Tražilica


Psalam 126. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 126,1Kada je ono Gospod okrenuo sudbinu Siona, tada nam je bilo, kao da smo sanjali.
Psalam 126,2Tada su usta naša bila puna smijanja, jezik nas pun kliktanja. Tada se je reklo po narodima: "Gospod učini veliko djelo na njima."
Psalam 126,3Gospod učini djelo na nama, zato smo bili veseli.
Psalam 126,4Ah, Gospode, okreni sudbinu našu kao potoke u južnoj zemlji!
Psalam 126,5Koji siju sa suzama neka žanju s pjevanjem!
Psalam 126,6Sada ide sa suzama, koji nosi sjeme da sije; ali s pjesmom dolazi, dolazi natrag, kada nosi snopove svoje.
Psalam 126,1 Hodočasnička pjesma. Kad Jahve vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je k`o da snivamo.
Psalam 126,2Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja. Među poganima tad se govorilo: "Velika im djela Jahve učini!
Psalam 126,3Velika nam djela učini Jahve: opet smo radosni!
Psalam 126,4Vrati, o Jahve, sužnjeve naše k`o potoke negepske!
Psalam 126,5Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.
Psalam 126,6Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.
Psalam 126,1Pjesma uspinjanja. Kad se vrati GOSPOD s duhovima Siona, mi smo vjerovali da sanjamo .
Psalam 126,2Tada naša usta bijahu puna smijeha a naš jezik klicaše svoju radost; tada se govoriše među poganima: ” Za njih GOSPOD je učinio veliko! “
Psalam 126,3Za nas GOSPOD je učinio veliko i mi bijasmo radosni.
Psalam 126,4GOSPODE, vrati se s našim uhićenicima, kao potoci Negeva .
Psalam 126,5Tko je posijao u suzama žanje u radosti!
Psalam 126,6On odlazi, on odlazi plačući, natovaren vrećom sjemena. On se vraća, on se vraća s radošću, natovaren snopovima.
Psalam 126,1Kad vraćaše Gospod roblje Sionsko, bijasmo kao u snu.
Psalam 126,2Tada usta naša bijahu puna radosti, i jezik naš pjevanja. Tada govorahu po narodima: veliko djelo čini Gospod na njima.
Psalam 126,3Veliko djelo čini Gospod na nama; razveselismo se.
Psalam 126,4Vraćaj, gospode, roblje naše, kao potoke na sasušenu zemlju.
Psalam 126,5Koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem.
Psalam 126,6Ide i plače koji nosi sjeme da sije; poći će s pjesmom noseći snopove svoje.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje