Tražilica


Ponovljeni zakon 31. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 31,1Mojsije ode i održa ovaj govor svemu Izraelu:
Ponovljeni zakon 31,2Reče im: "Meni ima sada sto i dvadeset godina i ne mogu više odlaziti i dolaziti I Gospod mi je rekao: Ne smiješ prije i preko toga Jordana.
Ponovljeni zakon 31,3Gospod, Bog tvoj, ići će pred tobom prijeko. On će rastjerati te narode ispred tebe, tako da mogne stupiti na njihovo mjesto. I Jošua će ići pred tobom prijeko, kao što je odredio Gospod.
Ponovljeni zakon 31,4Gospod će učiniti s njima, kako je učinio s kraljevima amorejskim Sihonom i Ogom i sa zemljom njihovom, koje uništi.
Ponovljeni zakon 31,5Kad ih Gospod preda u vašu vlast, onda im učinite posve po zapovijedi, koju vam dadoh!
Ponovljeni zakon 31,6Budite srčani i hrabri! Ne bojte se i Ne preplašite se od njih, jer Gospod, Bog tvoj, ide sam s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja."
Ponovljeni zakon 31,7Tada Mojsije dozva Jošuu i dade mu u nazočnosti svega Izraela slijede i nalog: "Budi srčan i hrabar, jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovim da će im je dati. Ti ćeš je razdijeliti među njih u baštinu.
Ponovljeni zakon 31,8Gospod će sam ići pred tobom. On je s tobom. On te ne pušta i ne ostavlja. Ništa se ne boj i ne plaši!"
Ponovljeni zakon 31,9Mojsije napisa ovaj zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, i svima starješinama Izraelovim.
Ponovljeni zakon 31,10Mojsije im dade ovaj nalog: "Svake sedme godine, u godini oprosnoj, na blagdan sjenica,
Ponovljeni zakon 31,11Kad dođe sav Izrael i stane pred Gospoda, Boga tvojega, na mjesto, koje izabra sebi, pročitaj glasno ovaj zakon pred svim Izraelom!
Ponovljeni zakon 31,12Skupi narod, ljude, žene i djecu i stranca, koji je kod tebe u mjestima tvojim, da ga čuju i da se boje Gospoda, Boga vašega, i točno izvršuju sve odredbe ovoga zakona!
Ponovljeni zakon 31,13Djeca njihova, koja ga još ne upoznaše, neka ga čuju i neka se nauče bojati se Gospoda, Boga vašega, dok živite u zemlji, u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete!"
Ponovljeni zakon 31,14Nato reče Gospod Mojsiju: "Eto, tvoji dani približuju se smrti. Dozovi Jošuu! Stupite u Šator sastanka, da mu dadnem svoje zapovijedi!" Mojsije i Jošua otidoše i stupiše u Šator sastanka,
Ponovljeni zakon 31,15I Gospod se javi u Šatoru u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator.
Ponovljeni zakon 31,16Tada reče Gospod Mojsiju: "Eto, ti ćeš sad počinuti s ocima svojim. Tada će se ovaj narod podići i činit će u svojoj sredini preljubu s tuđim bogovima zemlje, u koju ide. On će me ostaviti i prelomit će zavjet moj, što sam ga sklopio s njim.
Ponovljeni zakon 31,17Taj dan raspalit će se srdžba moja proti njemu. Ostavit ću ih i skrit ću lice svoje od njih, tako da budu uništeni. Mnoga zla i tjeskobe stignut će ih. Onda će reći: Ove muke stigoše me samo zato, jer Bog moj ne prebiva više u mojoj sredini.
Ponovljeni zakon 31,18A ja ću o da sasvim skriti lice svoje zbog svega toga zla, što ga počiniše. Oni se obratiše k tuđim bogovima.
Ponovljeni zakon 31,19Napišite sad sebi ovu pjesmu! Nauči je sinove Izraelove! Metni im je u usta, da mi ta pjesma bude kao svjedok proti sinova Izraelovih!
Ponovljeni zakon 31,20Odvest ću ih u zemlju, za koju sam se zakleo ocima njihovim, u kojoj teče mlijeko i med. Ali kada budu jeli i nasite se i ugoje se, tada će se obratiti k tuđim bogovima i njima će služiti. A mene će odbaciti i prelomit će zavjet moj.
Ponovljeni zakon 31,21Kada ih onda stignu mnoga zla i tjeskobe, tada će ta pjesma, koja će nezaboravno dalje živjeti u ustima potomaka njihov, svjedočiti proti njih, da sam ja znao misli njihove, kojima se danas bave, prije nego ih uvedoh u zemlju, koju sam im pod zakletvom obećao."
Ponovljeni zakon 31,22Mojsije dakle taj dan napisa tu pjesmu i nauči je sinove Izraelove.
Ponovljeni zakon 31,23A Jošui, sinu Nunovu, zapovjedi: "Budi srčan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izraelove u zemlju, za koju sam im se zakleo. Ja ću biti s tobom!"
Ponovljeni zakon 31,24Kad napisa Mojsije riječi ovoga zakona u knjigu sve do kraja.
Ponovljeni zakon 31,25Tada zapovjedi Mojsije Levitima, koji su nosili kovčeg zavjeta Gospodnjega:
Ponovljeni zakon 31,26"Uzmite ovu knjigu zavjeta i metnite je pokraj kovčega zavjeta Gospoda, Boga svojega, da bude tamo kao svjedok proti vas!
Ponovljeni zakon 31,27Jer poznam nepokornost tvoju i tvrdi vrat tvoj. Eto, dok još živim među vama, nepokorni ste Gospodu. Koliko još više bit će tako po smrti mojoj!
Ponovljeni zakon 31,28Skupite k meni sve starješine plemena svojih i upravitelje svoje, da im glasno izgovorim te riječi i da pozovem kao svjedoke proti njih nebo i zemlju!
Ponovljeni zakon 31,29Jer znam, da ćete po smrti mojoj posve naopako raditi i zaći s puta, što vam ga pokazah. Zato će vas zadesiti nesreća u buduće vrijeme, jer činite, što se ne dopada Gospodu, jer ga potičete na srdžbu djelom ruku svojih."
Ponovljeni zakon 31,30Nato Mojsije izgovori svoj i zajednici Izraelovoj riječi ove pjesme do kraja:
Ponovljeni zakon 31,1 Mojsije dođe da upravi ove riječi svemu Izraelu:
Ponovljeni zakon 31,2"Meni je danas sto dvadeset godina", - reče im. "Ne mogu više izlaziti i ulaziti. A Jahve mi je rekao: `Nećeš prijeći ovog Jordana!`
Ponovljeni zakon 31,3Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom će prijeći; on će pred tobom potući one narode da ih otjerate s posjeda. Jošua će pred tobom ići, kako je Jahve rekao.
Ponovljeni zakon 31,4Jahve će postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uništi.
Ponovljeni zakon 31,5Pred vas će ih Jahve položiti, a vi ćete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao.
Ponovljeni zakon 31,6Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.
Ponovljeni zakon 31,7Tada Mojsije zovnu Jošuu pa mu reče pred svim Izraelom: "Ohrabri se i budi odlučan! Jer ti ćeš ići s ovim narodom u zemlju za koju se Jahve zakle ocima njihovim da će im je dati; ti ćeš im je predavati u baštinu.
Ponovljeni zakon 31,8Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!
Ponovljeni zakon 31,9Mojsije napisa ovaj Zakon i predade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina, i svim izraelskim starješinama.
Ponovljeni zakon 31,10Mojsije im naredi: "Svake sedme godine - godine oprosne - na Blagdan sjenica,
Ponovljeni zakon 31,11kad dođe sav Izrael da vidi lice Jahve, Boga tvoga, na mjestu koje on odabere, pročitaj ovaj Zakon u nazočnosti svega Izraela.
Ponovljeni zakon 31,12Saberi narod - ljude, žene, djecu i došljaka što bude u tvojim gradovima - da čuju i da nauče bojati se Jahve, Boga vašega, pa da drže i vrše sve riječi ovog Zakona.
Ponovljeni zakon 31,13Sinovi njihovi, koji to još ne znaju, čut će i naučit će bojati se Jahve, Boga vašega, sve vrijeme dok budete živjeli na zemlji što ćete je, prešavši Jordan, zaposjesti.
Ponovljeni zakon 31,14Jahve reče Mojsiju: "Evo se bliži vrijeme tvoje smrti. Zovni Jošuu i nađite se u Šatoru sastanka da mu dam zapovijedi." Mojsije i Jošua dođu u Šator sastanka.
Ponovljeni zakon 31,15U Šatoru pokaže se Jahve u stupu od oblaka. Stup od oblaka stajao je na ulazu u Šator.
Ponovljeni zakon 31,16Jahve reče Mojsiju: "Evo ćeš naskoro počinuti sa svojim ocima. A narod će se ovaj dići da čini blud idući za tuđim bogovima one zemlje u koju će naskoro ući; mene će napustiti i prekršit će moj Savez što ga s njim sklopih.
Ponovljeni zakon 31,17I onda će se izliti moj gnjev na nj. Ostavit ću ih tada i sakriti od njih svoje lice da budu proždirani. Snaći će ih mnoga zla i nevolje i onda će reći: `Zar me ne snalaze ove nevolje zbog toga što Bog moj nije u mojoj sredini?`
Ponovljeni zakon 31,18A ja ću sasvim sakriti svoje lice u taj dan, zbog svega zla što ga budu činili okrećući se drugim bogovima.
Ponovljeni zakon 31,19Pišite sada sebi ovu pjesmu. Neka je nauče Izraelci! Stavi je u njihova usta da mi ova pjesma bude svjedokom protiv Izraelaca.
Ponovljeni zakon 31,20Kad ih dovedem u zemlju kojom teče med i mlijeko i za koju se zakleh ocima njihovim i kad se najedu, nasite i ugoje, okrenut će se oni drugim bogovima i njima će iskazivati štovanje; mene će prezreti i prekršiti moj Savez.
Ponovljeni zakon 31,21A kad ih snađu mnoge nesreće i nevolje, ova pjesma, jer je njihovo potomstvo neće nikada zaboraviti, pružit će svjedočanstvo protiv njih. Jer znam ja njihove osnove i što već danas snuju, prije nego sam ih i doveo u zemlju koju im pod zakletvom obećah.
Ponovljeni zakon 31,22Toga dana napisa Mojsije ovu pjesmu i nauči Izraelce pjesmi.
Ponovljeni zakon 31,23Nunovu sinu Jošui naloži: "Ohrabri se i budi odlučan! Jer ti ćeš uvesti Izraelce u zemlju za koju sam im se zakleo. I ja ću biti s tobom.
Ponovljeni zakon 31,24Kad Mojsije napisa riječi ovoga Zakona u knjigu,
Ponovljeni zakon 31,25tada naredi Levijevcima, koji su nosili Kovčeg saveza Jahvina:
Ponovljeni zakon 31,26"Uzmite knjigu ovoga Zakona i položite je uz Kovčeg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe!
Ponovljeni zakon 31,27Ta znam ja tvoju buntovnost i tvoju tvrdu šiju. Evo i danas, dok još s vama živim, bunite se protiv Jahve. A kako li nećete kad ja umrem!
Ponovljeni zakon 31,28Saberite k meni sve starješine svojih plemena i svoje nadglednike da na njihove uši kažem ove riječi te da protiv njih uzmem za svjedoke nebo i zemlju.
Ponovljeni zakon 31,29Jer znam ja da ćete se nakon moje smrti izopačiti i skrenuti s puta koji sam vam odredio; nesreća će vas snaći u budućim vremenima kad budete činili što je Jahvi nemilo i gnjevili ga djelima ruku svojih.
Ponovljeni zakon 31,30A onda, na uši sve zajednice izraelske, Mojsije izgovori do kraja riječi ove pjesme:
Deuteronom 31,1Potom Mojsije uputi ove riječi svem Izraelu.
Deuteronom 31,2On im reče:` Ja danas imam 120 godina: ja nisam više sposoban držati svoje mjesto, i GOSPOD mi je rekao: Ti nećeš prijeći Jordan kojeg eno!
Deuteronom 31,3GOSPOD Bog tvoj će ići ispred tebe, on će istrijebiti te narode ispred tebe i izvlastiti ih. A Jozua je taj koji će prijeći ispred tebe kako je to GOSPOD rekao.
Deuteronom 31,4GOSPOD će postupiti prema tim narodima kako je postupio prema Sihonu i Ogu, kraljevima *Amorita i prema njihovim zemljama: on ih je istrijebio.
Deuteronom 31,5GOSPOD će vam njih izručiti, a vi ćete postupiti prema njima onako kako sam vam ja to zapovjedio.
Deuteronom 31,6Budite smioni, ne bojte se, ne drhtite pred njima, jer GOSPOD Bog tvoj ide pred tobom: on te neće ostaviti, on te neće napustiti. `
Deuteronom 31,7Potom Mojsije pozva Jozuu, i, pred svim Izraelom, reče mu: ` Budi smion i otporan, jer ti si taj koji će ući s ovim narodom u zemlju koju je GOSPOD prisegao njihovim očevima da će im ju dati; ti si taj koji će ih obaštiniti tom zemljom.
Deuteronom 31,8GOSPOD je taj koji ide pred tobom, on te neće ostaviti, on neće napustiti; ne boj se, ne daj se oboriti. ` Mojsije povjerava zakon svećenicima
Deuteronom 31,9Mojsije zapisa taj Zakon i dade ga svećenicima sinovima Levijevim koji nose *kovčeg saveza GOSPODOVOG, i svim *poglavarima Izraelovim.
Deuteronom 31,10I Mojsije im dade ovu zapovijed: ` Na kraju sedam godina, u času godine otpusta, na blagdan Šatora,
Deuteronom 31,11kad će sav Izrael doći vidjeti lice GOSPODA, Boga tvojega u mjestu koje on bude izabrao, ti ćeš čitati taj Zakon u lice svem Izraelu, koji će te slušati.
Deuteronom 31,12Ti ćeš prikupiti puk, ljude, žene, djecu, izbjeglice koje imaš u gradovima svojim da čuju i da nauče bojati se GOSPODA Boga svojega paziti da primijenjuju sve riječi tog Zakona.
Deuteronom 31,13A njihovi sinovi, koji ne znaju, čut će; i naučit će oni bojati se GOSPODA Boga svojega svakog dana života svojega koji ćete živjeti u zemlji koju idete uzeti u posjed prelazeći Jordan. `
Deuteronom 31,14A GOSPOD reče Mojsiju: ` Evo približavaju se dani kad ćeš ti umrijeti. Pozovi Jozuu; vi ćete se predstaviti u *šatoru susretanja, i ja ću mu dati zapovijedi svoje. ` Mojsije i Jozua odoše se dakle predstaviti u šatoru susretanja.
Deuteronom 31,15GOSPOD se prikaza u stubu oblaka; stub oblaka se uspravi na ulazu u šator .
Deuteronom 31,16GOSPOD reče Mojsiju: ` Evo ti ćeš leći s očevima tvojim: a ovaj će se narod prostituirati slijedeći bogove stranaca koji su u zemlji u sred koje on ulazi; on će me napustiti, i raskinut će *savez, onaj koji sam ja sklopio s njim.
Deuteronom 31,17Moja srdžba će se razjariti protiv njega tog dana. Ja ću ih napustiti, ja ću im skriti svoje lice . Tada, on će biti progutan od velikih nesreća i velike nevolje zadesit će ga. I on će reći u taj dan tamo: Ako su me te nevolje zadesile, nije li to zbog toga što moj Bog nije više usred mene?
Deuteronom 31,18Ali ja, tog dana tamo nastavit ću skrivati lice svoje, radi sveg zla koje on bude počinio okrećući se prema drugim bogovima.
Deuteronom 31,19A sada, zapišite vi ovaj psalam; naučite ga sinove Izraelove, stavite ima ga u usta, da mi taj psalam služi kao svjedok protiv Izraelovih sinova.
Deuteronom 31,20U stvari, ja ću uvesti taj puk u zemlju kojom teku med i mlijeko koju sam ja obećao po prisezi očevima njihovim; on će jesti do sitosti i ugojit će se, potom će se okrenuti drugim bogovima; on će im služiti, mene će prezrijeti, raskinut će *savez moj;
Deuteronom 31,21a kad ga velike nevolje i nesreće budu dohvatile, taj će psalam posvjedočiti protiv njega, kao svjedok, jer njegovo potomstvo neće nikad zaboraviti ponavljati ga. U stvari, ja dobro poznajem nakanu koju danas ostvaruje čak i prije no što ga uvedem u zemlju koju sam prisegom obećao dati. `
Deuteronom 31,22I tog dana Mojsije zapisa tu pjesmu, i nauči ju sinove Izraelove.
Deuteronom 31,23GOSPOD dade zapovijedi svoje Jozui, sinu Nunovu, a reče mu on: ` Budi smion i jak, jer ti si taj koji će uvesti sinove Izraelove u zemlju koju sam ja njima po prisezi, obećao; i ja ću biti s tobom. `
Deuteronom 31,24A kad Mojsije završi u cijelosti ispisivati riječi ovog Zakona u jednu knjigu,
Deuteronom 31,25on dade tu zapovijed *levitima koji koji nose *kovčeg zavjeta GOSPODOVOG:
Deuteronom 31,26` Uzmite ovu knjigu Zavjeta i stavite ju kod kovčega zavjeta GOSPODA, Boga vašega; on će biti ondje kao jedan svjedok protiv tebe.
Deuteronom 31,27Jer ja, ja poznajem tvoje pobune i krutost tvoje šije : ako danas, dok sam još živ usred vas, vi ste bili pobunjeni protiv GOSPODA, što će se dogoditi poslije moje smrti?
Deuteronom 31,28Prikupite oko mene sve vaše *plemenske starješine i vaše povjerenike; ja ću izreći te riječi na vaše uši, ja ću uzeti protiv njih za svjedoke nebo i zemlju.
Deuteronom 31,29Jer ja to znam: poslije moje smrti, vi ćete se potpuno iskvariti i vi ćete se odstraniti s puta koji sam vam propisao; a u dolazećim danima nesreće vam doći u susret, pošto budete učinili ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, sve dotle da ga uvrijedite svojim postupcima. `
Deuteronom 31,30A Mojsije u cijelosti izgovori riječi ove pjesme u uši svem saboru Izraelovom:
5. Mojsijeva 31,1Potom dođe Mojsije i kaza ove riječi svemu Izrailju,
5. Mojsijeva 31,2I reče im: meni ima danas sto i dvadeset godina, ne mogu više odlaziti ni dolaziti; a i Gospod mi je rekao: nećeš prijeći preko toga Jordana.
5. Mojsijeva 31,3Gospod će Bog tvoj ići pred tobom, i istrijebiće one narode ispred tebe, i ti ćeš ih naslijediti; Isus će ići pred tobom, kao što je kazao Gospod.
5. Mojsijeva 31,4I učiniće Gospod s njima kako je učinio sa Sionom i Ogom carevima Amorejskim i sa zemljom njihovom, te ih je istrijebio.
5. Mojsijeva 31,5Zato kad vam ih preda Gospod učinite im sasvijem onako kako sam vam zapovijedio.
5. Mojsijeva 31,6Budite slobodni i hrabri, i ne bojte ih se i ne plašite se od njih; jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće otstupiti od tebe, niti će te ostaviti.
5. Mojsijeva 31,7Potom dozva Mojsije Isusa, i reče mu pred svijem Izrailjem: budi slobodan i hrabar; jer ćeš ući s ovijem narodom u zemlju za koju se zakleo Gospod ocima njihovijem da će im je dati, a ti ćeš im je razdijeliti u našljedstvo.
5. Mojsijeva 31,8Jer Gospod koji ide pred tobom biće s tobom, neće otstupiti od tebe, niti će te ostaviti, ne boj se i ne plaši se.
5. Mojsijeva 31,9I Mojsije napisa ovaj zakon, i dade ga sveštenicima, sinovima Levijevim, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, i svijem starješinama Izrailjevijem.
5. Mojsijeva 31,10I zapovjedi im Mojsije govoreći: svake sedme godine, u određeno vrijeme godine oprosne, na praznik sjenica,
5. Mojsijeva 31,11Kad dođe sav Izrailj i stane pred Gospoda Boga svojega na mjestu koje izabere, čitaj ovaj zakon pred svijem Izrailjem da čuju,
5. Mojsijeva 31,12Sabravši narod, ljude i žene djecu i došljake, koji budu u mjestima tvojim, da čuju i uče da se boje Gospoda Boga vašega, i drže i tvore sve riječi ovoga zakona;
5. Mojsijeva 31,13I sinovi njihovi, koji još ne znaju, neka čuju i uče bojati se Gospoda Boga vašega, dokle ste god živi na zemlji u koju idete prijeko Jordana da je naslijedite.
5. Mojsijeva 31,14A Gospod reče Mojsiju: evo, približi se vrijeme da umreš. Dozovi Isusa i stanite obojica u šatoru od sastanka, da mu dam zapovijesti. I otide Mojsije i Isus, i stadoše u šatoru od sastanka.
5. Mojsijeva 31,15I javi se Gospod u šatoru u stupu od oblaka, nad vratima od šatora.
5. Mojsijeva 31,16I reče Gospod Mojsiju: evo, ti ćeš počinuti s ocima svojim; a narod ovaj ustavši činiće preljubu za tuđim bogovima one zemlje u koju ide, i ostaviće me i pokvariće zavjet moj, koji učinih s njima.
5. Mojsijeva 31,17I onda će se raspaliti moj gnjev na njih, i ostaviću ih, i sakriću lice svoje od njih; oni će se proždrijeti, i snaći će ih zla mnoga i nevolje; i onda će reći: da me ne snađoše ova zla zato što Bog moj nije posred mene?
5. Mojsijeva 31,18A ja ću onda sasvijem sakriti lice svoje za sva zla koja učiniše obrativši se k drugijem bogovima.
5. Mojsijeva 31,19Zato sad napišite sebi ovu pjesmu, i nauči je sinove Izrailjeve; metni im je u usta da mi ta pjesma bude svjedok na sinove Izrailjeve.
5. Mojsijeva 31,20Jer ću ga odvesti u zemlju za koju sam se zakleo ocima njegovijem, u kojoj teče mlijeko i med; ondje će jesti i nasitiće se i ugojiće se, pa će se onda obratiti k drugijem bogovima i njima će služiti, a za mene neće mariti, i pokvariće zavjet moj.
5. Mojsijeva 31,21A kad ga snađu zla mnoga i nevolje, onda će ta pjesma svjedočiti na njih; jer se neće zaboraviti niti će je nestati iz usta sjemena njihova. Jer znam misli njihove i što će još danas činiti, prije nego ih uvedem u zemlju za koju sam se zakleo.
5. Mojsijeva 31,22I napisa Mojsije tu pjesmu onaj dan, i nauči sinove Izrailjeve.
5. Mojsijeva 31,23I Gospod dade zapovijesti Isusu Navinu govoreći: budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izrailjeve u zemlju za koju sam im se zakleo i ja ću biti s tobom.
5. Mojsijeva 31,24I kad napisa riječi ovoga zakona u knjigu, sve do kraja,
5. Mojsijeva 31,25Zapovijedi Mojsije Levitima, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega, govoreći:
5. Mojsijeva 31,26Uzmite ovu knjigu zakona i metnite je pokraj kovčega zavjeta Gospoda Boga svojega, da bude ondje svjedok na vas.
5. Mojsijeva 31,27Jer znam nepokornost tvoju i tvrdi vrat tvoj. Eto, dokle sam još živ s vama, do danas, bijaste nepokorni Gospodu; akamoli kad ja umrem?
5. Mojsijeva 31,28Skupite meni sve starješine od plemena svojih i upravitelje svoje da im kažem da čuju ove riječi, i da im zasvjedočim nebom i zemljom.
5. Mojsijeva 31,29Jer znam da ćete se po smrti mojoj pokvariti, i zaći s puta koji vam zapovjedih; i zato će vas zadesiti ovo zlo najposlije, kad stanete činiti što je zlo pred Gospodom gnjeveći ga djelom ruku svojih.
5. Mojsijeva 31,30I izgovori Mojsije da čuje sav zbor Izrailjev riječi ove pjesme do kraja.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje