Tražilica


Psalam 130. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 130,1Iz dubine vapijem k tebi, Gospode!
Psalam 130,2Gospode, čuj glas moj! Neka sluša uho tvoje glasni vapaj moj!
Psalam 130,3Ako bi se spominjao zlodjela, Gospode, Gospode, tko bi mogao opstati?
Psalam 130,4Ali je u tebe opraštanje, da bi te se bojali.
Psalam 130,5Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u obećanje njegovo.
Psalam 130,6Duša moja većma se ufa u Gospoda, nego stražari u jutro, nego stražari jutro.
Psalam 130,7Izraele, čekaj Gospoda, jer je u Gospoda milosrđe; u njega je bogat otkup.
Psalam 130,8I on će otkupiti Izraela od svih zlodjela njegovih.
Psalam 130,1 Hodočasnička pjesma. Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
Psalam 130,2Gospodine, čuj glas moj! Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
Psalam 130,3Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?
Psalam 130,4Al` u tebe je praštanje, da bi te se bojali.
Psalam 130,5U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ.
Psalam 130,6Duša moja čeka Gospodina više no zoru straža noćna; više no zoru straža noćna
Psalam 130,7nek` Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje;
Psalam 130,8on će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih.
Psalam 130,1Pjesma uspinjanja . Iz dubina ja te zazivam, GOSPODE:
Psalam 130,2Gospodine, slušaj moj glas; nek tvoje uši budu sklone mom preklinjućem glasu!
Psalam 130,3Ako ti pamtiš grješke, GOSPODE! Gospodine tko će opstati?
Psalam 130,4Ali ti raspolažeš oprostom i tebe će se bojati.
Psalam 130,5Ja očekujem GOSPODA, ja čekam svom svojom dušom i ja se ufam u njegovu riječ.
Psalam 130,6Moja duša žudi Gospodina, više no što straža žudi jutro, više no straža jutro.
Psalam 130,7Izraele, stavi svoju nadu u GOSPODA, jer GOSPOD raspolaže milošću i, obilato, iskupljenjem.
Psalam 130,8To je on koji iskupljuje Izrael od svih njegovih grješaka.
Psalam 130,1Iz dubine vičem k tebi, Gospode!
Psalam 130,2Gospode! čuj glas moj. Neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega.
Psalam 130,3Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode: Gospode, ko će ostati?
Psalam 130,4Ali je u tebe praštanje, da bi te se bojali.
Psalam 130,5Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u riječ njegovu.
Psalam 130,6Duša moja čeka Gospoda većma nego straže jutarnje, koje straže jutrom.
Psalam 130,7Neka čeka Izrailj Gospoda; jer je u Gospoda milost, i velik je u njega otkup.
Psalam 130,8I on će otkupiti Izrailja od svijeh bezakonja njegovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje