Tražilica


Propovjednik 7. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Propovjednik 7,1Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja.
Propovjednik 7,2Bolje je ići u kuću žalosti negoli u kuću, gdje se gosti, jer je ovdje kraj svakoga čovjeka, i tko još živi, prima to k srcu.
Propovjednik 7,3Bolje je zabrinutost nego smijeh, jer ako je i žalosno lice, može ipak biti veselo srce.
Propovjednik 7,4Srce mudrih ljudi boravi u kući žalosti, a srce ludih u kući veselja.
Propovjednik 7,5Bolje je poslušati ukor mudroga, negoli slušati hvalospjev luđaka!
Propovjednik 7,6Jer kao što prasak trnja pod kotlom, takvo je smijanje luđaka. I to je taština!
Propovjednik 7,7Jer tlačenje čini mudra čovjeka ludim, i mićenje pokvari srce.
Propovjednik 7,8Bolji je svršetak jedne stvari nego njezin početak i bolja je strpljivost nego oholost!
Propovjednik 7,9Srdžbi se ne podaji prebrzo, jer srdžba prebiva u grudima ludih!
Propovjednik 7,10Ne govori: "Kako je to, da su prije bila vremena bolja nego danas?" Jer mudrost ti ne udahnu to pitanje.
Propovjednik 7,11Dragocjena je mudrost kao baština i probitak onima, koji vide sunce.
Propovjednik 7,12Jer je u sjeni mudrosti čovjek tako dobro zaklonjen kao u sjeni novaca; a znanje mudrosti ima prednost u tom, što daje život onome, koji je posjeduje.
Propovjednik 7,13Pogledaj djelo Božje; tko može ispraviti što je on iskrivio?
Propovjednik 7,14Je li ti dobro, budi dobre volje; ako ti je zlo, onda upamti: jedno i drugo Bog je tako naredio, da ne pronađe čovjek što ga čeka.
Propovjednik 7,15Obadvoje vidjeh u ništavim danima svojim: ima pravednika, koji propadaju unatoč pravdi svojoj, i ima bezbožnika, koji dugo živu unatoč pokvarenosti svojoj.
Propovjednik 7,16Ne budi previše pravedan, i ne budi premudar; zašto da se uništavaš?
Propovjednik 7,17Ne budi previše bezbožan i ne budi lud; zašto bi umro prije vremena?
Propovjednik 7,18Bilo bi dobro, kad bi čvrsto držao ovo, a ono ne dao iz ruku, jer tko se boji Boga, umakne obojemu.
Propovjednik 7,19Mudrost daje mudrome više moći, nego što je imaju u gradu desetorica samosilnika.
Propovjednik 7,20Jest, ni jedan čovjek na zemlji nije tako pravedan, da bi činio samo dobro i nikada se ne ogriješio.
Propovjednik 7,21Ne primaj k srcu svako brbljanje, što kola naokolo; inače bi, mogao čuti, kako te grdi tvoj vlastiti sluga.
Propovjednik 7,22Jer često puta - ti to znaš - sam si grdio druge.
Propovjednik 7,23Sve sam to ja istražio mudrošću. Mislio sam da postanem mudar, ali je mudrost ostala daleko od mene.
Propovjednik 7,24A ono što je daleko i duboko, vrlo duboko, - tko ga može naći?
Propovjednik 7,25Opet se prihvatih i upravih srce svoje na to, da mudrujem i istražujem i da tražim mudrost i razboritost i da spoznam, je li zloća ludost i bezumlje jarost.
Propovjednik 7,26Tada nađoh: gorča je od smrti žena; jer je ona mreža, srce je njezino zamka ruke su njezine okovi; tko je u milosti kod Boga, može joj izmaći, a grješnik pripadne k njoj.
Propovjednik 7,27Gle, to nađoh, veli propovjednik, spajajući jedno s drugim, da dođem do spoznaje.
Propovjednik 7,28A što sam uvijek tražio i nikada ne našao: čovjeka jednoga između tisuća nađoh, a žene među svima ovima ne nađoh.
Propovjednik 7,29Gle, to nađoh: iskrena je Bog stvorio čovjeka; ali oni traže mnoge spletke.
Propovjednik 7,1 Bolji je dobar glas nego skupocjeno ulje, i smrtni dan nego dan rođenja.
Propovjednik 7,2Bolje je ići u kuću gdje je žalost nego u kuću gdje je gozba, jer ondje je kraj svakoga čovjeka, i tko je živ, nek` primi k srcu!
Propovjednik 7,3Bolji je jad nego smijeh, jer pod žalosnim licem srce je radosno.
Propovjednik 7,4Srce je mudrih ljudi u kući žalosti, a srce bezumnih u kući veselja.
Propovjednik 7,5Bolje je poslušati ukor mudra čovjeka negoli slušati hvalospjev luđaka.
Propovjednik 7,6Jer kao prasak trnja ispod kotla, takav je smijeh luđaka, i to je ispraznost.
Propovjednik 7,7Jer smijeh od mudraca čini luđaka i veselje kvari srce.
Propovjednik 7,8Bolji je svršetak stvari nego njezin početak i bolja je strpljivost od oholosti.
Propovjednik 7,9Ne nagli u srdžbu, jer srdžba počiva u srcu luđaka.
Propovjednik 7,10Ne pitaj zašto su negdašnja vremena bila bolja od ovih, jer to nije mudro pitanje.
Propovjednik 7,11Mudrost je dragocjena baština i probitak onima na koje sunce sja.
Propovjednik 7,12Jer kao što je novac zaštita, tako je i mudrost; a prednost je mudrosti u tome što izbavlja onoga tko je ima.
Propovjednik 7,13Pogledaj djela Božja; tko može ispraviti što je on iskrivio?
Propovjednik 7,14U sretan dan uživaj sreću, a u zao dan razmišljaj: Bog je stvorio jedno kao i drugo - da čovjek ne otkrije ništa od svoje budućnosti.
Propovjednik 7,15Svašta vidjeh u svojemu ništavnom životu: pravednik propada unatoč svojoj pravednosti, a bezbožnik i dalje živi unatoč svojoj bezbožnosti.
Propovjednik 7,16Ne budi prepravedan i ne budi premudar; zašto da se uništavaš?
Propovjednik 7,17Ne budi preopak i ne budi lud; zašto bi umro prije vremena?
Propovjednik 7,18Dobro je da držiš jedno, ali ni drugo ne puštaj iz ruke, jer tko se boji Boga, izbavlja se od svega.
Propovjednik 7,19Mudrost mudraca veću moć daje gradu nego deset mogućnika.
Propovjednik 7,20Na zemlji nema pravednika koji, čineći dobro, ne bi nikad sagriješio.
Propovjednik 7,21I još jedno: nemoj se obazirati na govorkanje; čut ćeš možda da te sluga tvoj proklinjao;
Propovjednik 7,22a zna tvoje srce kako si i ti često druge proklinjao.
Propovjednik 7,23Sve sam to mudrošću iskušao. Mislio sam da sam mudar, ali mi je mudrost bila nedokučiva.
Propovjednik 7,24Ono što jest, daleko je i duboko, tako duboko - tko da i pronađe?
Propovjednik 7,25I još jednom pokušah istražiti i shvatiti mudrost i smisao, da spoznam opačinu kao ludost, a ludost kao bezumlje.
Propovjednik 7,26Otkrih da ima nešto gorče od smrti - žena, ona je zamka, srce joj je mreža, a ruke okovi; tko je Bogu drag, izmiče joj, a grešnik je njezin sužanj.
Propovjednik 7,27Eto, to sam sve u svemu otkrio, veli Propovjednik.
Propovjednik 7,28I još sam tražio, ali bez uspjeha. Nađoh čovjeka - jednog od tisuću, a žene ne nađoh među svima nijedne.
Propovjednik 7,29Otkrih ovo: Bog stvori čovjeka jednostavnim, a on snuje nebrojene spletke.
Propovjednik 7,1Bolji je ugled nego fino ulje, i dan smrti nego dan rođenja
Propovjednik 7,2Bolje je ići u kuću žalosti nego u kuću gozbe; pošto je to kraj svakog čovjeka, živi trebaju svoje *srce ondje staviti.
Propovjednik 7,3Bolja je tuga nego smijeh, jer pod licem u muci, srce može biti sretno;
Propovjednik 7,4srce mudrih je u kući žalosti, a srce bezumnih u kući radosti.
Propovjednik 7,5Više vrijedi slušati ukor mudračev, nego biti čovjek koji sluša pjesmle bezumnika.
Propovjednik 7,6Jer, kakvo je prštanje suharaka ispod kotla, takav je smijeh bezumnikov. Ali to je također taština,
Propovjednik 7,7kad potlačivanje izluđuje mudroga i kad jedan poklon uništava srce
Propovjednik 7,8Više vrijedi svršetak jedne stvari nego njene prvine, bolji je jedan strpljiv duh nego jedan uobražen duh.
Propovjednik 7,9Nek se tvoj duh ne žuri razdražiti, jer razdraženje leži u srcu bezumnika.
Propovjednik 7,10Ne reci: Kako se dogodilo da stara vremena bijahu bolja nego ova sadđ To nije mudrost koja te navela postaviti to pitanje?
Propovjednik 7,11Mudrost je dobra kao baština; ona donosi korist onima koji vide sunce:
Propovjednik 7,12Jer u sjeni mudrosti, to je biti u sjeni srebra, a korist od znanja, to je da mudrost daje živjeti onima koji ju posjeduju.
Propovjednik 7,13Pogledaj djelo Božje: Tko će dakle moći ispraviti ono što je On iskrivio?
Propovjednik 7,14U dan sreće, budi sretan, a u dan nesreće, promatraj: onoga ondje koliko i ovoga ovdje. Bog ih je stvorio na takav način da čovjek ne može ništa otkriti od onoga što će biti poslije njega.
Propovjednik 7,15U mom ništavnom postojanju, ja sam sve vidio: jednog pravednika koji sebe upropasti svojom pravednošću, jednog opakog koji preživi svojom zlobom.
Propovjednik 7,16Ne budu krajnje pretjerano, ne čini se premudrim; zašto sebe uništavati?
Propovjednik 7,17Ne budi pretjerano opak niti postani bezumnikom; zašto umrijeti prije no što ti dođe vrijeme
Propovjednik 7,18Dobro je da se ti držiš ovoga ne puštajući svojoj ruci ispustiti ono. Jer onaj tko se boji Boga dovršit će i jednu i drugug stvar.
Propovjednik 7,19Mudrost čini mudrog jačim od vladara nazočnih u gradu.
Propovjednik 7,20Jer ni jedan čovjek na zemlji nije dovoljno pravedan da bi činio dobro, a da ne zgriješi.
Propovjednik 7,21Osim toga ne obraćaj pažnju na sve što se govori, tako nećeš čuti svoga slugu kako te ocrnjuje,
Propovjednik 7,22jer dosta puta, ti si svjesno, ti također, ocrnjivao druge.
Propovjednik 7,23Ja sam sve ovo pokušao s mudrošću, govorio sam: Ja ću biti jedan mudrac. Ali ona daleko od mog dosega.
Propovjednik 7,24Ono što je stiglo do postojanja daleko je a dubina, dubina ! Tko će nju otkriti?
Propovjednik 7,25Ja, prionut ću svim srcem upoznavati, istraživati, ispitivati mudrost i logiku, spoznati također da opakost jest jedna glupost, izluđujuća glupost.
Propovjednik 7,26I ja držim, ja, gorčim od smrti jednu ženu kad je ona stupica, a njeno srce mreža, njene ruke sveze: onaj koji godi Bogu njoj će izmaknuti, ali grješnik pustit će uhvatiti od nje.
Propovjednik 7,27Evo što sam ja našao, rekao je Kohelet, videći ih jednu za drugogm za pronaći jedno mišljenje .
Propovjednik 7,28Ja još uvijek tražim, ali nisam našao: Jednog čovjeka na tisuću, njega sam našao, ali jednu ženu među svima njima, nju ja nisam našao.
Propovjednik 7,29Samo, gledaj što sam ja našao: Bog je stvorio čovjeka pravičnim, ali oni, oni su tražili jednu masu poteškoća.
Propovjednik 7,1Bolje je ime nego dobro ulje, i dan smrtni nego dan u koji se ko rodi.
Propovjednik 7,2Bolje je ići u kuću gdje je žalost nego gdje je gozba, jer je ondje kraj svakoga čovjeka, i ko je živ, slaže srce svoje.
Propovjednik 7,3Bolja je žalost nego smijeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje.
Propovjednik 7,4Srce je mudrijeh ljudi u kući gdje je žalost, a srce bezumnijeh u kući gdje je veselje.
Propovjednik 7,5Bolje je slušati karanje mudroga nego da ko sluša pjesmu bezumnijeh.
Propovjednik 7,6Jer kao što prašti trnje pod loncem, tako je smijeh bezumnikov; i to je taština.
Propovjednik 7,7Nasilje obezumljuje mudroga, i poklon izopačuje srce.
Propovjednik 7,8Bolji je kraj stvari nego početak joj; bolji je ko je strpljiva duha negoli ko je ponosita duha.
Propovjednik 7,9Ne budi nagao u duhu svom na gnjev, jer gnjev počiva u njedrima bezumnijeh.
Propovjednik 7,10Ne govori: šta je to, te su pređašnji dani bili bolji od ovijeh? jer ne bi bilo mudro da za to pitaš.
Propovjednik 7,11Dobra je mudrost s imanjem, i korisna je onima koji vide sunce.
Propovjednik 7,12Jer je mudrost zaklon, i novci su zaklon; ali je pretežnije znanje mudrosti tijem što daje život onome ko je ima.
Propovjednik 7,13Pogledaj djelo Božije; jer ko može ispraviti što on iskrivi?
Propovjednik 7,14U dobro vrijeme uživaj dobro, a u zlo vrijeme gledaj, jer je Bog stvorio jedno prema drugom zato da čovjek ne zna šta će biti.
Propovjednik 7,15Svašta vidjeh za vremena taštine svoje: pravednika koji propada u pravdi svojoj, i bezbožnika koji dugo živi u svojoj zloći.
Propovjednik 7,16Ne budi suviše pravedan ni suviše mudar; zašto bi sebe upropastio?
Propovjednik 7,17Ne budi suviše bezbožan ni lud; zašto bi umro prije vremena?
Propovjednik 7,18Dobro je da držiš jedno a drugo da ne puštaš iz ruke; jer ko se boji Boga izbaviće se od svega.
Propovjednik 7,19Mudrost krijepi čovjeka više nego deset knezova koji su u gradu.
Propovjednik 7,20Doista nema čovjeka pravedna na zemlji koji tvori dobro i ne griješi.
Propovjednik 7,21Ne uzimaj na um svašta što se govori, ako bi i slugu svojega čuo gdje te psuje;
Propovjednik 7,22Jer srce tvoje zna da si i ti više puta psovao druge.
Propovjednik 7,23Sve to ogledah mudrošću i rekoh: biću mudar; ali mudrost bješe daleko od mene.
Propovjednik 7,24Što je tako daleko i vrlo duboko, ko će naći?
Propovjednik 7,25Okretoh se srcem svojim da poznam i izvidim i iznađem mudrost i razum, i da poznam bezbožnost ludosti i ludost bezumlja.
Propovjednik 7,26I nađoh da je grča od smrti žena kojoj je srce mreža i pruglo, kojoj su ruke okovi; ko je mio Bogu, sačuvaće se od nje, a grješnika će uhvatiti ona.
Propovjednik 7,27Gle, to nađoh, veli propovjednik, jedno prema drugom, tražeći da razumijem.
Propovjednik 7,28Još traži duša moja, ali ne nađoh. Čovjeka jednoga u tisući nađoh, ali žene među svjema ne nađoh.
Propovjednik 7,29Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čovjeka dobra; a oni traže svakojake pomisli.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje