Tražilica


Postanak 45. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 45,1Tada se Josip nije više mogao da dulje uzdrži pred svima, koji su stajali oko njega, i povika: "Izađite svi odavde van!" Tako nije bilo nikoga uz njega, kad se Josip dade pokazati braći svojoj.
Postanak 45,2On je plakao tako glasno, da su ga čuli Egipćani, a dočula je za to i kuća faraonova.
Postanak 45,3Josip reče braći svojoj: "Ja sam Josip! Dokle još živi otac moj!" Ali braća njegova ne mogoše mu odgovoriti, tako su bili zaprepašteni pred njim.
Postanak 45,4A Josip pozva braću svoju: "Pristupite samo bliže k meni!" Kad pristupiše bliže, reče: "Ja sam vaš brat Josip, koga prodadoste u Egipat.
Postanak 45,5Ali sad se ništa ne uznemirujte i ne korite sebe zato, što me prodadoste ovamo; jer Bog me posla pred vama, da vas uzdrži na životu!
Postanak 45,6Već dvije godine vlada glad u zemlji, a bit će još pet godina, za kojih neće biti ni oranja ni žetve.
Postanak 45,7Ali Bog me posla pred vama, da uzdrži pleme vaše na zemlji i da vam očuva život čudesnom pomoći.
Postanak 45,8Tako me dakle ne poslaste vi ovamo, nego Bog. On me učini ocem faraona i gospodarom cijele kuće njegove i vladarom čitave zemlje egipatske.
Postanak 45,9Pođite sad brže k ocu mojemu i javite mu: 'Ovako poručuje sin tvoj Josip: Bog me učini gospodarom svega Egipta; dođi k meni, nemoj oklijevati!
Postanak 45,10Prebivat ćeš u zemlji gošenskoj i bit ćeš blizu mene, ti i djeca tvoja i unučad tvoja, i ovce tvoje i goveda tvoja i sve imanje tvoje.
Postanak 45,11Ja ću se ovdje brinuti za prehranu tvoju; jer će još pet godina potrajati glad. Ti nećeš osiromašiti s porodicom svojom i sa svim, što imaš.
Postanak 45,12Eto vidite vi i brat moj Benjamin očima svojim, da sam ja, koji govori s vama.
Postanak 45,13Javite ocu mojemu visoko dostojanstvo moje u Egiptu i sve, što doživjeste; onda brzo dovedite ovamo oca mojega!"
Postanak 45,14Tada pade oko vrata bratu svojemu Benjaminu i zaplaka, a i Benjamin zaplaka na prsima njegovim.
Postanak 45,15Onda izljubi svu ostalu braću svoju i sa suzama izgrli ih. Potom su se braća njegova s njime porazgovorila.
Postanak 45,16I u kuća faraonovu doprije glas: "Dođoše braća Josipova!" Faraon i sluge njegove obradovaše se tomu.
Postanak 45,17I faraon reče Josipu: "Pozovi braću svoju, neka učine ovo: 'Natovarite životinje svoje, otidite u zemlju kanaansku.
Postanak 45,18Uzmite oca svojega i porodice svoje i dođite k meni! Dat ću vam onda, što dobra ima u zemlji egipatskoj; jest, najbolje u zemlji uživat ćete.'
Postanak 45,19Dalje te ovlašćujem, da ih pozoveš: 'Uzmite sebi iz zemlje egipatske kola za djecu svoju i za žene svoje, posadite i oca svojega i dođite ovamo!
Postanak 45,20Neka vam ne bude žao pokućstva vašega; jer vaše će biti sve, što ima dobra u svoj zemlji egipatskoj!' "
Postanak 45,21Sinovi Izraelovi učiniše tako. Josip im dade kola po zapovijedi faraonovoj; isto tako opskrbi ih hranom za put.
Postanak 45,22I svakomu dade svečane haljine; a Benjaminu dade trista srebrnjaka i petore svečane haljine.
Postanak 45,23A ocu svojemu posla deset magaraca, natovarenih najboljim plodovima, što ih ima u Egiptu, i deset magarica, natovareni žitom, kruhom i jestivom ocu za na put.
Postanak 45,24Potom otpusti braću svoju, i oni otidoše, izakako ih još opomenu: "Nemojte se koriti putem!"
Postanak 45,25Tako otidoše iz Egipta i dođoše u zemlju kanaansku k ocu svojemu Jakovu.
Postanak 45,26Oni ga izvijestiše: "Josip je još živ, i on je vladar nad svom zemljom egipatskom." Ali njegovo srce ostade hladno; jer im on nije vjerovao.
Postanak 45,27Ali kad mu ispripovjediše sve, što im bio rekao Josip, i kad vidje kola, što ih bio poslao Josip, da ga dovedu, tada oživje duh ocu njihovu Jakovu.
Postanak 45,28I povika Izrael: "Dosta; sin moj Josip živ je još! Poći ću da ga vidim, prije nego umrem!"
Postanak 45,1 Josip se više nije mogo svladavati pred onima koji su ga okruživali pa povika: "Neka svi odstupe!" Tako nitko nije ostao s Josipom kad se očitovao svojoj braći.
Postanak 45,2Briznuo je u glasan plač, da su ga i Egipćani mogli čuti. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru.
Postanak 45,3"Ja sam Josip", reče Josip svojoj braći. "Otac mi je, dakle, još na životu!" Ali mu braća nisu mogla odgovoriti, toliko se zapanjiše pred njim.
Postanak 45,4Onda će opet Josip svojoj braći: "Primaknite se k meni!" Kad su se primakli, nastavi: "Ja sam Josip, vaš brat; onaj koga ste prodali u Egipat.
Postanak 45,5Ali se nemojte uznemirivati i prekoravati što ste me ovamo prodali; jer Bog je onaj koji me pred vama poslao da vas održi u životu.
Postanak 45,6Dvije su već godine što je glad došla na zemlju, a još pet godina neće biti ni oranja ni žetve u zemlji.
Postanak 45,7Zato me Bog poslao pred vama da vam se sačuva ostatak na zemlji te da vam život spasi velikim izbavljenjem.
Postanak 45,8Tako niste vi mene poslali ovamo nego Bog; on me postavio faraonu za oca, gospodara nad svim njegovim domom i vladaocem nad svom zemljom egipatskom.
Postanak 45,9Žurite se k mome ocu te mu recite: `Ovo ti poručuje tvoj sin Josip: Bog me postavio gospodarem nad svim Egiptom; siđi k meni bez oklijevanja.
Postanak 45,10Nastanit ćeš se u kraju Gošenu. Tako ćeš biti blizu mene: ti, tvoja djeca, tvoja unučad, tvoje ovce i goveda i sve što je tvoje.
Postanak 45,11Ondje ću se za te brinuti, jer će glad potrajati još pet godina. Tako nećeš oskudijevati ni ti, ni tvoja obitelj, niti itko tvoj.`
Postanak 45,12Ta svojim očima možete vidjeti, kao što vidi i moj brat Benjamin, da vam to moja usta govore.
Postanak 45,13Pripovjedite ocu o mome visokom položaju u Egiptu i sve što ste vidjeli; i brzo mi ovamo oca dovedite!
Postanak 45,14Potom zagrli brata Benjamina te zaplaka; a plakao je i Benjamin obisnuvši mu oko vrata.
Postanak 45,15Izljubi zatim svu svoju braću, u naručju im se rasplaka. Poslije toga njegova braća zađu s njim u razgovor.
Postanak 45,16Glas se pročuje u faraonovu dvoru: "Stigla Josipova braća!" Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima.
Postanak 45,17Onda faraon reče Josipu: "Kaži svojoj braći neka učine ovo: `Natovarite svoje živine i odmah se uputite u zemlju kanaansku.
Postanak 45,18Uzmite svoga oca i svoje obitelji i k meni dođite! Ja ću vam dati najbolju zemlju u Egiptu te ćete uživati od obilja ove zemlje.`
Postanak 45,19A naredi i ovo: `Ovako učinite: Iz zemlje egipatske potjerajte kola za svoju djecu i svoje žene, uzmite oca i dođite.
Postanak 45,20Neka vam se oči ne rastužuju za vašim stvarima, jer sve što je u Egiptu najbolje bit će vaše.`
Postanak 45,21Sinovi Izraelovi tako učine. Po faraonovoj zapovijedi Josip im dade kola i popudbinu.
Postanak 45,22Svakom od njih dade nove haljine, a Benjaminu dade tri stotine srebrnika i petore haljine.
Postanak 45,23Isto tako pošalje svome ocu: deset magaraca natovarenih najboljim plodovima egipatskim i deset magarica natovarenih žitom, kruhom i namirnicama ocu za put.
Postanak 45,24Isprativši svoju braću na put, reče im: "Nemojte se putem svađati!
Postanak 45,25I tako oni odoše iz Egipta i stigoše u zemlju kanaansku, k svome ocu Jakovu.
Postanak 45,26Kad mu rekoše: "Josip je živ i čak vlada nad svom zemljom egipatskom!", njegovo se srce skameni jer im nije mogao vjerovati.
Postanak 45,27Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oživje.
Postanak 45,28"Dosta", reče Izrael. "Sin moj Josip još je živ! Moram poći i vidjeti ga prije nego umrem.
Stvaranje 45,1Josip se nije mogao svladati pred svima njima koji su stajali pred njim. ` Izvedite sve moje ljude `, prodera se on. Nitko od njih nije bio nazočan kad se on dade prepoznati svojoj braći.
Stvaranje 45,2On zajeca tako jako da ga Egipćani začuše, čak i kuća *Faraonova.
Stvaranje 45,3`Ja sam Josip, reče on svojoj braći. Moj otac da li je još u životu? ` Ali njegova braća ne mogoše mu odgovoriti, toliko su drhtali pred njim
Stvaranje 45,4Josip reče svojoj braći: ` Dođite do mene. ` Oni se približiše. ` Ja sam Josip, vaš brat, reče on, ja kojeg ste prodali u Egipat.
Stvaranje 45,5Ali ne žalostite se sada i ne budite uznemireni što me vidite prodanog ovdje, jer je Bog taj koji me poslao pred vama da bih vam spasio živote.
Stvaranje 45,6Ovo je u stvari druga godina kako glad pustoši po zemlji i, tijekom još pet godina, ne će biti ni oranja ni žnjevenja.
Stvaranje 45,7Bog me poslao ispred vas da bih vam stvorio zalihe hrane u zemlji, i vama dopustio živjeti i mnogima između vas izbjeći.
Stvaranje 45,8Niste, dakle vi, koji ste me poslali ovamo, već Bog. On me promaknuo Ocem Faraona, gazdom sve kuće i namjesnikom sve zemlje Egipat .
Stvaranje 45,9Požurite se vratiti k mojemu ocu i reći mu: Ovako govori tvoj sin Josip: Bog me promaknuo na čast gospodara sve zemlje Egipat, siđi k meni bez zaustavljanja.
Stvaranje 45,10Ostat ćeš u zemlji Gošenovoj i bit ćeš kod mene, ti, tvoja djeca i tvoji unuci, tvoja sitna stoka i tvoja krupna stoka i sve što je s tobom.
Stvaranje 45,11Tu ću ja pribavljati tvoju opskrbu kako ti ne bi bio lišen izvora, ti, tvoja kuća i svi tvoji, jer ima još pet godina gladi.
Stvaranje 45,12` Vi to vidite vlastitim očima, a moj brat Benjamin vidi svojim, da ja govorim vlastitim ustima.
Stvaranje 45,13Obznanite mojem ocu svu važnost koju ja imam u Egiptu i sve ono što ste mogli vidjeti; požurite se svesti mojeg oca ovamo. `
Stvaranje 45,14On se plačući baci o vrat svojem bratu Benjaminu.
Stvaranje 45,15On zagrli svu svoju braću i obli ih suzama, potom njegova se braća zapričaše s njim.
Stvaranje 45,16Žamor se dao čuti u kući *Faraonovoj: ` Braća Josipova su stigla!` Bi rečeno. No, Faraon i njegove sluge sagledaše to dobrim pogledom
Stvaranje 45,17i Faraon reče Josipu: ` Reci svojoj braći: Učinite ovako: podbodite vašu stoku, hajde, stignite i zemlju Kanaan
Stvaranje 45,18uzmite vašeg oca i vaše, potom vratite se k meni da vam ponudim ugodnosti zemlje Egipat i da vi jedete srž zemaljsku .
Stvaranje 45,19` Što se tiče tebe, prenesi ovu zapovijed: učinite ovako: uzmite kola egipatska za vašu djecu i vaše žene, prevezite vašeg oca i dođite;
Stvaranje 45,20ne bacajte ožalošćenih pogleda na svoje stvari, jer ugodnosti sve zemlje egipatske bit će vaše. `
Stvaranje 45,21To je ono što učiniše sinovi Izraelovi. Po zapovijedi Faraonovoj, Josip im dade kola i hranu za put.
Stvaranje 45,22Svakom od njih dade odjeće za presvlaku, ali Benjaminu dade 300 sikala srebra i pet odijela za presvlaku.
Stvaranje 45,23On jednako posla svojem ocu deset magaraca natovarenih slasticama Egipta i deset magaraca natovarenih žitom, hranom i živežom za putovanje svojeg oca.
Stvaranje 45,24Tada on pusti otići svoju braću i reče im u odlasku: ` Ne dopustite se pokolebati na putu . `
Stvaranje 45,25Vraćajući se iz Egipta, oni stigoše u zemlju Kanaan kod svojeg oca Jakova
Stvaranje 45,26i javiše mu: ` Josip je još živ i evo kako vlada svom zemljom egipatskom! ` Ali srce Jakovljevo ostade bezosjećajno, jer im nije vjerovao.
Stvaranje 45,27Oni mu tada ponoviše sve riječi koje im je Josip rekao. Potom on vidje kola koja je Josip poslao za njegov prijevoz, i duh se njihovog oca probudi.
Stvaranje 45,28` Dosta je, povika Izrael, moj sin Josip još je u životu; ja hoću otići i vidjeti ga prije što umrem. `
1. Mojsijeva 45,1Tada Josif ne mogući se uzdržati pred ostalima koji stajahu oko njega, povika: izađite svi napolje. Tako ne osta niko kod njega kad se Josif pokaza braći svojoj.
1. Mojsijeva 45,2Pa briznu plakati tako da čuše Misirci, ču i dom Faraonov.
1. Mojsijeva 45,3I reče Josif braći svojoj: ja sam Josif; je li mi otac još u životu? Ali mu braća ne mogahu odgovoriti, jer se prepadoše od njega.
1. Mojsijeva 45,4A Josif reče braći svojoj: pristupite bliže k meni. I pristupiše; a on reče ja sam Josif brat vaš, kojega prodadoste u Misir.
1. Mojsijeva 45,5A sada nemojte žaliti niti se kajati što me prodadoste ovamo, jer Bog mene posla pred vama radi života vašega.
1. Mojsijeva 45,6Jer je već dvije godine dana glad u zemlji, a biće još pet godina, gdje neće biti ni oranja ni žetve.
1. Mojsijeva 45,7A Bog me posla pred vama, da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljenjem prevelikim.
1. Mojsijeva 45,8I tako nijeste me vi opravili ovamo nego sam Bog, koji me postavi ocem Faraonu i gospodarem od svega doma njegova i starješinom nad svom zemljom Misirskom.
1. Mojsijeva 45,9Vratite se brže k ocu mojemu i kažite mu: ovako veli sin tvoj Josif: Bog me je postavio gospodarem svemu Misiru, hodi k meni, nemoj oklijevati.
1. Mojsijeva 45,10Sjedjećeš u zemlji Gesemskoj i bićeš blizu mene, ti i sinovi tvoji i sinovi sinova tvojih, i ovce tvoje i goveda tvoja i što je god tvoje.
1. Mojsijeva 45,11I ja ću te hraniti ondje, jer će još pet godina biti glad, da ne pogineš od gladi ti i dom tvoj i što je god tvoje.
1. Mojsijeva 45,12A eto vidite očima svojima, i brat moj Venijamin svojima očima, da vam ja iz usta govorim.
1. Mojsijeva 45,13Kažite ocu mojemu svu slavu moju u Misiru i što ste god vidjeli; pohitajte i dovedite ovamo oca mojega.
1. Mojsijeva 45,14Tada pade oko vrata Venijaminu bratu svojemu i plaka. I Venijamin plaka o vratu njegovu.
1. Mojsijeva 45,15I izljubi svu braću svoju i isplaka se nad njima. Potom se braća njegova razgovarahu s njim.
1. Mojsijeva 45,16I ču se glas u kući Faraonovoj, i rekoše: dođoše braća Josifu. I milo bi Faraonu i slugama njegovijem;
1. Mojsijeva 45,17I reče Faraon Josifu: kaži braći svojoj: ovako učinite: natovarite magarce svoje, pa idite i vratite se u zemlju Hanansku,
1. Mojsijeva 45,18Pa uzmite oca svojega i čeljad svoju, i dođite k meni, i daću vam najbolje što ima u zemlji Misirskoj, i ješćete najbolje obilje ove zemlje.
1. Mojsijeva 45,19A ti im zapovjedi: ovako učinite: uzmite sa sobom iz zemlje Misirske kola za djecu svoju i za žene svoje, i povedite oca svojega i dođite ovamo;
1. Mojsijeva 45,20A na pokućstvo svoje ne gledajte, jer što ima najbolje u svoj zemlji MIsirskoj vaše je.
1. Mojsijeva 45,21I sinovi Izrailjevi učiniše tako; i Josif im dade kola po zapovijesti Faraonovoj; dade im i brašnjenice na put.
1. Mojsijeva 45,22I svakome dade po dvoje haljine a Venijaminu dade trista srebrnika i petore haljine.
1. Mojsijeva 45,23A ocu svojemu posla još deset magaraca natovarenijeh najljepšijeh stvari što ima u Misiru, i deset magarica natovarenijeh žita i hljeba i jestiva ocu na put.
1. Mojsijeva 45,24Tako opravi braću svoju, i pođoše; i reče im: nemojte se koriti putem.
1. Mojsijeva 45,25Tako se vratiše iz Misira, i dođoše u zemlju Hanansku k Jakovu ocu svojemu.
1. Mojsijeva 45,26I javiše mu i rekoše: još je živ Josif, i zapovjeda nad svom zemljom Misirskom. A u njemu srce prenemože, jer im ne vjerovaše.
1. Mojsijeva 45,27Ali kad mu kazaše sve riječi Josifove, koje im je Josif rekao, i vidje kola, koja posla Josif po oca, tada oživje duh Jakova oca njihova;
1. Mojsijeva 45,28I reče Izrailj: dosta mi je kad je još živ sin moj Josif; idem da ga vidim dokle nijesam umro.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje