Tražilica


Psalam 112. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 112,1Aleluja! Blagoslovljen je čovjek, koji se boji Gospoda, koji od srca ljubi zapovijedi njegove!
Psalam 112,2Moćno će biti u zemlji potomstvo njegovo, jer će rod pravednika biti blagoslovljen.
Psalam 112,3Imanje je i bogatstvo u kući njegovoj; pravda njegova traje dovijeka.
Psalam 112,4Kao svjetlo u tami sja on pravednicima; milosrdan je, blag i pravedan.
Psalam 112,5. Blagoslovljen je čovjek, koji je milostiv i daje u zajam, i poslove svoje uređuje po pravici.
Psalam 112,6On se neće poljuljati dovijeka; u vječnoj uspomeni živi pravednik,
Psalam 112,7Ne treba se bojati zla glasa, srce je njegovo mirno; on se uzda u Gospoda.
Psalam 112,8Srce je njegovo utješeno; on se ne boji, dok ne ponizi neprijatelje svoje.
Psalam 112,9On dijeli obilno, daje siromasima; pravda njegova ostaje uvijek; zbog bogatstva njegova uzvisuje se moć njegova.
Psalam 112,10A bezbožnik gleda to pun jeda, škripi zubima i gine; želja bezbožnika propada.
Psalam 112,1 Aleluja! $ALEF Blago čovjeku koji se boji Jahve $BET i koji uživa u naredbama njegovim: $GIMEL
Psalam 112,2moćno će mu biti na zemlji potomstvo, $DALET na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov. $HE
Psalam 112,3Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, $VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. $ZAJIN
Psalam 112,4Čestitima sviće k`o svjetlost u tami: $HET blag, milosrdan i pravedan Jahve. $TET
Psalam 112,5Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, $JOD koji poslove svoje obavlja pravedno. $KAF
Psalam 112,6Dovijeka neće on posrnuti: $LAMED u vječnome će spomenu biti pravednik. $MEM
Psalam 112,7Žalosne se vijesti neće bojati, $NUN mirno je njegovo srce uzdajuć` se u Jahvu. $SAMEK
Psalam 112,8Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, $AJIN neprijatelje svoje prezire. $PE
Psalam 112,9On prosipa, daje sirotinji: $SADE pravednost njegova ostaje dovijeka, $KOF njegovo će se čelo slavno uzdići. $REŠ
Psalam 112,10Ljutito će to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat će zubima i venuti, $TAU propast će želja opakih.
Psalam 112,1Aleluja. Sretan čovjek koji se GOSPODA boji i koji voli zapovjedi njegove:
Psalam 112,2Njegovo je rodoslovlje moćno na zemlji, sorta pravednih ljudi bit će blagoslovljenja.
Psalam 112,3Ima kod njega dobara i bogatstava, a njegova pravednost traje uvijek.
Psalam 112,4U tami se diže jedna svjetlost za prave ljude. On je pravedan, dobrohotan i milosrdan .
Psalam 112,5čovjek čini dobro da suosjeća i pozajmljuje: on će voditi svoje poslove prema pravu:
Psalam 112,6za uvijek on će biti neoboriv, čuvat će se uvijek sjećanje na pravednog .
Psalam 112,7On se neće plašiti graje opakih; srca smirenog, on računa na GOSPODA;
Psalam 112,8čvrstog srca, on se neće bojati ničeg, i on može mjerkati svoje neprijatelje.
Psalam 112,9On je dao obilno siromašnima: njegova pravda traje uvijek njegovo čelo se uzdiže s ponosom.
Psalam 112,10Bezbožnik ga ugleda, on se razjaruje, on škrguće zubima i sruši se; želje bezbožnika su uništene.
Psalam 112,1Blago čovjeku koji se boji Gospoda, kome su veoma omiljele zapovijesti njegove.
Psalam 112,2Silno će biti na zemlji sjeme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
Psalam 112,3Obilje je i bogatstvo u domu njegovu, i pravda njegova traje dovijeka.
Psalam 112,4U tami sjaje vidjelo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga.
Psalam 112,5Blago onome koji je milostiv i daje u zajam! On će dati tvrđu riječima svojim na sudu.
Psalam 112,6Jer neće posrnuti dovijeka, pravednik će se spominjati uvijek.
Psalam 112,7Ne boji se zla glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.
Psalam 112,8Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati, i vidjeće kako padaju neprijatelji njegovi.
Psalam 112,9Prosipa, daje ubogima; pravda njegova traje dovijeka, rog se njegov uzvišuje u slavi.
Psalam 112,10Bezbožnik vidi, i jedi se, škrguće zubima svojim, i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje