Tražilica


Psalam 114. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 114,1Kad izađe Izrael iz Egipta, kuća Jakovljeva iz naroda tuđeg jezika,
Psalam 114,2Tada postade Juda svetinja njegova, Izrael oblast njegova.
Psalam 114,3More vidje to i pobježe; Jordan se okrenu natrag.
Psalam 114,4Bregovi poskočiše kao ovnovi, humci kao mladi janjci.
Psalam 114,5što je tebi, more, da bježiš, i tebi, Jordane, da se okrećeš natrag?
Psalam 114,6Bregovi, što skačete kao ovnovi i humci kao mladi janjci?
Psalam 114,7Pred licem Gospodnjim dršći, zemljo, pred licem Boga Jakovljeva.
Psalam 114,8Koji pretvori hridinu u jezero, kremen u vrelo!
Psalam 114,1 Aleluja! Kad izađe Izrael iz Egipta i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Psalam 114,2Judeja mu posta svetište, a Izrael kraljevstvo njegovo.
Psalam 114,3Vidje more i uzmače, a Jordan ustuknu.
Psalam 114,4Bregovi skakahu poput ovnova i brežuljci poput jaganjaca.
Psalam 114,5Što ti je, more, da uzmičeš? Jordane, zašto natrag okrećeš?
Psalam 114,6Bregovi, zašto skačete poput ovnova i vi, brežuljci, poput jaganjaca?
Psalam 114,7Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, pred licem Boga Jakovljeva.
Psalam 114,8On hrid pretvara u slap vodeni i stijenu u izvor vode.
Psalam 114,1Kad Izrael iziđe iz Egipta, kad obitelj Jakovljeva napusti jedan narod okrutni,
Psalam 114,2Juda postade njegovim svetištem, a Izrael njegovo imanje.
Psalam 114,3U pogledu na to, more se povuče, Jordan poteče unatrag,
Psalam 114,4planine poskakivaše kao ovnovi, brda kao jarad.
Psalam 114,5More, zašto si uzmaklo, Jordane, zašto si se povratio?
Psalam 114,6Planine, zašto poskakujete kao ovnovi, brda kao jarad?
Psalam 114,7Zemljo, zadrhti pred Gospodarem, pred Bogom Jakovljevim,
Psalam 114,8njim koji pretvara stijenu u jezero i granit u studenac.
Psalam 114,1Kad izađe Izrailj iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđega,
Psalam 114,2Judeja postade svetinja Božija, Izrailj oblast njegova.
Psalam 114,3More vidje i pobježe; Jordan se obrati natrag.
Psalam 114,4Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci.
Psalam 114,5Što ti bi, more, te pobježe i tebi, Jordane, te se obrati natrag?
Psalam 114,6Gore, što skačete kao ovnovi, i brdašca, kao jaganjci?
Psalam 114,7Pred licem Gospodnjim drkći, zemljo, pred licem Boga Jakovljeva.
Psalam 114,8Koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit u izvor vodeni.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje