit će plod utrobe tvoje, tvojeg tla i životinja tvojih kao i tvojih steonih krava i tvojih sjanjenih ovaca :
Deuteronom 28,5Blagoslovljena bit će tvoja košara i naćve tvoje.
Deuteronom 28,6Blagoslovljen bit ćeš ti u svim tvojim odlascima i povratcima.
Deuteronom 28,7Kad tvoji neprijatelji budu digli protiv tebe, GOSPOD će ih učiniti pobijeđenim pred tobom; izišli pred tebe jednim jedinim putem, bježat će oni pred tobom sedmerim različitim putevima.
Deuteronom 28,8GOSPOD zapovjedit će da blagoslov bude na tebi u tvojim žitnicama i svim tvojim poduzećima, i on će te blagosloviti u zemlji koju GOSPOD Bog tvoj ti daje.
Deuteronom 28,9GOSPOD će te popstaviti kao narod za njega posvećen, kako ti je to prisegao, pošto ti budeš čuvao zapovijedi GOSPODA Boga svojega i kad budeš slijedio puteve njegove;
Deuteronom 28,10svi narodi zemlje vidjet će da *ime GOSPODOVO bijaše izgovoreno za tebe, i oni će te se bojati.
Deuteronom 28,11GOSPOD će ti dati sreću preobiljem plodova utrobe tvoje, tvojih životinja i tvog tla, na zemlji koju GOSPOD je prisegao očevima tvojim da će dati tebi.
Deuteronom 28,12GOSPOD će za tebe otvoriti čudesnu riznicu svojeg neba, da pusti padati u svoje vrijeme kiša na tvoju zemlju, i blagoslovi tako sve tvoje činove. Ti ćeš pozajmljivati narodima, a ti sam nećeš imati pozajmica.
Deuteronom 28,13GOSPOD će te staviti u prvi red, a ne u posljednji. Ići ćeš uvijek prema gore, a ne prema dolje, pošto ćeš slušati zapovijedi GOSPODA, Boga svojega što ti ih ja danas zapovijedam čuvati i činiti,
Deuteronom 28,14pošto ti ne budeš zastranio ni desno ni lijevo sa svih puteva koje vam ja danas propisujem, i pošto ti ne budeš slijedio drugih bogova za služiti im.
Deuteronom 28,15` Ali ako ti ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega ne primijenjujući sve njegove zapovijedi i sve zakone koje ti dajem danas, evo prokletstava koja će doći na tebe i koja će te dosegnuti:
Deuteronom 28,16Proklet bit ćeš ti u gradu, proklet bit ćeš ti u poljima.
Deuteronom 28,17Prokleta bit će tvoja košara i tvoje naćve.
Deuteronom 28,18Proklet bit će plod utrobe tvoje i tvog tla, kao i tvojih krava steonih i sjanjenih ovaca.
Deuteronom 28,19Proklet bit ćeš ti u svojim odlascima i svojim povratcima.
Deuteronom 28,20GOSPOD će ti poslati nesreću, paniku i prijetnju u svemu što ti budeš poduzimao činiti, sve dok ne budeš istrijebljen, i sve dok brzo ne budeš nestao, radi zla koje budeš počinio napuštajući me.
Deuteronom 28,21GOSPOD će učiniti da te pograbi kuga koja će završiti uklonivši te potpuno iz zemlje u koju ulaziš za uzeti ju u posjed.
Deuteronom 28,22GOSPOD će te udariti glađu, groznicom, zapaljenjima, paljevinama, sušama, hrđom i snijeti, koji će te progoniti sve dok ne nestaneš.
Deuteronom 28,23Tvoje nebo, iznad tvoje glave, bit će od bronce; a zemlja, pod nogama tvojim, bit će od željeza.
Deuteronom 28,24Umjesto kiše za tvoju zemlju, GOSPOD će pustiti da padaju pepeo i prašina; s neba one će dolaziti sve dok ti ne budeš istrijebljen.
Deuteronom 28,25GOSPOD će od tebe načiniti jednog gubitnika pred neprijateljima tvojim: izišao samo jednim putem pred njih, bježat ćeš pred njima sedmerim različitim putevima.Bit ćeš užas za sva kraljevstva zemlje .
Deuteronom 28,26Tvoj će lješ služiti kao plijen svim pticama nebeskim i zvijerima tvoje zemlje, a da nitko ne dođe otjerati ih.
Deuteronom 28,27GOSPOD će te udariti čirevima i gnojem iz Egipta, šugom i svrabežom koje nećeš moći izliječiti.
Deuteronom 28,28GOSPOD će te udariti ludilom, sljepilom i zabludjelošću duha.
Deuteronom 28,29O podnevu, ti ćeš ići pipajući kao slijepac u tminama, i nećeš uspijevati pronaći puta; bit ćeš uvijek čovjek izrabljivan i oglobljen, a da ti nitko u pomoć ne pritekne.
Deuteronom 28,30Vjerenica koju tio budeš izabrao, jedan drugi leći će s njom; kuća koju ti budeš izgradio, u njoj nećeš ti stanovati; vinograd koji ti budeš zasadio, nećeš ti u njemu prve plodove obrati.
Deuteronom 28,31Tvoje govedo bit će zaklano pred tvojim očima, a ti ga nećeš jesti; uzet će ti se tvoj magarac i neće se vratiti k tebi; tvoje ovce bit će isporučene neprijateljima tvojim, a da ti nitko u pomoć ne pritekne.
Deuteronom 28,32Tvoji sinovi i tvoje kćeri bit će izručeni jednom drugom narodu, a tvoje će se oči iscrpljivati svakog dana gledajući ih, ali ti tu nećeš moći ništa.
Deuteronom 28,33Plod tla tvojega i svaki proizvod tvojeg rada bit će pojedeni od naroda kojeg ti ne poznaješ, a ti nećeš biti drugo do jedan izrabljen i izmožden čovjek.
Deuteronom 28,34Potonut ćeš u ludilo od silnog gledanja onog što ćeš imati pred očima.
Deuteronom 28,35GOSPOD će te udariti u koljena i u bedra smradnim čirevima koje ti nećeš moći izliječiti; ti ćeš ih imati od tabana do tjemena glave svoje.
Deuteronom 28,36GOSPOD će te poslati, tebe i kralja kojeg budeš stavio na čelo, prema jednom narodu kojeg ni ti ni tvoji očevi ne poznajete, i ondje ti ćeš služiti druge bogove: od drveta i od kamena!
Deuteronom 28,37Ti ćeš postati strava, postat ćeš predmet poruge i podsmijeha kod onih kod kojih te GOSPOD Bog tvoj bude odveo.
Deuteronom 28,38Sijat ćeš u poljima mnogo sjemena, ali nećeš mnogo i požnjeti, pošto ti skakavac bude sve uništio.
Deuteronom 28,39Ti ćeš zasaditi i obrađivati vinograd, ali ti nećeš i vino njegovo piti, čak ni berbu mu nećeš obavljati, pošto ti crve bude sve pojeo.
Deuteronom 28,40Imat ćeš ti maslinike posvuda po zemlji svojoj, ali nećeš imati ulja za namazati tijelo svoje, jer će ti masline pootpadati.
Deuteronom 28,41Donosit ćeš na svijet sinove i kćeri, ali ih nećeš podizati kod sebe, jer će oni otići u roblje.
Deuteronom 28,42Sve tvoje drveće i plod tla tvojega, skakavci će ih zaposjesti.
Deuteronom 28,43Izbjeglica koji je kod tebe uzdići će se više od tebe, ali ti, ti ćeš padati sve niže i niže.
Deuteronom 28,44On je taj koji će ti uzajmljivati, a ti, ti nećeš imati što pozajmiti njemu. On će biti u prvom redu, a ti u posljednjem.
Deuteronom 28,45Sve ove kletve past će na tebe, proganjati te i dostizati sve dok ne budeš istrijebljen, pošto ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, koje ti je dao.
Deuteronom 28,46To će ti se dogoditi kao *znak i kao čudo, tebi i tvojem potomstvu zauvijek.
Deuteronom 28,47Pošto ti ne budeš služio GOSPODA Boga svojega u radosti i veselju svojeg srca kad budeš imao svega u izobilju,
Deuteronom 28,48služit ćeš neprijatelju kojeg će ti GOSPOD poslati, u gladi, žeđi, golotinji i oskudici od svega. On će ti staviti željezni *jaram na vrat, sve dok te ne istrijebi.
Deuteronom 28,49GOSPOD će baciti na tebe jedan narod pristigao iz daleka, s kraja svijeta, hitar kao orao, jedan narod kojem nećeš razumjeti govora,
Deuteronom 28,50jedan narod okrutnog lica, koji ne poštuje starce i koji nema milosti za djecu.
Deuteronom 28,51On će pojesti plod tvojih životinja i tvojeg tla sve dok ti ne budeš istrijebljen; on ti neće ostaviti ništa od tvojeg žita, od tvog novog vina i ulja tvoga, od tvojih steonih krava i sjanjenih ovaca, sve dok ne učini da ti nestaneš.
Deuteronom 28,52On će te opsjedati u svim tvojim gradovima sve dok se ne poruše u svoj tvojoj zemlji visoke obrambene utvrde, u koje se ti pouzdaješ; on će te opsjedati u svim tvojim gradovima, u svoj tvojoj zemlji, onoj koju ti GOSPOD Bog tvoj daje.
Deuteronom 28,53A ti ćeš jesti plod utrobe svoje, meso svojih sinova i svojih kćeri, što GOSPOD ti ih je dao - tijekom opsade, u bijedi u koju će te staviti neprijatelji tvoji.
Deuteronom 28,54Čovjek najtankoćutniji i najprofinjeniji kod tebe bacat će zao pogled na svoju braću i svoje sestre, na ženu koju k srcu svom privija, i na one svojih sinova koje bude sačuvao,
Deuteronom 28,55da ne bi dao nekom od njih dio mesa svojih sinova koje će pojesti ne ostavivši ništa od svega - tijekom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u svim tvojim gradovima.
Deuteronom 28,56Najtankoćutnija i najprofinjenija žena kod tebe, ona koja ne želi položiti stopalo na zemlju koliko je tankoćutna i profinjena, bacat će zao pogled na čovjeka kojeg k srcu svojem privija, na svog sina i kćer svoju,
Deuteronom 28,57na svoj izdanak koji je izišao između nogu njenih, na djecu koju je ona na svijet donijela; jer, u nestašici od svega, ona će njih u potaji pojesti - tijekom opsade, u bijedi gdje te budu stavili neprijatelji tvoji, u gradovima tvojim.
Deuteronom 28,58Ako li ti ne paziš primijeniti sve riječi ovog Zakona, one koje su zapisane u ovoj knjizi, strahujući od slavnog i strašnog *ime GOSPOD Boga tvojega,
Deuteronom 28,59tad će te GOSPOD udariti, tebe i potomstvo tvoje, čudesnim ranama, ozbiljnim i dugotrajnim pozljedama, upornim i zloćudnim bolestima.
Deuteronom 28,60On će poslati na tebe sve zaraze od kojih si se grozio u Egiptu, i one će se prikačiti uz tebe.
Deuteronom 28,61I čak sve one zaraze i bolesti koje nisu ni spomenute u knjizi Zakona, GOSPOD će ih puštati protiv tebe sve dok te ne istrijebi.
Deuteronom 28,62Ostat će od vas samo jedan mali broj ljudi, vas koji bijaste brojni poput zvijezda nebeskih, pošto ti ne budeš slušao glas GOSPODA Boga svojega.
Deuteronom 28,63I kao što je GOSPODU godilo baviti se vama da vas učini sretnima i brojnima, isto tako će GOSPODU goditi baviti se vama da učini kako biste nestali i da vas istrijebi, i bit ćete vi otrgnuti od zemlje gdje ti ulaziš da ju uzmeš u posjed.
Deuteronom 28,64GOSPOD će te raspršiti među sve narode, s jednog na drugi kraj zemlje, i ondje ti ćeš služiti druge bogove koje ni ti ni očevi tvoji ne poznajete: od drveta i od kamena!
Deuteronom 28,65A kod tih naroda, ti nećeš imati spokoja, nećeš ti imati čak ni mjesta za spustiti stopalo svoje noge; i ondje će ti GOSPOD dati srce zabrinuto, i oko koje se gasi, jedno postojanje koje se iscrpljuje.
Deuteronom 28,66Život će tvoj biti neizvjestan pred tobom, drhtat ćeš noć i dan, ti nećeš imati povjerenja u svoj život.
Deuteronom 28,67S jutra, reći ćeš ti: Kad li će večer doći?, A s večeri, ti ćeš reći: Kad će napokon doći jutro?, toliko će tvoje srce drhtati od gledanja onog što ti bude pred očima tvojim.
Deuteronom 28,68A GOSPOD će te vratiti u lađama u Egipat, prema toj zemlji o kojoj ti rekoh: Nikad je više ti nećeš vidjeti! A ondje, vi sami stavit ćete se na prodaju da postanete slugama i sluškinjama neprijateljima svojim, ali neće biti kupca! `
Deuteronom 28,69Evo riječi *saveza što ga GOSPOD zapovjedi Mojsiju sklopiti sa sinovima Izraelovim u zemlji Moab, uz savez koji bijaše sklopio s njima u Horebu.
5. Mojsijeva 28,1Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći i tvoreći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, uzvisiće te Gospod Bog tvoj više svijeh naroda na zemlji.
5. Mojsijeva 28,2I doći će na te svi ovi blagoslovi, i steći će ti se, ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega,
5. Mojsijeva 28,3Blagosloven ćeš biti u gradu, i blagosloven ćeš biti u polju,
5. Mojsijeva 28,4Blagosloven će biti plod utrobe tvoje, i plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih.
5. Mojsijeva 28,5Blagoslovena će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
5. Mojsijeva 28,6Blagosloven ćeš biti kad dolaziš i blagosloven ćeš biti kad polaziš.
5. Mojsijeva 28,7Daće ti Gospod neprijatelje tvoje koji ustanu na te da ih biješ; jednijem će putem doći na te, a na sedam će putova bježati od tebe.
5. Mojsijeva 28,8Gospod će poslati blagoslov da bude s tobom u žitnicama tvojim i u svemu zašto se prihvatiš rukom svojom, i blagosloviće te u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 28,9Postaviće te Gospod da mu budeš narod svet, kao što ti se zakleo, ako uzdržiš zapovijesti Gospoda Boga svojega i uzideš putovima njegovijem.
5. Mojsijeva 28,10I vidjeće svi narodi na zemlji da se ime Gospodnje priziva na tebe, i bojaće se tebe.
5. Mojsijeva 28,11I učiniće Gospod da si obilan svakim dobrom, plodom utrobe svoje i plodom stoke svoje i plodom zemlje svoje na zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.
5. Mojsijeva 28,12Otvoriće ti Gospod dobru riznicu svoju, nebo, da da dažd zemlji tvojoj na vrijeme, i blagosloviće svako djelo ruku tvojih, te ćeš davati u zajam mnogim narodima, a sam nećeš uzimati u zajam.
5. Mojsijeva 28,13I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep, i bićeš samo gore a nećeš biti dolje, ako uzaslušaš zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje ti ja danas zapovijedam, da ih držiš i tvoriš,
5. Mojsijeva 28,14I ne otstupiš ni od jedne riječi koju vam ja danas zapovijedam, ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima da im služiš.
5. Mojsijeva 28,15Ali ako ne uzaslušaš glasa Gospoda Boga svojega da držiš i tvoriš sve zapovijesti njegove u uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, doći će na tebe sve ove kletve i stignuće te.
5. Mojsijeva 28,16Proklet ćeš biti u gradu, i proklet ćeš biti u polju.
5. Mojsijeva 28,17Prokleta će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
5. Mojsijeva 28,18Proklet će biti plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih.
5. Mojsijeva 28,19Proklet ćeš biti kad dolaziš, i proklet ćeš biti kad polaziš.
5. Mojsijeva 28,20Poslaće Gospod na tebe kletvu, rasap i pogibao u svemu za što se prihvatiš rukom svojom i što uzradiš, dokle se ne zatreš i ne propadneš na prečac za zla djela svoja kojima si me odustavio.
5. Mojsijeva 28,21Učiniće Gospod Bog tvoj da se prilijepi za te pomor, dokle te ne istrijebi sa zemlje u koju ideš da je naslijediš.
5. Mojsijeva 28,22Udariće te Gospod suhom bolešću i vrućicom, i groznicom i žegom i mačem, i sušom i medljikom, koje će te goniti dokle ne propadneš.
5. Mojsijeva 28,23A nebo nad glavom tvojom biće od mjedi a zemlja pod tobom od gvožđa.
5. Mojsijeva 28,24Učiniće Gospod da dažd zemlji tvojoj bude prah i pepeo, koji će padati s neba na te, dokle se ne istrijebiš.
5. Mojsijeva 28,25Daće te Gospod Bog tvoj neprijateljima tvojim da te biju; jednijem ćeš putem izaći na njih, a na sedam ćeš putova bježati od njih, i potucaćeš se po svijem carstvima na zemlji.
5. Mojsijeva 28,26I mrtvo tijelo tvoje biće hrana svijem pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, niti će biti ko da ih poplaši.
5. Mojsijeva 28,27Udariće te Gospod prištevima Misirskim i šuljevima i šugom i krastama da se nećeš moći iscijeliti.
5. Mojsijeva 28,28Udariće te Gospod ludilom i šljepotom i bjesnilom.
5. Mojsijeva 28,29I pipaćeš u podne, kao što pipa slijepac po mraku, niti ćeš imati napretka na putovima svojim; i činiće ti se krivo i otimaće se od tebe jednako, i neće biti nikoga da ti pomože.
5. Mojsijeva 28,30Oženićeš se, a drugi će spavati sa tvojom ženom; sazidaćeš kuću, a nećeš sjedeti u njoj; posadićeš vinograd, a nećeš ga brati.
5. Mojsijeva 28,31Vo tvoj klaće se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti; magarac tvoj oteće se pred tobom, i neće ti se vratiti; ovce tvoje daće se neprijatelju tvojemu, i neće biti nikoga da ti pomože.
5. Mojsijeva 28,32Sinovi tvoji i kćeri tvoje daće se drugomu narodu, a oči će tvoje gledati i kapaće jednako za njima, a neće biti snage u ruci tvojoj.
5. Mojsijeva 28,33Rod zemlje tvoje i svu muku tvoju izješće narod, kojega ne znaš, i činiće ti krivo i gaziće te jednako.
5. Mojsijeva 28,34I poludjećeš od onoga što ćeš gledati svojim očima.
5. Mojsijeva 28,35Udariće te Gospod prištem zlim u koljenima i na golijenima, da se nećeš moći iscijeliti, od stopala noge tvoje do tjemena.
5. Mojsijeva 28,36Odvešće Gospod tebe i cara tvojega, kojega postaviš nad sobom, u narod kojega nijesi znao ti ni stari tvoji, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, drvetu i kamenu.
5. Mojsijeva 28,37I bićeš čudo i priča i potsmijeh svijem narodima, u koje te odvede Gospod.
5. Mojsijeva 28,38Mnogo ćeš sjemena izneti u polje, a malo ćeš sabrati, jer će ga izjesti skakavci.
5. Mojsijeva 28,39Vinograde ćeš saditi i radićeš ih, a nećeš piti vina niti ćeš ih brati, jer će izesti crvi.
5. Mojsijeva 28,40Imaćeš maslina po svijem krajevima svojim, ali se nećeš uljem namazati, jer će opasti masline tvoje.
5. Mojsijeva 28,41Rodićeš sinove i kćeri, ali neće biti tvoji; jer će otići u ropstvo.
5. Mojsijeva 28,42Sve voće tvoje i rod zemlje tvoje izješće bube.
5. Mojsijeva 28,43Stranac koji je kod tebe popeće se nada te visoko, a ti ćeš sići dolje veoma nisko.
5. Mojsijeva 28,44On će ti davati u zajam, a ti nećeš njemu davati u zajam; on će postati glava, a ti ćeš postati rep.
5. Mojsijeva 28,45I doći će na te sve ove kletve i goniće te i stizaće te, dokle se ne istrijebiš, jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega i držao zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti je zapovijedio.
5. Mojsijeva 28,46I one će biti znak i čudo na tebi i na sjemenu tvojemu dovijeka.
5. Mojsijeva 28,47Jer nijesi služio Bogu svojemu radosna i vesela srca u svakom obilju.
5. Mojsijeva 28,48I služićeš neprijatelju svojemu, kojega će Gospod poslati na tebe, u gladi i u žeđi, u golotinji i u svakoj oskudici; i metnuće ti gvozden jaram na vrat, dokle te ne satre.
5. Mojsijeva 28,49Podignuće na tebe Gospod narod iz daleka, s kraja zemlje, koji će doletjeti kao orao, narod, kojemu jezika nećeš razumjeti.
5. Mojsijeva 28,50Narod bezdušan, koji neće mariti za starca niti će djeteta žaliti.
5. Mojsijeva 28,51I izješće plod stoke tvoje i plod zemlje tvoje, dokle se ne istrijebiš; i neće ti ostaviti ništa, ni žita ni vina ni ulja, ni ploda goveda tvojih ni stada ovaca tvojih, dokle te ne zatre.
5. Mojsijeva 28,52I stegnuće te po svijem mjestima tvojim, dokle ne popadaju zidovi tvoji visoko i tvrdi, u koje se uzdaš, po svoj zemlji tvojoj; stegnuće te po svijem mjestima tvojim, po svoj zemlji tvojoj, koju ti daje Gospod Bog tvoj;
5. Mojsijeva 28,53Te ćeš u tjeskobi i u nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 28,54Čovjek koji je bio mek i vrlo nježan među vama prozliće se prema bratu svojemu i prema miloj ženi svojoj i prema ostalijem sinovima, koji mu ostanu,
5. Mojsijeva 28,55Te neće dati nikome između njih mesa od sinova svojih koje će jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
5. Mojsijeva 28,56Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj,
5. Mojsijeva 28,57I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
5. Mojsijeva 28,58Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega,
5. Mojsijeva 28,59Pustiće Gospod na tebe i na sjeme tvoje zla čudesna, velika i duga, bolesti ljute i duge.
5. Mojsijeva 28,60I obratiće na tebe sve pomore Misirske, od kojih si se plašio, i prilijepiće se za tebe.
5. Mojsijeva 28,61I sve bolesti i sva zla, koja nijesu zapisana u knjizi ovoga zakona, pustiće Gospod na tebe, dokle se ne istrijebiš.
5. Mojsijeva 28,62I ostaće vas malo, a pređe vas bijaše mnogo kao zvijezda nebeskih; jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega.
5. Mojsijeva 28,63I kao što vam se Gospod radovao dobro vam čineći i množeći vas, tako će vam se Gospod radovati zatirući vas i istrebljujući vas; i nestaće vas sa zemlje u koju idete da je naslijedite.
5. Mojsijeva 28,64I rasijaće te Gospod po svima narodima s jednoga kraja zemlje do drugoga, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, kojih nijesi znao ti ni oci tvoji, drvetu i kamenu.
5. Mojsijeva 28,65Ali u onijem narodima nećeš odahnuti, niti će se stopalo noge tvoje odmoriti; nego će ti Gospod dati ondje srce plašljivo, oči iščiljele i dušu iznemoglu.
5. Mojsijeva 28,66I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim.
5. Mojsijeva 28,67Jutrom ćeš govoriti: kamo da je veče! a večerom ćeš govoriti: kamo da je jutro! od straha kojim će se strašiti srce tvoje, i od onoga što ćeš gledati očima svojima.
5. Mojsijeva 28,68I vratiće te Gospod u Misir na lađama, putem za koji ti rekoh: nećeš ga više vidjeti. I ondje ćete se prodavati neprijateljima svojim da budete robovi i robinje, a neće biti kupca.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje