Tražilica


Ponovljeni zakon 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 9,1Čuj, Izraele! Ti ćeš sada prijeći preko Jordana, da podvrgneš narode, što su veći i jači od tebe, i gradove, velike i do neba utvrđene,
Ponovljeni zakon 9,2Narod, silan i visok, sinove Anakove, koje znaš i za koje si slušao: Tko može odoljeti sinovima Anakovim?
Ponovljeni zakon 9,3Znaj dakle sada: Gospod, Bog tvoj, ići će sam pred tobom kao oganj, koji spaljuje. On će ih uništiti i pred tobom srušiti, tako da ih mogneš protjerati i istrijebiti, kao što ti je obećao Gospod.
Ponovljeni zakon 9,4Ne misli, kad ih Gospod, Bog tvoj, otjera ispred tebe: "Zbog pravde moje dovede me Gospod, da primim u posjed tu zemlju, jer Gospod otjera te narode ispred tebe zbog nevaljalstva njihova.
Ponovljeni zakon 9,5Ne ideš zbog svoje pravednosti i poštenja srca svojega, da primiš u posjed njihovu zemlju, nego tjera Gospod, Bog tvoj, te narode ispred tebe zbog nevaljalstva njihova i da ispuni obećanje, a koje se Gospod zakleo ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Ponovljeni zakon 9,6Znaj dakle, da ti Gospod, Bog tvoj, ne daje u posjed te lijepe zemlje zbog pravde tvoje; jer ti si tvrdovrat narod.
Ponovljeni zakon 9,7Pomišljaj na to i ne zaboravljaj, kako si razgnjevio Gospoda, Boga svojega, u pustinji! Od dana, kad izađoste iz zemlje egipatske, do svojega dolaska na ovo mjesto opirali ste se Gospodu,
Ponovljeni zakon 9,8Osobito na Horebu razgnjeviste Gospoda, i Gospod je tako planuo na vas, da vas je htio uništiti,
Ponovljeni zakon 9,9Bio sam uzašao na goru, da primim ploče kamene, ploče zavjeta, što ga s vama sklopi Gospod. Četrdeset dana i četrdeset noći ostadoh na gori ne jedući kruha i ne pijući vode.
Ponovljeni zakon 9,10Gospod mi dade dvije ploče kamene, ispisane Prstom Gospodnjim, na kojima su bile sve zapovijedi, što vam ih bio Gospod priopćio na gori iz ognja na dan sastanka vašega.
Ponovljeni zakon 9,11Kad mi Gospod poslije četrdeset dana i četrdeset noći dade dvije ploče kamene, ploče zavjeta,
Ponovljeni zakon 9,12Reče mi Gospod: Ustani! Siđi brže odavde, jer narod tvoj, koji si izveo iz Egipta, čini zlo. Siđoše brzo s puta, koji im zapovjedih: Napraviše sebi liven lik.
Ponovljeni zakon 9,13I još mi reče Gospod: Pogledah taj narod i dobro znam: To je narod tvrdovrat.
Ponovljeni zakon 9,14Pusti me, da ih uništim i ime njihovo zatrem pod nebom! A od tebe ću učiniti narod jači i brojniji nego što je taj.
Ponovljeni zakon 9,15Tada se vratih i siđoh s gore, a dvije ploče zavjetne bile su mi u rukama. Gora je još jednako ognjem gorjela.
Ponovljeni zakon 9,16Tada vidjeh doista, da ste bili sagriješili proti Gospoda, Boga svojega. Bili ste sebi napravili tele saliveno. Tako brzo sišli ste s puta, što vam ga bio zapovjedio Gospod,
Ponovljeni zakon 9,17Ja prihvatih one dvije ploče, bacih ih iz ruku svojih i razbih ih pred očima vašim.
Ponovljeni zakon 9,18Tada padoh kao prvi put pred Gospoda ničice, četrdeset dana i četrdeset noći kruha ne jedući i vode ne pijući zbog svih grijeha vaših, što ste ih bili počinili, kad učiniste, što je bilo mrsko Gospodu i što ga je moralo razgnjeviti.
Ponovljeni zakon 9,19Jer se bojah gnjeva i jarosti, kojom se je Gospod razljutio na vas, tako da vas je htio uništiti. I Gospod me usliši i ovaj put.
Ponovljeni zakon 9,20I na Arona bio se je Gospod razgnjevio veoma, tako da je htio i njega uništiti. Pomolio sam se tada i za Arona.
Ponovljeni zakon 9,21A vaš grijeh, što ste ga bili učinili, tele, uzeh, spalih ga, razbih ga na komade i satrh ga u prah njegov. Prah bacih u potok, što teče s gore.
Ponovljeni zakon 9,22I u Taberi i Masi i Kibrot Hataavi razgnjeviste Gospoda.
Ponovljeni zakon 9,23Kad vas posla Gospod iz Kadeš Barnea s nalogom: "Pođite gore i uzmite u posjed zemlju, koju sam vam dao, tada se oprijeste nalogu Gospoda, Boga svojega. Ne povjerovaste mu i ne poslušaste glasa njegova.
Ponovljeni zakon 9,24Nepokorni ste bili Gospodu, otkad vas poznam.
Ponovljeni zakon 9,25I kad sam četrdeset dana i četrdeset noći pred Gospodom na tlu prostrt ležao, jer je bio Gospod zaprijetio, da će vas uništiti,
Ponovljeni zakon 9,26Ovako sam se pomolio Gospodu: Svemogući Gospode! Ne uništavaj ipak naroda svojega, baštine svoje, koju si izbavio velikom svojom moći i izveo rukom jakom iz Egipta!
Ponovljeni zakon 9,27Spomeni se sluga svojih Abrahama, Izaka i Jakova! Ne gledaj na tvrdoglavstvo toga naroda, na nevaljalstvo njegovo i na grijeh njegov!
Ponovljeni zakon 9,28Neka se ne mogne reći u zemlji, iz koje si nas izveo: "Jer ih Gospod nije mogao uvesti u zemlju, koju im bio obećao, i jer je mrzio na njih, zato ih izvede, da ih pomori u pustinji.
Ponovljeni zakon 9,29Oni su ipak narod tvoj i baština tvoja, koju si izveo snagom svojom velikom i mišicom svojom podignutom.
Ponovljeni zakon 9,1 Slušaj, Izraele! Danas prelaziš preko Jordana da sebi podvrgneš narode i veće i brojnije nego što si ti; velike gradove, s utvrdama do nebesa;
Ponovljeni zakon 9,2narod velik i gorostasan poput Anakovaca, koje već poznaješ i o kojima si slušao: `Tko da odoli Anakovcima?`
Ponovljeni zakon 9,3Znaj dakle danas da Jahve, Bog tvoj, ide pred tobom. On je vatra što proždire; on će ih oboriti, tebi ih podvrgnuti. A ti ćeš ih onda rastjerati i ubrzo pobiti, kako ti je Jahve i rekao.
Ponovljeni zakon 9,4Pošto ih otjera ispred tebe Jahve, Bog tvoj, nemoj reći u srcu svome: `Jahve me uveo da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti.` Naprotiv, zbog opačina onih naroda Jahve ih tjera ispred tebe.
Ponovljeni zakon 9,5Ne ideš ti da zaposjedneš njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i čestitosti svoga srca, nego zato što Jahve, Bog tvoj, zbog opačine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako održi riječ kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Ponovljeni zakon 9,6Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde šije!

Ponovljeni zakon 9,7Sjećaj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu, Boga svoga. Od dana kad ste izašli iz zemlje egipatske do dolaska na ovo mjesto, Jahvi ste se opirali.
Ponovljeni zakon 9,8Na Horebu ste rasrdili Jahvu i Jahve je na vas tako planuo da vas je htio uništiti.
Ponovljeni zakon 9,9Popeo sam se na brdo da primim kamene ploče, ploče Saveza što ga s vama sklopi Jahve. Na brdu sam ostao četrdeset dana i četrdeset noći: niti sam jeo kruha niti pio vode.
Ponovljeni zakon 9,10I dade mi Jahve dvije kamene ploče, ispisane prstom Božjim, na kojima bijahu sve riječi što vam ih je Jahve isred ognja na brdu rekao na dan zbora.
Ponovljeni zakon 9,11Kad je prošlo četrdeset dana i četrdeset noći, Jahve mi dade dvije kamene ploče - ploče Saveza.
Ponovljeni zakon 9,12I reče mi Jahve: `Ustaj! Žurno siđi odavde, jer se pokvario narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Brzo su zašli s puta koji sam im označio: već su sebi napravili livenog kumira.`
Ponovljeni zakon 9,13Još mi reče Jahve: `Promatrao sam taj narod. Zbilja je to narod tvrde šije!
Ponovljeni zakon 9,14Pusti me da ih uništim i njihovo ime izbrišem pod nebesima, a od tebe da učinim narod i jači i brojniji nego što je ovaj!`
Ponovljeni zakon 9,15Okrenuh se i siđoh niz brdo, a brdo svejednako plamtjelo u ognju. Dvije ploče Saveza bijahu mi u rukama.
Ponovljeni zakon 9,16Pogledah: zbilja ste sagriješili protiv Jahve, Boga svoga. Salili ste sebi tele od kovine. Tako ste brzo zašli s puta što vam ga Jahve bijaše označio.
Ponovljeni zakon 9,17Pograbih dvije ploče te ih bacih od sebe objema rukama - razbih ploče pred vašim očima.
Ponovljeni zakon 9,18Onda se ničice bacih pred Jahvu. Četrdeset dana i četrdeset noći - kao i prije - niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste počinili radeći zlo u očima Jahve i srdeći ga.
Ponovljeni zakon 9,19Jer se bojah srdžbe i gnjeva kojim je Jahve usplamtio na vas da vas zatre. Ali me i tada Jahve usliša.
Ponovljeni zakon 9,20I na Arona se Jahve silno rasrdio, htio ga uništiti. Tada se zauzeh i za Arona.
Ponovljeni zakon 9,21Vaš grijeh, tele što bijaste načinili, uzeh i sažegoh ga u vatri. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok što teče s brda.
Ponovljeni zakon 9,22Kod Tabere, kod Mase i Kibrot Hataave srdili ste Jahvu.
Ponovljeni zakon 9,23Kad vas je Jahve slao od Kadeš Barnee govoreći: `Idite gore i uzmite zemlju koju sam vam dao`, pobunili ste se protiv riječi Jahve, Boga svoga; u nj se niste pouzdavali niti ste slušali njegov glas.
Ponovljeni zakon 9,24Nepokorni bijaste Jahvi otkad vas poznajem.
Ponovljeni zakon 9,25Zato sam pao ničice i ležao pred Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći, jer Jahve bijaše rekao da će vas uništiti.
Ponovljeni zakon 9,26Jahvu sam molio i rekao: `Gospodine moj, Jahve! Ne uništavaj naroda svoga, baštine svoje koju si izbavio u svojoj veličajnosti i svojom moćnom rukom izveo iz Egipta.
Ponovljeni zakon 9,27Sjeti se slugu svojih: Abrahama, Izaka i Jakova, a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda, na njegovu opačinu, na grijeh njegov,
Ponovljeni zakon 9,28da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio: Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obećao, ili ih je mrzio pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji.
Ponovljeni zakon 9,29A oni su tvoj narod, tvoja baština, oni koje si izveo svojom velikom moći i ispruženom mišicom.`
Deuteronom 9,1Slušaj Izraele! Ti ćeš danas prijeći Jordan da bi razvlastio narode veće i moćnije od sebe, s njihovim velikim gradovima, utvrđenim i visokim do neba,
Deuteronom 9,2i jedan veliki narod, visokog rasta, Anakiti . Ti ih poznaješ, ti si ih čuo reći: tko se može držati pred sinovima Anaka?
Deuteronom 9,3Ti ćeš danas priznati da je GOSPOD, tvoj Bog koji prelazi Jordan pred tobom kao jedna proždiruća vatra; on je taj koji njih će istrijebiti, taj koji će ih pobiti pred tobom. Ti ćeš ih razvlastiti i učiniti da odmah nestanu kako je to GOSPOD tebi obećao.
Deuteronom 9,4Kad GOSPOD tvoj Bog njih bude otjerao ispred tebe, ne reci sebi: ` To je zato što sam ja pravedan GOSPOD me uveo u zaposjedanje ove zemlje. ` To je zato što su ti narodi krivi pa ih je GOSPOD razvlastio pred tobom.
Deuteronom 9,5To nije zato što si ti pravedan ili što ti imaš *srce dobro, pa ćeš zato zaposjesti njihovu zemlju; uistinu, to je zato što su ti narodi krivi pa ih je GOSPOD Bog tvoj izvlastio pred tobom. On je to učinio za potvrditi prisegu GOSPODOVU tvojim očevima, Abrahamu, Izaku i Jakovu.
Deuteronom 9,6Priznaj da to nije zato što si ti dobar da ti GOSPOD Bog tvoj daje ovu dobru zemlju u posjed, jer ti si jedan narod krute šije .
Deuteronom 9,7Sjeti se, ne zaboravi da si naljutio GOSPODA svojeg Boga u pustinji. Od dana kad si izišao iz iz zemlje Egipat sve do vašeg prispijeća ovdje, vi ste se pobunjivali protiv GOSPODA.
Deuteronom 9,8U Horebu, vi ste rasrdili GOSPODA, i GOSPOD se razgnjevio na vas do te mjere da vas je htio istrijebiti.
Deuteronom 9,9Kad sam se ja uspeo na planinu za primiti kamene ploče, ploče *saveza koji GOSPOD bijaše sklopio s vama, ja sam ostao na planini 40 dana i 40 noći, ne jedući kruha i ne pijući vode.
Deuteronom 9,10GOSPOD mi je dao dvije kamene ploče, ispisane prstom GOSPODOVIM, gdje bijahu predočene sve riječi koje GOSPOD bijaše izgovorio za vas na planini, iz sred vatre, u dan zborovanja.
Deuteronom 9,11Po isteku 40 dana i 40 noći GOSPOD mi je dao dvije kamene ploče, ploče saveza.
Deuteronom 9,12Tad mi je GOSPOD rekao: ` Digni se, siđi odmah odavde, jer se tvoj narod pokvario, taj puk kojeg si ti izveo iz Egipta; oni nisu čekali skrenuti s puta koji sam im ja propisao: oni su sebi napravili jednu statuu od istopljenog metala! `
Deuteronom 9,13I GOSPOD mi je rekao: ` Ja vidim taj puk: eh dobro! To je jedan puk tvrde šije !
Deuteronom 9,14Pusti me učiniti, ja ću ih istrijebiti, ja ću izbrisati njihovo ime ispod neba; ali ću od tebe načiniti jedan narod moćniji i brojniji od njih. `
Deuteronom 9,15Ja sam se okrenuo za sići s planine, te planine sve užarene, držeći mojim dvjema rukama dvije ploče saveza.
Deuteronom 9,16I vidio sam ja: vi bijaste zgriješili protiv GOSPODA svojeg Boga izrađujući sebi jedno tele od istopljenog metala; bi niste kasnili zastraniti s puta kojeg vam GOSPOD bijaše propisao.
Deuteronom 9,17Tada, ja sam zgrabio obje ploče, bacio sam ih iz svojih ruku, i slomio ih na vaše oči.
Deuteronom 9,18Ja sam pao na zemlju pred GOSPODOM; kao i prvi put, tijekom 40 dana i 40 noći ja nisam jeo kruha, ja nisam pio vode, radi svih grijeha koje vi bijaste počinili čineći ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, dotle da ga uvrijede.
Deuteronom 9,19Strahovah od srdžbe i gnjeva GOSPODOVOG, njaljućenog protiv vas do te mjere da vas hoće uništiti; ali ovog puta opet, posluša me.
Deuteronom 9,20Protiv Aarona također, GOSPOD pade u veliki gnjev toliko da ga htjede zatrati, tada ja molih za Aarona.
Deuteronom 9,21A grijeh koji vi bijaste počinili, tele, ja ga uzeh, spalih ga, raskomadah, izdrobih, smrvih u prah, i bacih ga, taj prah, u potok koji teče niz planinu.
Deuteronom 9,22U Taveru, Masu, Kivrot-Tavau, vi ste rasrdili GOSPODA.
Deuteronom 9,23I kad vas je GOSPOD, u Kadeš- Barnei poslao govoreći: ` Pođite zaposjesti zemlju koju vam dajem `, vi ste se pobunili protiv GOSPODA vašeg Boga, niste stavili svoje vjere u njega, niste poslušali glas njegov.
Deuteronom 9,24Bijaste u pobuni protiv GOSPODA od dana od kada sam vas ja upoznao.
Deuteronom 9,25Ja sam dakle pao na zemlju pred GOSPODOM, tijekom tih 40 dana i 40 noći kad sam ja padao ničice pred njim, jer GOSPOD bijaše govorio da će vas istrijebiti.
Deuteronom 9,26Ja sam molio GOSPODA i rekao sam: ` Gospodine BOŽE, ne uništavaj puk svoj, baštinu svoju, koju si ti otkupio u svojoj veličini, i koju si izveo iz Egipta snagom ruke svoje.
Deuteronom 9,27Sjeti se svojih slugu Abrahama, Izaka i Jakova; ne obraćaj pažnje na tvrdoglavost tog puka, njegovu bezbožnost, njegove grijehe.
Deuteronom 9,28Da ne kažu u zemlji otkud si nas izveo: GOSPOD ne bijaše sposoban njih uvesti u zemlju koju im bijaše obećao, i on ih mrzješe: to je ono zbog čega ih je izveo da ih usmrti u pustinji.
Deuteronom 9,29To je ipak tvoj puk, tvoja baština, koju si ti izveo velikom silom svojom i svojom ispruženom rukom! `
5. Mojsijeva 9,1Čuj, Izrailju! Ti danas prelaziš preko Jordana da uđeš i naslijediš narode veće i jače od sebe, gradove velike i ograđene do neba.
5. Mojsijeva 9,2Velik i visok narod, sinove Enakove, koje znaš i za koje si slušao:
5. Mojsijeva 9,3Znaj dakle danas da je Gospod Bog tvoj, koji ide pred tobom, oganj koji spaljuje; on će ih istrijebiti i on će ih oboriti pred tobom, i izagnaćeš ih i istrijebiti brzo, kao što ti je kazao Gospod.
5. Mojsijeva 9,4Kad ih Gospod Bog tvoj otjera ispred tebe, nemoj da rečeš u srcu svom: za pravdu moju uvede me Gospod u ovu zemlju da je naslijedim; jer Gospod tjera one narode ispred tebe za nevaljalstvo njihovo!
5. Mojsijeva 9,5Ne ideš za pravdu svoju ni za čistotu srca svojega da naslijediš tu zemlju; nego za nevaljalstvo tijeh naroda Gospod Bog tvoj tjera ih ispred tebe, i da održi riječ za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu.
5. Mojsijeva 9,6Znaj dakle da ti Gospod Bog tvoj ne daje te dobre zemlje za pravdu tvoju da je naslijediš, jer si tvrdovrat narod.
5. Mojsijeva 9,7Pamti i ne zaboravi kako si gnjevio Gospoda Boga svojega u pustinji; od onoga dana kad izidoste iz zemlje Misirske pa dokle dođoste na ovo mjesto, nepokorni bijaste Gospodu.
5. Mojsijeva 9,8I kod Horiva razgnjeviste Gospoda, i od gnjeva šćaše vas Gospod da istrijebi.
5. Mojsijeva 9,9Kad izidoh na goru da primim ploče kamene, ploče zavjeta, koji s vama učini Gospod, tada stajah na gori četrdeset dana i četrdeset noći hljeba ne jedući ni vode pijući.
5. Mojsijeva 9,10I dade mi Gospod dvije ploče kamene, ispisane prstom Gospodnjim, na kojima bijahu riječi sve koje vam izgovori Gospod na gori isred ognja na dan zbora vašega.
5. Mojsijeva 9,11Poslije četrdeset dana i četrdeset noći dade mi Gospod dvije ploče kamene, ploče zavjetne.
5. Mojsijeva 9,12I reče mi Gospod: ustani, siđi brže odavde; jer se pokvari narod tvoj koji si izveo iz Misira, siđoše brzo s puta koji im zapovjedih, i načiniše sebi liven lik.
5. Mojsijeva 9,13Još mi reče Gospod govoreći: pogledah ovaj narod , i eto je narod tvrda vrata.
5. Mojsijeva 9,14Pusti me da ih istrijebim i ime njihovo zatrem pod nebom; a od tebe ću učiniti narod jači i veći nego što je ovaj.
5. Mojsijeva 9,15I ja se vratih i siđoh s gore, a gora ognjem goraše, i dvije poče zavjetne bijahu mi u ruku.
5. Mojsijeva 9,16I pogledah, a to zgriješiste Gospodu Bogu svojemu salivši sebi tele, i brzo siđoste s puta koji vam bješe zapovijedio Gospod.
5. Mojsijeva 9,17Tada uzeh one dvije ploče i bacih ih iz ruku svojih, i razbih ih pred vama.
5. Mojsijeva 9,18Potom padoh i ležah pred Gospodom kao prije, četrdeset dana i četrdeset noći, hljeba ne jedući ni vode pijući, radi svijeh grijeha vaših, kojima se ogriješiste učinivši što je zlo pred Gospodom i razgnjevivši ga.
5. Mojsijeva 9,19Jer se bojah gnjeva i jarosti, kojom se bješe Gospod razljutio na vas da vas istrijebi; i usliši me Gospod i tada.
5. Mojsijeva 9,20Bješe se Gospod i na Arona razgnjevio veoma da ga šćaše ubiti; ali se molih tada i za Arona.
5. Mojsijeva 9,21I uzeh grijeh vaš koji učiniste, tele, i sažegoh ga ognjem, i razbih ga i satrh ga u prah, i prosuh prah njegov u potok, koji teče s one gore.
5. Mojsijeva 9,22I u Taveri i u Masi i u Kivrot-Atavi gnjeviste Gospoda.
5. Mojsijeva 9,23I kad vas posla Gospod iz Kadis-Varnije govoreći: idite i uzmite tu zemlju koju sam vam dao, opet se suprotiste riječi Gospoda Boga svojega, i ne vjerovaste mu i ne poslušaste glasa njegova.
5. Mojsijeva 9,24Nepokorni bijaste Gospodu otkad vas poznah.
5. Mojsijeva 9,25Zato padoh i ležah pred Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći, jer bješe rekao Gospod da će vas potrti.
5. Mojsijeva 9,26I molih se Gospodu i rekoh: Gospode, Gospode! nemoj potrti naroda svojega i našljedstva svojega, koje si izbavio veličanstvom svojim, koje si izveo iz Misira krjepkom rukom.
5. Mojsijeva 9,27Opomeni se sluga svojih Avrama, Isaka i Jakova, ne gledaj na tvrđu naroda ovoga, na nevaljalstvo njegovo i na grijehe njegove;
5. Mojsijeva 9,28Da ne reku koji žive u zemlji odakle si nas izveo: nije ih mogao Gospod uvesti u zemlju koju im obeća, ili mrzio je na njih, zato ih izvede da ih pobije u pustinji.
5. Mojsijeva 9,29Jer su tvoj narod i tvoje našljedstvo, koje si izveo silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje