Tražilica


Ponovljeni zakon 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 5,1Mojsije sazva sve Izraele i reče im: "Čuj, Izraele, zakone i naredbe, što vam ih danas objavljujem! Naučite ih i nastojte, da ih držite!
Ponovljeni zakon 5,2Gospod, Bog naš, sklopi s nama zavjet na Horebu.
Ponovljeni zakon 5,3Nije s ocima našim sklopio Gospod taj zavjet, nego s nama, koji smo danas još svi ovdje na životu.
Ponovljeni zakon 5,4Lice k licu govorio je Gospod na gori s vama iz ognja.
Ponovljeni zakon 5,5Ja sam tada stajao između Gospoda i vas, da vam objavim riječ Gospodnju; jer vi ste se strašili od ognja i nijeste uzašli na goru. Riječi su glasile:
Ponovljeni zakon 5,6Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz kuće sužanjstva.
Ponovljeni zakon 5,7Nemaj drugih bogova uz mene!
Ponovljeni zakon 5,8Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
Ponovljeni zakon 5,9Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima; jer ja, Gospod, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni zlodjela otaca na djeci, na unučadi i praunučadi onih, koji me mrze,
Ponovljeni zakon 5,10A milosrđe iskazuje do u tisućno koljeno onima, koji me ljube i drže zapovijedi moje.
Ponovljeni zakon 5,11Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neće pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud.
Ponovljeni zakon 5,12Pazi na to, da posvetiš subotu, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 5,13šest dana radi i izvršuj sve poslove svoje!
Ponovljeni zakon 5,14Ali sedmi dan jest dan odmora u čast Gospodu, Bogu tvojemu. Tada ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj ni magarac tvoj ni sva stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih! Sluga tvoj i sluškinja tvoja neka se mognu odmor ti kao ti!
Ponovljeni zakon 5,15Pomišljaj na to, da si sam bio rob u zemlji egipatskoj, i da te je Gospod, Bog tvoj, izveo odanle rukom jakom i mišicom podignutom! Zato ti Gospod, Bog tvoj, zapovijeda, da svetkuješ subotu.
Ponovljeni zakon 5,16Poštuj oca svojega i mater svoju, kao što ti je zapovjedio Gospod, Bog tvoj, da dugo živiš i da ti dobro bude u zemlji, koju će ti dati Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 5,17Ne ubij!
Ponovljeni zakon 5,18Ne čini preljuba!
Ponovljeni zakon 5,19Ne kradi!
Ponovljeni zakon 5,20Ne svjedoči lažno proti bližnjemu svojemu!
Ponovljeni zakon 5,21Ne poželi žene bližnjega svojega! Ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, sluge njegova, sluškinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje išta, što pripada bližnjemu tvojemu!
Ponovljeni zakon 5,22Te riječi izgovori Gospod svoj zajednici vašoj na gori iz ognja, oblaka i mraka glasom velikim, i ništa više. On ih napisa tada na dvije ploče kamene i dade mi ih,
Ponovljeni zakon 5,23Kad ste vi čuli glas iz tame, a gora je ognjem gorjela, tada pristupiste k meni, svi vaši plemenski glavari i starješine vaše,
Ponovljeni zakon 5,24I rekoste: "Doista, Gospod, Bog naš, pokaza nam slavu i veličinu svoju, i čuli smo glas njegov iz ognja. Danas doživjesmo, da Bog moje govoriti s čovjekom, i čovjek da ostane na životu.
Ponovljeni zakon 5,25A sada, zašto da bismo umrli? Jer će nas spaliti taj oganj veliki. Ako budemo još dalje slušali glas Gospoda, Boga svojega, pomrijet ćemo.
Ponovljeni zakon 5,26Jer gdje je čovječje biće, što je kao mi čulo glas Boga živoga gdje govori iz ognja, a ostalo na životu?
Ponovljeni zakon 5,27Pristupi ti i slušaj, što će reći Gospod, Bog naš! Onda nam kaži sve, što ti rekne Gospod, Bog naš! I mi ćemo to slušati i činiti.
Ponovljeni zakon 5,28Kad je Gospod čuo riječi vaše, što ih glasno rekoste meni, reče mi Gospod: "Čuo sam riječi, što ih taj narod glasno reče tebi. Imaju pravo u svemu, što kažu.
Ponovljeni zakon 5,29O kad bi im bilo srce uvijek takvo, da me se vazda boje i drže sve zapovijedi moje! Tada bi bilo uvijek dobro njima i djeci njihovoj.
Ponovljeni zakon 5,30Idi i reci im: "Vratite se u Šatore svoje!
Ponovljeni zakon 5,31A ti ostani ovdje kod mene! Reći ću ti sve zapovijedi, zakone i naredbe, koje ćeš ih naučiti, da po njima rade u zemlji, koju ću im dati u posjed.
Ponovljeni zakon 5,32Gledajte dakle, da činite tako, kako vam je zapovjedio Gospod, Bog vaš! Ne odstupajte od toga ni nadesno ni nalijevo!
Ponovljeni zakon 5,33Idite točno putem, što vam ga je pokazao Gospod, Bog vaš, da ostanete na životu i da vam dobro bude i da dugo prebivate u zemlji, koju ćete uzeti u posjed!
Ponovljeni zakon 5,1 Mojsije sazva sav Izrael te im reče: "Čuj, Izraele, naredbe i zapovijedi što ih danas izričem u tvoje uši! Naučite ih, držite i vršite.
Ponovljeni zakon 5,2Jahve, Bog naš, sklopio je s nama Savez na Horebu.
Ponovljeni zakon 5,3Nije Jahve sklopio taj Savez s našim očevima, nego baš s nama svima koji smo danas ovdje živi.
Ponovljeni zakon 5,4Licem je u lice Jahve govorio s vama na brdu isred ognja.
Ponovljeni zakon 5,5Ja sam u ono vrijeme stajao između Jahve i vas da vam objavim Jahvine riječi, jer se vi, u strahu od ognja, niste htjeli peti na brdo. Rekao je:
Ponovljeni zakon 5,6`Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Ponovljeni zakon 5,7Nemoj imati drugih bogova uz mene!
Ponovljeni zakon 5,8Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.
Ponovljeni zakon 5,9Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena,
Ponovljeni zakon 5,10a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
Ponovljeni zakon 5,11Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
Ponovljeni zakon 5,12Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 5,13Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.
Ponovljeni zakon 5,14A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvome. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji je unutar tvojih vrata; tako da mogne otpočinuti i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti.
Ponovljeni zakon 5,15Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji.
Ponovljeni zakon 5,16Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje.
Ponovljeni zakon 5,17Ne ubij!
Ponovljeni zakon 5,18Ne učini preljuba!
Ponovljeni zakon 5,19Ne ukradi!
Ponovljeni zakon 5,20Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!
Ponovljeni zakon 5,21Ne poželi žene bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga.`

Ponovljeni zakon 5,22Te je riječi na brdu, isred ognja, oblaka i guste tmine, jakim glasom upravio Jahve svemu vašem zboru. Ništa nije dodavao nego ih je ispisao na dvije kamene ploče te ih predao meni.
Ponovljeni zakon 5,23A onda, kad čuste glas iz tmine, dok je brdo plamtjelo u ognju, k meni pristupiše svi vaši plemenski glavari i vaše starješine
Ponovljeni zakon 5,24pa rekoše: `Jahve, Bog naš, očitovao nam je, eto, svoju slavu i svoju veličajnost; čuli smo njegov glas isred ognja; danas smo vidjeli da čovjek može ostati na životu iako mu Bog govori.
Ponovljeni zakon 5,25A sad, zašto da umremo? Ovaj bi nas veliki oganj mogao proždrijeti; budemo li dalje slušali glas Jahve, Boga svoga, mogli bismo umrijeti.
Ponovljeni zakon 5,26Jer, koji je smrtnik ikad slušao glas Boga živoga kako govori isred ognja - kao mi - i ostao na životu?
Ponovljeni zakon 5,27Ti se primakni i slušaj sve što će ti reći Jahve, Bog naš. A onda ti nama kaži sve što tebi Jahve, Bog naš, rekne, i mi ćemo to poslušati i izvršiti.`
Ponovljeni zakon 5,28Jahve je čuo vaše riječi kad ste mi govorili pa mi reče: `Čuo sam riječi što ih je taj narod tebi upravio. Sve što su rekli dobro je.
Ponovljeni zakon 5,29Kad bi samo njihova srca bila takva da me se uvijek boje i drže sve moje zapovijedi, da tako vazda budu sretni, oni i njihovo potomstvo!
Ponovljeni zakon 5,30Hajde, reci im: Vratite se u svoje šatore!
Ponovljeni zakon 5,31A ti ostani ovdje kod mene; kazat ću ti sve zapovijedi, zakone i uredbe kojima ćeš ih poučiti i koje će oni vršiti u zemlji što im je dajem u posjed.`
Ponovljeni zakon 5,32Pazite, dakle, da radite kako vam je Jahve, Bog vaš, naložio! Ne skrećite ni desno ni lijevo.
Ponovljeni zakon 5,33Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, označio, da tako uzmognete živjeti, imati sreću i dug život u zemlji koju ćete zaposjesti.
Deuteronom 5,1Mojsije sazva sav Izrael i reče im: Saslušaj Izraele, zakone i običaje koje ću vam ja danas priopćiti na vaše vlastite uši; vi ćete ih upoznati i primijienjivati.
Deuteronom 5,2GOSPOD naš Bog je sklopio jedan *savez s nama u Horebu .
Deuteronom 5,3Nije on s našim očevima sklopio taj savez, no s nama, s nama koji smo danas ovdje, svi živi.
Deuteronom 5,4GOSPOD je s vama licem u lice govorio na planini, iz sred vatre;
Deuteronom 5,5a ja, ja sam se tad držao između GOSPODA i vas, za priopćiti vam riječi GOSPODOVE, jer vi se bojaste vatre i ne bijaste se uspeli na planinu. On je rekao:
Deuteronom 5,6` Ja sam taj GOSPOD tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva.
Deuteronom 5,7Ti nećeš imati drugih bogova nasuprot meni.
Deuteronom 5,8Ti nećeš praviti idole, ništa što ima oblik onoga što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
Deuteronom 5,9Ti se nećeš klanjati pred tim bogovima i nećeš im služiti, jer ja sam GOSPOD Bog tvoj, jedan ljubomoran Bog, koji progoni grijehove otaca kod sinova sve do u treći i četvrti naraštaj - ako li me mrze –
Deuteronom 5,10ali koji dokazuje svoju vjernost tisućama pokoljenja ako me vole i izvršavaju moje zapovijedi.
Deuteronom 5,11Ti nećeš bezrazložno izgovoriti imena GOSPODA tvojeg Boga, jer GOSPOD ne odrješava onome koji bezrazložno ime njegovo izgovori.
Deuteronom 5,12Da se čuva dan *šabata držeći ga svetim kako ti je to GOSPOD Bog tvoj zapovjedio.
Deuteronom 5,13Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
Deuteronom 5,14ali sedmi dan, taj je šabat GOSPOD tvojeg Boga, ti nećeš obavljati nikakvog posla, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoje govedo, ni tvoj magarac, niti ijedna tvoja životinja, ni useljenik kojeg imaš u svojim gradovima, da bi se tvoj sluga i sluškinja tvoja odmorili poput tebe.
Deuteronom 5,15Sjetit ćeš se da i ti bijaše robom u zemlji egipatskoj, i da te je GOSPOD tvoj Bog izveo snažnom i ispruženom rukom; zato ti je GOSPOD Bog tvoj zapovjedio da primjenjuješ dan *šabata.
Deuteronom 5,16Štuj svojeg oca i majku svoju, kako ti je to GOSPOD tvoj Bog zapovjedio, da bi se tvoji dani produljili i da budeš sretan na zemlji koju ti je dao GOSPOD Bog tvoj.
Deuteronom 5,17Ti nećeš počiniti ubojstva.
Deuteronom 5,18Ti nećeš počiniti preljube.
Deuteronom 5,19Ti nečeš počiniti otmice .
Deuteronom 5,20Ti nećeš krivo posvjedočiti protiv bližnjeg svog.
Deuteronom 5,21Ti nećeš zažudjeti žene bližnjega svoga. Ti nećeš polakomiti se ni za kućom svojeg bližnjeg, ni njegovim poljima njegovim slugom, njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili njegovim magaretom, niti bilo što što pripada bližnjemu tvome. `
Deuteronom 5,22Ove riječi, GOSPOD ih je rekao svem skupuna planini, iz sred vatre, oblaka i mrkle tmine, jednim snažnim glasom, i ništa nije dodavao; on ih je napisao na dvjema kamenim pločama, koje je predao meni.
Deuteronom 5,23Kad ste saslušali glas koji je dolazio iz sred vatre, iz užarenja planine u vatri, sve vase plemenske poglavice i vaši *poglavari su se primaknuli k meni
Deuteronom 5,24i rekli su mi oni s vaše strane: ` Evo nam je GOSPOD Bog naš pokazao svoju slavu i svoju veličinu, i mi smo čuli njegov glas iz sred vatre: danas mi smo vidjeli da Bog može govoriti čovjeku i ostaviti mu život!
Deuteronom 5,25A sada, zašto umrijeti progutan od te velike vatre? Ako nastavimo slušati glas GOSPODA našeg Boga, mi ćemo umrijeti.
Deuteronom 5,26Je li se ikad dogodilo jednom čovjeku da kao mi čuje glas Boga živog govoriti iz sred vatre, i da ostane u životu ?
Deuteronom 5,27Tvoje je dakle približiti se i saslušati sve riječi GOSPODA, Boga našeg: ti, ti ćeš nam ponovo izreći sve ono što ti GOSPOD Bog naš bude rekao, a mi ćemo saslušati, mi ćemo to primijeniti. `
Deuteronom 5,28GOSPOD je čuo sve riječi koje vi uputiste meni; GOSPOD mi je rekao: `Ja sam čuo sve riječi koje ti je puk uputio: oni su dobro učinili rekavši sve to.
Deuteronom 5,29Da samo ostanu odlučni u bogobojaznosti i vječitom pridržavanju svih mojih zapovijedi, za svoju sreću i onu svojih sinova, za uvijek!
Deuteronom 5,30Idi im reći: Vratite se k šatorima svojim!
Deuteronom 5,31A ti, zadrži se ovdje sa mnom; ja ću ti reći svaku zapovijed, zakone i običaje kojima ćeš ih ti podučiti da bi ih primjenjivali u zemlji koju im dajem da ju zaposjednu. `
Deuteronom 5,32Vi ćete paziti da postupate kako vam je to zapovjedio GOSPOD Bog vaš, da ne skrećete ni desno ni lijevo.
Deuteronom 5,33Ići ćete uvijek putem koji vam je GOSPOD Bog vaš propisao, da biste ostali na životu da budete sretni i da produžite dane svoje u zemlji koju će te zaposjesti.
5. Mojsijeva 5,1I Mojsije sazva sav narod Izrailjev,i reče im čuj Izrailju uredbe i zakone, koje ću danas kazati da čujete, da ih naučite i držite ih i tvorite.
5. Mojsijeva 5,2Gospod Bog naš učini s nama zavjet na Horivu.
5. Mojsijeva 5,3Nije s ocima našim učinio taj zavjet, nego s nama, koji smo danas tu svi živi.
5. Mojsijeva 5,4Licem k licu govorio vam je Gospod na ovoj gori isred ognja;
5. Mojsijeva 5,5Ja tada stajah između Gospoda i vas, da vam javim riječi Gospodnje, jer vas bješe strah od ognja i ne izidoste na goru; i reče:
5. Mojsijeva 5,6Ja sam Gospod Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga,
5. Mojsijeva 5,7Nemoj imati bogova drugih do mene.
5. Mojsijeva 5,8Ne gradi sebi lika rezanoga, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu ili koje su dolje na zemlji ili koje su u vodi ispod zemlje.
5. Mojsijeva 5,9Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji na sinovima pohodim bezakonja otaca njihovijeh do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na me,
5. Mojsijeva 5,10A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
5. Mojsijeva 5,11Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.
5. Mojsijeva 5,12Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovijedio Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 5,13Šest dana radi i svršuj sve poslove svoje.
5. Mojsijeva 5,14A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; nemoj raditi nikakoga posla ni ti ni sin tvoj ni kći tvoja ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe, da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti.
5. Mojsijeva 5,15I pamti da si bio rob u zemlji Misirskoj, i Gospod Bog tvoj izvede te odande rukom krjepkom i mišicom podignutom. Zato ti je Gospod Bog tvoj zapovjedio da svetkuješ dan od odmora.
5. Mojsijeva 5,16Poštuj oca svojega i mater svoju , kao što ti je zapovijedio Gospod Bog tvoj, da bi se produljili dani tvoji i da bi ti dobro bilo na zemlji, koju ti dade Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 5,17Ne ubij.
5. Mojsijeva 5,18Ne čini preljube.
5. Mojsijeva 5,19Ne kradi.
5. Mojsijeva 5,20Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
5. Mojsijeva 5,21Ne poželi žene bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta šta je bližnjega tvojega.
5. Mojsijeva 5,22Te riječi izgovori Gospod svemu zboru vašemu na gori isred ognja, oblaka i mraka, glasom velikim, i ništa više, nego ih napisa na dvije ploče kamene koje mi dade.
5. Mojsijeva 5,23A vi kad čuste glas isred tame, jer gora ognjem goraše, pristupiste k meni, svi glavari od plemena vaših i starješine vaše,
5. Mojsijeva 5,24I rekoste: gle, pokaza nam Gospod Bog naš slavu i veličinu svoju, i čusmo glas njegov isred ognja; danas vidjesmo gdje Bog govori s čovjekom, i čovjek osta živ.
5. Mojsijeva 5,25Pa sada zašto da pomremo? jer će nas spaliti onaj oganj veliki; ako jošte čujemo glas Gospoda Boga svojega, pomrijećemo.
5. Mojsijeva 5,26Jer koje je tijelo čulo glas Boga živoga gdje govori isred ognja, kao mi, i stalo živo?
5. Mojsijeva 5,27Idi ti, i saslušaj sve što će ti kazati Gospod Bog naš, pa onda ti kaži nama što ti god reče Gospod Bog naš, a mi ćemo slušati i tvoriti.
5. Mojsijeva 5,28I Gospod ču glas od riječi vaših kad vi govoraste, i reče mi Gospod: čuh glas od riječi toga naroda, koje rekoše tebi; što rekoše dobro rekoše.
5. Mojsijeva 5,29O, kad bi im bilo srce svagda tako da me se boje i drže sve zapovijesti moje svagda, da bi bilo dobro njima i sinovima njihovijem dovijeka.
5. Mojsijeva 5,30Idi, reci im: vratite se u šatore svoje.
5. Mojsijeva 5,31A ti stani ovdje kod mene, i kazaću ti sve zapovijesti i uredbe i zakone, koje ćeš ih naučiti da tvore u zemlji koju im dajem u našljedstvo.
5. Mojsijeva 5,32Gledajte, dakle da činite onako kako vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, ne svrćite ni nadesno ni nalijevo.
5. Mojsijeva 5,33Cijelijem putem, koji vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, idite, da biste živi bili i da bi vam dobro bilo, i da bi vam se produljili dani u zemlji koju ćete naslijediti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje