Tražilica


Propovjednik 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 1,1Razmišljanja propovjednika, sina Davidova, kralja u Jerusalemu.
Propovjednik 1,2Taština nad taštinama, veli propovjednik, taština nad taštinama sve je taština!
Propovjednik 1,3Što koristi čovjeku sa muka njegova, koju muči pod suncem?
Propovjednik 1,4Pokoljenja idu, pokoljenja dolaze, a zemlja stoji nepomična.
Propovjednik 1,5Sunce izlazi, sunce zalazi i hiti natrag na mjesto, odakle je izašlo.
Propovjednik 1,6Vjetar puše na jug i obrće se na sjever, u trajnoj promjeni puše vjetar. Onda se okreće vjetar natrag k novome obrtanju.
Propovjednik 1,7Sve rijeke teku u more, a more se nikada ne napuni; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.
Propovjednik 1,8Tako je sav govor muka uzaludna: ni jedan čovjek le može da protumači i oko se ne može nagledati, uho se ne može naslušati.
Propovjednik 1,9Što je bilo, opet će biti, što se je dogodilo, opet će se dogoditi i ništa novo nema rod suncem.
Propovjednik 1,10Kad bi što bilo, o čem bi se reklo: "Evo, nešto novo!", to je već bilo u vremena, što su za nama.
Propovjednik 1,11Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.
Propovjednik 1,12Ja, propovjednik, bio sam kralj nad Izraelom u Jerusalemu.
Propovjednik 1,13Ja upravih srce svoje na to, da sve, što biva pod nebom, istražim i razaberem mudrošću, taj mučni posao, dade Bog ljudima, da se muče oko njega.
Propovjednik 1,14Vidjeh svako djelo, što biva pod suncem - a eto: sve je taština i trka za vjetrom!
Propovjednik 1,15Što je krivo, ne može se ispraviti; što fali, ne može se brojiti.
Propovjednik 1,16I tada rekoh srcu svojemu: "Eto, ja postigoh sebi veću i višu mudrost, negoli svi, što su preda mnom vladali nad Jerusalemom. Mnogo znanja i mnogo mudrosti nauči duh moj."
Propovjednik 1,17Ali, kad upravih srce svoje na to, da upoznam, što je s mudrošću i znanjem, s ludošću i bezumljem, uvidjeh da je to trka za vjetrom.
Propovjednik 1,18Jer gdje je mnogo mudrosti tu je i mnogo brige, kome se množi znanje, množi se i muka.
Propovjednik 1,1 Misli Propovjednika, Davidova sina, kralja u Jeruzalemu.
Propovjednik 1,2Ispraznost nad ispraznošću, veli Propovjednik, ispraznost nad ispraznošću, sve je ispraznost!
Propovjednik 1,3Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem?
Propovjednik 1,4Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje.
Propovjednik 1,5Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi.
Propovjednik 1,6Vjetar puše na jug i okreće se na sjever, kovitla sad ovamo sad onamo i vraća se u novom vrtlogu.
Propovjednik 1,7Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.
Propovjednik 1,8Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale.
Propovjednik 1,9Što je bilo, opet će biti, i što se činilo, opet će se činiti, i nema ništa novo pod suncem.
Propovjednik 1,10Ima li išta o čemu bi se moglo reći: "Gle, ovo je novo!" Sve je već davno prije nas postojalo.
Propovjednik 1,11Samo, od prošlosti ne ostade ni spomena, kao što ni u budućnosti neće biti sjećanja na ono što će poslije doći.
Propovjednik 1,12Ja, Propovjednik, bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu.
Propovjednik 1,13I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod nebom; o, kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim.
Propovjednik 1,14Vidjeh sve što se čini pod suncem: kakve li ispraznosti i puste tlapnje!
Propovjednik 1,15Što je krivo, ne može se ispraviti; čega nema, izbrojiti se ne može.
Propovjednik 1,16Rekoh onda sam sebi: "Gle, stekao sam veću mudrost nego bilo tko od mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i znanje.
Propovjednik 1,17Mudrost pomnjivo proučih, a tako i glupost i ludost, ali sam spoznao da je to pusta tlapnja.
Propovjednik 1,18Mnogo mudrosti - mnogo jada; što više znanja, to više boli.
Propovjednik 1,1Riječi Koheletove, sina Davidova, kralja u Jeruzalemu
Propovjednik 1,2Taština nad taštinama, kaže Kohelet, taština nad taštinama, sve je taština .
Propovjednik 1,3Koja korist ima za čovjeka od sveg rada koji je obavio pod suncem .
Propovjednik 1,4Jedno doba odlazi, drugo dolazi, a zemlja traje uvijek.
Propovjednik 1,5Sunce se diže i sunce liježe, ono stremi onom mjestu otkud se diže .
Propovjednik 1,6Vjetar ide k jugu i okreće se k sjeveru, vjetar se okreće, okrene i odlazi, i preuzme vjetar ponovo svoje ophode.
Propovjednik 1,7Svi tijekovi idu k moru, a more nije ispunjeno; prema mjestu kamo tijekovi odlaze, onamo, oni idu iznova.
Propovjednik 1,8Sve su riječi iscrpljene, ne može ih se više reći, oko se ne zadovoljava onim što vidi, a uho se ne napuni onim što čuje.
Propovjednik 1,9Ono što je bilo, to je ono što će biti, ono što se učinilo, to je ono što će se učiniti: ničeg novog ispod sunca!
Propovjednik 1,10Ima li jedna stvar o kojoj se može reći: `Gledajte, to je novo, ovo! - to postoji već stoljećima koja su nam prethodila.
Propovjednik 1,11Nema nikakvog sjećanja o vremenima prošlim; glede sljedbenika koji će doći, neće ostati o njima nikakvog spomena kod onih koji će doći poslije.
Propovjednik 1,12Ja, Kohelet, ja sam bio kralj nad Izraelom, u Jeruzalemu .
Propovjednik 1,13Imao sam na srcu tražiti i istraživati putem mudrosti sve što je pod nebom. To je jedno bavljenje nevoljom koje Bog je dao sinovima Adamovim da tu prionu.
Propovjednik 1,14Ja sam vidio sva djela koja su stvorena pod suncem; ali evo sve je taština i propuh vjetra.
Propovjednik 1,15Ono što je iskrivljeno, ne može se ispraviti, ono što ne dostaje ne može biti ubrojano .
Propovjednik 1,16Ja sam samom sebi rekao: ` Evo ja sam učinio da poraste i napreduje mudrost više no itko tko mi je prethodio kao kralj nad Jeruzalemom.` Izvršio sam provjeravanje mnoge mudrosti i znanosti,
Propovjednik 1,17imao sam na srcu spoznati mudrost i spoznati glupost i ludost; ja sam naučio da to također, jest samo puhanje vjetra.
Propovjednik 1,18Jer u mnogo mudrosti, ima mnogo pečali; tko uvećava znanje uvećava bol.
Propovjednik 1,1Riječi propovjednika sina Davidova cara u Jerusalimu.
Propovjednik 1,2Taština nad taštinama, veli propovjednik, taština nad taštinama, sve je taština.
Propovjednik 1,3Kaka je korist čovjeku od svega truda njegova, kojim se trudi pod suncem?
Propovjednik 1,4Naraštaj jedan odlazi i drugi dolazi, a zemlja stoji uvijek.
Propovjednik 1,5Sunce izlazi i zalazi, i opet hiti na mjesto svoje odakle izlazi.
Propovjednik 1,6Vjetar ide na jug i obrće se, i u obrtanju svom vraća se.
Propovjednik 1,7Sve rijeke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da opet teku.
Propovjednik 1,8Sve je mučno, da čovjek ne može iskazati; oko se ne može nagledati, niti se uho može naslušati.
Propovjednik 1,9Što je bilo to će biti, što se činilo to će se činiti, i nema ništa novo pod suncem.
Propovjednik 1,10Ima li što za što bi ko rekao: vidi, to je novo? Već je bilo za vijekova koji su bili prije nas.
Propovjednik 1,11Ne pominje se što je prije bilo; ni ono što će poslije biti neće se pominjati u onijeh koji će poslije nastati.
Propovjednik 1,12Ja propovjednik bijah car nad Izrailjem u Jerusalimu;
Propovjednik 1,13I upravih srce svoje da tražim i razberem mudrošću sve što biva pod nebom; taj mučni posao dade Bog sinovima ljudskim da se muče oko njega.
Propovjednik 1,14Vidjeh sve što biva pod suncem, i gle, sve je taština i muka duhu.
Propovjednik 1,15Što je krivo ne može se ispraviti, i nedostaci ne mogu se izbrojiti.
Propovjednik 1,16Ja rekoh u srcu svom govoreći: evo, ja postah velik, i pretekoh mudrošću sve koji biše prije mene u Jerusalimu, i srce moje vidje mnogo mudrosti i znanja.
Propovjednik 1,17I upravih srce svoje da poznam mudrost i da poznam bezumlje i ludost; pa doznah da je i to muka duhu.
Propovjednik 1,18Jer gdje je mnogo mudrosti, mnogo je brige, i ko umnožava znanje umnožava muku.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje