Tražilica


Postanak 1. poglavlje

Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 1,1U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Postanak 1,2Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.
Postanak 1,3Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.
Postanak 1,4I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame.
Postanak 1,5Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan.
Postanak 1,6Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!"
Postanak 1,7Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi.
Postanak 1,8Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.
Postanak 1,9Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi.
Postanak 1,10Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Postanak 1,11Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi.
Postanak 1,12Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Postanak 1,13I postade večer, i postade jutro - treći dan.
Postanak 1,14Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine.
Postanak 1,15Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi.
Postanak 1,16Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde.
Postanak 1,17Bog ih postavi na svod, da rasvjetljuju zemlju,
Postanak 1,18Da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Postanak 1,19I postade večer, i postade jutro - četvrti dan.
Postanak 1,20Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!"
Postanak 1,21Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Postanak 1,22Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju."
Postanak 1,23I postade večer, i postade jutro - peti dan.
Postanak 1,24Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.
Postanak 1,25Tako stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsti njihovoj, stoku po vrsti njezinoj i sve, što gmiže na zemlji, po vrsti njihovoj. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Postanak 1,26Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!"
Postanak 1,27Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.
Postanak 1,28I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: "Rađajte se i množite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem, što se miče na zemlji!"
Postanak 1,29I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu!
Postanak 1,30Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.
Postanak 1,31Kad vidje Bog sve, što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I postade večer, i postade jutro - šesti dan.
Postanak 1,1U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Postanak 1,2Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
Postanak 1,3I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost.
Postanak 1,4I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
Postanak 1,5Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro - dan prvi.
Postanak 1,6I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.
Postanak 1,7Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
Postanak 1,8A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro - dan drugi.
Postanak 1,9I reče Bog: "Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!" I bi tako.
Postanak 1,10Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.
Postanak 1,11I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.
Postanak 1,12I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro.
Postanak 1,13Tako bude večer, pa jutro - dan treći.
Postanak 1,14I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
Postanak 1,15i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako.
Postanak 1,16I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde.
Postanak 1,17I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju,
Postanak 1,18da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
Postanak 1,19Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.
Postanak 1,20I reče Bog: "Nek` povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek` polete nad zemljom, svodom nebeskim!" I bi tako.
Postanak 1,21Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
Postanak 1,22I blagoslovi ih govoreći: "Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!
Postanak 1,23Tako bude večer, pa jutro - dan peti.
Postanak 1,24I reče Bog: "Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako.
Postanak 1,25I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
Postanak 1,26I reče Bog: "Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji - i svim gmizavcima što puze po zemlji!
Postanak 1,27Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
Postanak 1,28I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!
Postanak 1,29I doda Bog: "Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!
Postanak 1,30A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života - neka je za hranu sve zeleno bilje!" I bi tako.
Postanak 1,31I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan šesti.
Stvaranje 1,1Kad Bog započe stvaranje neba i zemlje,
Stvaranje 1,2zemlja bijaše pusta i prazna i tmina na površini *bezdana; dah Božji lebdio je na površini voda.
Stvaranje 1,3I Bog reče: "Nek bude svjetlost!" I bi svjetlost.
Stvaranje 1,4Bog vidje da svjetlost bijaše dobra. Bog odvoji svjetlost od tmine.
Stvaranje 1,5Bog nazva svjetlost "dan", a tminu "noć". Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro:
Stvaranje 1,6Bog reče: "Nek bude jedan svod posred voda i da odijeli vode od voda!"
Stvaranje 1,7Bog stvori svod nebeski i odijeli on vode donje svodu od gornjih voda. Učini on tako.
Stvaranje 1,8Bog nazva svod "Nebo". I bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro; drugi dan.
Stvaranje 1,9Bog reče: "Neka se skupe nebu donje vode na jedno jedino mjesto i nek se pojavi kontinent!" Učini on tako.
Stvaranje 1,10Bog nazva kontinent "zemljom"; on nazva masu voda "morem". Bog vidje da to bijaše dobro.
Stvaranje 1,11Bog reče: "Nek se zemlja prekrije zelenilom, travom koja se rasplođuje svojim sjemenom, plodonosnim drvećem koje, prema svojim vrstama, donosi na zemlju plodove kojI sadrže u sebi samima svoja sjemena!" Učini on tako.
Stvaranje 1,12Zemlja proizvede zelenilo, trave koje čine plodnim svoje sjeme prema vrsti svojoj, drveće koje nosi plodove koji imaju u sebi samima sjeme svoje prema vrsti svojoj. vidje Bog da to bijaše dobro.
Stvaranje 1,13Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: treći dan.
Stvaranje 1,14Bog reče: "Nek budu svjetlila u svodu nebeskom za odvojiti dan od noći, nek služe kao znakovi, kako za blagdane tako i za dane i za godine,
Stvaranje 1,15i nek služe svjetlila nebeska za osvjetljavanje zemlje." I bi tako.
Stvaranje 1,16Bog stvori dva velika svjetlila, veliko svjetlilo za gospodovati danom, malo svjetlilo za gospodovati noću, i zvijezde.
Stvaranje 1,17Bog ih uspostavi u svodu nebeskom za osvjetljavati zemlju,
Stvaranje 1,18za gospodovati danom i noću i odijeliti svjetlost od tmine. Bog vidje da to bijaše dobro.
Stvaranje 1,19Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: četvrti dan.
Stvaranje 1,20Bog reče: ` Nek vode provrve životinjicama i nek ptica poleti iznad zemlje spram nebeskom svodu.`
Stvaranje 1,21Bog stvori velike morske nemani, sva živa bića, i pokretna, prema njihovoj vrsti, koja provrvješe vodama, i krilata ptica prema svojoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
Stvaranje 1,22Bog ih blagoslovi govoreći: ` Budite izobilni i plodni, ispunite vode morske, i nek se ptica rasplodi zemljom! `
Stvaranje 1,23Bi tako jedna večer, bi tako jedno jutro: peti dan.
Stvaranje 1,24Bog reče: ` Nek zemlja proizvede živa bića po njihovoj vrsti: životinje, sitnu zvjerad, i divlje zvijeri po svojoj vrsti! ` On učini tako.
Stvaranje 1,25Bog stvori divlje zvijeri prema njihovoj vrsti, marvu prema njenoj vrsti i svu sitnu zvjerad prema njenoj vrsti. Bog vidje da to bijaše dobro.
Stvaranje 1,26Bog reče: ` Načinimo čovjeka na našu sliku, prema izgledu našoj i nek podvrgne ribe morske, ptice nebeske, stoku, svu zemlju i svu sitnu zvjerad koja giba zemljom! `
Stvaranje 1,27Bog stvori čovjeka na svoju sliku, na sliku Boju on ga stvori; muškarcem i ženskom on njih stvori.
Stvaranje 1,28Bog ih blagoslovi i Bog im reče: ` Budite izobilni i plodni, ispunite zemlju i gospoduj te njome. Podvrgnite ribe morske, ptice nebeske i svu marvu koja giba zemljom!`
Stvaranje 1,29Bog reče: ` Evo, dajem vam svaku travku koja nosi svoje sjeme na čitavoj površini zemlje i svako drvo čiji plod nosi sjeme svoje; to će biti vaša hrana .
Stvaranje 1,30Svakoj zemaljskoj zvijeri, svakoj ptici nebeskoj, svemu što giba zemljom i što ima dah života, dajem za hranu svaku hranljivu travku. ` Bi tako.
Stvaranje 1,31Bog pogleda sve što je bio stvorio. Evo, to bijaše dobro. Bi jedna večer, bi jedno jutro: dan šesti.
1. Mojsijeva 1,1U početku stvori Bog nebo i zemlju.
1. Mojsijeva 1,2A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom.
1. Mojsijeva 1,3I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.
1. Mojsijeva 1,4I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
1. Mojsijeva 1,5I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.
1. Mojsijeva 1,6Potom reče Bog: neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.
1. Mojsijeva 1,7I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.
1. Mojsijeva 1,8A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.
1. Mojsijeva 1,9Potom reče Bog: neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mjesto, i neka se pokaže suho. I bi tako.
1. Mojsijeva 1,10I suho nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vidje Bog da je dobro.
1. Mojsijeva 1,11Opet reče Bog: neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kojem će biti sjeme njegovo na zemlji. I bi tako.
1. Mojsijeva 1,12I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kojem je sjeme njegovo po njegovijem vrstama. I vidje Bog da je dobro.
1. Mojsijeva 1,13I bi veče i bi jutro, dan treći.
1. Mojsijeva 1,14Potom reče Bog: neka budu vidjela na svodu nebeskom, da dijele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;
1. Mojsijeva 1,15I neka svijetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako.
1. Mojsijeva 1,16I stvori Bog dva vidjela velika: vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću, i zvijezde.
1. Mojsijeva 1,17I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.
1. Mojsijeva 1,18I da upravljaju danom i noću, i da dijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
1. Mojsijeva 1,19I bi veče i bi jutro, dan četvrti.
1. Mojsijeva 1,20Potom reče Bog: neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
1. Mojsijeva 1,21I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrvješe po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro;
1. Mojsijeva 1,22I blagoslovi ih Bog govoreći: rađajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji.
1. Mojsijeva 1,23I bi veče i bi jutro, dan peti.
1. Mojsijeva 1,24Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovijem, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I bi tako.
1. Mojsijeva 1,25I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro.
1. Mojsijeva 1,26Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.
1. Mojsijeva 1,27I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.
1. Mojsijeva 1,28I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji.
1. Mojsijeva 1,29I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu.
1. Mojsijeva 1,30A svemu zvjerinju zemaljskom i svjema pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.
1. Mojsijeva 1,31Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.

Sadržaj | Sljedeće poglavlje