Tražilica


Psalam 101. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 101,1Milost i pravdu pjevat ću, slavit ću tebe, Gospode,
Psalam 101,2Razmišljat ću o putu pobožnom; kad ćeš ti doći k meni? Hodit ću čista srca u kući svojoj.
Psalam 101,3Oči svoje neću nikada upravljati na, zle stvari; jer mrzim na djela bezbožna; neću za njima pristajati.
Psalam 101,4Neka je daleko od mene srce lažno; neću da što znam o zlu.
Psalam 101,5Tko tajno opada bližnjega svojega, toga ću ušutkati; tko gleda okom oholim i srce ima naduto, toga ne mogu podnositi.
Psalam 101,6Oči su moje upravljene na čestite u zemlji, da bi boravili kod mene; tko hodi putem pravim, taj neka samo bude sluga moj!
Psalam 101,7Nikada ne smije prebivati l kući mojoj koji radi lukavo; i tko govori laž, taj neće stajati pred očima mojim.
Psalam 101,8Svako jutro ušutkam sve bezbožnike u zemlji, da tako protjeram iz grada Gospodnjega sve zlikovce.
Psalam 101,1 Davidov. Psalam. Da zapjevam o dobroti i pravdi, tebi, Jahve, da zasviram!
Psalam 101,2Razmatrat ću put savršenstva: kad li ćeš k meni doći? Hodit ću u nedužnosti srca u domu svojemu.
Psalam 101,3Neću stavljati pred oči svoje ništa opako. Mrzim čovjeka koji čini zlo: on neće biti uza me.
Psalam 101,4Opako će srce biti daleko od mene; o zlu neću da znadem.
Psalam 101,5Tko kleveće bližnjeg u potaji, toga ću pogubiti. Čovjeka oholih očiju i srca naduta ja ne podnosim.
Psalam 101,6Pogled upravljam k vjernima na zemlji da sa mnom stanuju. Tko hodi putem nedužnim taj će mi služiti.
Psalam 101,7Neće prebivati u kući mojoj tko spletke snuje. Tko govori laži, neće opstati pred mojim očima.
Psalam 101,8Svaki ću dan istrebljivati sve zlikovce u zemlji; iskorijenit ću iz grada Jahvina sve koji čine bezakonje.
Psalam 101,1Od Davida. Psalam. Ja hoću opjevavati vjernost i pravo i svirati za tebe, GOSPODE !
Psalam 101,2Ja hoću napredovati u poštenju: kad ćeš ti doći k meni ? U svojoj kući ja ću se znati ponašati, poštenog srca.
Psalam 101,3Ja neću pogledati ni na kakvu stvar zlokobnu . Ja ću mrzjeti otpadništvo, ono mene neće obuzeti.
Psalam 101,4Daleko od mene srce prijetvorno; zlo, ja neću njega upoznati.
Psalam 101,5Onog koji potajno kleveće druge, ja ću ušutkati. Oholi pogled, srce slavohlepno, ja njih ne mogu dopuštati.
Psalam 101,6Ja ću odlikovati pouzdane ljude zemlje da sjede s mojih strana. Onaj koji ima jedno držanje pošteno, taj će biti moj izvršitelj.
Psalam 101,7On neće sjedjeti u mojoj kući, čovjek vješt u prijevari. Govornik laži neće opstati pod mojim pogledom.
Psalam 101,8Svakog jutra ja ću ušutkati sve opake u zemlji, iskorjenjujući iz grada GOSPODOVOG sve zločince.
Psalam 101,1Milost i pravdu pjevam; tebe, Gospode, slavim.
Psalam 101,2Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svojega u domu svom.
Psalam 101,3Ne stavljam pred oči svoje riječi nepotrebne, mrzim na djela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
Psalam 101,4Srce pokvareno daleko je od mene; zlijeh ne znam.
Psalam 101,5Ko tajno opada bližnjega svojega, toga izgonim; ko je ohola oka i naduta srca, toga ne trpim.
Psalam 101,6Oči su moje obraćene na vjerne na zemlji, da bi sjedjeli sa mnom. Ko hodi putem pravijem, taj služi meni.
Psalam 101,7Ne živi u domu mojem koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojima.
Psalam 101,8Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrijebio iz grada Gospodnjega sve koji čine bezakonje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje