Tražilica


Psalam 127. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 127,1Ako Gospod ne gradi kuće, uzalud se muče, koji je grade. Ako Gospod ne čuva grada, uzalud bdije, koji ga čuva.
Psalam 127,2Uzalud je, što se rano dižete i kasno za sto sjedate, da jedete kruh muke: ljubimcima svojim daje ga on u snu.
Psalam 127,3Eto, sinovi su dar od Gospoda; nagrada njegova jesu djeca.
Psalam 127,4Kao strijele u ruci ratnikovoj, tako su sinovi mladosti.
Psalam 127,5Blagoslovljen je čovjek, koji je njima napunio tobolac svoj! Neće se nikada osramotiti, i kada se pravdaju s neprijateljima na vratima.
Psalam 127,1 Hodočasnička pjesma. Salomonova. Ako Jahve kuću ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Jahve grad ne čuva, uzalud stražar bdi.
Psalam 127,2Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noć sjediti, vi što jedete kruh muke: miljenicima svojim u snu on daje.
Psalam 127,3Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada.
Psalam 127,4Strelica u ruci ratnika - to su sinovi mladosti.
Psalam 127,5Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti kad se preo bude s dušmanom na vratima.
Psalam 127,1Pjesma uspinjanja. Solomonova. Ako GOSPOD ne sagradi kuću, njeni graditelji radiše za ništa. Ako GOSPOD ne čuva grada, straža bdije ni zašto.
Psalam 127,2Ništa vam ne služi ustajati rano, kasniti na svoj objed, jesti svoj kruh zamiješen mukama! Njegovom prijatelju koji spava, on će dati jednako toliko .
Psalam 127,3Ali da! sinovi su baština GOSPODOVA, i potomstvo jedna plaća.
Psalam 127,4Kao kakve strijele u rukama jednog ratnika, takvi su sinovi vaše mladosti.
Psalam 127,5Sretan čovjek koji je njima ispunio svoj tobolac! On neće izgubiti obraz bude li trebao sučeliti protivnika na vratima gradskim .
Psalam 127,1Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade; ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar.
Psalam 127,2Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni; milome svojemu on daje san.
Psalam 127,3Evo našljedstva od Gospoda: djeca, porod je dar od njega.
Psalam 127,4Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi.
Psalam 127,5Blago čovjeku koji je njima napunio tul svoj! Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje