Tražilica


Psalam 104. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 104,1Dušo moja, slavi Gospoda Velik si veoma, Gospode, Bože moj; obukao si se u sjaj i veličanstvo!
Psalam 104,2Zaogrnuo si se svjetlošću kao plaštem, držiš nebo razapeto kao šator.
Psalam 104,3Grede svojih dvorova u vodu si uzidao, oblaci su kola tvoja, šumiš na krilima vihora.
Psalam 104,4Činiš vjetrove anđelima svojim i ognjene plamene slugama svojim.
Psalam 104,5Postavio si zemlju na stupove njezine, ona se ne pomješta dovijek vijeka.
Psalam 104,6Bezdan ju je pokrio kao haljina; na gorama su stajale vode.
Psalam 104,7A od prijetnje su tvoje bježale, i uzmicale su od gromovnoga glasa tvojega.
Psalam 104,8Uzdigle se gore, spustile se doline u mjesto, što si im ga odredio.
Psalam 104,9Tako si postavio međe, kojih nikada ne prelaze; ne smiju opet pokriti zemlju.
Psalam 104,10Izveo si izvore po dolinama, oni teku između gora.
Psalam 104,11Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase iz njih žeđu svoju.
Psalam 104,12Na njima stanuju ptice nebeske, s grana se razliježe pjevanje njihovo.
Psalam 104,13Napajaš gore iz dvorova svojih, plodom se djela tvojih siti zemlja.
Psalam 104,14Daješ te raste trava stoci i bilje na korist čovjeku, da izvedeš kruh iz zemlje,
Psalam 104,15I vino, koje veseli srce čovjeku, i ulje, koje mu čini lice sjajnim, i kruh, koji oživi snagu čovjeku.
Psalam 104,16Tada se napoje najveća drveta, cedri libanonski, što ih je on zasadio.
Psalam 104,17Na njima ptice viju gnijezda, roda, koja gradi gnijezdo svoje na čempresima.
Psalam 104,18Gore visoke pripadaju divokozama, pećine su zaklon jazavcima.
Psalam 104,19Stvori mjesec, da pokazuje vremena, sunce poznaje mjesto zapada svojega.
Psalam 104,20Prostireš tamu i biva noć; tada se miče sva zvjerad šumska.
Psalam 104,21Lavici viču za plijenom i traže od Boga hrane sebi.
Psalam 104,22Sunce izađe, i oni se povlače i liježu u špilje svoje.
Psalam 104,23Tada ide čovjek na posao svoj do večera.
Psalam 104,24Kako je mnogo djela tvojih, Gospode! Sva si mudro stvorio; puna je zemlja blaga tvojega.
Psalam 104,25Tu je more, tako veliko, na obadvije strane tako daleko: u njemu vrvi bez broja, životinje sitne i velike.
Psalam 104,26Tamo lađe plove, Levijatan, kojega si načinio, da se igra po njemu.
Psalam 104,27Svi tebe čekaju, da ih nahrani; na vrijeme.
Psalam 104,28Kad im daješ, pobiraju; kad otvaraš ruku, nasite se dobro.
Psalam 104,29A odvratiš li lice svoje, preplaše se; uzmeš li im dah, poginu i vraćaju se opet u prah.
Psalam 104,30Kad pošlješ duh svoj, stvaraju se; tako obnavljaš lice zemlji.
Psalam 104,31Neka uvijek traje slava Gospodnja; Gospod se veseli za djela svoja.
Psalam 104,32On pogleda na zemlju, i ona se trese; on se dotakne gola, i one se dime.
Psalam 104,33Pjevat ću Gospodu, dok sam živ; slavit ću Gospoda, svojega, dok sam god.
Psalam 104,34Neka mu se dopadne pjesma moja! Ja, ja se veselim u Gospodu.
Psalam 104,35Ah, da bi nestalo grješnika sa zemlje, i da ne bi ostali na životu bezbožnici! A ti, dušo moja, slavi Gospoda! Aleluja!
Psalam 104,1 Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, Jahve, Bože moj, silno si velik! Odjeven veličanstvom i ljepotom,
Psalam 104,2svjetlošću ogrnut kao plaštem! Nebo si razapeo kao šator,
Psalam 104,3na vodama sagradio dvorove svoje. Od oblaka praviš kola svoja, na krilima vjetrova putuješ.
Psalam 104,4Vjetrove uzimaš za glasnike, a žarki oganj za slugu svojega.
Psalam 104,5Zemlju si stavio na stupove njene: neće se poljuljati u vijeke vjekova,
Psalam 104,6pokrio si je vodama bezdanim k`o haljinom, iznad bregova stajahu vode;
Psalam 104,7na tvoju se prijetnju povukoše, od tvoje grmljavine zadrhtaše.
Psalam 104,8Bregovi se digoše, doline spustiše na mjesto koje si im odredio.
Psalam 104,9Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, da opet ne pokriju zemlju.
Psalam 104,10Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima.
Psalam 104,11Oni poje sve živine poljske, divlji magarci žeđ gase u njima.
Psalam 104,12Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju među granama.
Psalam 104,13Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Psalam 104,14Ti daješ te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku da izvede kruh iz zemlje
Psalam 104,15i vino što razvedruje srce čovječje; da uljem lice osvježi i da kruh okrijepi srce čovjeku.
Psalam 104,16Stabla se Jahvina napajaju hranom, cedri libanonski koje on zasadi.
Psalam 104,17Ondje se ptice gnijezde, u čempresu dom je rodin.
Psalam 104,18Visoki bregovi daju kozorogu a pećine jazavcu sklonište.
Psalam 104,19Ti si stvorio mjesec da označuje vremena i sunce znade kada ima zaći.
Psalam 104,20Kad razastreš tmine i noć se spusti, tad se šuljaju u njoj životinje šumske.
Psalam 104,21Lavići riču za plijenom i od Boga hranu traže.
Psalam 104,22Kad sunce ograne, nestaju i liježu na ležaje.
Psalam 104,23Tad čovjek izlazi na dnevni posao i na rad do večeri.
Psalam 104,24Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih.
Psalam 104,25Eno mora, velika i široka, u njemu vrve gmazovi bez broja, životinje male i velike.
Psalam 104,26Onud prolaze nemani, Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu.
Psalam 104,27I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme.
Psalam 104,28Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
Psalam 104,29Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže; ako dah im oduzmeš, ugibaju i opet se u prah vraćaju.
Psalam 104,30Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, i tako obnavljaš lice zemlje.
Psalam 104,31Neka dovijeka traje slava Jahvina: nek` se raduje Jahve u djelima svojim!
Psalam 104,32On pogleda zemlju i ona se potrese, dotakne bregove, oni se zadime.
Psalam 104,33Pjevat ću Jahvi dokle god živim, svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
Psalam 104,34Bilo mu milo pjevanje moje! Ja ću se radovati u Jahvi.
Psalam 104,35Nek` zločinci sa zemlje nestanu i bezbožnika nek` više ne bude! Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja! Aleluja!
Psalam 104,1Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo! GOSPODE moj Bože, ti si tako velik! Ogrnut slavom i sjajem,
Psalam 104,2prekriven svjetlošću kao jednim ogrtačem, ti si rasprostro nebesa kao jedan zastor.
Psalam 104,3On uslojava svoja boravišta iznad voda; od oblaka on čini svoje tijelo; on ide na krilima vjetra.
Psalam 104,4Od vjetrova čini svoje glasonoše, a od plamenova, svoje izvršitelje.
Psalam 104,5On je postavio zemlju na njene osnovice, ona je zauvijek neoboriva.
Psalam 104,6Ti si ju prekrio Oceanom kao jednim habitom; vode ostaju na na planinama.
Psalam 104,7Na tvoje grožnje one su se povukle, izluđene tvojim udarima grmljavine:
Psalam 104,8prelazeći planine, silazeći u doline prema mjestima koja si im ti odredio.
Psalam 104,9Ti si im nametnuo jednu granicu koju neće prelaziti; one se neće više vratiti prekriti zemlju.
Psalam 104,10On šalje vodu iz izvora u klance; ona odlazi između planina;
Psalam 104,11ona napaja sve poljske životinje, divlji magarci gase njome svoju žeđ.
Psalam 104,12Blizu nje sklanjaju se ptice nebeske koje pjevaju u lišću.
Psalam 104,13Iz svojih boravišta on napaja planine; zemlja se nasićuje plodom tvoga rada:
Psalam 104,14ti daješ travi nicati za stoku, biljkama koje čovjek sadi, izvlačeći svoj kruh iz zemlje.
Psalam 104,15Vino raduje srce ljudima obasjavajući lica više no ulje. Kruh okrepljuje srca ljudska.
Psalam 104,16Drveta GOSPODOVA se nasićuju, i cedrovi Libanski koje je on posadio.
Psalam 104,17To ondje se gnijezde ptice, roda ima svoj stan u ciparisima.
Psalam 104,18Visoke planine su za kozoroge, stijene su zaklon damanima .
Psalam 104,19On je načinio mjesec za određivati blagdane, i sunce koje poznaje sat svojeg zalaska.
Psalam 104,20Ti postavljaš tmine, i to je noć kad se premještaju šumske zvijeri.
Psalam 104,21Lavovi riču poslije svoje lovine i išću u Boga svoju hranu.
Psalam 104,22O izlasku sunca one se povlače, i liježu u svoje jazbine,
Psalam 104,23a čovjek odlazi na svoj posao, na svoje uzgoje sve do večeri.
Psalam 104,24Kako su brojna tvoja djela, GOSPODE! Ti si ih sve s mudrošću stvorio, zemlja je puna tvojih stvorova.
Psalam 104,25Evo mora, velikog i prostranog među obalama, gdje se gibaju, bezbrojne, životinje velike i male.
Psalam 104,26Ondje, odlaze i dolaze lađe, i Leviatan :: kojeg si ti stvorio za igrati se s njim.
Psalam 104,27Svi računaju na tebe za dati im u njihovo vrijeme željenu hranu:
Psalam 104,28ti daješ, oni sakupljaju; ti otvaraš ruku svoju, oni se nasićuju.
Psalam 104,29Ti skriješ svoje lice, oni su užasnuti; ti im oduzmeš dah, oni izdišu i vraćaju se u svoju prašinu.
Psalam 104,30Ti pošalješ svoj dah, oni su stvoreni, a ti obnavljaš površinu zemlje.
Psalam 104,31Nek slava GOSPODOVA traje zauvijek, nek se GOSPOD raduje svojim djelima!
Psalam 104,32On pogleda zemlju, ona uzdrhti; on dodirne planine, i one zadime se.
Psalam 104,33Sav svoj život ja ću opjevavati GOSPODA, ostatak svojih dana ja ću svirati za svog Boga .
Psalam 104,34Nek moja pjesma njemu bude ugodna! I nek GOSPOD čini radost meni!
Psalam 104,35Nek grješnici nestanu sa zemlje, i nek nevjernici ne postoje! Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo! Aleluja !
Psalam 104,1Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Gospode, Bože moj, velik si veoma, obukao si se u veličanstvo i krasotu.
Psalam 104,2Obukao si svjetlost kao haljinu, razapeo nebo kao šator;
Psalam 104,3Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio si da su ti kola, ideš na krilima vjetrnijem.
Psalam 104,4Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge.
Psalam 104,5Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim, da se ne pomjesti na vijek vijeka.
Psalam 104,6Bezdanom kao haljinom odjenuo si je; na gorama stoje vode.
Psalam 104,7Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku.
Psalam 104,8Izlaze na gore i slaze u doline, na mjesto koje si im utvrdio.
Psalam 104,9Postavio si među, preko koje ne prelaze, i ne vraćaju se da pokriju zemlju.
Psalam 104,10Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode.
Psalam 104,11Napajaju sve zvijeri poljske; divlji magarci gase žeđu svoju.
Psalam 104,12Na njima ptice nebeske žive; kroz grane razliježe se glas njihov.
Psalam 104,13Napajaš gore s visina svojih, plodima djela tvojih siti se zemlja.
Psalam 104,14Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čovjeku, da bi izvodio hljeb iz zemlje.
Psalam 104,15I vino veseli srce čovjeku, i lice se svijetli od ulja, i hljeb srce čovjeku krijepi.
Psalam 104,16Site se drveta Božija, kedri Livanski, koje si posadio.
Psalam 104,17Na njima ptice viju gnijezda; stanak je rodin na jelama.
Psalam 104,18Gore visoke divokozama, kamen je utočište zečevima.
Psalam 104,19Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj.
Psalam 104,20Stereš tamu, i biva noć, po kojoj izlazi sve zvijerje šumsko;
Psalam 104,21Lavovi riču za plijenom, i traže od Boga hrane sebi.
Psalam 104,22Sunce grane, i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje.
Psalam 104,23Izlazi čovjek na posao svoj, i na rad svoj do večera.
Psalam 104,24Kako je mnogo djela tvojih, Gospode! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga tvojega.
Psalam 104,25Gle, more veliko i široko, tu gmižu bez broja, životinja mala i velika;
Psalam 104,26Tu lađe plove, krokodil, kojega si stvorio da se igra po njemu.
Psalam 104,27Sve tebe čeka, da im daješ piću na vrijeme.
Psalam 104,28Daješ im, primaju; otvoriš ruku svoju, site se dobra.
Psalam 104,29Odvratiš lice svoje, žaloste se; uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj povraćaju se.
Psalam 104,30Pošlješ duh svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji.
Psalam 104,31Slava Gospodu uvijek; nek se veseli Gospod za djela svoja!
Psalam 104,32On pogleda na zemlju, i ona se trese; dotakne se gora, i dime se.
Psalam 104,33Pjevaću Gospodu za života svojega; hvaliću Boga svojega dok sam god.
Psalam 104,34Neka mu bude mila besjeda moja! veseliću se o Gospodu.
Psalam 104,35Neka nestane grješnika sa zemlje, i bezbožnika neka ne bude više! Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje