Tražilica


Psalam 116. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 116,1Ljubim Gospoda; jer usliši vapaj molitve moje.
Psalam 116,2Jer prignu k meni uho svoje; i zato ću ga zazivati, dok živim.
Psalam 116,3Bili su me stegli okovi smrti, spopale me tjeskobe svijeta mrtvih; bio sam upao u tugu i muku.
Psalam 116,4Tada prizvah ime Gospodnje: "Ah, Gospode, spasi život moj!"
Psalam 116,5Milostiv je Gospod i pravedan; Bog je naš milosrdan.
Psalam 116,6čuva malene Gospod: bijedan sam bio, tad mi on pomože.
Psalam 116,7Vrati se, dušo moja, u mir svoj; jer ti Gospod učini dobro!
Psalam 116,8Ti si sačuvao život moj od smrti, oko moje od suza, nogu moju od pada.
Psalam 116,9Hodam pred Gospodom u zemlji živih.
Psalam 116,10Pun vjere bio sam rekao: "Duboko sam ponižen!"
Psalam 116,11Pomislih u tjeskobi svojoj: "Svaki je čovjek lažac."
Psalam 116,12Kako da vratim Gospodu za sve dobro, što mi učini?
Psalam 116,13Čašu spasenja uzet ću i slaviti ime Gospodnje,
Psalam 116,14Zavjet svoj Gospodu ispuniti pled svim narodom njegovim.
Psalam 116,15Dragocjena je u očima Gospodnjim smrt pravednika njegovih.
Psalam 116,16Ah, Gospode, ja sam ipak sluga tvoj, sluga tvoj, sin sluškinje tvoje; raskovao si okove moje.
Psalam 116,17Tebi prinosim žrtvu hvale ime Gospodnje slavit ću,
Psalam 116,18Zavjet svoj Gospodu ispunit ću pred svim narodom njegovim,
Psalam 116,19U dvorima kuće Gospodnje, u sredini tvojoj, Jerusaleme! Aleluja!
Psalam 116,1 Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:
Psalam 116,2uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
Psalam 116,3Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.
Psalam 116,4Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!
Psalam 116,5Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš.
Psalam 116,6Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.
Psalam 116,7Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.
Psalam 116,8On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada.
Psalam 116,9Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih.
Psalam 116,10Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma.
Psalam 116,11U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!
Psalam 116,12Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?
Psalam 116,13Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino.
Psalam 116,14Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.
Psalam 116,15Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.
Psalam 116,16Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.
Psalam 116,17Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino.
Psalam 116,18Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,
Psalam 116,19u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!
Psalam 116,1Ja volim GOSPODA, jer čuje moj preklinjući glas,
Psalam 116,2on je napeo prema meni uho, i sav svoj život ja ću njega zvati.
Psalam 116,3Sveze smrti su me sapele, gvožđa pakla su me dograbila; ja bijah obuzet tjeskobom i boli,
Psalam 116,4i ja zazvah GOSPODA imenom njegovim: ” Eh dobro! GOSPODE, oslobodi me! “
Psalam 116,5GOSPOD je dobrohotan i pravedan; naš Bog čini milosrđe.
Psalam 116,6GOSPOD čuva jednostavne ljude; ja bijah slab, i on me spasio.
Psalam 116,7Pronađi spokoj, dušo moja, jer GOSPOD ti je učinio dobro.
Psalam 116,8Ti si me oslobodio smrti, ti si prištedio mojim očima suze i mojim nogama pad,
Psalam 116,9da idem pred GOSPODA, u zemlju živih.
Psalam 116,10Ja sam sačuvao povjerenje čak i kad sam govorio : ” Ja sam vrlo nesretan!“
Psalam 116,11Smeten, ja govorih: ” Svi su ljudi lažljivci.“
Psalam 116,12Kako ću ja vratiti GOSPODU sve dobro što mi je on učinio?
Psalam 116,13Ja ću podići kupu pobjede i pozvat ću GOSPODA imenom njegovim;
Psalam 116,14Ja ću ispuniti svoje zavjete prema GOSPODU a u nazočnosti sveg njegovog puka.
Psalam 116,15Stoji dosta u GOSPODA vidjeti umirati njegove vjernike.
Psalam 116,16Eh dobro! GOSPODE, budući da sam ja tvoj sluga, tvoj sluga, sin tvoje sluškinje, ti si razvezao moje sveze.
Psalam 116,17Ja ću ti ponuditi jednu žrtvu hvalospjev i pozvat ću GOSPODA po njegovom imenu;
Psalam 116,18ja ću ispuniti svoje zavjete prema GOSPODU a u nazočnosti sveg njegovog puka,
Psalam 116,19u trijemovima kuće GOSPODOVE, u sred tebe, Jeruzaleme! :: Aleluja !
Psalam 116,1Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj;
Psalam 116,2Što prignu k meni uho svoje; i zato ću ga u sve dane svoje prizivati.
Psalam 116,3Opkoliše me bolesti smrtne, i jadi pakleni zadesiše me, naiđoh na tugu i muku;
Psalam 116,4Ali prizvah ime Gospodnje: Gospode! izbavi dušu moju!
Psalam 116,5Dobar je Gospod i pravedan, i Bog je naš milostiv;
Psalam 116,6Čuva proste Gospod; bijah u nevolji, i pomože mi.
Psalam 116,7Vrati se dušo moja, u mir svoj! jer je Gospod dobrotvor tvoj!
Psalam 116,8Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja.
Psalam 116,9Hodiću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
Psalam 116,10Vjerovah kad govorih: u ljutoj sam nevolji.
Psalam 116,11Rekoh u smetnji svojoj: svaki je čovjek laža.
Psalam 116,12Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio?
Psalam 116,13Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje.
Psalam 116,14Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem.
Psalam 116,15Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh.
Psalam 116,16O Gospode! ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje; raskovao si s mene okove moje.
Psalam 116,17Žrtvu za hvalu prinijeću tebi, i ime Gospodnje prizvaću.
Psalam 116,18Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem,
Psalam 116,19U dvoru doma Gospodnjega, usred tebe, Jerusalime. Aliluja!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje