Tražilica


Psalam 111. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 111,1Aleluja! Od svega srca slavim Gospoda u krugu pravednika i u zajednici:
Psalam 111,2Velika su djela Gospodnja, dostojna da se uvaže zbog sve krasote svoje.
Psalam 111,3Djela su njegova krasota i sjajnost; pravedno upravljanje njegovo traje dovijeka.
Psalam 111,4Čudesima je svojim podigao spomenik, Gospod pun milosti i milosrđa.
Psalam 111,5Štovateljima svojim dao je jelo; zavjeta svojega vječno se je spominjao.
Psalam 111,6Narodu je svojemu objavio velika djela svoja, kad im je dao baštinu naroda.
Psalam 111,7Djela su ruku njegovih vjernost i pravda; sve su zapovijedi njegove vjerne.
Psalam 111,8Stoje tvrdo za vječna vremena, dano u istini i pravici.
Psalam 111,9Otkupljenje posla narodu svojemu; zavjet svoj ustanovi zauvijek; ime je njegovo sveto i strašno.
Psalam 111,10Početak je mudrosti strah Gospodnji; tko po njemu djeluje, dobije razboritost spasonosnu, hvala njegova traje dovijeka.
Psalam 111,1 Aleluja! $ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim $BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj. $GIMEL
Psalam 111,2Silna su djela Jahvina, $DALET nek` razmišljaju o njima svi koji ih ljube. $HE
Psalam 111,3Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, $VAU i pravda njegova ostaje dovijeka. $ZAJIN
Psalam 111,4Čudesima svojim spomen postavi, $HET blag je Jahve i milosrdan. $TET
Psalam 111,5Hranu dade štovateljima svojim, $JOD dovijeka se sjeća svoga Saveza. $KAF
Psalam 111,6Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana. $MEM
Psalam 111,7Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, $NUN stalne su sve naredbe njegove, $SAMEK
Psalam 111,8utvrđene za sva vremena, dovijeka, $AJIN sazdane na istini i na pravdi. $PE
Psalam 111,9On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i časno ime njegovo! $REŠ
Psalam 111,10Početak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka!
Psalam 111,1Aleluja. Svim srcem ja ću slaviti GOSPODA u srcu pravednih ljudi i u saboru.
Psalam 111,2Velika su djela GOSPODOVA! Svi oni koji ih vole njih i proučavaju.
Psalam 111,3Njegovo djelo blista od sjaja a njegova pravda traje uvijek.
Psalam 111,4On je htio da se podsjeća na njegova čuda; GOSPOD je dobrohotan i milostiv.
Psalam 111,5Onome tko ga se boji on je dao blago, on se uvijek podsjeća svog saveza.
Psalam 111,6Svom narodu on je pokazao moć svojih djela, dajući mu baštinu neznabožaca.
Psalam 111,7Djela njegovih ruku su istinita i pravedna, svi njegovi propisi su pouzdani,
Psalam 111,8uspostavljeni za uvijek, načinjeni od pravičnosti i istinitosti .
Psalam 111,9Svom narodu on je poslao oslobođenje, propisao za uvijek svoj savez. Njegovo ime je sveto i strašno.
Psalam 111,10Načelo mudrosti je bojati se Gospodina: svi oni koji čine to zaista su razboriti. Njegov hvalospjev traje uvijek.
Psalam 111,1Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru.
Psalam 111,2Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.
Psalam 111,3Djelo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje dovijeka.
Psalam 111,4Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.
Psalam 111,5Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj.
Psalam 111,6Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im našljedstvo naroda.
Psalam 111,7Djela su ruku njegovijeh istina i pravda; vjerne su sve zapovijesti njegove;
Psalam 111,8Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi.
Psalam 111,9Izbavljenje posla narodu svojemu; postavi zavavijek zavjet svoj. Ime je njegovo sveto, i valja mu se klanjati.
Psalam 111,10Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje