Tražilica


Ponovljeni zakon 29. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 29,1To su riječi zavjeta, što ga Mojsije po zapovijedi Gospodnjoj sklopi sa sinovima Izraelovim u zemlji moapskoj, osim zavjeta, što ga je bio s njima učinio na Horebu.
Ponovljeni zakon 29,2Mojsije sazva sav Izrael i reče im: "Vidjeli ste sve, što učini Gospod pred vašim očima u zemlji egipatskoj faraonu, svim slugama njegovim i svoj zemlji njegovoj:
Ponovljeni zakon 29,3Kušnje velike, što ih vidješe oči tvoje, one znake velike i čudesa.
Ponovljeni zakon 29,4Ali vam ne dade Gospod do danas razuma, da spoznate, ni očiju, da vidite, ni ušiju, da čujete.
Ponovljeni zakon 29,5Vidio sam vas četrdeset godina po pustinji. Haljine na tijelu vašemu nijesu se raspale. Obuća tvoja nije se izderala na nogama tvojim.
Ponovljeni zakon 29,6Kruha nijeste jeli i vina i jakoga pića nijeste pili. Tako ste imali spoznati, da sam ja Gospod, Bog vaš.
Ponovljeni zakon 29,7Kad dođoste na ovo mjesto, izađe Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, pred nas u boj. Ali ih pobismo.
Ponovljeni zakon 29,8Osvojismo zemlju njihovu i dadosmo je u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manasehova.
Ponovljeni zakon 29,9Zato držite i izvršujte zapovijedi ovoga zavjeta, da imadnete uspjeh u svemu, što preduzimate!
Ponovljeni zakon 29,10Vi stojite danas svi pred Gospodom, Bogom svojim: plemenski glavari vaši, suci vaši, starješine vaše i upravitelji vaši, svi ljudi Izraelovi,
Ponovljeni zakon 29,11Djeca vaša, žene vaše, i stranac, koji je kod tebe u taboru, i onaj, koji ti siječe drva, i onaj, koji ti nosi vodu.
Ponovljeni zakon 29,12Imate se obvezati na zavjet s Gospodom, Bogom svojim, i na zakletvom potvrđeni ugovor, što ga učini s tobom danas Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 29,13Tako on danas hoće da te postavi za narod svoj i da bude Bog tvoj, kao to ti je obećao i kao što se zakleo ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Ponovljeni zakon 29,14Ali ne s vama samo sklapam ja ovaj savez i ovaj zakletvom potvrđeni ugovor,
Ponovljeni zakon 29,15Nego i s onima, koji danas stoje ovdje s nama pred Gospodom, Bogom našim, i s onima, koji nijesu danas ovdje nazočni s nama.
Ponovljeni zakon 29,16A vi se još spominjete, kako smo prebivali u zemlji egipatskoj i kako smo išli posred naroda, kroz koje ste prošli.
Ponovljeni zakon 29,17Vidjeli ste ogavne idole njihove od drveta i kamena, od srebra i zlata, Što ih imaju.
Ponovljeni zakon 29,18Neka ne bude među vama čovjeka, ni žene, ni porodice, ni plemena, koji bi se danas odvratili od Gospoda, Boga našega! Neka ne bude među vama korijena, na kojem bi rastao otrov i pelin!
Ponovljeni zakon 29,19Nitko, koji čuje riječi ove zakletve, neka ipak ne obeća sebi blagoslova i neka ne pomisli: Bit će mi dobro, iako budem slijedio svoju vlastitu volju! Tako bi se uništilo natopljeno zajedno s osušenim.
Ponovljeni zakon 29,20Takvu neće Gospod nikada oprostiti, nego će se onda brzo raspaliti srdžba i jarost Gospodnja proti njemu. Sva prokletstva, što su zapisana u ovoj knjizi, srušit će se na njega, i Gospod će izbrisati ime njegovo pod nebom.
Ponovljeni zakon 29,21Gospod će ga izlučiti na propast iz svih plemena Izraelovih, po svim prokletstvima zavjeta, što su zapisana u ovoj knjizi zakona.
Ponovljeni zakon 29,22Budući naraštaji, djeca vaša, što nastanu iza vas, i stranac, koji dođe iz daleke zemlje, pitat će, kad u zemlji ovoj vide zla i bolesti, kojima će je udariti Gospod.
Ponovljeni zakon 29,23Sve njezino tlo jest mjesto sumporno, slano, opaljeno. Na njemu se ne može sijati i ništa ne niče na njemu. Tu ne raste nikakva biljka. Tu je opustošenje kao ono Sodome i Gomore, Adme i Seboima, koje zatre Gospod u gnjevu svojem i u jarosti svojoj.
Ponovljeni zakon 29,24Jest, svi će narodi pitati: Zašto Gospod učini tako toj zemlji? Zašto ta strahovita srdžba i jarost?
Ponovljeni zakon 29,25Tada će se odgovoriti jer prelomiše zavjet Gospoda, Boga otaca svojih, što ga on sklopi s njima, kad ih izvede iz zemlje egipatske,
Ponovljeni zakon 29,26I odoše da služe tuđim bogovima i da im se klanjaju, bogovima, koji su im bili nepoznati i kojih im on nije bio odredio.
Ponovljeni zakon 29,27Zato se raspali srdžba Gospodnja na tu zemlju tako, da pusti na nju sva prokletstva, što su zapisana u ovoj knjizi.
Ponovljeni zakon 29,28Zato ih Gospod u srdžbi i jarosti i u silnom ogorčenju istrijebi iz zemlje njihove i izbaci ih u drugu zemlju, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 29,29Tajne su stvari u Gospoda, Boga našega. Objavljene stvari za nas su i djecu našu dovijeka, da izvršujemo sve zapovijedi ovoga zakona.
Ponovljeni zakon 29,1 Mojsije sazva sav Izrael pa im reče: "Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj:
Ponovljeni zakon 29,2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa!
Ponovljeni zakon 29,3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.
Ponovljeni zakon 29,4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale.
Ponovljeni zakon 29,5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.
Ponovljeni zakon 29,6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli.
Ponovljeni zakon 29,7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.
Ponovljeni zakon 29,8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.
Ponovljeni zakon 29,9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela,
Ponovljeni zakon 29,10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru - od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu -
Ponovljeni zakon 29,11da stupite u Savez s Jahvom, Bogom svojim, u Savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa
Ponovljeni zakon 29,12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Ponovljeni zakon 29,13I ne sklapam danas ovaj Savez sa zakletvom samo s vama
Ponovljeni zakon 29,14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.
Ponovljeni zakon 29,15Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći.
Ponovljeni zakon 29,16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.
Ponovljeni zakon 29,17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom.
Ponovljeni zakon 29,18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: `Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek` povodanj utaži žeđ!`
Ponovljeni zakon 29,19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.
Ponovljeni zakon 29,20Prema svim prokletstvima ovog Saveza, zapisanima u knjizi ovoga Zakona, Jahve će ga odstraniti, na njegovu propast, od svih plemena izraelskih.
Ponovljeni zakon 29,21Kasniji naraštaj, sinovi vaši poslije vas, i stranci koji dođu iz daleke zemlje, kad vide zla ove zemlje i bolesti što će ih Jahve pustiti na nju, reći će:
Ponovljeni zakon 29,22`Sva je zemlja njegova samo sumpor i sol; niti se što sije niti što klija; nikakva travka na njoj ne raste; jednaka je srušenoj Sodomi i Gomori, Admi i Sebojimu, što ih Jahve sruši u svojoj ljutini i gnjevu.`
Ponovljeni zakon 29,23I svi će narodi pitati: `Zašto učini Jahve ovako ovoj zemlji? Kakva je morala biti žestina toga silnoga gnjeva?`
Ponovljeni zakon 29,24Onda će im se reći: `Jer su ostavili Savez što ga je Jahve, Bog otaca njihovih, bio sklopio s njima kad ih je izveo iz zemlje egipatske;
Ponovljeni zakon 29,25i jer su otišli da iskazuju štovanje drugim bogovima i njima se klanjali, bogovima kojih nisu poznavali i kojih im on nije odredio.
Ponovljeni zakon 29,26Zato se Jahvin gnjev izlio na ovu zemlju i palo na nju sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi.
Ponovljeni zakon 29,27Jahve ih je iščupao iz njihove zemlje u ljutini, srdžbi i velikom gnjevu te ih bacio u drugu zemlju. Tako je i danas.`
Ponovljeni zakon 29,28Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga Zakona.
Deuteronom 29,1Mojsije sazva sav Izrael, i reče im: Vi ste sami vidjeli što je GOSPOD učinio pred vašim očima, u zemlji Egipat, *Faraonu, svim njegovim slugama i svoj njegovoj zemlji:
Deuteronom 29,2veliki dokazi koje ste vi vidjeli svojim očima, te * znakove i ta velika čuda.
Deuteronom 29,3Ipak, sve do danas, GOSPOD vam ne bijaše dao jedno *srce za prepoznati, ni oči za vidjeti, ni uši za čuti.
Deuteronom 29,4Ja sam učinio da hodate 40 godina po pustinji: vaši se ogrtači nisu istrošili na vama, a sandale se vaše nisu istrošile na vašim nogama.
Deuteronom 29,5Nije to bio kruh koji ste jeli, nije to vino ni prevrelo piće koje ste pili : trebalo vam je to razumjeti, da sam ja GOSPOD, Bog vaš.
Deuteronom 29,6Potom ste vi došli u ovo mjesto; Sihon, kralj Hešbona, i Og, kralj Bašana, izišli su nama u susret za boriti se, i mi smo ih potukli.
Deuteronom 29,7Uzeli smo njihovu zemlju, i dali smo ju u baštinu ljudima Rubenovim i Gadovim, i polovici Manasejevog plemena.
Deuteronom 29,8Vi ćete čuvati riječi tog *saveza, i primijenjivat ćete ih, da biste uspjeli u svemu što činite.
Deuteronom 29,9Vi danas stojite pred GOSPODOM Bogom svojim: vaše vođe, vaša plemena, vaši *poglavari, vaši povjerenici, svi ljudi Izraelovi,
Deuteronom 29,10vaša djeca, vaše žene, i izbjeglica koji je kod tebe u sred tvojeg tabora za obarati ti drveće ili za crpiti vodu;
Deuteronom 29,11ti si tu za prijeći u *savezu svojeg GOSPODA Boga, proglašenog s prisegom, taj *savez što ga GOSPOD Bog tvoj sklapa danas s tobom
Deuteronom 29,12da bi te uspostavio danas kao svoj narod i da on sam bude tvoj Bog, kako ti je obećao to i kako je to prisegao očevima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Deuteronom 29,13Taj *savez proglašen s prisegom, ja ga ne sklapam samo s vama,
Deuteronom 29,14već s onim koji se nalazi ovdje s nama danas pred GOSPODOM našim Bogom kao i s on im koji nije danas s nama ovdje.
Deuteronom 29,15Vi znate, vi, kako smo boravili u Egiptu, kako smo prošli u sred naroda koje bijaste prošli.
Deuteronom 29,16Vi ste vidjeli užase i idole koje oni imaju kod sebe: od drveta, od kamena, od srebra i od zlata!
Deuteronom 29,17Nek ne bude dakle kod vas jedan čovjek, ili jedna žena, jedna obitelj ili jedno pleme čije *srce se danas okrenu od GOSPODA Boga našeg za ići služiti drugim bogovima tih naroda; nek ne bude kod vas korijena jedna biljke, koja proizvodi otrov ili čemer .
Deuteronom 29,18A dogodi li se da pošto bude čuo ove riječi prisezanja, netko se umisli blagoslovljenim i kaže: ` Ja sam presretan, jer sam čvrsto odlučio slijediti svoje ideje, jer istina je da natopljena zemlja nema više žeđi `,
Deuteronom 29,19GOSPOD mu neće htjeti oprostiti; gnjev GOSPODOV i njegova ljubomora zadimit će protiv tog čovjeka, sve kletve zapisane u ovoj knjizi bit će natiskane oko njega, a GOSPOD će izbrisati ime njegovo ispod neba.
Deuteronom 29,20GOSPOD će ga odstraniti iz svih plemena Izraelovih, na njegovu nesreću, sukladno svim kletvama saveza zapisanim u ovoj knjizi Zakona .
Deuteronom 29,21A evo što će reći naredni naraštaj, vaši sinovi koji će se podići poslije vas, i stranac koji će doći iz jedne daleke zemlje, kad budu vidjeli pozljede ove zemlje, i bolesti kojima ju GOSPOD bude udario:
Deuteronom 29,22` Sva njegova zemlja je sami sumpor, sol i vatra : nema sjetve, nema raslinja, nikakva ne klija biljka, kao u Sodomi i Gomori, u Admai i Sevoimu, koje je GOSPOD isprevrtao u gnjevu svome i u srdžbi svojoj. `
Deuteronom 29,23Svi će narodi zavikati: ` Zašto je GOSPOD postupio ovako s tom zemljom? Zašto se zapalila ta velika srdžba? `
Deuteronom 29,24A, odgovorit će im se: ` To je zbog toga što su oni napustili savez GOSPODOV, Boga svojih otaca, koji on bijaše sklopio s njima izvodeći ih iz Egipta.
Deuteronom 29,25Oni su išli služiti druge bogove i klanjali su se pred njima - bogove koje nisu poznavali, i što im GOSPOD nije dao u dio -,
Deuteronom 29,26zato se gnjev GOSPODOV zapalio protiv te zemlje, i doveo na nju sve kletve zapisane u ovoj knjizi.
Deuteronom 29,27GOSPOD ih je iščupao iz njihove zemlje u srdžbi svojoj i velikom bijesu za odbaciti ih prema jednoj drugoj zemlji, kako se to događa danas. `
Deuteronom 29,28A GOSPODA našeg Boga stvari su skrivene, a otkrivene stvari su za nas i naše sinove zauvijek, da budu primijenjene sve riječi ovog Zakona.
5. Mojsijeva 29,1Ovo su riječi zavjeta koji zapovijedi Gospod Mojsiju da učini sa sinovima Izrailjevijem u zemlji Moavskoj, osim zavjeta koji je učinio s njima na Horivu.
5. Mojsijeva 29,2I sazva Mojsije sve sinove Izrailjeve i reče im: vidjeli ste sve što učini Gospod na vaše oči u zemlji Misirskoj Faraonu i svijem slugama njegovijem i svoj zemlji njegovoj,
5. Mojsijeva 29,3Kušanja velika, koja vidješe oči tvoje, one znake i čudesa velika.
5. Mojsijeva 29,4Ali vam ne dade Gospod srca, da razumijete, ni očiju, da vidite, i ušiju da čujete do ovoga dana.
5. Mojsijeva 29,5I vodih vas četrdeset godina po pustinji; ne ovetšaše haljine vaše na vama, niti obuća tvoja ovetša na nogama tvojima.
5. Mojsijeva 29,6Hljeba ne jedoste, ni piste vina i silovita pića, da biste poznali da sam ja Gospod Bog vaš.
5. Mojsijeva 29,7I kad dođoste na ovo mjesto, izide Sion car Esevonski i Og car Vasanski pred nas u boj; i pobismo ih.
5. Mojsijeva 29,8I uzesmo zemlju njihovu, i dadosmo je u našljedstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.
5. Mojsijeva 29,9Zato držite riječi ovoga zavjeta i tvorite ih, da biste napredovali u svemu što radite.
5. Mojsijeva 29,10Vi stojite danas svi pred Gospodom Bogom svojim, glavari od plemena vaših, starješine vaše i upravitelji vaši, svi ljudi Izrailjci,
5. Mojsijeva 29,11Djeca vaša, žene vaše, i došljak koji je u vašem okolu, i onaj koji ti drva siječe, i onaj koji ti vodu nosi.
5. Mojsijeva 29,12Da pristaneš na zavjet Gospoda Boga svojega i na kletvu njegovu, koju učini s tobom danas Gospod Bog tvoj,
5. Mojsijeva 29,13Da te danas postavi sebi za narod i da ti on bude Bog, kao što ti je rekao i kao što se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu.
5. Mojsijeva 29,14I ne s vama samima činim ovaj zavjet i ovu kletvu;
5. Mojsijeva 29,15Nego sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Gospodom Bogom našim, i sa svakim koji nije danas ovdje s nama.
5. Mojsijeva 29,16Jer vi znate kako smo živjeli u zemlji Misirskoj, i kako smo prošli kroz narode kroz koje smo prošli.
5. Mojsijeva 29,17I vidjeli ste gadove njihove i idole njihove od drveta i od kamena, od srebra i od zlata, koji su kod njih.
5. Mojsijeva 29,18Neka ne bude među vama čovjeka ni žene ni porodice ni plemena, kojemu bi se srce odvratilo danas od Gospoda Boga našega da ide da služi bogovima onijeh naroda; neka ne bude među vama korijena na kom bi rastao otrov ili pelen.
5. Mojsijeva 29,19I čuvši riječi ove kletve da se ne pohvali u srcu svom govoreći: biću miran ako uzidem za onijem što u srcu svom smislim, dodajući pijanstvo žeđi.
5. Mojsijeva 29,20Neće Gospod oprostiti takome, nego će se onda raspaliti gnjev Gospodnji i revnost njegova na takoga čovjeka, i pašće na nj sva kletva koja je napisana u ovoj knjizi, i istrijebiće Gospod ime njegovo pod nebom.
5. Mojsijeva 29,21I odlučiće ga Gospod na zlo od svijeh plemena Izrailjevijeh po svijem kletvama zavjeta napisanoga u knjizi ovoga zakona.
5. Mojsijeva 29,22Tada će govoriti potonji naraštaj, sinovi vaši koji nastanu iza vas, i došljak koji dođe iz daleke zemlje, kad vide zla u zemlji ovoj i bolesti, koje će Gospod pustiti na nju,
5. Mojsijeva 29,23Zemlju ovu opaljenu sumporom i solju, gdje se ne sije niti što niče niti na njoj raste kaka biljka, kao gdje je propao Sodom i Gomor, Adama i Sevojim, koje zatr Gospod u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj,
5. Mojsijeva 29,24Govoriće svi narodi: zašto učini ovo Gospod od ove zemlje? kakva je to žestina velikoga gnjeva?
5. Mojsijeva 29,25I odgovaraće se: jer odustaviše zavjet Gospoda Boga otaca svojih, koji učini s njima kad ih izvede iz zemlje Misirske.
5. Mojsijeva 29,26Jer idoše i služiše drugim bogovima i poklanjaše im se, bogovima kojih ne znaše i koji im ništa ne dadoše.
5. Mojsijeva 29,27Zato se Gospod razgnjevi na tu zemlju, i pusti na nju sva prokletstva napisana u ovoj knjizi.
5. Mojsijeva 29,28I istrijebi ih Gospod Bog iz zemlje njihove u gnjevu i jarosti i ljutini velikoj, i izbaci ih u drugu zemlju, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 29,29Što je tajno ono je Gospoda Boga našega, a javno je naše i sinova naših dovijeka, da bismo izvršivali sve riječi ovoga zakona.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje