Tražilica


Ponovljeni zakon 30. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 30,1Kad sve to, blagoslov i prokletstvo, što iznesoh preda te, dođe na tebe, tada uzmi to sebi k srcu među svim narodima, u koje te progna Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 30,2Obrati se s djecom svojom iz svega srca i iz sve duše Gospodu, Bogu svojemu, i poslušaj ga u svemu, što ti zapovijedam danas!
Ponovljeni zakon 30,3Tada će Gospod, Bog tvoj, promijeniti sudbinu tvoju, smilovat će se tebi i opet će te skupiti između svih naroda, među koje te razasu Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 30,4Kad bi te prognao i do na kraj neba, Gospod, Bog tvoj, opet će te skupiti i odonud te uzeti natrag.
Ponovljeni zakon 30,5Gospod, Bog tvoj, dovest će te u zemlju, koju su bili zaposjeli oci tvoji. Opet ćeš je posjedovati, Učinit će te sretnijim i brojnijim, nego što su bili oci tvoji.
Ponovljeni zakon 30,6Gospod, Bog tvoj, obrezat će tada srce tebi i potomcima tvojim, da ljubiš Gospoda, Boga svojega, iz svega srca i iz sve duše, da mogneš živjeti.
Ponovljeni zakon 30,7Sva ona prokletstva srušit će tada Gospod, Bog tvoj, na tvoje neprijatelje i protivnike, koji su te progonili.
Ponovljeni zakon 30,8Tada će opet slušati Gospoda i izvršavati sve zapovijedi njegove, što ti ih dajem danas.
Ponovljeni zakon 30,9Gospod, Bog tvoj, dat će ti izobilje dobara u svemu, što preduzmeš u blagoslovu djece, u plodu stoke i u prihodima zemlje, jer će Gospod, kao što je imao radost na ocima tvojim, na spasenje tvoje imati opet radost tebi zbog toga,
Ponovljeni zakon 30,10Što slušaš Gospoda, Boga svojega, izvršuje njegove zapovijedi i zakone, što su zapisani u ovoj knjizi zakona, i zbog toga, što se iz svega srca i iz sve duše opet vraćaš Gospodu, Bogu svojemu.
Ponovljeni zakon 30,11Zakon, što ti ga dajem danas, nije za te pretežak i nije nedokučiv.
Ponovljeni zakon 30,12Nije na nebu, da bi morao reći: Tko će nam se popeti na nebo, da nam ga donese i objavi, da ga mognemo izvršavati?
Ponovljeni zakon 30,13I nije preko mora, da bi morao reći: Tko će nam otići preko mora, da nam ga donese i objavi, da ga mognemo izvršavati?
Ponovljeni zakon 30,14Ne, posve blizu ti je zakon. U tvoja usta i u tvoje srce stavljen je, tako da ga mogneš izvršavati.
Ponovljeni zakon 30,15Gle, danas stavljam preda te život i sreću, smrt i nesreću.
Ponovljeni zakon 30,16što ti zapovijedam danas, jest, da ljubiš Gospoda, Boga svojega, da ideš putovima njegovim i da držiš njegove zapovijedi, zakone i naredbe. Tada ćeš ostati na životu i umnožiti se, i Gospod, Bog tvoj, blagoslovit će te u zemlji, u koju ideš, da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 30,17Ako li se odvrati srce tvoje i ne budeš slušao i dadneš se zavesti, da se klanjaš tuđim bogovima i služiš njima,
Ponovljeni zakon 30,18Onda vas već danas uvjeravam, da ćete propasti. Tada nećete dugo živjeti u zemlji, u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete.
Ponovljeni zakon 30,19Zazivam danas nebo i zemlju proti vas za svjedoke: Život i smrt, blagoslov i prokletstvo stavio sam preda te. Zato izaberi život, da ostaneš na životu, ti i potomci tvoji!
Ponovljeni zakon 30,20Ljubi Gospoda, Boga svojega, slušaj ga i budi mu vjerno odan, jer o tom ovisi život tvoj i duljina dana tvojih, što ih smiješ provesti u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati."
Ponovljeni zakon 30,1 Kad te sve ove riječi, blagoslov i prokletstvo što ih danas preda te stavih, snađu i ti ih uzmeš k srcu među svim narodima među koje te Jahve, Bog tvoj, bude protjerao
Ponovljeni zakon 30,2i obratiš se k Jahvi, Bogu svome, i poslušaš - i ti i tvoji sinovi - glas njegov iz svega srca svoga i iz sve duše svoje u svemu što sam ti danas naredio,
Ponovljeni zakon 30,3tada će Jahve, Bog tvoj, vratiti tvoje izgnanike; smilovat će se tebi i opet ćete sabrati između svih naroda među koje te bude rastjerao Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 30,4Ako bi se koji izgnanik tvoj nalazio i na kraju svijeta, i odande će te sabrati Jahve, Bog tvoj - odande će te uzeti.
Ponovljeni zakon 30,5Jahve, Bog tvoj, dovest će te u zemlju koju su posjedovali oci tvoji da je ti zaposjedneš; učinit će te sretnijim i brojnijim od očeva tvojih.
Ponovljeni zakon 30,6Jahve, Bog tvoj, obrezat će tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako da ljubiš Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve duše svoje i da živiš.
Ponovljeni zakon 30,7Jahve, Bog tvoj, svalit će sva ova prokletstva na neprijatelje tvoje, na mrzitelje tvoje koji su te progonili.
Ponovljeni zakon 30,8A ti ćeš ponovo slušati glas Jahvin i vršiti sve njegove zapovijedi koje ti danas dajem.
Ponovljeni zakon 30,9Jahve, Bog tvoj, obilno će te nagrađivati u svakom pothvatu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje i u urodu tvoga plodnog tla; jer Jahve će se opet radovati nad tvojim dobrom, kao što se radovao nad dobrom otaca tvojih,
Ponovljeni zakon 30,10kad poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći njegove zapovijedi i njegove naredbe zapisane u knjizi ovoga Zakona, to jest kada se obratiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom.
Ponovljeni zakon 30,11Ova zapovijed što ti je danas dajem nije za te preteška niti je od tebe predaleko.
Ponovljeni zakon 30,12Nije na nebesima da bi rekao: `Tko će se za nas popeti na nebesa, skinuti nam je te nam je objaviti da je vršimo?`
Ponovljeni zakon 30,13Nije ni preko mora da bi mogao reći: `Tko će preko mora za nas poći, donijeti nam je te nam je objaviti da je vršimo?`
Ponovljeni zakon 30,14Jer, Riječ je posve blizu tebe, u tvojim ustima i u tvome srcu da je vršiš.
Ponovljeni zakon 30,15Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću.
Ponovljeni zakon 30,16Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem - ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 30,17Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje,
Ponovljeni zakon 30,18ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete.
Ponovljeni zakon 30,19Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj,
Ponovljeni zakon 30,20ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati.
Deuteronom 30,1A kad budu došli na sve ove stvari, blagoslov i kletva koje sam stavio pred tebe, tad ćeš ih promisliti u svom *srcu među svim tim narodima gdje te GOSPOD Bog tvoj bude odveo;
Deuteronom 30,2ti ćeš se vratiti sve do GOSPODA svojeg Boga, i ti ćeš začuti njegov glas, ti i sinovi tvoji, svim svojim *srcem, svim svojim bićem, slijedeći sve što ti nalažem danas.
Deuteronom 30,3GOSPOD Bog tvoj promijenit će sudbinu tvoju, on će ti pokazati svoju nježnost, on će te nanovo prikupiti iz svih naroda gdje te GOSPOD Bog tvoj bude raspršio.
Deuteronom 30,4Čak ako si bio odveden do na kraj svijeta, i odatle će te GOSPOD Bog tvoj prikupiti, onamo on će te ići uzeti.
Deuteronom 30,5GOSPOD Bog tvoj vratit će te u tvoju zemlju koju su zaposjeli očevi tvoji, i ti ćeš ju posjedovati; on će te učiniti sretnim i brojnim, više no očeve tvoje.
Deuteronom 30,6GOSPOD bog tvoj će ti *obrezati *srce, tebi i tvojem potomstvu, da bi bi volio GOSPODA, Boga svojega svim srcem svojim, svim svojium bićem, da bi ti živio;
Deuteronom 30,7i GOSPOD tvoj Bog ostvarit će sve te kletve protiv neprijatelja punih mržnje koji te budu progonili.
Deuteronom 30,8Tada ti,ti ćeš nanovo slusšati glas GOSPODOV, ti ćeš primijenjivati njegove zapovijedi koje ti ja dajem danas.
Deuteronom 30,9GOSPOD Bog tvoj dat će ti sreću u svim tvojim djelima, čineći da preobiluje plod krila tvojega, tvojih životinja i tla tvojega, jer GOSPOD će se radovati ponovo tvojoj sreći kako je to činio za očeve tvoje,
Deuteronom 30,10pošto ćeš ti slušati glas GOSPODA Boga svojega čuvajući zapovijedi njegove i njegove zakone, zapisane u ovoj knjizi Zakona, i kad ti budeš vratio se GOSPODU Bogu svojemu svim svojim srcem, svim svojim bićem.
Deuteronom 30,11Da, ta zapovijed koju ti dajem danas nije suviše teška za tebe, ona ti nije izvan dosega.
Deuteronom 30,12Ona nije u nebu; reklo bi se tada: ` Tko će, za nas, uspeti se u nebo da nas traži, i dati da čujemo da bismo ju primijenili? `
Deuteronom 30,13Ona nije ni s one strane mora; reklo bi se tada: ` Tko će, za nas, prijeći preko mora potražiti nas, i učiniti da čujemo da bismo ju primijenili? `
Deuteronom 30,14Da, riječ je zasvim blizu tebe, ona je u tvojim ustima i u tvom *srcu, da bi je primijenio .
Deuteronom 30,15Gledaj: ja stavljam danas pred vas život i sreću, smrt i nesreću,
Deuteronom 30,16ja koji ti zapovijedam danas voljeti GOSPODA Boga tvojega, slijediti njegove putove, čuvati njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove običaje. Tad ćeš ti živjeti, postat ćeš brojan, i GOSPOD Bog tvoj će te blagosloviti u zemlji gdje ulaziš za uzeti ju u posjed.
Deuteronom 30,17Ali, ako se tvoje *srce okrene, ako ti ne slušaš, ako se pustiš povući klanjati se pred drugim bogovima i služiti ih,
Deuteronom 30,18ja vam izjavljujem danas: vi ćete potpuno nestati, vi nećete produljiti svojih dana na zemlji gdje ćeš ti ući za uzeti ju u posjed prelazeći Jordan.
Deuteronom 30,19Ja uzimam za svjedoka danas protiv vas nebo i zemlju: to su život i smrt koje sam ja stavio pred vas, to su blagoslov i prokletstvo. Ti ćeš izabrati život da bi živio, ti i potomstvo tvoje,
Deuteronom 30,20ljubeći GOSPODA Boga svojega, slušajući njegov glas i priklanjajući se njemu. Tako ćeš ti živjeti i produžiti dane svoje, nastanjujući zemlju što GOSPOD je prisegao da će dati tvojim očevima Abrahamu, Izaku i Jakovu.
5. Mojsijeva 30,1A kad dođe na tebe sve ovo, blagoslov i kletva koju iznesoh preda te, ako ih se opomeneš u srcu svom, gdje bi god bio među narodima, u koje te zagna Gospod Bog tvoj,
5. Mojsijeva 30,2I obratiš se ka Gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov u svemu što ti ja zapovijedam danas, ti i sinovi tvoji, iz svega srca svojega i iz sve duše svoje,
5. Mojsijeva 30,3Tada će Gospod Bog tvoj povratiti roblje tvoje i smilovaće se na tebe, i opet će te sabrati između svijeh naroda, po kojima te bude rasijao Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 30,4Ako bi ko tvoj i na kraj svijeta zagnan bio, otuda će te opet sabrati Gospod Bog tvoj i otuda te uzeti.
5. Mojsijeva 30,5I odvešće te opet Gospod Bog tvoj u zemlju koju bijahu naslijedili oci tvoji, i naslijedićeš je. i učiniće ti dobro i umnožiće te većma nego oce tvoje.
5. Mojsijeva 30,6I obrezaće Gospod Bog tvoj srce tvoje i srce sjemena tvojega, da bi ljubio Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, da budeš živ.
5. Mojsijeva 30,7A sve kletve ove obratiće Gospod Bog tvoj na neprijatelje tvoje i na nenavidinike tvoje, koji su te gonili.
5. Mojsijeva 30,8A ti kad se obratiš i staneš slušati glas Gospoda Boga svojega i tvoriti sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam,
5. Mojsijeva 30,9Daće ti Gospod Bog tvoj sreću u svakom djelu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje, u plodu zemlje tvoje; jer će ti se Gospod Bog tvoj opet radovati čineći ti dobro, kao što se radovao ocima tvojim,
5. Mojsijeva 30,10Ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove i uredbe njegove, napisane u knjizi ovoga zakona; kad se obratiš ka Gospodu Bogu svojemu svim srcem svojim i svom dušom svojom.
5. Mojsijeva 30,11Jer zapovijest koju ti ja zapovijedam danas niti je visoko ni daleko od tebe.
5. Mojsijeva 30,12Nije na nebu, da rečeš: ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je, da bismo je tvorili?
5. Mojsijeva 30,13Niti je preko mora, da rečeš ko će nam otići preko mora, da nam je donese i kaže nam je, da bismo je tvorili?
5. Mojsijeva 30,14Nego ti je vrlo blizu ova riječ, u ustima tvojima i u srcu tvojem, da bi je tvorio.
5. Mojsijeva 30,15Gle, iznesoh danas preda te život i smrt, dobro i zlo.
5. Mojsijeva 30,16Jer ti zapovijedam danas da ljubiš Gospoda Boga svojega hodeći putovima njegovijem i držeći zapovijesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, da bi živ bio i umnožio se, i da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u zemlji u koju ideš da je naslijediš.
5. Mojsijeva 30,17Ako li se odvrati srce tvoje i ne uzaslušaš, nego zastraniš da se klanjaš drugim bogovima i njima služiš,
5. Mojsijeva 30,18Javljam vam danas da ćete zaista propasti, niti ćete produljiti dana svojih na zemlji, u koju ideš preko Jordana da je naslijediš.
5. Mojsijeva 30,19Svjedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izaberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje,
5. Mojsijeva 30,20Ljubeći Gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega; jer je on život tvoj i duljina dana tvojih; da bi nastavao na zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje