Tražilica


Ponovljeni zakon 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 3,1Nato udarismo putem u Bašan. Tada Og, kralj bašanski, s cijelim svojim narodom izađe pred nas, da se sukobi s nama kod Edreja.
Ponovljeni zakon 3,2A Gospod mi reče: Ne boj ga se, jer ga dajem s cijelim narodom njegovim i sa zemljom njegovom u ruke tvoje. Učini s njim upravo onako, kako si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji stoluje u Hešbonu.
Ponovljeni zakon 3,3Tako nam dade Gospod, Bog naš, u ruke i Oga, kralja bašanskoga, s cijelim narodom njegovim. Pobismo ga, da mu više nitko ne preostade.
Ponovljeni zakon 3,4Tada osvojismo i sve gradove njegove. Nije bilo grada, kojega im ne uzesmo. Šezdeset gradova i sva pokrajina Argob pripadali su kraljevstvu Oga u Bašanu.
Ponovljeni zakon 3,5Bili su to sve gradovi, što su bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama, osim vrlo mnogih otvorenih mjesta.
Ponovljeni zakon 3,6Izvršismo prokletstvo na njima, kao što smo bili učinili na Sihonu, kralju u Hešbonu, i istrijebismo u svakom gradu muževe, žene i djecu.
Ponovljeni zakon 3,7A svu stoku i plijen iz gradova uzesmo za se.
Ponovljeni zakon 3,8Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice kraljeva amorejskih, koja je s onu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Hermona,
Ponovljeni zakon 3,9Sidonci zovu Hermon Sirion, Amoreji ga zovu Senir, -
Ponovljeni zakon 3,10Sve gradove u ravni, sav Gilead i sav Bašan do Salke i Edreja, ukratko gradove, što pripadaju kraljevstvu Oga u Bašanu.
Ponovljeni zakon 3,11Bašanski kralj Og bio je posljednji ostatak Refaima. Sarkofag njegov od basalta stoji još u gradu sinova Amonovih Rabahu. Dužina je njegova devet običnih lakata, a širina mu četiri lakta.
Ponovljeni zakon 3,12Tu zemlju osvojismo onda. Od Aroera na riječi Arnonu dadoh je s polovinom gore gileadske i gradovima njezinim Rubenovcima i Gadovcima.
Ponovljeni zakon 3,13Ostali dio Gileada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, svu pokrajinu Argob predadoh polovini plemena Manasehova. Sav taj kraj bašanski zove se zemlja Refaima.
Ponovljeni zakon 3,14Jair, sin Manasehov, zauze svu pokrajinu Argob do područja Gešureja i Maakateja i prozva taj dio Bašana po svojemu imenu sela Jairova. Tako se zovu do dana današnjega.
Ponovljeni zakon 3,15Makiru dadoh Gilead.
Ponovljeni zakon 3,16Obadvjema plemenima Rubenovu i Gadovu dadoh zemlju od Gileada do Arnona - sredina je doline međa - pa do Jaboka, međe sinova Amonovih,
Ponovljeni zakon 3,17Dalje Arabu s Jordanom kao međom, od Kinereta do mora uz poljanu, Slanoga mora, na području obronaka Pisge na istoku.
Ponovljeni zakon 3,18Tada vam dadoh ovaj naputak: "Gospod, Bog vaš, dade vam tu zemlje u posjed. A, vi svi vojnici, pođite naoružani tamo pred braćom svojom, sinovima Izraelovim.
Ponovljeni zakon 3,19Samo žene vaše i djeca vaša i stoka vaša - znam, da imate mnogo stoke - neka ostanu u gradovima vašim, što vam ih dadoh,
Ponovljeni zakon 3,20Dokle Gospod braći vašoj isto tako kao vama ne dadne tvrde stanove pa i oni uzmu u posjed zemlju, koju će im Gospod, Bog vaš, dati s onu stranu Jordana. Onda se smijete vratiti svaki k svojemu posjedu, što vam ga dadoh.
Ponovljeni zakon 3,21A Jošui dadoh onda ovaj naputak: "Svojim očima vidio si sve, što Gospod, Bog vaš, učini onoj dvojici kraljeva. Isto tako učinit će Gospod sa svima kraljevstvima, u koja ćeš prijeći,
Ponovljeni zakon 3,22Ne bojte ih se, jer Gospod, Bog vaš, sam će se boriti za vas.
Ponovljeni zakon 3,23Onda sam se pomolio Gospodu:
Ponovljeni zakon 3,24Svemogući Gospode! Ti si već do sada slugi svojemu pokazao moć svoju i jaku ruku svoju, jer gdje je u nebu i na zemlji Bog, koji tvori takva čudesa i junačka djela kao ti?
Ponovljeni zakon 3,25Daj mi da i ja prijeđem tamo i da vidim lijepu zemlju onu stranu Jordana, to sjajno pogorje i Libanon!
Ponovljeni zakon 3,26Ali Gospod srdio se je na me zbog vas i nije me uslišio. Dapače mi odgovori Gospod: Dosta je toga, ne govori mi više o tom!
Ponovljeni zakon 3,27Popni se navrh Pisge, i podigni oči svoje na zapad i na sjever, na jug i na istok i pogledaj je svojim vlastitim očima, jer ne ćeš nikada prijeći preko Jordana.
Ponovljeni zakon 3,28Podaj dakle Jošui naputke, ohrabri i ojači ga, jer on ima na čelu naroda prijeći tamo i zemlju, koju vidiš, razdijeliti njima.
Ponovljeni zakon 3,29Tako ostasmo u dolini prema Bet Peoru,
Ponovljeni zakon 3,1 Tada se okrenusmo i pođosmo prema Bašanu. Presrete nas bašanski kralj Og sa svim svojim narodom i nametnu nam boj kod Edreja.
Ponovljeni zakon 3,2Tada mi Jahve reče: `Ne boj ga se! Ta u tvoje sam ruke predao njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Učini s njim kako si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji je živio u Hešbonu.`
Ponovljeni zakon 3,3Tako je Jahve, Bog naš, u ruke naše predao i bašanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. Tukli smo ga tako da mu nitko na životu nije ostao.
Ponovljeni zakon 3,4Osvojili smo tada sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli - šezdeset gradova, zapravo svu argopsku krajinu, Ogovo kraljevstvo u Bašanu.
Ponovljeni zakon 3,5Svi su oni gradovi bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama. Uz njih je bilo veoma mnogo otvorenih zaselaka.
Ponovljeni zakon 3,6Udarismo ih prokletstvom - kako smo učinili i sa Sihonom, kraljem hešbonskim - zatrvši svaki grad, ljude, žene i djecu.
Ponovljeni zakon 3,7A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se.
Ponovljeni zakon 3,8Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju što se nalazi s onu stranu Jordana, od potoka Arnona do brda Hermona (
Ponovljeni zakon 3,9Sidonci zovu Hermon Sirjon, a Amorejci ga zovu Senir):
Ponovljeni zakon 3,10sve gradove po Visoravni, sav Gilead i sav Bašan, sve do Salke i Edreja - gradove Ogova kraljevstva u Bašanu. (
Ponovljeni zakon 3,11Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata - običnih lakata - dug, a četiri lakta širok.)
Ponovljeni zakon 3,12To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, počev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima.
Ponovljeni zakon 3,13Ostatak Gileada i sav Bašan, Ogovo kraljevstvo, dodijelio sam polovini Manašeova plemena. (Sva argopska krajina i sav Bašan zove se zemlja refaimska.
Ponovljeni zakon 3,14Manašeov sin Jair zauzeo je svu argopsku krajinu do međe Gešurovaca i Maakinovaca. On ta mjesta bašanska nazva svojim imenom, pa se još i danas zovu Jairova Sela.)
Ponovljeni zakon 3,15Makiru sam dodijelio Gilead.
Ponovljeni zakon 3,16Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona - sredina potoka jest međa - i do potoka Jaboka, amonske granice.
Ponovljeni zakon 3,17A granicom su služile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu - Slanog mora - na podnožju obronaka Pisge prema istoku.
Ponovljeni zakon 3,18U ono vam vrijeme naredih: `Jahve, Bog vaš, daje vam ovu zemlju u posjed. Svi vi koji ste od boja pođite naoružani pred svojom braćom Izraelcima.
Ponovljeni zakon 3,19Jedino žene vaše, djeca vaša i stoka vaša - znam da imate mnogo stoke - neka ostanu u vašim gradovima što vam ih dodijelih
Ponovljeni zakon 3,20dokle Jahve ne dadne miran boravak i vašoj braći kao i vama; tako da i oni zauzmu zemlju što im je Jahve, Bog vaš, daje s onu stranu Jordana. Istom onda neka se svaki od vas vrati na posjed što sam vam ga dodijelio.`
Ponovljeni zakon 3,21U ono sam vrijeme naredio Jošui: `Svojim si očima vidio što je sve Jahve, Bog vaš, učinio onoj dvojici kraljeva. Tako će Jahve učiniti sa svim kraljevstvima preko kojih budeš prelazio.
Ponovljeni zakon 3,22Ne bojte se njih! Ta Jahve, Bog vaš, bori se za vas.`
Ponovljeni zakon 3,23Tada zamolih milost u Jahve:
Ponovljeni zakon 3,24`Gospodine moj, Jahve! Ti si počeo pokazivati svome sluzi svoju veličajnost i svoju moć. Ta koji bog, na nebu ili na zemlji, može izvesti takva djela i čudesa kao što su tvoja!
Ponovljeni zakon 3,25Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaženu zemlju preko Jordana, onaj krasni gorski kraj i Libanon!`
Ponovljeni zakon 3,26Ali je Jahve, zbog vas, bio na me ljut, pa me nije uslišao. `Dosta`, reče mi Jahve, `ne govori mi više o tom!
Ponovljeni zakon 3,27Popni se na vrhunac Pisge i upri oči svoje na zapad, sjever, jug i istok. Razmotri dobro očima svojim, jer preko Jordana nećeš prijeći.
Ponovljeni zakon 3,28Uputi Jošuu, osokoli ga i ohrabri! On neka ide na čelu ovoga naroda; neka ih on uvede u posjed zemlje koju vidiš.`
Ponovljeni zakon 3,29Tako smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora.
Deuteronom 3,1Okrenuli smo se za poći u smjeru Bašana, ali Og, kralj Bašana, je izišao nama u susret, on i sav narod njegov, za tući se u Edreiu.
Deuteronom 3,2GOSPOD mi je rekao: ` Ne boj se njega, jer ja sam ti ga izručio u ruke tvoje, sa svim pukom i svom zemljom njegovom, postupit ćeš s njim kao i što si postupio sa Sihonom, kraljem *Amorita, koji nastanjuju Hešbon. `
Deuteronom 3,3A GOSPOD naš Bog izručio nam je u naše ruke Oga, kralja Bašana, i sav njegov puk koji smo sav pobili ne ostavivši nikog preživjeti.
Deuteronom 3,4Tada smo mi zauzeli sve njegove gradove, i nije bilo kod njih mjesta koje mi ne bijasmo zauzeli. Bilo je 60 tih gradova, sva oblast Argova u Bašanu gdje vladaše Og,
Deuteronom 3,5ništa osim gradova utvrđenih visokim zidom i vratima s dva zasunuta krila, ne računajući jedan broj sela.
Deuteronom 3,6I mi smo ih prokleli ! kao što smo bili učinili za Sihona, kralja Hešbona; mi smo prokleli svaki grad: ljude, žene i djecu.
Deuteronom 3,7A sačuvali smo mi kao plijen stoku i plijen iz gradova.
Deuteronom 3,8Mi bijasmo tada uzeli njihovu zemlju kraljevima *amoritskim s one strane Jordana, od klanaca Arnona sve do planine Hermon
Deuteronom 3,9- ljudi iz Sidona zvali su Hermon Sisionom, *Amoriti su ga zvali Senir -.
Deuteronom 3,10Mi bijasmo zauzeli sve gradove Visoravni, sav Galad i sav Bašan sve do Salka i Edreia, gradova Bašana gdje vladaše Og.
Deuteronom 3,11No Og, kralja Bašana, bijaše jedini koji je preostao od posljednjih Refaita; i njegov ležaj, jedan ležaj od željeza, nije li onaj koji se vidi u Raba kod Amonita? Ima devet lakata dužine i četiri širine -.
Deuteronom 3,12Ta zemlja, mi ju bijasmo uzeli. Polovica brda Galada i njihovi gradovi, počev od Aroera na klancima Arnona, ja sam ih dao ljudima Rubenovim i Gadovim.
Deuteronom 3,13Ostatk Galada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, ja sam njegovu polovicu dao plemenu Manase; svo područje Argova sa svim Bašanom, zove se zemlja Refaita.
Deuteronom 3,14Jair, sin Manasejev, uzeo je svo područje Argova sve do teritorije Gešurita i Makatita . On je svojim imenom nazvao krajeve Bašana, koje se i danas još imenuje `taborište Jairovo `.
Deuteronom 3,15A Makiru sam ja dao Galad.
Deuteronom 3,16Ljudima Rubenovim i Gadovim sam ja dao ono što ide od Galada sve do Arnona - svršetak klanaca bit će granicom - i sve do Jaboka, granice sinova Amo-novih
Deuteronom 3,17s Arabom - Jordan će služiti granicom - od Kinereta do mora Arabe, Slanog mora pod obroncima Pisge prema istoku.
Deuteronom 3,18Tada ja sam vam dao svoje zapovijedi: ` GOSPOD vaš Bog je taj koji vam je dao tu zemlju u posjed. Vi svi, ratnici, vi ćete prijeći Jordan u bojnom poretku ispred sinova Izraelovih;
Deuteronom 3,19samo vaše žene, vaša djeca i vaša stada - ja znadem da vi imate mnogo stada - stanovat će u gradovima koje sam vam ja dao,
Deuteronom 3,20sve dok GOSPOD ne dadne odmor vašoj braći kao i vama, i dok oni također ne zaposjednu zemlju koju je GOSPOD vaš Bog njima dao s one strane Jordana, i dok se vi ne vratite svaki svojem posjedu, onom koji sam vam ja dao. `
Deuteronom 3,21Tada, Jozui, ja sam dao svoje zapovijedi: ` Ti si svojim vlastitim očima vidio što je GOSPOD, Bog vaš učinio onoj dvojici kraljeva; GOSPOD će učiniti isto toliko svim kraljevstvima s druge strane.
Deuteronom 3,22Ne imajte straha od njih, jer GOSPOD, vaš Bog sam, vojuje za vas. `
Deuteronom 3,23Ja sam tada izmolio naklonost GOSPODOVU:
Deuteronom 3,24` Gospodine Bože, ti si učinio da počne uviđati sluga tvoju tvoju veličinu i snagu tvoje ruke. Imade li ijedan bog na nebu i na zemlji koji jednači tvojim činovima i tvojoj moći?
Deuteronom 3,25Dozvoli da je prijeđem na drugu stranu, i da vidim dobra zemlje koja je s one strane Jordana, tu dobru planinu i Liban!`
Deuteronom 3,26Ali GOSPOD se rasrdi na mene radi vas, i nije me slušao; GOSPOD mi je kazao: ` Dosta! Prekini mi govoriti o toj stvari! `
Deuteronom 3,27Uspni se na brdo Pisgau, digni oči prema zapadu i prema sjeveru, prema jugu i prema istoku; povledaj s oba svoja oka: ti ćeš samo ovuda prijeći Jordan.
Deuteronom 3,28Izdaj svoje zapovijedi Jozui, osmjeli ga učvrsti, jer on je taj koji će prijeći Jordan pred pukom ovim, on je taj koji će ga učiniti baštinikom zemlje koju gledaš. `
Deuteronom 3,29I mi smo ostali i dolini nasuprot Bet-Peora .
5. Mojsijeva 3,1Potom obrativši se idosmo k Vasanu. I izide pred nas Og car Vasanski i sav narod njegov na boj u Edrajin.
5. Mojsijeva 3,2I Gospod mi reče: ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svijem narodom njegovijem i sa zemljom njegovom, da učiniš s njim onako kako si učinio sa Sionom carom Amorejskim, koji sjeđaše u Esevonu.
5. Mojsijeva 3,3Tako nam dade Gospod Bog naš u ruke i Oga cara Vasanskoga sa svijem narodom njegovijem, i razbismo ga i ne ostavismo mu nijednoga živa.
5. Mojsijeva 3,4I uzesmo tada sve gradove njegove; ne bi nijednoga grada kojega ne uzesmo, šezdeset gradova, sav kraj Argovski, carstvo Oga u Vasanu.
5. Mojsijeva 3,5Svi ti gradovi bjehu utvrđeni zidom visokim, vratima i prijevornicama, osim drugih mjesta bez zidova vrlo mnogo.
5. Mojsijeva 3,6I raskopasmo ih kao što učinismo Sionu caru Esevonskom, pobivši po svijem mjestima i ljude i žene i djecu.
5. Mojsijeva 3,7A svu stoku i plijen po gradovima zaplijenismo za se.
5. Mojsijeva 3,8Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice careva Amorejskih, koja je s ovu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Ermona,
5. Mojsijeva 3,9(Sidonci zovu Ermon Sirion, a Amoreji ga zovu Senir,)
5. Mojsijeva 3,10Sva mjesta u ravni i sav Galad i sav Vasan do Salhe i Edrajina, gradove carstva Oga u Vasanu.
5. Mojsijeva 3,11Jer samo Og car Vasanski bješe ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u Ravi sinova Amonovijeh? devet je lakata dug, a širok četiri lakta, lakta čovječija.
5. Mojsijeva 3,12Tako naslijedismo tu zemlju onda; od Aroira, koji je na potoku Arnonu, i polovinu gore Galada s gradovima njezinijem dadoh sinovima Ruvimovijem i Gadovijem.
5. Mojsijeva 3,13I ostatak Galada i sav Vasan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemena Manasijina; sav kraj Argovski po svemu Vasanu zvaše se zemlja divovska.
5. Mojsijeva 3,14Jair sin Manasijin uze sav kraj Argovski do međe Gesurske i Mahatske; i prozva Vasansku svojim imenom: sela Jairova do današnjega dana.
5. Mojsijeva 3,15A Mahiru dadoh Galad.
5. Mojsijeva 3,16A Ruvimovu plemenu i Gadovu plemenu dadoh od Galada do potoka Arnona, kako zahvata potok s međama, pa do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonovijeh.
5. Mojsijeva 3,17I polje i Jordan s međama od Hinerota do mora uz polje, do mora slanoga, ispod Fazge prema istoku.
5. Mojsijeva 3,18I zapovjedih vam onda i rekoh: Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u našljedstvo; naoružani hajdete pred braćom svojom, sinovima Izrailjevim, ko je god za vojsku.
5. Mojsijeva 3,19A žene vaše i djeca vaša i stoka vaša (znam da imate mnogo stoke) neka ostanu u gradovima vašim, koje vam dadoh,
5. Mojsijeva 3,20Dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, da i oni naslijede zemlju, koju će im Gospod Bog vaš dati s onu stranu Jordana; onda se vratite svaki na svoje našljedstvo, koje vam dadoh.
5. Mojsijeva 3,21A Isusu onda zapovjedih govoreći: oči tvoje vide sve što je učinio Gospod Bog vaš sa ona dva cara; onako će Gospod učiniti sa svijem carstvima u koja dođeš.
5. Mojsijeva 3,22Nemojte ih se bojati, jer će se Gospod Bog vaš biti za vas.
5. Mojsijeva 3,23I molih se Gospodu onda govoreći:
5. Mojsijeva 3,24Gospode Bože! ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krjepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio djela kakva su tvoja i u koga bi bila sila kakva je tvoja?
5. Mojsijeva 3,25Daj mi da prijeđem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru, Livan.
5. Mojsijeva 3,26Ali Gospod bješe gnjevan na me s vas, i ne usliši me, nego mi reče: dosta; ne govori mi više za to.
5. Mojsijeva 3,27Popni se na vrh ove gore, i podigavši oči svoje na zapad i na sjever i na jug i na istok, vidi očima svojima, jer nećeš prijeći preko Jordana.
5. Mojsijeva 3,28Nego podaj zapovijesti Isusu, i utvrdi ga i ukrijepi ga; jer će on prijeći pred narodom tijem, i on će im razdijeliti u našljedstvo zemlju koju vidiš.
5. Mojsijeva 3,29I ostasmo u ovoj dolini prema Vet-Fegoru.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje