Tražilica


Ponovljeni zakon 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 4,1A sada, Izraele, poslušaj zapovijedi i naredbe, koje vas učim da držite, da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje, koju vam hoće da dadne Gospod, Bog otaca vaših.
Ponovljeni zakon 4,2Ništa ne dodajte zapovijedima, što vam ih dajem, niti oduzmite išta od njih. Nego izvršujte zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih nalažem.
Ponovljeni zakon 4,3Svojim očima vidjeste, što učini Gospod zbog Baal-Peora. Svakoga, koji se priključi Baal-Peoru, dade Gospod, Bog tvoj, istrijebiti iz tvoje sredine.
Ponovljeni zakon 4,4A vi, koji se čvrsto držite Gospoda, Boga svojega, svi ste danas još na životu.
Ponovljeni zakon 4,5Vidite, učim vas zakone i naredbe, kako mi ih naloži Gospod, Bog moj, da po njima radite u zemlji, u koju ulazite, da je uzmete u posjed.
Ponovljeni zakon 4,6Držite i izvršujte ih, jer to će vas u očima poganskih naroda učiniti mudrima i razumnima. Kad oni čuju sve te zakone, reći će: Doista, taj veliki narod mudar je i razuman narod.
Ponovljeni zakon 4,7Jer gdje je tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospod, Bog naš, kad ga god zazovemo?
Ponovljeni zakon 4,8I gdje je tako velik narod, koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe, kao što je sav ovaj zakon, što vam ga danas predlažem?
Ponovljeni zakon 4,9Samo čuvaj se i dobro pazi, da ne zaboraviš, što Bi svojim ocima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca, dokle si god živ. Obznani to djeci svojoj i djeci djece svoje.
Ponovljeni zakon 4,10Nemoj zaboraviti onaj dan, kad si stajao na Horebu pred Gospodom, Bogom svojim, kad mi zapovjedi Gospod: 'Skupi mi narod! Hoću im obznaniti zapovijedi svoje, da se nauče bojati se mene, dok su živi na zemlji, i da to nauče i djecu svoju.'
Ponovljeni zakon 4,11Tada pristupiste i stadoste pod gorom. A gora je ognjem gorjela do samoga neba, opkoljena tamom, oblakom i mrakom.
Ponovljeni zakon 4,12Gospod vam tada progovori isred ognja. Glas riječi ste čuli, ali lika ne mogoste vidjeti. Samo ste glas čuli.
Ponovljeni zakon 4,13On vam objavi zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset zapovijedi, i napisa ih na dvije ploče kamene.
Ponovljeni zakon 4,14Meni tada naloži Gospod, 'da vas naučim zakone i naredbe, da ih izvršujete u zemlji, u koju prelazite, da je uzmete u posjed.
Ponovljeni zakon 4,15Pazite dakle dobro na se, za život vam je! Onda, kad vam je Gospod na Horebu govorio isred ognja, ne vidjeste nikakva lika.
Ponovljeni zakon 4,16Zato ne radite naopako i ne pravite sebi nikada rezan lik u obliku kakvegod slike, bila ta slika muškoga ili ženskoga bića,
Ponovljeni zakon 4,17Bila ta slika četveronožne životinje na zemlji ili slika kakve ptice krilate, koja leti ispod neba,
Ponovljeni zakon 4,18Bila ta slika kakve životinje, što gmiže na zemlji, ili slika kakve ribe, što živi u vodi pod zemljom.
Ponovljeni zakon 4,19Kad podigneš oči svoje k nebu i vidiš sunce, mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, ne daj se zavesti, da padneš pred njima i da im se pokloniš, jer ih Gospod, Bog tvoj, prepusti svima drugim narodima pod cijelim nebom.
Ponovljeni zakon 4,20A vas uze Gospod i izvede vas iz ognjene peći, iz Egipta, da budete narod njegove svojine, kako je to danas.
Ponovljeni zakon 4,21Ali na mene Gospod se rasrdi zbog vas i zakle se, da ne smijem prijeći preko Jordana i ući u lijepu zemlju, koju Gospod, Bog tvoj, daje tebi u posjed.
Ponovljeni zakon 4,22I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana. A vi ćete prijeći i tu lijepu zemlju uzeti u posjed,
Ponovljeni zakon 4,23Zato se čuvajte, da ne zaboravite zavjeta Gospoda, Boga svojega, što ga on sklopi s vama, i da ne pravite sebi rezana lika u obliku bilo čega, što ti je zabranio Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 4,24Jer je Gospod, Bog tvoj, oganj, koji spaljuje, i Bog, koji revnuje.
Ponovljeni zakon 4,25Kad dobijete djecu i djece djecu i uživite se u zemlji i tada se ogriješite stim, da napravite rezan lik u kojemgod obliku i učinite, što je neugodno u očima Gospoda, Boga vašega, tako da ga rasrdite,
Ponovljeni zakon 4,26To zovem ja danas nebo i zemlju za svjedoke proti vama, da ćete brzo iščeznuti iz zemlje, u koju idete preko Jordana, da je uzmete u posjed. Nećete dugo vremena živjeti u njoj, nego ćete biti posve uništeni.
Ponovljeni zakon 4,27Gospod će vas tada raspršiti među narode. Samo malen broj ostat će vas među poganskim narodima, u koje će vas odvesti Gospod.
Ponovljeni zakon 4,28Tamo ćete služiti bogovima, koje napravi ruka čovječja od drveta i kamena, koji niti vide, niti čuju, niti jedu, niti dišu.
Ponovljeni zakon 4,29Odanle ćeš tražiti Gospoda, Boga svojega, pa ćeš ga i naći, ako ga budeš žudio svim srcem i svom dušom.
Ponovljeni zakon 4,30Kada budeš u nevolji i sve te to snađe u budućim danima, ti ćeš se vratiti Gospodu, Bogu svojemu, i bit ćeš mu poslušan.
Ponovljeni zakon 4,31Jer Gospod, Bog tvoj, milosrdan je Bog, on te neće ostaviti i neće te upropastiti i neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo.
Ponovljeni zakon 4,32Zapitaj jednom prijašnja vremena, što su bila prije tebe, od dana, kad stvori Bog čovjeka na zemlji, i istraži od jednoga kraja neba do drugoga, je li se ikad što dogodilo tako veliko, ili je li se ikad čulo što tako?
Ponovljeni zakon 4,33Je li ikad čuo koji narod glas Božji gdje govori iz ognja, kao što si ga ti čuo, a ipak si ostao na životu?
Ponovljeni zakon 4,34Ili je li ikad Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz sredine kojega drugog naroda takvim kušnjama, znacima i čudesima, ratom i rukom jakom i mišicom podignutom, djelima velikim, strahovitim, kao što je učinio sve to za vas Gospod, Bog vaš, u Egiptu pred vašim očima?
Ponovljeni zakon 4,35Ti si smio to doživjeti, da znaš, da je Gospod pravi Bog i da nema drugoga osim njega.
Ponovljeni zakon 4,36Dao ti je, da čuješ s neba glas njegov, da te pouči, i na zemlji dao ti je da vidiš veliki oganj njegov, i iz ognja čuo si riječi njegove.
Ponovljeni zakon 4,37On je ljubio oce tvoje i izabrao potomke njihove i izveo te sam velikom silom svojom iz Egipta.
Ponovljeni zakon 4,38Ispred tebe otjerao je narode, koji su bili veći i jači od tebe, da te uvede u njihovu zemlju i da ti je dadne u posjed, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 4,39Spoznaj dakle danas i uzmi to k srcu, da je Gospod pravi Bog, gore u nebu i dolje na zemlji, drugoga nema.
Ponovljeni zakon 4,40Drži njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobro tebi i djeci tvojoj nakon tebe i da dugo boraviš u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek."
Ponovljeni zakon 4,41Tada odijeli Mojsije tri grada u istočnoj zemlji jordanskoj,
Ponovljeni zakon 4,42Da bi mogao uteći tamo ubojica, koji nehotice ubije drugoga, a da nije prije bio njegov neprijatelj. Tko bi utekao u jedan od ovih gradova, imao je ostati na životu.
Ponovljeni zakon 4,43Bili su to Bezer u pustinji na visoravni u području Rubenovu, onda Ramot u Gileadu u području Gadovu i Golan u Bašanu u području Manasehovu.
Ponovljeni zakon 4,44Ovo je zakon, koji dade Mojsije sinovima Izraelovim.
Ponovljeni zakon 4,45Ovo su naredbe, zakoni i pravne odredbe, koje objavi Mojsije sinovima Izraelovim za njihova izlaska iz Egipta,
Ponovljeni zakon 4,46S onu stranu Jordana, u dolini prema Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je stolovao u Hešbonu. Njega su bili pobijedili Mojsije i sinovi Izraelovi za svojega izlaska iz Egipta,
Ponovljeni zakon 4,47I zemlju njegovu zauzeli i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvojice amorejskih kraljeva u istočnoj zemlji jordanskoj,
Ponovljeni zakon 4,48Od Aroera na obali Arnona do gore Siona, to jest Hermona,
Ponovljeni zakon 4,49Sa svom Arabom s onu stranu Jordana prema istoku do mora u Arabi na podnožju obronaka Pisge.
Ponovljeni zakon 4,1 "A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim da biste ih vršili i tako poživjeli te unišli i zaposjeli zemlju koju vam daje Jahve, Bog otaca vaših.
Ponovljeni zakon 4,2Niti što nadodajite onome što vam zapovijedam niti što od toga oduzimljite; vršite zapovijedi Jahve, Boga svoga, što vam ih dajem.
Ponovljeni zakon 4,3Vidjeli ste svojim očima što je Jahve učinio s Baal Peorom: jer Jahve, Bog tvoj, iskorijenio je iz tvoje sredine svakoga koji je slijedio Baal Peora.
Ponovljeni zakon 4,4A svi vi koji se čvrsto držite Jahve, Boga svoga, živi ste i danas.
Ponovljeni zakon 4,5Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Jahve, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete.
Ponovljeni zakon 4,6Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: `Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj veliki narod.`
Ponovljeni zakon 4,7Jer koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Jahve, Bog naš, nama kad god ga zazovemo?
Ponovljeni zakon 4,8Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji vam ja danas iznosim?
Ponovljeni zakon 4,9Zato pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.
Ponovljeni zakon 4,10Onog dana kad si stajao na Horebu pred Jahvom, Bogom svojim, Jahve mi je rekao: `Skupi mi narod! Hoću da čuju moje riječi, da me se nauče bojati sve vrijeme što budu živjeli na zemlji te da o njima pouče i svoju djecu.`
Ponovljeni zakon 4,11Vi ste se onda primakli i stali pod brdo. S usplamtjeloga brda plamen je sukljao do sred neba zamračena tmastim oblakom.
Ponovljeni zakon 4,12Isred ognja Jahve je govorio vama; čuli ste zvuk riječi, ali lika niste nazreli - ništa osim glasa.
Ponovljeni zakon 4,13Objavio vam je svoj Savez i naložio vam da ga vršite - Deset zapovijedi, što ih ispisa na dvije kamene ploče.
Ponovljeni zakon 4,14A meni je Jahve naredio da vas poučim o zakonima i uredbama što ćete ih vršiti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete.
Ponovljeni zakon 4,15Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika,
Ponovljeni zakon 4,16da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa muškoga ili ženskoga obličja,
Ponovljeni zakon 4,17ni obličja kakve životinje što je na zemlji, ni obličja kakve ptice što pod nebom lijeta,
Ponovljeni zakon 4,18ni obličja bilo čega što po zemlji gmiže, ni obličja kakve ribe što je u vodi pod zemljom
Ponovljeni zakon 4,19i da se ne bi, kad digneš svoje oči prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje. Njih je Jahve, Bog tvoj, dao svim narodima, svugdje pod nebom.
Ponovljeni zakon 4,20A vas je uzeo Jahve i izveo vas iz Egipta - iz one peći ražarene - da postanete narod njegove baštine, to što ste danas.
Ponovljeni zakon 4,21Ali se zbog vas Jahve na me razljutio i zakleo da ja neću prijeći preko Jordana i unići u blaženu zemlju koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu.
Ponovljeni zakon 4,22Tako, ja ću umrijeti u ovoj zemlji; ja preko Jordana neću prijeći. A vi ćete prijeći i zaposjesti onu krasnu zemlju.
Ponovljeni zakon 4,23Zato pazite da ne zaboravljate Saveza što ga je Jahve, Bog vaš, sklopio s vama te sebi ne pravite klesanih likova bilo čega što je Jahve, Bog tvoj, zabranio.
Ponovljeni zakon 4,24Jer Jahve, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran.
Ponovljeni zakon 4,25Kad budete izrodili djecu i unučad i budete dulje u onoj zemlji proboravili, a pokvarite se praveći sebi bilo kakve klesane likove i čineći zlo u očima Jahve, Boga svojega, tako da ga na srdžbu izazovete,
Ponovljeni zakon 4,26znajte - uzimam za svjedoke protiv vas nebesa i zemlju - da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je zaposjednete: nećete dugo u njoj živjeti nego ćete biti iskorijenjeni.
Ponovljeni zakon 4,27Jahve će vas raspršiti po narodima i ostat će vas samo malen broj među narodima među koje vas Jahve odvede.
Ponovljeni zakon 4,28Ondje ćete se klanjati bogovima što su ih ljudske ruke načinile od drveta i kamena, bogovima koji ne mogu ni vidjeti ni čuti, ni jesti ni mirisati.
Ponovljeni zakon 4,29Ondje ćeš tražiti Jahvu, Boga svoga. I naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom.
Ponovljeni zakon 4,30U nevolji tvojoj snaći će te sve to, ali u posljednje vrijeme ti ćeš se obratiti Jahvi, Bogu svomu, i poslušati njegov glas.
Ponovljeni zakon 4,31Ta Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan; neće te on zapustiti ni upropastiti niti će zaboraviti Saveza što ga je pod zakletvom sklopio s ocima tvojim.
Ponovljeni zakon 4,32Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo?
Ponovljeni zakon 4,33Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao?
Ponovljeni zakon 4,34Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu?
Ponovljeni zakon 4,35Tebi je to pokazano da znaš da je Jahve pravi Bog i da nema drugoga uz njega.
Ponovljeni zakon 4,36S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouči; dopustio ti je da vidiš njegov veliki oganj na zemlji; i isred ognja čuo si njegove riječi.
Ponovljeni zakon 4,37Zbog toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on, glavom, izveo te iz Egipta svojom silnom moći;
Ponovljeni zakon 4,38ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i jače od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u baštinu, kao što je i danas.
Ponovljeni zakon 4,39Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: Jahve je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji - drugoga nema.
Ponovljeni zakon 4,40Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek.
Ponovljeni zakon 4,41Tada Mojsije izabra tri grada preko Jordana, na istočnoj strani,
Ponovljeni zakon 4,42kamo će se moći skloniti ubojica koji nehotice ubije svoga bližnjega a da prije nije imao mržnje prema njemu: da bi, bježeći u koji od ovih gradova, mogao spasiti svoj život.
Ponovljeni zakon 4,43To su: Bezer u pustinji, u zemlji Mišoru, za Rubenovce; Ramot u Gileadu za Gadovce, i Golan u Bašanu za Manašeovce.
Ponovljeni zakon 4,44Ovo je Zakon što ga je Mojsije postavio pred Izraelce;
Ponovljeni zakon 4,45ovo su upute, zakoni i uredbe što ih je Mojsije dao Izraelcima kad su izišli iz Egipta,
Ponovljeni zakon 4,46s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je živio u Hešbonu i koga su potukli Mojsije i Izraelci pošto iziđoše iz Egipta.
Ponovljeni zakon 4,47Njegovu su zemlju zauzeli i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvaju amorejskih kraljeva koji su živjeli preko Jordana na istoku,
Ponovljeni zakon 4,48od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona,
Ponovljeni zakon 4,49i svu Arabu preko Jordana, s istoka do mora u Arabi, pod obroncima Pisge.
Deuteronom 4,1A sada, Izraele, saslušaj zakone i običaje koje vas ja sam počavam primijenjivati: tako ćete vi živjeti i zaposjesti zemlju koju vam daje GOSPOD, Bog vaših otaca.
Deuteronom 4,2Vi nećete ništa dodati riječima zapovijedi koje vam ja dajem, i nećete im ništa ni oduzeti, da bi sačuvali zapovijedi GOSPODA vašeg Boga, koje sam vam ja dao.
Deuteronom 4,3Vlastitim ste vi očima vidjeli što je GOSPOD učinio Bal-Peoru; sve one koji bijahu slijedili *Bala Peorova, GOSPOD tvoj Bog istrijebio je iz tvoje sredine,
Deuteronom 4,4dok vi, pristaše GOSPODA vašeg Boga, vi ste danas svi na životu.
Deuteronom 4,5Gledajte, ja vas poučavam zakonima i običajima, kako mi ih je GOSPOD Bog moj meni zapovjedio, da biste ih vi primijenjivali kad budete u zemlji gdje ćete ući da ju zaposjednete;
Deuteronom 4,6vi ćete ih čuvati, vi ćete ih primijenjivati: to je ono što će vas učiniti pametnim i mudrim u očima narodâ koji će svi čuti te zakone; oni će reći: ` Ovaj veliki narod ne može biti, a da nije jedan velik pametan i mudar puk! `
Deuteronom 4,7U stvari, koji veliki narod ima bogove da mu se približe kao što GOSPOD naš Bog učini svaki put kad ga mi pozovemo?
Deuteronom 4,8I koji veliki narod ima zakone i običaje tako pravedne kao sav taj Zakon koji ja stavljam pred vas danas?
Deuteronom 4,9Ali pazi se, čuvaj se dobro da ne zaboraviš stvari koje si vidio vlastitim očima; tijekom čitavog života svojeg, da ne iziđu iz tvog *srca. Ti ćeš svoje sinove i svoje unuke upoznati s njima.
Deuteronom 4,10Bio si uspravljen u nazočnosti GOSPODA svojeg Boga, u dan kad mi je GOSPOD rekao: ` Prikupi puk kod mene; ja ću mu objaviti riječi koje će ga naučiti da me štuje dok su u životu na zemlji, i da ih nauče sinovi njihovi. `
Deuteronom 4,11I tog dana, vi ste se približili, vi ste stajali u podnožju planine: ona je bila u vatri, buktjela sve do neba, u tmuši oblaka i u mrkloj noći.
Deuteronom 4,12I GOSPOD vam je govorio iz vatre: jedan glas govoraše, i vi ga slušaste, ali vi ne zamijetiste nikakvog obličja, ne bijaše ničeg drugog osim glasa.
Deuteronom 4,13On vam priopći *savez svoj, deset riječi koje vam on zapovijedi primijenjivati, i on ih je napisao na dvjema kamanim pločama.
Deuteronom 4,14A meni, GOSPOD mi je zapovjedio tada da vas poučim zakonima i običajima da biste ih primijenjivali u zemlji kamo ćete ići zaposjesti ju.
Deuteronom 4,15Pazite se dobro: vi niste vidjeli nikakvog obličja u dan kad vam je GOSPOD govorio u Horebu, iz vatre.
Deuteronom 4,16Nemojte se iskvariti praveći idol, bilo kakvo obličje božanstvu,
Deuteronom 4,17lik čovjeka ili žene, lik bilo koje životinje zvijeri zemaljske ili bilo koje ptice koja leti nebom,
Deuteronom 4,18sliku bilo koje životinje koja gmiže tlom, ili bilo koje ribe koja živi u vodama pod zemljom.
Deuteronom 4,19Nećeš dizati oči spram neba, gledati spram sunca, mjeseca ili zvijezda, svu vojsku nebesku, i dopustiti si klanjati se pred njima i služiti im. Jer oni su dio koji je GOSPOD Bog tvoj dao svim narodima koji su posvuda pod nebom;
Deuteronom 4,20ali vi, vas je Bog uzeo i izveo iz Egipta, iz te peći za topiti željezo, da postanete njegov narod, njegova baština, kao što ste to danas.
Deuteronom 4,21GOSPOD se naljuti protiv mene radi vas, i on je prisegao da ja neću prijeći Jordana, i da ja neću ući u dobru zemlju koju je GOSPOD Bog tvoj tebi dao u baštinu.
Deuteronom 4,22Ja ću dakle umrijeti u ovoj zemlji ovdje, ne prešavši Jordana; ali vi, vi ćete ga prijeći i zaposjesti tu dobru zemlju.
Deuteronom 4,23Pazite se dobro da ne zaboravite *savez koji je GOSPOD vaš Bog sklopio s vama, i da si ne pravite jedan idol, jedan lik svega šti ti je GOSPOD tvoj Bog zabranio zabranio predstavljati.
Deuteronom 4,24Jer GOSPOD je jedna proždiruća vatra, on je ljubomoran Bog .
Deuteronom 4,25Kad budeš imao sinove i unuke i kad budete jedan star naraštaj u zemlji, ako se iskvarite praveći jedan idol, jedan lik što god da on jest, akovi učinite ono što je zlo u očima GOSPODA tvojeg Boga da ga tako napadneš,
Deuteronom 4,26tada, ja danas uzimam za svjedoka protiv vas zemlju i nebo: vi ćete nestati odmah iz zemlje koju ćete uzeti u posjed prelazeći Jordan, nećete produžiti svojih dana: bit ćete potpuno istrijebljeni.
Deuteronom 4,27GOSPOD će vas raspršiti među narodima, i ostat će od vas samo jedan mali broj među narodima, ondje gdje vas GOSPOD bude odveo .
Deuteronom 4,28Ondje, vi ćete služiti bogovima koji su djelo ruke ljudske: od drveta, kamena, nesposobni da vide i čuju, da jedu i osjećaju.
Deuteronom 4,29Tada, odatle, vi ćete tražiti GOSPODA tvojeg Boga; ti ćeš ga i naći budeš li ga tražio svim svojim srcem, svim svojim bićem.
Deuteronom 4,30Kad budeš u tjeskobi, kad ti sve to dođe, u nadolazećim danima, ti ćeš dospjeti do samog GOSPODA svojeg Boga, ti ćeš čuti njegov glas.
Deuteronom 4,31Jer GOSPOD tvoj Bog je jedan milosrdan Bog, on te neće uništiti, on neće zaboraviti*savez prisegnut tvojim očevima .
Deuteronom 4,33Ispitaj dakle dane od početka, one prije tebe, od dana kad Bog stvori čovječanstvo na zemlji, ispituj s jednog na drugi kraj svijeta: Je li što bilo tako veliko ? Je li se čulo nešto slično? Je li se dogodilo jednom narodu da kao ti čuje glas boga koji govori iz vatre, i da ostane živ?
Deuteronom 4,34Ili, je li ijedan bog nastojao doći uzeti za sebe jedan narod iz sredine drugog i to putem nevolja, *znakova i čuda, putem bojeva, svojom snažnom rukom i svojom ispruženom rukom, putem velikih užasa, na način na koji je GOSPOD vaš Bog učinio za vas u Egiptu pred tvojim očima?
Deuteronom 4,35Tebi, bilo ti je dano vidjeti, da znaš da je to GOSPOD koji je Bog: nema drugog osim njega.
Deuteronom 4,36S neba, on ti je dao čuti njegov glas da bi te podučio; na zemlji, dao ti je on vidjeti njegovu veliku vatru, i iz sredine vatre čuo si ti njegove riječi .
Deuteronom 4,37Zato što je volio tvoje očeve, on njihovo potomstvo izabrao poslije njih i izveo te iz Egipta pred sobom svojom velikom silom,
Deuteronom 4,38za razvlastiti pred tobom narode veće i jače od tebe, za uvesti tebe u njihovu zemlju i dati je tebi u baštinu, ono što se danas događa.
Deuteronom 4,39Priznaj ga danas, i reci u svom *srcu: GOSPOD je taj koji je Bog, gore u nebu i dolje na zemlji; nema drugog.
Deuteronom 4,40Čuvaj njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas za tvoju sreću i onu tvojih sinova poslije tebe, da ti produžiš svoje dane na zemlji koju ti GOSPOD Bog tvoj daje, za sve dane.
Deuteronom 4,41Tada Mojsije odvoji tri grada s one strane Jordana, prema izlasku sunca,
Deuteronom 4,42kao mjesto utočišta za ubojicu koji ubije svojeg bližnjeg, jednog čovjeka kojeg kojeg nije od ranije mrzio. Sklanjajući se u jedan od tih gradova, ubojica će spasiti život .
Deuteronom 4,43To su Beser u pustinji, na Visoravni, za Rubenove ljude, Ramod-Galad za one od Gadovih, i Golan u Bašanu za one Manasejeve.
Deuteronom 4,44Takav je Zakon koji Mojsije prenese sinovima Izraelovim.
Deuteronom 4,45Evo ukaza, evo zakona i običaja koje Mojsije proglasi za sinove Izraelove po njihovom izlasku iz Egipta,
Deuteronom 4,46kad bijahu s one strane Jordana, u dolini nasuprot Bet-Peora. Bijaše to u zemlji Sihon, kralj *Amorita, koji je stanovao u Hešbonu: Mojsije i sinovi Izraelovi bijahu ga potukli po svojem izlasku iz Egipta,
Deuteronom 4,47i bijahu zaposjeli njegovu zemlju i zemlju Oga, kralja Bašana - bijahu to dva kralja *Amorita, s one strane Jordana, na istoku sunca –
Deuteronom 4,48od Aroera, koji je na rubu klanaca Arnona, sve do brda Sion, to jest do Hermona,
Deuteronom 4,49sa svom Arabom, s one strane Jordana prema istoku, sve do mora Arabe pod obroncima Pisga.
5. Mojsijeva 4,1A sada, Izrailju, čuj uredbe moje i zakone, koje vas učim da tvorite, da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod Bog otaca vaših i da biste je naslijedili.
5. Mojsijeva 4,2Ništa ne dodajte k riječi koju vam ja zapovijedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovijesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovijedam.
5. Mojsijeva 4,3Oči su vaše vidjele šta učini Gospod s Velfegora; jer svakoga čovjeka koji pođe za Velfegorom istrijebi Gospod Bog tvoj između tebe.
5. Mojsijeva 4,4A vi koji se držaste Gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas.
5. Mojsijeva 4,5Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovijedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji koju idete da je naslijedite.
5. Mojsijeva 4,6Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod mudar i razuman.
5. Mojsijeva 4,7Jer koji je veliki narod kojemu je Gospod blizu kao što je Gospod Bog naš kad ga god zazovemo?
5. Mojsijeva 4,8I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas?
5. Mojsijeva 4,9Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onijeh stvari koje su vidjele oči tvoje, i da ne izidu iz srca tvojega dokle si god živ; nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih.
5. Mojsijeva 4,10Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
5. Mojsijeva 4,11Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
5. Mojsijeva 4,12I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
5. Mojsijeva 4,13I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
5. Mojsijeva 4,14I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
5. Mojsijeva 4,15Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
5. Mojsijeva 4,16Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
5. Mojsijeva 4,17Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
5. Mojsijeva 4,18Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
5. Mojsijeva 4,19I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom;
5. Mojsijeva 4,20A vas uze Gospod i izvede vas iz peći gvozdene, iz Misira, da mu budete narod našljedni, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 4,21Ali se Gospod razgnjevi na me za vaše riječi, i zakle se da neću prijeći preko Jordana ni ući u dobru zemlju, koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
5. Mojsijeva 4,22I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana; a vi ćete prijeći i naslijediti onu dobru zemlju.
5. Mojsijeva 4,23Pazite da ne zaboravite zavjeta Gospoda Boga svojega, koji učini s vama, i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god tvari, kao što ti je zabranio Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 4,24Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje.
5. Mojsijeva 4,25Kad izrodiš sinove i unuke, i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kake tvari i učinite što nije ugodno Gospodu Bogu vašemu, dražeći ga,
5. Mojsijeva 4,26Svjedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je naslijedite, nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrijebiti.
5. Mojsijeva 4,27Ili će vas rasijati Gospod među narode, i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede Gospod;
5. Mojsijeva 4,28I služićete ondje bogovima koje su načinile ruke čovječije, od drveta i od kamena, koji ne vide ni čuju, niti jedu ni mirišu.
5. Mojsijeva 4,29Ali ako i ondje potražiš Gospoda Boga svojega, naći ćeš ga, ako ga potražiš svijem srcem svojim i svom dušom svojom.
5. Mojsijeva 4,30Kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u pošljednje vrijeme obratiš ka Gospodu Bogu svojemu, i poslušaš glas njegov,
5. Mojsijeva 4,31Gospod je Bog tvoj milostiv Bog, neće te ostaviti ni istrijebiti, jer neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo.
5. Mojsijeva 4,32Jer zapitaj sada za stara vremena, koja su bila prije tebe, od onoga dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji, i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kad bila ovaka stvar velika, i je li se kad čulo što tako?
5. Mojsijeva 4,33Je li kad čuo koji narod glas Božji gdje govori isred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ?
5. Mojsijeva 4,34Ili, je li Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem, znacima i čudesima i ratom i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim, kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog naš u Misiru na vaše oči?
5. Mojsijeva 4,35Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega.
5. Mojsijeva 4,36Dao ti je da čuješ glas njegov s neba da bi te naučio, i pokazao ti je na zemlji oganj svoj veliki, i riječi njegove čuo si isred ognja.
5. Mojsijeva 4,37I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra sjeme njihovo nakon njih, i izvede te sam velikom silom svojom iz Misira,
5. Mojsijeva 4,38Da otjera ispred tebe narode veće i jače od tebe, i da tebe uvede u njihovu zemlju i dade ti je u našljedstvo, kao što se vidi danas.
5. Mojsijeva 4,39Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je Gospod Bog, gore na nebu i dolje na zemlji, nema drugoga.
5. Mojsijeva 4,40I drži uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produljili dani na zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje zasvagda.
5. Mojsijeva 4,41Tada odijeli Mojsije tri grada s ovu stranu Jordana prema istoku,
5. Mojsijeva 4,42Da bi utjecao u njih krvnik koji ubije bližnjega svojega nehotice ne mrzivši prije na nj, i kad uteče u koji od tijeh gradova, da bi ostao živ:
5. Mojsijeva 4,43Vosor u pustinji, na ravnici u zemlji plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu u plemenu Gadovu, Golan u Vasanskoj u plemenu Manasijinu.
5. Mojsijeva 4,44Ovo je zakon koji postavi Mojsije sinovima Izrailjevijem.
5. Mojsijeva 4,45Ovo su svjedočanstva i uredbe i zakoni, koje kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem kad izidoše iz Misira,
5. Mojsijeva 4,46S ovu stranu Jordana u dolini prema Vet-Fegoru u zemlji Siona cara Amorejskoga, koji življaše u Esevonu, kojega ubi Mojsije i sinovi Izrailjevi kad izidoše iz Misira,
5. Mojsijeva 4,47I osvojiše zemlju njegovu i zemlju Oga cara Vasanskoga, dva cara Amorejska, koja je s onu stranu Jordana prema istoku,
5. Mojsijeva 4,48Od Aroira, koji je na potoku Arnonu, do gore Siona, a to je Ermon,
5. Mojsijeva 4,49I sve polje s ovu stranu Jordana prema istoku do mora uz ravnicu pod Azdot-Fazgom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje