Tražilica


Psalam 123. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 123,1Svoje oči podižem k tebi, koji stoluješ u nebu.
Psalam 123,2Eto, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihova, kao što oči sluškinji u ruku gospodarice njezine, tako su oči naše uprte u Gospoda, Boga našega, dok nam iskaže milost,
Psalam 123,3Smiluj se nama, Gospode, smiluj se nama, jer smo se obilno nasitili sramote.
Psalam 123,4Duša je naša presita poruge od bogatih, prezira od oholih.
Psalam 123,1 Hodočasnička pjesma. Oči svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš.
Psalam 123,2Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara i oči sluškinje u ruke gospodarice tako su oči naše uprte u Jahvu, Boga našega, dok nam se ne smiluje.
Psalam 123,3Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira.
Psalam 123,4Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.
Psalam 123,1Pjesma uspinjanja . Ja sam podigao oči prema tebi koji stoluješ u nebesima:
Psalam 123,2Da, kao što su oči robova prema ruci njihovih gospodara, i oči jedne sluškinje prema ruci njene gospodarice, tako su naše oči dignute prema GOSPODU našeg Boga, u očekivanju njegove milosti.
Psalam 123,3Milost, GOSPODE, milost! Jer mi smo presiti prijezira,
Psalam 123,4mi smo njime prezasićeni, mi smo njime nakljukani. Jela su samo jedno podrugivanje ! Drzovitima prijezir!
Psalam 123,1K tebi podižem oči svoje, koji živiš na nebesima!
Psalam 123,2Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči naše u Gospoda Boga našega, dok se smiluje na nas.
Psalam 123,3Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote;
Psalam 123,4Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh, i sramote od oholijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje