Tražilica


Postanak 40. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 40,1Jedno vrijeme iza toga skriviše peharnik i pekar kralja egipatskoga gospodaru svojemu, kralju egipatskomu.
Postanak 40,2I faraon se razgnjevi na dva svoja dvoranina, na velikog peharnika i na velikog pekara,
Postanak 40,3I dade ih u kući zapovjednika tjelesne straže baciti u istu tamnicu, u kojoj je ležao i Josip.
Postanak 40,4Zapovjednik tjelesne straže odredi im Josipa, da ih služi. Kad su dulje vremena bili u zatvoru,
Postanak 40,5Usnuše obojica u istoj noći san. Svaki usni san od osobite važnosti, peharnik i pekar kralja egipatskoga, koji su ležali u tamnici.
Postanak 40,6Kad sutradan dođe Josip k njima, opazi, da su bili veoma snuždeni.
Postanak 40,7On upita dvorane faraonove, koji su bili s njim zatvoreni u kući gospodara njegova: "Što ste danas lica tako smrknuta?"
Postanak 40,8Odgovoriše mu: "San usnusmo, a nema nikoga, koji bi nam ga mogao protumačiti." Josip im reče: "San protumačiti stvar je Božja, ali pripovjedite mi!"
Postanak 40,9Veliki peharnik pripovijedao je Josipu san svoj: "Vidjeh u snu pred sobom čokot.
Postanak 40,10Na čokotu bile tri loze. I on napupi procvate i grožđe na njemu u isti čas sazre.
Postanak 40,11U ruci mi je bila čaša faraonova, i ja uzeh grožđe, iscijedih ga u čašu faraonovu i dadoh čašu faraonu u ruku."
Postanak 40,12Josip mu odgovori: "To se tumači ovako: tri loze tri su dana.
Postanak 40,13Iza tri dana faraon će uzdignuti glavu tvoju i opet te postaviti u službu tvoju; tada ćeš faraonu davati čašu, posve kao prije, dok si mu bio peharnik.
Postanak 40,14Tada misli i na mene, kad ti bude dobro, pa mi učini ljubav, da me preporučiš faraonu i izbaviš me iz ove kuće!
Postanak 40,15Jer sam odveden iz zemlje hebrejske, a i ovdje ne počinih ništa, za što bi me se moralo baciti u tamnicu."
Postanak 40,16Kad veliki pekar vidje, kako Josip dobro protumači, reče mu: "I ja usnih, a meni na glavi tri košarice bijela peciva njegova.
Postanak 40,17U najgornjoj košarici bilo svakojakih peciva za faraona, kako ih napravi pekar; ali ih ptice pojedoše iz košarice na mojoj glavi."
Postanak 40,18Josip odgovori: "To se tumači ovako: tri košarice tri su dana.
Postanak 40,19Danas za tri dana faraon će uzdignuti glavu tvoju - ali dalje od tebe, jer će te objesiti na vješala, a ptice će jesti s tebe meso tvoje."
Postanak 40,20Treći dan iza toga faraon na dan rođenja svojega učini gozbu za cijeli svoj dvor. Tada on uzdignu glavu velikom peharniku i velikom pekaru u nazočnosti sluga svoji;
Postanak 40,21Velikog peharnika postavi opet u peharničku službu njegovu, tako da je opet smio dodavati čašu faraonu.
Postanak 40,22A velikog pekara dade objesiti, posve prema tumačenju, što im ga bio dao Josip.
Postanak 40,23Ali veliki peharnik ne pomisli na Josipa, nego ga zaboravi.
Postanak 40,1 Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe o svoga gospodara, kralja egipatskog.
Postanak 40,2Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara,
Postanak 40,3te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže - u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren.
Postanak 40,4Zapovjednik tjelesne straže odredi Josipa da ih poslužuje. Pošto su proveli u zatvoru neko vrijeme,
Postanak 40,5obojica njih - peharnik i pekar egipatskog kralja, utamničenici - usnu san jedne te iste noći. Svaki je usnuo svoj san; i svaki je san imao svoje značenje.
Postanak 40,6Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi.
Postanak 40,7Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: "Zašto ste danas tako potišteni?
Postanak 40,8Odgovore mu: "Sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumači." Josip im reče: "Zar tumačenje ne spada na Boga? Dajte, pričajte mi!
Postanak 40,9Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: "Sanjao sam da je preda mnom lozov trs.
Postanak 40,10Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe.
Postanak 40,11Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku.
Postanak 40,12Josip mu reče: "Ovo ti je značenje: tri mladice tri su dana.
Postanak 40,13Poslije tri dana faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet ćeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik.
Postanak 40,14Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokušaj me izvesti iz ove kuće.
Postanak 40,15Jer, zbilja, bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja; ni ovdje nisam ništa skrivio, a baciše me u tamnicu.
Postanak 40,16Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu: "Usnuh da su mi na glavi tri bijele košare.
Postanak 40,17U najgornjoj bilo svakovrsna peciva što ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz košare povrh moje glave.
Postanak 40,18Josip odgovori: "Ovo je značenje: tri košare tri su dana.
Postanak 40,19Poslije tri dana faraon će uzdići tvoju glavu i o drvo te objesiti te će ptice jesti meso s tebe.
Postanak 40,20I zaista, trećega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike - bio mu je rođendan - iz sredine svojih službenika izluči glavnog peharnika i glavnog pekara.
Postanak 40,21Vrati glavnog peharnika u peharničku službu te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku,
Postanak 40,22a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumačio.
Postanak 40,23Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa - zaboravio je na nj.
Stvaranje 40,1No, poslije tih događaja peharnik i hlibar kralja Egipta počiniše jednu grješku spram svog gospodara, kralja Egipta.
Stvaranje 40,2*Faraon se rasrdi protiv dvojice svojih *eunuha, velikog peharnika i velikog hlibara,
Stvaranje 40,3i on ih stavi u zatvor u kući velikog ključara, u tvrđi, na istom mjestu gdje Josip bijaše zatvoren.
Stvaranje 40,4Veliki ključar im predstavi Josipa koji bijaše dodijeljen u njihovu službu. Oni već bijahu stanovito vrijeme u zatvoru
Stvaranje 40,5kad obojica, peharnik i hlibar kralja Egipta, zatvoreni u tvrđi, usniše iste noći jedan san. Svaki je sanjao svoj vlastiti san s vlastitim značenjem.
Stvaranje 40,6U jutro, Josip dođe k njima i nađe ih mrzovoljnima.
Stvaranje 40,7On ispita *eunuhe *Faraonove koji bijahu s njim u zatvoru u kući njegovog gazde: ` Zašto jutros imate tužan izraz lica? `
Stvaranje 40,8Sanjali smo jedan san, odgovoriše oni, a nitko nam ga ne može protumačiti.` Tada im Josip reče: ` Nije li u Boga da rastumači? Ispričajte mi ga. `
Stvaranje 40,9Veliki Peharnik ispriča san koji je on usnio: ` Sanjao sam, jedan vinograd bijaše preda mnom
Stvaranje 40,10s tri loze na čokotu. On propupa, njegov se cvijet otvori, a njegovo grožđe dade zrelo grožđe.
Stvaranje 40,11Imao sam u rukama kupu Faraonovu. Uzbrah grozdove, iscijedih ih iznad kupe Faraonove koju sam vratio u njegove ruke. `
Stvaranje 40,12Josip mu reče: ` Evo tumačenja. Tri loze znače tri dana.
Stvaranje 40,13Još tri dana i Faraon će ti zadignuti glavu . On ćete ponovo postaviti na tvoje mjesto i ti ćeš stavljati kupu u ruke Faraonove prema statusu peharnika koji si uživao prije.
Stvaranje 40,14Ali da se sjetiš da sam ja bio s tobom, kad budeš u dobrom, iskaži mi prijateljstvo i govori o meni Faraonu i izvedi me iz ove kuće.
Stvaranje 40,15Oteli su me iz zemlje Hebreja a, ovdje, ja nisam ništa učinio da me se stavi u tamnicu. `
Stvaranje 40,16Videći da je Josip dao jedno povoljno tumačenje, veliki hlibar mu reče: ` Ja sam također sanjao tri kotarice kolača bijahu na mojoj glavi.
Stvaranje 40,17U gornjoj kotarici, bilo je svih slastica koje jede Faraon, a ptice su kljucale u kotarici postavljenoj na mojoj glavi. `
Stvaranje 40,18Josip uze riječ i reče: ` Evo tumačenja. Tri kotarice znače tri dana.
Stvaranje 40,19Još tri dana i Faraon će ti skinuti glavu s ramena. Objesit ćete na jedno drvo a ptice će kljucati tvoje tijelo. `
Stvaranje 40,20A, trećeg dana, koji je bio obljetnicom Faraonovom, ovaj priredi jednu gozbu svim svojim slugama, a među njima istaknute velikog peharnika i velikog hlibara.
Stvaranje 40,21On vrati u službu velikog peharnika koji mu stavljaše kupu u ruke,
Stvaranje 40,22a objesi velikog hlibara. Tako je i Josip bio protumačio;
Stvaranje 40,23ali veliki Peharnik ne progovori o Josipu i zaboravi ga.
1. Mojsijeva 40,1Poslije toga dogodi se, te peharnik cara Misirskoga i hljebar skriviše gospodaru svojemu, caru Misirskom.
1. Mojsijeva 40,2I Faraon se razgnjevi na ta dva dvoranina, na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;
1. Mojsijeva 40,3I baci ih u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga, gdje Josif bješe sužanj.
1. Mojsijeva 40,4A zapovjednik stražarski odredi im Josifa da ih služi; i bijahu dugo u tamnici.
1. Mojsijeva 40,5I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svojega sna za sebe, i peharnik i hljebar cara Misirskoga, koji bijahu sužnji u tamnici.
1. Mojsijeva 40,6I sjutradan kad dođe Josif k njima, pogleda ih, a oni bjehu vrlo neveseli.
1. Mojsijeva 40,7Pa zapita dvorane Faraonove, koji bijahu sužnji s njim u kući gospodara njegova, i reče: što ste danas lica nevesela?
1. Mojsijeva 40,8A oni mu rekoše: san usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: šta znače, nije li u Boga? ali pripovjedite mi.
1. Mojsijeva 40,9I starješina nad peharnicima pripovjedi san svoj Josifu govoreći: snih, a preda mnom čokot;
1. Mojsijeva 40,10I na čokotu bjehu tri loze, i napupi i procvate, i grožđe na njemu uzre;
1. Mojsijeva 40,11A u ruci mi bješe čaša Faraonova, te pobrah zrelo grožđe i iscijedih ga u čašu Faraonovu, i dodadoh čašu Faraonu.
1. Mojsijeva 40,12A Josif mu reče: ovo znači: tri su loze tri dana.
1. Mojsijeva 40,13Još tri dana, i Faraon brojeći svoje dvorane uzeće i tebe, i opet te postaviti u pređašnju službu, i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pređe dok si mu bio peharnik.
1. Mojsijeva 40,14Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru, učini milost i pomeni za me Faraonu, i izvedi me iz ove kuće.
1. Mojsijeva 40,15Jer su me ukrali iz zemlje Jevrejske, a ovdje nijesam ništa učinio da me bace u ovu jamu.
1. Mojsijeva 40,16A kad vidje starješina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bijele;
1. Mojsijeva 40,17I u najgornjoj kotarici bijaše svakojakih kolača za Faraona, i ptice jeđahu iz kotarice na mojoj glavi.
1. Mojsijeva 40,18A Josif odgovori i reče: ovo znači: tri kotarice tri su dana.
1. Mojsijeva 40,19Još tri dana, i Faraon brojeći dvorane svoje izbaciće te i objesiće te na vješala, i ptice će jesti s tebe meso.
1. Mojsijeva 40,20I kad dođe treći dan, to bješe dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svima slugama svojim, i naiđe među slugama svojim na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;
1. Mojsijeva 40,21I povrati starješinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu;
1. Mojsijeva 40,22A starješinu nad hljebarima objesi, kao što kaza Josif.
1. Mojsijeva 40,23I starješina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje