Tražilica


Propovjednik 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 4,1I opet vidjeh sve nasilje, što se čini pod suncem. Gle: "uze potlačenih, kojima nema utješitelja! Nasilje izlazi iz ruke njihovih tlačitelj a. A nikoga nema, da ih utješi.
Propovjednik 4,2Tada sam držao mrtve, koji davno pomriješe, sretnijima nego žive, koji još živu,
Propovjednik 4,3I sretnijim od jednih i drugih onoga, koji se još nije rodio, koji nije vidio zla, što biva pod suncem.
Propovjednik 4,4Vidjeh, da je svaki trud i svaka marljivost u radu samo zavist jednoga proti drugomu. I to je taština i trka za vjetrom.
Propovjednik 4,5Luđak meće ruke svoje u krilo i hrani se svojim vlastitim mesom.
Propovjednik 4,6Bolja je jedna pregršt mira nego obadvije šake pune muke i trke za vjetrom.
Propovjednik 4,7Opet vidjeh jednu taštinu pod suncem:
Propovjednik 4,8Jedan jedini, ni jedan drugi uz njega, ni jedan sin, ni jedan brat. Nema kraja svemu trudu njegovu; oči njegove ne mogu da se nasite bogatstva; a ne misli za koga se mučim i oduzimam sebi svako uživanje? I to je taština i loš posao!
Propovjednik 4,9Bolje je dvojici nego jednome; jer za trud svoj dobiju dobru plaću.
Propovjednik 4,10Jer padne li jedan, digne ga opet drug njegov; ali teško jednome, ako padne i nema drugoga, da mu pomogne podići se.
Propovjednik 4,11Spavaju li dvojica jedan uz drugoga, ugrije jedan drugoga. A kako će se jedan sam ugrijati?
Propovjednik 4,12Ako tko i može nadjačati jednoga, dvojica će mu odoljeti; a istom trostruka uzica ne trga se tako brzo.
Propovjednik 4,13Bolji je dječak, siromašan, a mudar, nego kralj, star, a lud, koji više ne prima pouke.
Propovjednik 4,14Onaj dođe iz tamnice na prijestolje, a bio se je siromašan rodio pod tim kraljem.
Propovjednik 4,15Vidjeh sve žive, koji hode pod suncem, na strani dječaka, drugoga, koji je stupio na njegovo mjesto.
Propovjednik 4,16Nije bilo kraja mnoštvu naroda, nad kojima nije bio kralj; a oni koji dođu poslije, radovat će mu se Pa tako je i to bila taština i trka za vjetrom!
Propovjednik 4,1 Opet stadoh promatrati sva nasilja koja se čine pod suncem, i gle, suze potlačenih, i nikog nema da ih utre; i nasilje iz tlačiteljske ruke, a zaštitnika niotkuda.
Propovjednik 4,2Zato sretnima smatram mrtve koji su već pomrli; sretniji su od živih što još žive.
Propovjednik 4,3A od obojih je sretniji onaj koji još nije postao, koji nije vidio zlih djela što se čine pod suncem.
Propovjednik 4,4Nadalje iskusih da svaki napor i svaki uspjeh pribavlja čovjeku zavist njegova bližnjeg. I to je ispraznost i pusta tlapnja.
Propovjednik 4,5Bezumnik prekriži ruke i izjeda sebe.
Propovjednik 4,6Bolja je puna šaka u miru nego obje pregršti mučna rada i puste tlapnje.
Propovjednik 4,7I još jednu opazih ispraznost pod suncem:
Propovjednik 4,8Čovjek potpun samac - bez sina, bez brata, i opet nema kraja njegovu trudu; oči mu se ne mogu nasititi blaga; a ne misli: za koga se mučim i uskraćujem dobro sebi? I to je ispraznost i zla briga.
Propovjednik 4,9Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud.
Propovjednik 4,10Padne li jedan, drugi će ga podići; a teško jednomu! Ako padne, nema nikoga da ga podigne.
Propovjednik 4,11Pa ako se i spava udvoje, toplije je; a kako će se samac zagrijati?
Propovjednik 4,12I ako tko udari na jednoga, dvojica će mu se oprijeti; i trostruko se uže ne kida brzo.
Propovjednik 4,13Bolji je mladić siromašan a mudar nego kralj star a lud, koji više ne zna za savjet.
Propovjednik 4,14Jer mladić može izići iz tamnice i postati kraljem, iako se rodio kao prosjak u svom kraljevstvu.
Propovjednik 4,15Opazih kako svi koji žive i hode pod suncem pristaju uz mladića, uz nastupnika koji ga naslijedi.
Propovjednik 4,16On stupa na čelo bezbrojnih podanika i kasniji se naraštaji ne mogahu zbog njega radovati. I to je zacijelo ispraznost i pusta tlapnja.
Propovjednik 4,17Kad odlaziš u Božji dom, pazi na korake svoje. Priđi da mogneš čuti - žrtva je valjanija nego prinos luđaka, jer oni i ne znaju da čine zlo.
Propovjednik 4,1S druge strane, ja sam vidio sve tlačenje koje se vrši pod suncem. Pogledajte plačeve potlačenih: oni nemaju tješitelja; sila je na strani tlačitelja: oni nemaju tješitelja.
Propovjednik 4,2A ja, čestitam mrtvima koji su već mrtvi radije nego živima koji su još u životu.
Propovjednik 4,3I sretniji nego to dvoje koji još nije bio, budući da nije vidio loše djelo koje se čini pod suncem.
Propovjednik 4,4Ja vidim, ja, da sav rad, sav uspjeh jednog djela, to je ljubomora jednih prema drugima: to je također taština i propuh vjetra.
Propovjednik 4,5Bezumnik prekriži ruke i proždire svoje vlastito meso :
Propovjednik 4,6Bolji je dlan pun odmora nego dvije pesnice rada, propuhivanje vjetra .
Propovjednik 4,7Drugim putem ja vidjeh taštinu pod suncem .
Propovjednik 4,8Evo jednog čovjeka samog, bez druga, ne imajući ni sina ni brata. Nema granice njegovom radu, ni njegove oči nisu nikad nasićene bogatstvom. Dakle, ja, ja radim, ja sebe lišavam sreće: a to je za koga? To je također taština, to je jedan loš posao.
Propovjednik 4,9Dvojica ljudi vrijede više nego jedan sam, jer oni imaju dobru plaću za svoj rad.
Propovjednik 4,10Naime, ako padnu, jedan će podići drugog. Ali, nesreća onome tko je sam! Ako padne, nema drugog za podići njega.
Propovjednik 4,11Što više, ako legnu zajedno, toplo im je, ali onaj koji je sam, kako će se on zagrijati?
Propovjednik 4,12Ako bi netko htio skončati onoga tko je sam, dvojica će mu se oduprijeti; jedan trostruki konac ne prekida se tako brzo.
Propovjednik 4,13Bolje je jedno siroto dijete, ali pametno, nego star kralj, ali bezuman, koji ne zna više primiti savjeta.
Propovjednik 4,14Nek’ je taj dječak izišao iz zatvora za vladati, čak i što je rođen prosjakom za kraljevati,
Propovjednik 4,15ja sam vidio toliko živih, koji hode ispod sunca, biti na strani djeteta, drugog, koji se pojavi na tuđem mjestu.
Propovjednik 4,16Nema kraja svem tom puku, svima onima kojima je poglavarem. Ipak potomstvo bi moglo i ne radovati se tome, jer to je također taština i propuhivanje vjetra.
Propovjednik 4,17Nadziri svoje korake kad ideš u Kuću Božju, primakni se radije za slušati no za ponuditi *žrtvu bezumika; jer, oni ne znaju da čine zlo.
Propovjednik 4,1Opet vidjeh sve nepravde koje se čine pod suncem, i gle, suze onijeh kojima se čini nepravda, i nemaju ko bi ih potješio ni snage da se izbave iz ruku onijeh koji im čine nepravdu; nemaju nikoga da ih potješi.
Propovjednik 4,2Zato hvalih mrtve koji već pomriješe više nego žive koji još žive.
Propovjednik 4,3Ali je bolji i od jednijeh i od drugijeh onaj koji još nije postao, koji nije vidio zla što biva pod suncem.
Propovjednik 4,4Jer vidjeh svaki trud i svako dobro djelo da od njega biva zavist čovjeku od bližnjega njegova. I to je taština i muka duhu.
Propovjednik 4,5Bezumnik sklapa ruke svoje, i jede svoje tijelo.
Propovjednik 4,6Bolja je jedna grst u miru nego obje grsti s trudom i mukom u duhu.
Propovjednik 4,7Opet vidjeh taštinu pod suncem:
Propovjednik 4,8Ima ko je sam, inokosan, nema ni sina ni brata, i opet nema kraja trudu njegovu, i oči njegove ne mogu da se nasite bogatstva; a ne misli: za koga se mučim i oduzimam svojoj duši dobra? I to je taština i zao posao.
Propovjednik 4,9Bolje je dvojici nego jednomu, jer imaju dobru dobit od svoga truda.
Propovjednik 4,10Jer ako jedan padne, drugi će podignuti druga svojega; a teško jednomu! ako padne, nema drugoga da ga podigne.
Propovjednik 4,11Jošte ako dvojica spavaju zajedno, grije jedan drugoga; a jedan kako će se zgrijati?
Propovjednik 4,12I ako bi ko nadjačao jednoga, dvojica će mu odoljeti; i trostruka vrvca ne kida se lako.
Propovjednik 4,13Bolje je dijete ubogo a mudro nego car star a bezuman, koji se već ne zna poučiti.
Propovjednik 4,14Jer jedan izlazi iz tamnice da caruje, a drugi koji se rodi da caruje osiromaši.
Propovjednik 4,15Vidjeh sve žive koji hode pod suncem gdje pristaju za djetetom drugim, koje će stupiti na njegovo mjesto.
Propovjednik 4,16Nema kraja narodu koji bijaše pred njim, a koji poslije nastanu neće se radovati njemu. I to je taština i muka duhu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje