Tražilica


Ponovljeni zakon 33. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 33,1Ovo je blagoslov, što ga pred smrt svoju podijeli sinovima Izraelovim Mojsije, čovjek Božji.
Ponovljeni zakon 33,2Reče: "Sa Sinaja dođe Gospod, u svijetlu se ukaza sa Seira narodu, zasja s gore paranske, dođe usred svetih četa anđelskih, iz desnice njegove razbuktio se plamen.
Ponovljeni zakon 33,3Još on ljubi narod svoj. Svi pobožni njegovi u ruci su njegovoj. Okupili se uz noge tvoje, primili su zapovijedi tvoje,
Ponovljeni zakon 33,4Zakon, što nam ga naloži Mojsije.
Ponovljeni zakon 33,5Tada postade dio baštine tvoje zajednica Jakovljeva, i on postade kralj u Ješurunu, kad se skupljali glavari narodni i okupljala se plemena Izraelova.
Ponovljeni zakon 33,6Pa neka živi Ruben, neka ne izumre nikada! Ali njegovih ljudi neka bude malo!"
Ponovljeni zakon 33,7A ovo za Judu. Reče: "Gospode, čuj molitvu Judinu, dovedi ga k narodu njegovu! Njegove se ruke boriše za njega. Budi mu obrana proti tlačiteljima njegovim!"
Ponovljeni zakon 33,8O Leviju reče: "Tvoj Tumim i tvoj Urim u čovjeka su, koji se posvetio tebi. Njega si okušao kod Mase, s njim se prepirao kod Vode Meribe,
Ponovljeni zakon 33,9S njim, koji reče o svojemu ocu i materi: Ne poznam ih; koji nije gledao na svoju braću i nije više znao za sinove svoje. Oni su izvršavali zapovijed tvoju, držali se zavjeta tvojega.
Ponovljeni zakon 33,10Zakone tvoje uče oni Jakova, naputke tvoje Izraela. Prinose ti kad, žrtve paljenice na tvojemu žrtveniku.
Ponovljeni zakon 33,11Blagoslovi, Gospode, snagu njegovu! Neka ti mio bude rad ruku njegovih! Slomi leđa neprijateljima njegovim i onima, koji mrze na njega, da više nikada ne ustanu!"
Ponovljeni zakon 33,12O Benjaminu reče: "Ljubimac je Gospodnji, skriven kod njega boravi. On ga štiti vazda. Smije stanovati među plećima njegovim."
Ponovljeni zakon 33,13O Josipu reče: "Zemlja njegova neka je blagoslovljena od Gospoda blagom neba, rosom, i mora, što počiva u dubini.
Ponovljeni zakon 33,14Blagom, što ga izmami sunce, blagom, što dolazi od mjeseca,
Ponovljeni zakon 33,15Blagom prastarih gora, blagom vječnih humova,
Ponovljeni zakon 33,16Blagom zemlje i obilja njezina! Milost onoga, koji stoji u grmu, neka dođe na glavu Josipovu, na tjeme izabranika između braće njegove!
Ponovljeni zakon 33,17Kao prvenac vol sja on u jakosti; rogovi njegovi rogovi su bivola; njima nabada narode, sve do na kraj zemlje. To su desettisuće Efraimove, to su tisuće Manasehove."
Ponovljeni zakon 33,18O Zebulunu reče: "Veseli se, Zebulune, vožnjama svojim, ti Isakare, Šatorima svojim!
Ponovljeni zakon 33,19Narode će zvati na goru, tamo će prinositi pobjedne žrtve; uživat će bogatstvo mora i skriveno blago obale."
Ponovljeni zakon 33,20O Gadu reče: "Hvala onomu, koji dade Gadu širok prostor! Kao lav leži on tu i trga rame i tjeme.
Ponovljeni zakon 33,21Izabra sebi prvinu, jer tamo leži pripravljen dio vodi. S narodnim glavarima hiti on ovamo, izvršuje pravedni sud Gospodnji, naredbe njegove u zavjetu s Izraelom."
Ponovljeni zakon 33,22O Danu reče: "Dan je lavić, koji iskače iz Bašana."
Ponovljeni zakon 33,23O Naftaliju reče: "Naftali je nasićen srećom, pun je blagoslova Gospodnjega, posjeduje more i južne krajeve."
Ponovljeni zakon 33,24O Ašeru reče: "Više od drugih sinova Ašer je blagoslovljen, ima prednost pred braćom svojom; nogu svoju zamače u ulje.
Ponovljeni zakon 33,25Prijevornice su tvoje od gvožđa i mjedi; snaga tvoja neka traje s danima tvojim!"
Ponovljeni zakon 33,26"Nitko nije kao Bog Ješurunov: po nebu se vozi tebi u po moć, na oblacima pun je veličanstva.
Ponovljeni zakon 33,27Gore pomaže vječni Bog, dolje vječne ruke; on goni neprijatelja pred tobom, zapovijeda: Uništi!,
Ponovljeni zakon 33,28Prebiva Izrael na sigurnom, odvojen je izvor Jakovljev, u zemlji je punoj žita i vina, i s njegova neba pada rosa.
Ponovljeni zakon 33,29Sretan si ti, Izraele! Tko je kao ti, ti narod pobjeditelj u Gospodu? On je štit spasenja tvojega, mač pobjede tvoje. Neprijatelji tvoji moraju se prignuti pred tobom, po visinama njihovim stupaš ti pobjedonosan."
Ponovljeni zakon 33,1 Ovo je blagoslov kojim Mojsije - čovjek Božji - blagoslovi Izraelce pred svoju smrt.
Ponovljeni zakon 33,2Reče on: "Dođe Jahve sa Sinaja, sa Seira im se pokaza i s gore Parana zasja. Zbog njih dođe od kadeških zborova, sa svoga juga sve do Obronaka.
Ponovljeni zakon 33,3Ipak ti ljubiš narode, svi sveti njihovi u tvojoj su ruci. Pred tvojim su ležali nogama, išli tobom predvođeni.
Ponovljeni zakon 33,4(Mojsije nam je odredio zakon.) "Zbor Jakovljev njegovom posta baštinom;
Ponovljeni zakon 33,5i bje kralj u Ješurunu kad se sakupiše glavari narodni, kad se sjediniše plemena Jakovljeva.
Ponovljeni zakon 33,6Nek` živi Ruben i nikad nek` ne izumre, nek` živi šačica njegovih!
Ponovljeni zakon 33,7Evo što reče za Judu: Uslišaj, Jahve, glas Judin i privedi ga k njegovu narodu. Nek mu ruke njegovo brane pravo, pomozi mu protiv dušmana njegovih.
Ponovljeni zakon 33,8O Leviju reče: Daj Leviju tvoje Urime i tvoje Tumime čovjeku milosti svoje, koga si u Masi iskušao, s kojim si se preo kod voda meripskih.
Ponovljeni zakon 33,9O ocu svome i majci reče on: Nisam ih vidio! Braće svoje ne poznaje, na svoju se djecu ne osvrće, jer tvoju riječ on je vršio i tvojega se držao Saveza.
Ponovljeni zakon 33,10On uči Jakova tvojim odredbama i Izraela tvojemu Zakonu. On podiže kad k tvojim nosnicama i paljenicu na žrtvenik ti stavlja.
Ponovljeni zakon 33,11O Jahve, snagu mu blagoslovi, milostivo primi djelo ruku njegovih. Slomi bedra njegovih neprijatelja; mrzitelji njegovi nek` više ne ustanu.
Ponovljeni zakon 33,12O Benjaminu reče: Jahvin je on ljubimac i u miru svagda počiva. Višnji ga štiti svih njegovih dana, između njegovih prebiva bregova.
Ponovljeni zakon 33,13O Josipu reče: Zemlju mu je Jahve blagoslovio; njegovo je najbolje od onog što daje rosa nebeska i što se u bezdanima dolje krije!
Ponovljeni zakon 33,14Najbolje od onog što daruje sunce i što mlađak novi nosi,
Ponovljeni zakon 33,15prvine s drevnih planina i najbolje s vječnih brežuljaka,
Ponovljeni zakon 33,16ponajbolji rod zemlje i svega što je na njoj i milost Onog što prebiva u grmu. Nek` sve to dođe na glavu Josipovu, na tjeme posvećenog između sve braće!
Ponovljeni zakon 33,17K`o prvenac bika on je veličanstven, rozi su mu rogovi bivolji, njima on nabada narode sve do krajeva zemaljskih. Takva su mnoštva Efrajimova, takve su tisuće Manašeove.
Ponovljeni zakon 33,18O Zebulunu reče: Bio sretan, Zebulune, u pohodima, i ti, Jisakare, u šatorima svojim!
Ponovljeni zakon 33,19Na brdu gdje dolaze zazivati narodi za uspjeh prinose oni prave žrtve jer sišu obilje mora i blago skriveno u pijesku.
Ponovljeni zakon 33,20O Gadu reče: Nek` je blagoslovljen tko Gada raširi! Poput lavice on počiva razderavši mišicu i glavu.
Ponovljeni zakon 33,21Prvine je tad sebi dodijelio jer vidje da mu je sačuvan dio glavarev. Na čelu svega naroda on je došao, pravdu Jahvinu izvršivši i odluke njegove s Izraelom.
Ponovljeni zakon 33,22O Danu reče: Dan je lavić što skače iz Bašana.
Ponovljeni zakon 33,23O Naftaliju reče: Naftali, milostima nasićen, Jahvinim ispunjen blagoslovom: more i jug njegovo su vlasništvo.
Ponovljeni zakon 33,24O Ašeru reče: Blagoslovljen bio Ašer među sinovima! Nek` miljenik bude među braćom svojom, i nek` noge svoje u ulje umače!
Ponovljeni zakon 33,25Nek` ti zasuni budu od gvožđa i mjedi i nek` ti mir traje koliko i život!
Ponovljeni zakon 33,26Nitko nije kao Bog Ješurunov: po nebesima u pomoć ti jezdi i po oblacima u svom veličanstvu!
Ponovljeni zakon 33,27Bog vječni tvoje je utočište, a na zemlji drevna njegova mišica pred tobom goni neprijatelja; on dovikuje: `Uništi!`
Ponovljeni zakon 33,28U sigurnosti prebiva Izrael, a Jakovljev je izvor na osami u zemlji žita i vina, gdje nebesa rosom dažde.
Ponovljeni zakon 33,29Blago tebi, Izraele! Koji narod k`o tebe Jahve spasava? On štit je tvoj što te brani i mač tvoj slavodobitni, dušmani ti se ulaguju, al` ti ćeš im gazit` po leđima.
Deuteronom 33,1Evo blagoslova što ga Mojsije, čovjek Božji, izgovori nad sinovima Izraelovim prije no što će umrijeti.
Deuteronom 33,2On reče: GOSPOD je došao iz Sinaja, za njih on se podigao s obzorja Seirova, on je sinuo s planine Paran -, stigao u Meribu Kadeševu - sa svog juga prema prema Obroncima, za njih.
Deuteronom 33,3Da, ti koji voliš narode, svi *sveti u tvojoj su ruci. Oni, oni su pali licem prema zemlji k nogama tvojim, oni pobiru ono što dolazi od tvoje riječi.
Deuteronom 33,4Mojsije nam je propisao jedan Zakon, dao u posjed saboru Jakovljevu,
Deuteronom 33,5a Jašurun je imao jednog kralja, kad su se skupili glavari narodni, i u isto vrijeme plemena Izraelova.
Deuteronom 33,6Nek živi Ruben, nek ne umre, i nek traju ti ljudi malobrojni.
Deuteronom 33,7A za Judu, evo što on reče: Slušaj, GOSPODE, glas Judin, i dovedi ga ponovo prema narodu njegovom; nek njegove ruke uzmu njegovu vlastitu obranu, budi njegova pomoć protiv protivnika njegovih.
Deuteronom 33,8A za Levija, on reče: Tvoj Tumim i tvoj Urim pripadaju čovjeku koji ti je odan, kojeg si ti prokušao u Massi, svađom oko voda Meribae,
Deuteronom 33,9njemu koji je rekao o svom ocu i o majci svojoj: Ja ih nisam vidio! Koji je odbio prepoznati braću svoju i koji ne poznaje sinove svoje. Oni su čuvali riječ tvoju, oni bdiju nad *savezom tvojim,
Deuteronom 33,10oni uče Jakova običajima tvojim, Izrael tvojem Zakonu; oni slute miris u tvojim nozdrvama, potpunu ponudu na tvom *oltaru.
Deuteronom 33,11Blagoslovi, GOSPODE, njegovu srčanost, i prihvati djelo ruku njegovih; slomi križa onima koji se dignu protiv njega, i nek se oni koji ga mrze ne podignu više.
Deuteronom 33,12Za Benjamina on reče: Ljubljeni GOSPODOV, on počiva, vjerujući, onome koji ga štiti svakog dana i koji se odmara među brežuljcima .
Deuteronom 33,13Za Josipa, on reče: Njegova zemlja budi blagoslovljena od GOSPODA! Nek najbolji dar neba, rosa, i *ponor koji dolje leži,
Deuteronom 33,14najbolje od onog što sunce proizvede i najbolje od onog što niče o svakom mjesecu,
Deuteronom 33,15izvrsni darovi starodrevnih planina i najbolje s brežuljaka oduvijek,
Deuteronom 33,16najbolji dio svega što ispunjava zemlju i naklonost Onoga koji boravi u žbunju: nek sve to okruni glavu Josipovu, čelo onome koji je posvećen među braćom svojom.
Deuteronom 33,17On je njegov bik prvorođeni, čast mu! Njegovi rogovi se rogovi bivola, on udara narode, svih krajeva zemlje odjednom. Evo mirijada Efraimovih, evo tisuća Manasejevih .
Deuteronom 33,18Za Zabulona, on reče: Raduj se, Zabulone, u svojim pohodima, i ti, Isakare, pod svojim šatorima.
Deuteronom 33,19Oni sazivaju narod na planinu, gdje nude propisane *žrtve; oni crpe obilje iz mora, riznica skrivenih u pijesku .
Deuteronom 33,20Za Gada on reče: Blagoslovljen budi onaj koji stavlja Gada u obilje! Kao jedan lav, on se smjestio, rastrgavši plećku ili samu glavu žrtvi svojoj.
Deuteronom 33,21On je bacio poglede svoje na *prvine, ondje gdje je dio pričuvan za skiptar; on je prišao poglavarima narodnim, on je ostvario pravdu GOSPODOVU i njegove odluke u korist Izraelovu.
Deuteronom 33,22Za Dan, on reče: Dan je mlado lavlje, on poskakuje od Bašana .
Deuteronom 33,23Za Neftalija, on kaže: Neftali se nasitio milosti, on je pun blagoslova GOSPODOVOG, nek uzme posjed nad zapadom i jugom.
Deuteronom 33,24Za Ašera, on reče: Ašer jest blagoslovljeni sin između svih, nek bude pretpostavljen među braćom svojom, nek uranja nogu svoju u ulje;
Deuteronom 33,25nek tvoje reze budu od željeza i bronce, nek snaga tvoja traje koliko i dani tvoji.
Deuteronom 33,26Ništa nije slično Bogu, njemu koji dolazi tebi u pomoć, Ješurune, jašući nebesa, i oblake u svojoj moći.
Deuteronom 33,27Bog starodrevnih vremena je jedno utočište; to je jedna ruka oduvijek na djelu ovdje dolje; pred tobom, on je neprijatelje prognao, i on je rekao: Istrijebi!
Deuteronom 33,28Vjerujući, Izrael se odmara; on otječe u stranu, izvor Jakovljev, prema jednoj zemlji žita i novog vina, i nebo samo tu posipa rosu.
Deuteronom 33,29Sretan ti si, Izraele! Tko je to sličan tebi, narode zbrinut od GOSPODA? On je tvoj štit koji ti u pomoć dolazi, on je također mač koji čini snagu tvoju. Tvoji će neprijatelji biti uzalud prijevarni prema tebi, ti ćeš nogom zgaziti visine njihovih zemalja.
5. Mojsijeva 33,1A ovo je blagoslov kojim blagoslovi Mojsije čovjek Božji sinove Izrailjeve pred smrt svoju.
5. Mojsijeva 33,2I reče: Gospod izide sa Sinaja, i pokaza im se sa Sira; zasja s gore Faranske, i dođe s mnoštvom tisuća svetaca, a u desnici mu zakon ognjeni za njih.
5. Mojsijeva 33,3Doista ljubi narode; svi su sveti njegovi u ruci tvojoj; i oni se slegoše k nogama tvojim da prime riječi tvoje.
5. Mojsijeva 33,4Mojsije nam dade zakon, našljedstvo zboru Jakovljevu.
5. Mojsijeva 33,5Jer bijaše car u Izrailju, kad se sabirahu knezovi narodni, plemena Izrailjeva.
5. Mojsijeva 33,6Da živi Ruvim i da ne umre, a ljudi njegovijeh da bude malo!
5. Mojsijeva 33,7A za Judu reče: usliši Gospod glas Judin, i dovedi ga opet k narodu njegovu; ruke njegove neka vojuju na nj, a ti mu pomaži protiv neprijatelja njegovijeh.
5. Mojsijeva 33,8I za Levija reče: tvoj Tumim i tvoj Urim neka budu u čovjeka tvojega svetoga, kojega si okušao u Masi i s kojim si se prepirao na vodi Merivi;
5. Mojsijeva 33,9Koji reče ocu svojemu i materi svojoj: ne gledam na vas; koji ne poznaje braće svoje i za sinove svoje ne zna; jer drže riječi tvoje i zavjet tvoj čuvaju.
5. Mojsijeva 33,10Oni uče uredbama tvojim Jakova i zakonu tvojemu Izrailja, i meću kad pod nozdrve tvoje i žrtvu što se sažiže na oltar tvoj.
5. Mojsijeva 33,11Blagoslovi, Gospode, vojsku njegovu, i neka ti milo bude djelo ruku njegovijeh; polomi bedre onima koji ustaju na nj i koji mrze na nj, da ne ustanu.
5. Mojsijeva 33,12Za Venijamina reče: mili Gospodu nastavaće bez straha s njim; zaklanjaće ga svaki dan, i među plećima njegovijem nastavaće.
5. Mojsijeva 33,13I za Josifa reče: blagoslovena je zemlja njegova od Gospoda blagom s neba, rosom, i iz dubine odozdo,
5. Mojsijeva 33,14I blagom koje dolazi od sunca, i blagom koje dolazi od mjeseca.
5. Mojsijeva 33,15I blagom starijeh brda i blagom vječnijeh humova,
5. Mojsijeva 33,16I blagom na zemlji i obiljem njezinijem, i milošću onoga koji stoji u kupini. Neka to dođe ne glavu Josifu i na tjeme odvojenome između braće svoje.
5. Mojsijeva 33,17Krasota je njegova kao u prvenca teleta, i rogovi njegovi kao rogovi u jednoroga; njima će bosti narode sve do kraja zemlje; to je mnoštvo tisuća Jefremovijeh i tisuće Manasijine.
5. Mojsijeva 33,18A za Zavulona reče: veseli se Zavulone izlaskom svojim, i Isahare šatorima svojim.
5. Mojsijeva 33,19Narode će sazvati na goru, ondje će prineti žrtve pravedne; jer će obilje morsko sisati i sakriveno blago u pijesku.
5. Mojsijeva 33,20A za Gada reče: blagosloven je koji širi Gada; on nastava kao lav, i kida ruku i glavu.
5. Mojsijeva 33,21Izabra sebi prvo, jer ondje dobi dio od onoga koji dade zakon; zato će ići s knezovima narodnijem, i izvršavati pravdu Gospodnju i sudove njegove s Izrailjem.
5. Mojsijeva 33,22A za Dana reče: Dan je lavić, koji će iskakati iz Vasana.
5. Mojsijeva 33,23I za Neftalima reče: Neftalime, siti milosti i puni blagoslova Gospodnjega, zapad i jug uzmi.
5. Mojsijeva 33,24I za Asira reče: Asir će biti blagoslov mimo druge sinove, biće mio braći svojoj, zamakaće u ulje nogu svoju.
5. Mojsijeva 33,25Gvožđe i mjed biće pod obućom tvojom; i dokle traju dani tvoji trajaće snaga tvoja.
5. Mojsijeva 33,26Izrailju! niko nije kao Bog, koji ide po nebu tebi u pomoć, i u veličanstvu svojem na oblacima.
5. Mojsijeva 33,27Zaklon je Bog vječni i pod mišicom vječnom; on će odagnati ispred tebe neprijatelje tvoje, i reći će: zatri!
5. Mojsijeva 33,28Da bi nastavao Izrailj sam bezbrižno, izvor Jakovljev, u zemlji obilnoj žitom i vinom; i nebo će njegovo pokropiti rosom.
5. Mojsijeva 33,29Blago tebi narode Izrailju! ko je kao ti, narod kojega je sačuvao Gospod, štit pomoći tvoje, i mač slave tvoje? Neprijatelji će se tvoji poniziti, a ti ćeš gaziti visine njihove.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje