Tražilica


Psalam 107. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 107,1"Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer vječno traje milosrđe njegovo!"
Psalam 107,2Tako neka govore otkupljenici Gospodnji, koje je otkupio iz vlasti neprijatelja
Psalam 107,3I skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora!
Psalam 107,4Bili su zalutali u pustinji, u pustoši, ne nađoše puta k mjestu, gdje bi se nastanili.
Psalam 107,5Trpjeli su od gladi i žeđi, duša je njihova iznemagala u njima
Psalam 107,6Povikaše u tjeskobi svojoj Gospodu, on ih oslobodi od nevolje njihove.
Psalam 107,7Izvede ih na pravi put, koji ide u mjesto prebivanja.
Psalam 107,8Neka hvale Gospoda za milost njegovu, za čudesa njegova među ljudima!
Psalam 107,9Jer je nasitio dušu praznu, dušu gladnu napunio je okrepom.
Psalam 107,10Drugi su sjedili u tami i u sjeni smrtnoj, ležali su okovani u bijedu i gvožde.
Psalam 107,11Jer su bili prkosili riječima Božjim i prezirali volju Svevišnjega.
Psalam 107,12Zato ponizi nevoljom srce njihovo; posrnuše, a nije bilo tko da pomogne.
Psalam 107,13Povikaše u tjeskobi svojoj Gospodu, on ih oslobodi od nevolje njihove
Psalam 107,14Izvede ih iz tame i sjene smrtne i rastrga okove njihove.
Psalam 107,15Neka hvale Gospoda za milost njegovu, za čudesa njegova među ljudima!
Psalam 107,16Jer razbi vrata mjedena, prijevornice gvozdene slomi.
Psalam 107,17Drugi - bezumnici zbog nevjernih putova svojih - moradoše se mučiti zbog zlodjela svojih.
Psalam 107,18Gadilo im se svako jelo, već su stajali do vrata smrtnih.
Psalam 107,19Povikaše u tjeskobi svojoj Gospodu, on ih oslobodi od nevolje njihove.
Psalam 107,20Posla riječ svoju i iscijeli ih, i izbavi ih iz groba.
Psalam 107,21Neka hvale Gospoda za milost njegovu, za čudesa njegova među ljudima!
Psalam 107,22Neka prinesu žrtvu hvale, neka navješćuju djela njegova s radošću!
Psalam 107,23Drugi, koji su plovili morem na lađama, trgovali na velikim vodama,
Psalam 107,24Gledali su djela Gospodnja, čudesa njegova nad dubinom:
Psalam 107,25Kad on zapovjedi, diže se vihor, koji uzburka valove.
Psalam 107,26Dizali se do neba, survali se u dubinu; tada je duša njihova obnemogla od nevolje.
Psalam 107,27Posrtali su i ljuljali se kao pijani; sva se je umjetnost njihova iscrpla.
Psalam 107,28Povikaše u tjeskobi svojoj Gospodu, on ih oslobodi od nevolje njihove.
Psalam 107,29On obrati buru u tišinu, i valovi morski umuknuše.
Psalam 107,30Tada se razveseliše, što nastade tišina; on ih onda povede u žuđenu luku.
Psalam 107,31Neka hvale Gospoda za milost njegovu, za čudesa njegova među ljudima!
Psalam 107,32Neka ga hvale pred skupljenim narodom, neka ga slave u vijeću starješina!
Psalam 107,33"On je, koji zemlju riječnu pretvara u pustinju, tla bogata izvorima u suhu zemlju,
Psalam 107,34Plodna polja u slanu pustaru za zloću stanovnika njihovih.
Psalam 107,35On pretvara pustinju u jezero, suhu zemlju u tlo bogato izvorima.
Psalam 107,36Tamo onda naseljava gladne; Oni podižu sebi grad za stanovanje,
Psalam 107,37Siju polja, sade vinograde, skupljaju plodove kao nagradu.
Psalam 107,38I on ih blagosliva, i oni se i množe veoma, i ne da on nikada, da, se umanjuje stoka njihova.
Psalam 107,39Ali opadnu i skučeni postanu pod teretom nesreće i brige.
Psalam 107,40Tako izlijeva sramotu na knezove, pusti da lutaju po pustinji bez puta.
Psalam 107,41Tako izvlači siromaha iz nevolje, obitelji njegove umnoži kao stada.
Psalam 107,42To gledaju pobožni i raduju se; sva zloća zatvara usta svoja.
Psalam 107,43Tko je mudar, neka zapamti ovo i neka primi k srcu milosrđe Gospodnje!"
Psalam 107,1 Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!
Psalam 107,2Tako nek` reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske
Psalam 107,3i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.
Psalam 107,4Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć` do naseljena grada.
Psalam 107,5Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima.
Psalam 107,6Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja.
Psalam 107,7Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljenu.
Psalam 107,8Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Psalam 107,9Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima.
Psalam 107,10U mraku sjeđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima,
Psalam 107,11jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega.
Psalam 107,12Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne.
Psalam 107,13Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
Psalam 107,14Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove.
Psalam 107,15Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Psalam 107,16Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune.
Psalam 107,17Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć` svoje opačine:
Psalam 107,18svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše.
Psalam 107,19Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
Psalam 107,20Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne.
Psalam 107,21Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Psalam 107,22Nek` prinose žrtve zahvalnice i kličući nek` djela njegova kazuju!
Psalam 107,23Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju:
Psalam 107,24oni vidješe djela Jahvina, čudesa njegova na pučini.
Psalam 107,25On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora.
Psalam 107,26Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula.
Psalam 107,27Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala.
Psalam 107,28Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
Psalam 107,29Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše.
Psalam 107,30Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede.
Psalam 107,31Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Psalam 107,32Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca!
Psalam 107,33On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju;
Psalam 107,34plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloće žitelja njezinih.
Psalam 107,35On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore
Psalam 107,36i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje će živjeti.
Psalam 107,37Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu.
Psalam 107,38I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše.
Psalam 107,39Prorijeđeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja.
Psalam 107,40Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuću pustom lutaju.
Psalam 107,41Iz nevolje podiže ubogog i obitelji k`o stada umnožÄi.
Psalam 107,42Videć` to, čestiti neka se raduju, a zloća neka sebi usta začepi!
Psalam 107,43Tko je mudar nek` o svemu tom razmišlja i nek` uvidi dobrotu Jahvinu!
Psalam 107,1Slavite GOSPODA jer je dobar, jer njegova je vjernost zauvijek,
Psalam 107,2nek oni to ponove, oni koje je GOSPOD obranio, oni koje je obranio protiv ruke protivnikove,
Psalam 107,3da ih je sakupio iz svih zemalja, od istoka do zapada, od sjevera i od mora .
Psalam 107,4Neki su se zagubili u pustošima jednim pustim putem, ne našavši grad nastanjen.
Psalam 107,5Ogladnjeli, ožednjeli, život ih napuštaše.
Psalam 107,6Oni vapiše prema GOSPODU u svojoj tjeskobi, i on ih oslobodi njihovih zebnji:
Psalam 107,7on dade uzeti izravni put za ići prema jednom nastanjenom gradu.
Psalam 107,8Nek slave oni GOSPODA za svoju vjernost i za njegova čuda u korist ljudi:
Psalam 107,9jer on je utažio ždrijelo pohlepno i dobro napunio trbuh ogladnjeli.
Psalam 107,10Neki stanovahu u tminama i u sjeni smrtnoj, zrobljenici bijede i okova,
Psalam 107,11jer oni se bijahu pobunili protiv zapovijedi Božjih. oni bijahu prkosili nacrtu Sve-Višnjega.
Psalam 107,12On ukroti njihova srca patnjom, oni uzmakoše, a ništa im ne pomože.
Psalam 107,13Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj tjeskobi, i on ih je spasio iz njihovih strijepnji:
Psalam 107,14izvukao ih je iz tmina i smrtne sjene, on je pokidao njihove sveze.
Psalam 107,15Nek slave GOSPOD za njegovu vjernost i njegova čuda u korist ljudi;
Psalam 107,16jer on je razbio brončana vrata i skršio željezni zasun.
Psalam 107,17Neki, zaglupljeni svojim razuzdanostima, osramoćeni svojim grijesima,
Psalam 107,18bijahu se zgadili svake hrane i dodirivahu vrata smrti.
Psalam 107,19Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj nevolji, on je njih spasio iz njihovih zebnji:
Psalam 107,20on je poslao svoju riječ za njih iscijeliti i oteti jami.
Psalam 107,21Nek slave GOSPOD za njegovu vjernost i njegova čuda u korist ljudi.
Psalam 107,22Nek ponude žrtve hvalospjeva i proglašavaju njegova djela kličući svoju radost.
Psalam 107,23Oni koji odlaze na mora na lađama i obavljaju svoje poslove na velikim vodama,
Psalam 107,24oni vidješe djela GOSPODOVA i njegova čuda na pučini mora.
Psalam 107,25Na njegovu se riječ podiže olujni vjetar koji uzdizaše valove.
Psalam 107,26Oni se uspinjahu do nebesa, silaziše u ponore, bolesni su oni da dušu ispuste;
Psalam 107,27oni se valjaju i posrću kao pijanac i sva je njihova okretnost progutana.
Psalam 107,28Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj nevolji, i on je njih spasio iz njihovih zebnji:
Psalam 107,29on je stišao oluju, i valovi su utihli.
Psalam 107,30Oni su se obradovali tom povratku u mir i Bog ih je odveo u željenu luku.
Psalam 107,31Nek slave GOSPOD za njegovu vjernost i njegova čuda u korist ljudi.
Psalam 107,32Nek ga veličaju u velikom saboru naroda i hvale na sastancima starješina.
Psalam 107,33On može promijeniti rijeke u pustinju, izvore u zemlju žeđi,
Psalam 107,34jednu plodnu zemlju u salinu, zbog opakosti njenih stanovnika.
Psalam 107,35On može promijeniti pustinju u pokrov vodeni i stepu u izvor.
Psalam 107,36On je tu nastanio ogladnjele koji utemeljiše jedan grad nastanjivi.
Psalam 107,37Oni zasijaše polja, posadiše loze, i pobraše im plodove.
Psalam 107,38Bog ih blagoslovi: oni se umnažahu sve više i više, i Bog ne pusti njihovo stado smanjivati se.
Psalam 107,39Potom oni se smanjiše i opadoše pod opskudicama, nesrećom i boli.
Psalam 107,40On prosu prijezir na plemenitaše i zavede ih u jednu šikaru besputnu.
Psalam 107,41Ali on zaštiti sirotog od bijede i učini obitelji jednako brojnima kao što su stada.
Psalam 107,42U tom poglediu, pravi ljudi se obradovaše, i sva nepravda zaklopi usta.
Psalam 107,43Tko hoće biti mudar? Nek pazi na sve ovo, i nek se raspoznaju dobrote GOSPODOVE!
Psalam 107,1Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer je dovijeka milost njegova.
Psalam 107,2Tako neka reku koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve,
Psalam 107,3Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora.
Psalam 107,4Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše;
Psalam 107,5Bjehu gladni i žedni, i duša njihova iznemagaše u njima;
Psalam 107,6Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj; i izbavi ih iz nevolje njihove.
Psalam 107,7I izvede ih na prav put, koji ide u grad naseljeni.
Psalam 107,8Neka hvale Gospoda za milost njegovu, i za čudesa njegova radi sinova ljudskih!
Psalam 107,9Jer siti dušu taštu, i dušu gladnu puni dobra.
Psalam 107,10Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom, okovani u tugu i u gvožđe;
Psalam 107,11Jer ne slušaše riječi Božijih, i ne mariše za volju višnjega.
Psalam 107,12On poništi srce njihovo stradanjem; spotakoše se, i ne bješe ko da pomože.
Psalam 107,13Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove;
Psalam 107,14Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga, i raskide okove njihove.
Psalam 107,15Neka hvale Gospoda za milost njegovu, i za čudesa njegova radi sinova ljudskih!
Psalam 107,16Jer razbi vrata mjedena, i prijevornice gvozdene slomi.
Psalam 107,17Bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje, i za nepravde svoje.
Psalam 107,18Svako se jelo gadilo duši njihovoj, i dođoše do vrata smrtnijeh.
Psalam 107,19Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove.
Psalam 107,20Posla riječ svoju i iscijeli ih, i izbavi ih iz groba njihova.
Psalam 107,21Neka hvale Gospoda za milost njegovu, i za čudesa njegova radi sinova ljudskih!
Psalam 107,22I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju djela njegova u pjesmama!
Psalam 107,23Koji plove po moru na korabljima, i rade na velikim vodama,
Psalam 107,24Oni su vidjeli djela Gospodnja, i čudesa njegova u dubini.
Psalam 107,25Kaže, i diže se silan vjetar, i ustaju vali na njemu,
Psalam 107,26Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana: duša se njihova u nevolji razliva;
Psalam 107,27Posrću i ljuljaju se kao pijani; sve mudrosti njihove nestaje.
Psalam 107,28Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove.
Psalam 107,29On obraća vjetar u tišinu, i vali njihovi umuknu.
Psalam 107,30Vesele se kad se stišaju, i vodi ih u pristanište koje žele.
Psalam 107,31Neka hvale Gospoda za milost njegovu, i za čudesa njegova radi sinova ljudskih!
Psalam 107,32Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskoj slave ga!
Psalam 107,33On pretvara rijeke u pustinju, i izvore vodene u suhotu,
Psalam 107,34Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onijeh koji žive na njoj.
Psalam 107,35On pretvara pustinju u jezera, i suhu zemlju u izvore vodene,
Psalam 107,36I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje;
Psalam 107,37Siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu.
Psalam 107,38Blagosilja ih i množe se jako, i stoke im ne umaljuje.
Psalam 107,39Prije ih bijaše malo, padahu od zla i nevolje, što ih stizaše.
Psalam 107,40On sipa sramotu na knezove, i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova.
Psalam 107,41On izvlači ubogoga iz nevolje, i plemena množi kao stado.
Psalam 107,42Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja.
Psalam 107,43Ko je mudar, neka zapamti ovo, i neka poznadu milosti Gospodnje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje